Home

Welk Nederlands woord is van het romeinse woord salarium afgeleid

Vroeger was dat niet zo en daarom was zout erg kostbaar. Zout was zo duur dat Romeinse soldaten hun loon kregen uitbetaald in de vorm van zout, het zogenaamde salarium, waarvan ons woord salaris is afgeleid. Ook het woord salade is afgeleid van het Latijn, de Romeinen aten groentebladeren met zout erop. Zout in de Nederlandse taa Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 apr 2018 om 21:44. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn

Er bestaat een misverstand dat het woord - net als salaris - zou zijn afgeleid van het Latijnse woord voor 'zout' (sal), omdat de Romeinen hun legionairs soms uitbetaalden met het toen waardevolle zout. Soldij is echter afgeleid van de solidus (het Latijnse woord voor solide), dat een Romeinse gouden munt was Het Nederlands bevat ruim 400.000 leenwoorden uit andere talen. We nemen woorden over die 'in' zijn of uit noodzaak omdat we zelf geen woord voor iets hebben In het Nederlands, dat het woord ontleend heeft aan het middeleeuws Latijn of het Frans, is de uitgang -ium vervangen door -is. Al in 1282 treffen we in een Vlaamse oorkonde de moderne betekenis aan, in de formule sonder salaris ende sonder enigghen cost : 'zonder bezoldiging en zonder enige onkostenvergoeding' Deze worden met regelmaat gebruikt door bijvoorbeeld schrijvers, wetenschappers en journalisten, in woord en geschrift. Een overzicht van veelgebruikte Latijnse begrippen en hun vertaling in het Nederlands. Begrippenlijst. Inleiding Het Latijn is onderdeel van een grote groep talen, die onderling in bepaalde mate verwant zijn met elkaar

Wat is Zout. Tien weetjes over zout - Kruidenmix make

 1. g en ontlening. Afleiding. Woorden kunnen van andere woorden worden afgeleid door toevoeging van een voor- of achtervoegsel: academisering is op die manier afgeleid van academie, naar analogie van woorden als automatisering, mcdonaldisering en globalisering
 2. de opeenvolging van letters van een schrift. Het woord alfabet is samengesteld uit de letters alfa en beta: de eerste twee letters van het Griekse alfabet. misantroop: mensenhater, vijand van de mens. Via het Frans in de zeventiende eeuw in het Nederlands beland. politiek: afgeleid van het Griekse polis (πόλις), wat 'versterkte burcht.
 3. suiker: afkomstig van het Arabische sukkar, dat weer is afgeleid van het Sanskriet śarkarā.De kruisvaarders waren in de twaalfde eeuw de eerste Europeanen die suiker meenamen uit het Midden-Oosten. Via Italiaanse havens kwam het woord in bijvoorbeeld het Italiaans terecht als zuccaro, in het Nederlands kennen we het zoete product als suiker.: koffi
 4. Het Scandinavische woord 'knut' ('knoet') tenslotte is via het Russisch in het Nederlands terecht gekomen. In de onderstaande tabel zijn een aantal voorbeelden van woorden opgenomen die nog sterk lijken op de woorden uit het land van herkomst
 5. Als Romeins soldaat geeft hij de voorkeur aan de benenwagen. Octavius marcheert ongeveer 5-7 km per uur, maar raakt nogal snel afgeleid door al het moois dat hij onderweg tegenkomt. Sporen uit het Romeins verleden zijn immers nog duidelijk te zien, al dan niet in een modern jasje. Met alle plezier houdt hij dan ook een reisverslag bij
 6. De geschiedenis van het geld Geld speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Zolang er mensen zijn, is er altijd al ruilhandel geweest. Voordat er muntgeld ontstond hebben mensen handel gedreven met ossen, schelpen, zout, thee en tabak

Romeins - WikiWoordenboek - Wiktionar

Het is echter veel aannemelijker dat aprilis is afgeleid van aperire, Latijn voor openen, Daarna werd Augustus, de adoptiefzoon van Julius, de eerste keizer van het Romeinse Rijk. Hij besloot om de maand sextilis naar zichzelf te vernoemen. Welk Nederlands woord wordt het vaakst verkeerd gespeld De oorspronkelijke naam van keizer Augustus was Gaius Octavianus, maar hij kreeg de eretitel Augustus, 'de verhevene', op het moment dat hij keizer werd van het Romeinse Rijk. De oude Nederlandse naam voor augustus is oogstmaand. Leuk detail is dat het woord 'oogst' is afgeleid van het Latijnse woord 'augere' Welk woord heeft de verkiezing Van Dale Woord van het Jaar 2019 gewonnen? Ton den Boon (de Nederlandse hoofdredacteur van de Dikke Van Dale) vertelt het je in deze video Deze naam is dus niet overgenomen van de Romeinen. Zij hebben deze dag vernoemd naar de planeet Mars met de naam 'dies martis'. In het Frans is dat 'Mardi' en in het Italiaans 'Martedi' geworden. Een andere mogelijkheid voor de Nederlandse naam dinsdag is dat de naam afgeleid is van het woord 'ding' Een van de belangrijkste openbare gebouwen in de Romeinse stad was de basilica. Dit gebouw werd gebruikt als marktplaats, maar er werd ook recht gesproken.. Basilica betekent letterlijk koninklijke zaal, en is afgeleid van het Oudgriekse woord voor koning: basileios

Wedde (loon) - Wikipedi

 1. Nederlands: ·(spoorwegen), (verkeer) plaats waar voertuigen (met name treinen) kunnen stoppen voor het in- en uitstappen van reizigers en het in- en uitladen van goederen Kunt u mij zeggen waar het station is?· (media) een zender die radio- of televisieprogramma's uitzendt Zet eens een ander station op, dit is niet te pruimen.· meer algemeen.
 2. Farao Het woord chemie is ontleend aan het Grieks; daarin betekende het waarschijnlijk oorspronkelijk 'Egyptische kunst'. Het woord is dan afgeleid van de naam voor Egypte die in het Koptisch kēmi, 'zwart (land)', luidde; Egypte werd het zwarte, oftewel vruchtbare, land genoemd, tegenover de omringende bleke woestijn
 3. Een bekende Romeinse munt is solidus. De munt was gemaakt van goud. De munt werd rond het jaar driehonderd ingevoerd Constantijn de Grote. De munt werd ongeveer tot in de 10e eeuw gebruikt. De naam solidus is ouder dan de munt zelf. Het woord soldaat is van de naam afgeleid. Een andere bekende Romeinse munt is de aureus
 4. Misschien is het in Engeland toegestaan? We zullen het begrijpen. De oorsprong van het woord appartement Van welke taal is het afgeleid? Vreemd genoeg komt het van het Romeinse woord quartarius (wat een kwart van een maat betekent). Op het eerste gezicht heeft het niets te maken met de naam van de behuizing. Maar dat is het niet
 5. Welke taal was er eerder nederlands of belgisch? Vraag vinden we op de rand van een Latijns handschrift in de Bodleyan Library in Oxford (11de eeuw). Het schrift is direct afgeleid van het Romeinse Alfabet Als het over taal gaat gebruikt men het woord Vlaams en niet het woord Belgisch. De vraag is dus onjuist. zondag 28 augustus 2010.
 6. Je hebt gezocht op het woord: romeins. Ro·m ei ns ( bijvoeglijk naamwoord ) 1 van, in, uit (het oude) Rome : het Romeinse Rijk vanuit Rome bestuurd wereldrijk in de eeuwen voor en na het begin van onze jaartelling ; Romeinse cijfers I, V, X enz

Woorden die we leenden uit andere talen Kunst en Cultuur

1 2 3 4 5 6 7 8: i ii iii iv v vi vii viii: 9 10 11 12 13 14 15 16: ix x xi xii xiii xiv xv xvi: 17 18 19 20 30 40 50 60: xvii xviii xix xx xxx xl l lx: 70 80 90 100. Woorden.org is een gratis online Nederlandstalig woordenboek. Het privé-initiatief is gestart in 2010. We maken voornamelijk gebruik van het Kernerman woordenboek. Dit is een professioneel en up-to-date woordenboek geschreven door ervaren woordenboekmaker

Zoekresultaten - etymologiebank

 1. Met deze optie wordt nadrukkelijk niet beoogd de functionaliteit te bieden van een woordenboek Nederlands-Latijn; het is een heuristisch instrument: het kan je op een idee brengen Auteur/periode Met dit veld kunt u uw zoekopdracht inperken tot één van de genoemde auteurs of periodes (voorzover deze informatie is opgenomen in het woordenboek)
 2. eigen lemma in het woordenboek, van elkaar onderscheiden door een verhoogd cijfer na het titelwoord: 1, 2. Er zijn drie lemmata met het titelwoord latus. Zoek voor elk van de onderstaande zinnen op of de vorm van latus is afgeleid van latus1, latus2 of latus3. Let hierbij op de betekenis van de zin, maar zeker ook op de vorm van het woord. i
 3. dergelijke lange woorden: eerst naar het begin van het woord en vervolgens naar het einde). Verder komt het woord weinig voor in de Nederlandse taal en kan de betekenis ervan perfect afgeleid worden uit de bestanddelen (voetbal + f anaat)
 4. De taal van de Romeinen heet het Latijn, zonder s.Het is niet juist om Latijns als naam van de taal te gebruiken: in het Latijns en 'Ik ken geen Latijns' zijn dus niet goed.. Veel taalnamen eindigen op een s of op de uitgang -isch: Engels, Frans, Russisch, etc. Ze zijn doorgaans van een aardrijkskundige naam afgeleid (Engeland, Frankrijk) of soms van een naam van een volk, zoals Gotisch (van.
 5. De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm te koop als het Groene Boekje. © De Taalunie 2015, alle rechten voorbehouden. Suggesties of vragen? Stuur een e-mail.
 6. Hoofdletters Is het Staatssecretaris of staatssecretaris? Volg de volgende regels voor het bepalen van hoofdletters Regel 1: Het eerste woord van een zin krijgt een hoofdletter. Als de zin met een apostrof of ander teken begint, krijgt het tweede woord een hoofdletter
 7. Vandaar dat het Griekse woord voor barnsteen elektron (ηλεκτρον) is, waarvan ons woord elektriciteit is afgeleid. De zwerfstenen van barnsteen die in Nederland worden gevonden hebben meestal een maximale doorsnee van een centimeter, maar bij hoge uitzondering worden exemplaren van enkele centimeters doorsnee gevonden

Veelgebruikte Latijnse begrippen en hun vertaling

 1. Het begrip consul heeft 6 verschillende betekenissen: 1) vertegenwoordiger van een land. iemand die voor zijn beroep op een consulaat de belangen van een bevolking behartigt in een ander land en zich bezighoudt met handelsbelangen; consulair ambtenaar.2) machtige, Romeinse staatsman. hoogste magistraat in het Romeinse Rijk, waarvan..
 2. Groene Boekje. Het Groene Boekje bevat in principe geen eigennamen, en is dus zelden richtinggevend voor transliteratie en transcriptie van Romeinse en Griekse eigennamen, plaatsnamen en titels van artefacten. Ook voor staande uitdrukkingen die in het Nederlands wel eens in de originele taal worden weergegeven vindt men in het Groene Boekje weinig aanduiding hoe dat dan best opgeschreven wordt
 3. Weet jij waar het woord salaris vandaan komt? Het Latijnse woord salarium betekent salaris of 'zoutrantsoen'. Dit komt omdat ze zout vroeger gebruikten als betaal- en ruilmiddel. De Romeinen betaalden bijvoorbeeld de soldaten en ambtenaren met zout. Zout werd toen het 'witte goud' genoemd omdat je met zout het eten langer kon bewaren
 4. het Nederlandse lexicon van Latijnse herkomst zijn, vooral in het reli­ gieuze vocabularium, zullen we het in dit artikel uitsluitend hebben over de leenwoorden
 5. Noem drie monniken die zich hebben onderscheiden bij het verbreiden van het christendom in Nederland en in de rest van Noordwest-Europa. Welke Romeinse steden bleven voor een groot deel wel (leenstelsel). Het woord 'feodalisme' is afgeleid van het Latijnse woord 'feodum' dat 'leen' betekent. 24. Wat houdt het begrip.
 6. Caesar 1) Bijbelse naam 2) Figuur uit het werk van shakespeare 3) Figuur van shakespeare 4) Heerser 5) Heerser (hist.) 6) Keizer 7) Keizer (latijn) 8) Keizer van Rome 9) Latijnse keizerstitel 10) Latijnse keizertitel 11) Overweldiger 12) Regeringspersoon bij de oude Romeinen 13) Romeins driemanschap 14) Romeins keize
 7. Nellie is afgeleid van Neeltje. Neeltje is een meisjesnaam die is afgeleid van Cornelis. Waarschijnlijk houdt deze naam verband met het Latijnse 'cornu', wat 'hoorn' betekent, waarmee de betekenis dus 'de gehoornde' zou zijn. Dit is echter niet zeker. Wel is bekend dat het een oude, Romeinse naam is. In de.

Nieuwe woorden Onze Taa

 1. Het is een dode taal, dus ze spreken hem nergens meer, maar vroeger was het een officiele taal. En of het moeilijk te leren is: niet echt, want je moet nooit van nederlands naar latijn, dus op je examens krijg je altijd het latijnse woord. De grammatica is dan wel ietsje ingewikkelde
 2. Samenvatting over Romeinse en Griekse goden voor het vak geschiedenis. Dit verslag is op 6 juni 2012 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (2e klas aso
 3. Babynamen afgeleid van de zon, maan en planeten. Net als de aarde die om de zon draait, draaien de eerste uren om jullie nieuwe lichtpuntje. De volgende babynamen zijn geïnspireerd op verschillende manen en planeten in ons eigen zonnestelsel
 4. Jaloersheid - van het Griekse zelos worden de woorden zoals 'ijver' of 'ijverige' afgeleid. Het woord wordt in de Schrift zowel in een positieve als negatieve betekenis gebruikt. De positieve voorbeelden zijn: Johannes 2:18 (de ijver van de Heer) of 2 Korinthe 11:2 (de naijver van Paulus)
 5. De eerste vijf boeken van de Bijbel worden in het Hebreeuws Tora (of Thora) genoemd (תּוֹרָה), dat 'instructie', en 'onderwijzing' betekent. Het woord is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord 'jara' dat 'een pijl in de roos schieten' betekent, oftewel 'het doel raken'

Handelingen van apostelen: De Griekse titel Praxeis Apostolon komt voor in een aantal manuscripten uit de tweede eeuw, hoewel er geen aanwijzingen zijn dat het boek oorspronkelijk een titel had.Het boek is een vervolg op het evangelie dat door Lukas geschreven is. (Zie aantekening bij Han 1:1.)Het behandelt voornamelijk de activiteiten van Petrus en Paulus, niet die van alle apostelen De oorsprong van het logo Un croquis vaut mieux qu'un long discours. Eén plaatje zegt meer dan 1000 woorden. - Napoleon. De geschiedenis van het logo begint al bij de oude Grieken. Het woord 'logo' is afgeleid van het woord 'logos'. Logos betekent eigenlijk naam, symbool of handelsmerk Romeinse maanden. De namen van de maanden komen uit de Romeinse tijd. Ze zijn genoemd naar goden, heersers en getallen. Bij de Romeinen liep het jaar van maart tot februari. Dit zijn de maanden op een rijtje: - Januari: genoemd naar de god Janus met twee koppen die voor- en achteruit keken - Februari: afgeleid

Top 50 Griekse woorden in het Nederlands Historie

Van welke betekenis van het woord dreef 'de uitdrukking precies afgeleid is, is niet helemaal duidelijk. In de meest gangbare verklaring van de dreef gaat het om de doorgang voor het vee. Deze dreven waren rechte wegen in boerendorpen en dienden als belangrijke hulpmiddelen voor de boeren Ons woord 'Verbond' is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor 'snijden' en duidt op het gebeuren in Genesis 15. Synoniemen zijn in de Bijbel: Eed, belofte, testamentum, datgene wat God zich voorneemt te doen. Het is duidelijk eenzijdig. God staat garant voor de verhouding tussen Hem en Israël Haar naam is afgeleid van het Latijnse woord maius, wat groot betekent. Zij was de godin die werd geassocieerd met lente en groei. JUNI. Juni komt van Iūnius, wat gewijd aan Juno betekent. Juno is de naam van een andere Romeinse godin. Haar rol in het Romeinse pantheon is vergelijkbaar met die van de Griekse godin Hera Het woord kasteel is afgeleid van het Latijnse woord castellum. Dit is een Romeins fort waar honderden soldaten verbleven. We weten dat er Nederlandse plaatsnamen zijn die direct zijn afgeleid van. Nederlands van Nu Jaargang 52 - mei 2004 Schuren en zolders Frans Debrabandere. Het woord schuur is al een oud erfwoord. Het Middelnederlandse woord scure kennen we sinds 1240 uit een Limburgse tekst. Het is ongetwijfeld al Oudnederlands

Van de drie uit de lijst is de eerste, castellum Huissen, nog wel het meest speculatief.Veel duidelijke vondsten die duiden op een castellum zijn er eenvoudigweg niet. Een grafveld, aangetroffen ter hoogte van de Loostraat, is de sterkste aanwijzing.De locatie ervan geeft ook sterke vermoedens van de loop van de Limesweg, aangezien Huissen nog altijd duidelijk ten zuiden van de Rijn ligt Als je aan het woord ;,barbaar denkt, dan stel je je onwillekeurig vooreen woesten kerel, gehuld in een dierenhuid, dreigend met een knots of ander wapen. Toch heeft het woord barbaar feitelijk een heel andere betekenis. Het is afgeleid van het Griekse woord barbaros, dat toepasselijk was op ieder, die een voor de Grieken onverstaanbare taal.. Van het Griekse woord voor Messias is het woord Christus afgeleid. De volgelingen van Jezus noemden hem Christus, de gezalfde. De christenen, zoals zij vanaf de 2e eeuw werden genoemd, waren aanvankelijk een stroming binnen het Jodendom. De prediker Paulus speelde een belangrijke rol bij de verspreiding van het geloof onder de niet-joden Etymologica Het ontstaan van de etymologie Nicoline van der Sijs Etymologie is razend populair, maar de kennis ervan is vaak beperkt. Zelden gaat die verder dan het begin- en het eindpunt van een woord ('school komt van het Griekse scholè vrije tijd'). En dat is jammer, want het wordt eigenlijk pas echt leuk als je weet wat er onderweg, tussen scholè en school, allemaal is gebeurd

Top 50 Arabische woorden in het Nederlands Historie

Floor is afkomstig van het Latijnse woord 'florens'. Dat betekent 'bloeiend, bekoorlijk, in aanzien'. De naam is afgeleid van Florentius. Ook wordt de naam als afkorting gebruikt van Flora. Flora was de Romeinse godin van de bloemen en de lente. Zij was het symbool van de natuur. Daarom wordt. Rome 1) Bedevaartplaats 2) Bedevaartsoord 3) Concilieplaats 4) De Heilige stad 5) Eeuwige stad 6) Europees weerstation 7) Europese hoofdstad 8) Heilige plaats 9) Heilige stad 10) Hoofdstad gebouwd op zeven heuvels 11) Hoofdstad in europa 12) Hoofdstad van Italië 13) Italiaanse hoofdstad 14) Katholieke sta Na een duik in zee loop je terug over het strand. Door de warme zon is al het water op je lichaam al verdampt voor je bij je handdoek bent. Er blijft een witte waas achter op je huid. Wanneer je aan je vinger likt, trek je een lelijk gezicht: 'Iaks! Zout!' Tussen de 300 en 200 miljoen jaar geleden gebeurde in Nederland iets vergelijkbaars: het klimaat was warm en droog en in de ondiepe zee die. Het woord oud wordt in samenstellingen als oud-Grieks in de regel klein geschreven. De betekenis van oud-Grieks kan omschreven worden als 'wat betreft Griekenland in een vroege periode'. Het kan dan gaan om de Griekse oudheid, maar ook om een andere periode in het verleden

(1) De naam van een windstreek schrijven we met een kleine letter. (2) Als we er een geografisch, economisch of politiek gebied mee bedoelen, krijgt het woord een hoofdletter, maar dat geldt niet voor de afgeleide vorm. (3) Ook als de naam van een windstreek deel is van een aardrijkskundige naam, krijgt het woord een hoofdletter Hieronder vindt u het juiste antwoord op Daarvan is de Nederlandse naam Loes afgeleid Kruiswoordraadsel. Als u meer hulp nodig hebt bij het afwerken van uw kruiswoordraadsel, ga dan verder met uw navigatie en probeer onze zoekfunctie Strikt is afgeleid van het Latijnse strictus, wat Correct zijn oké en OK. Het tussenwerpsel oké wordt gebruikt om instemming uit te drukken: 'het is in orde'. Het woord is van Amerikaa... Ooit (de grootste Fondsverwerving / fondsenverwerving / fondswerving / fondsenwerving Wat is het Nederlandse equivalent van. Het Griekse woord diakonian, waar de Nederlandse term diaken van afgeleid is, betekent dienstverlening van welke soort dan ook. In algemene zin: praktische hulp aan mensen die daar behoefte aan hebben

Het strafrecht is een wet in formele zin, tevens wet in materiële zin (zowel in België door het Strafwetboek als in Nederland door het Wetboek van Strafrecht). De wet is opgesteld en kenbaar gemaakt door de formele wetgever en houdt voorschriften in, die o.a. voor iedereen gelden die zich binnen op het grondgebied bevindt Naam waarbij de 'uitgang' -ix het gevolg is van metathesis bij het grondwoord: Asterix in plaats van Asterique(asteriks). Ook Obelix behoort tot deze categorie als je ervan uitgaat dat de naam van Obelisque is afgeleid. Naam waarbij -ix is ontstaan door weglating van een letter van een bestaand woord: Idefix, 'Idee-fixe' De Romeinen hadden bijvoorbeeld vele goden en mythes. Ook nu vind je nog steeds resten van de Romeinse cultuur terug in Nederland, Europa en Noord-Afrika. Ook veel woorden, vooral in het Engels, Frans, Spaans, Portugees en Italiaans, maar ook in het Nederlands zijn afgeleid van Latijnse bij welk geslacht een woord is als het niet. Het Latijnse woord salarium betekent salaris of 'zoutrantsoen'. Dit komt omdat ze zout vroeger gebruikten als betaal- en ruilmiddel. De Romeinen betaalden bijvoorbeeld de soldaten en ambtenaren met zout. Zout werd toen het 'witte goud' genoemd omdat je met zout het eten langer kon bewaren

Daarom biedt Van Dale je taaloplossingen op elk niveau. Van de bekende 'Dikke' of 'Grote' Van Dale en (online)woordenboeken in verschillende talen, tot taaltrainingen, databestanden en de handige Van Dale-app. Scholen maken dagelijks gebruik van onze complete schoolpakketten, bedrijven gebruiken onze online synoniemen-, verklarende- en juridische woordenboeken God redt Joden en niet-Joden door hun geloof 1 Broeders en zusters, met mijn hele hart bid ik tot God dat Israël zal worden gered. Want daar verlang ik met mijn hele hart naar. 2 Want ik weet dat ze erg hun best doen om God te dienen. Maar ze doen dat op de verkeerde manier. 3 Want ze begrijpen niet op welke manier God hen wil vrijspreken van schuld. Ze proberen het op hun eigen manier: door. tijd op te maken om welk gerecht het precies ging. Nagerecht is letterlijk een gerecht dat na de hoofdschotel wordt gegeten; het woord is in 1599 als nae-ge-richt voor het eerst genoemd. Dessert is een Frans leenwoord. Het is in het Nederlands het eerst aangetroffen in de klucht Trijntje Cornelis van Constan-tijn Huygens uit 1653, waarin het Ant Ze maken het mogelijk aan te geven welke stof gebruikt is voor een bepaald experiment. Naamgeving is een typisch Nederlands woord. Internationaal wordt meestal het woord Nomenclatuur gebruikt. Het centrale deel van de naam is afgeleid van het niet-metaal Een discipel is een leerling. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord voor 'leerling'. In het Nieuwe Testament wordt het Griekse woord mathètès gebruikt om een leerling aan te duiden. Het woord discipel of leerling staat ongeveer 250 keer in het Nieuwe Testament. Het wordt alleen gebruikt in de vier evangeliën en in het boek Handelingen

Ook in het Nederlands hebben we kortere vormen van Jupiter, namelijk Jupijn of Jovijn (een woord afgeleid van zijn naam) is hij een ietwat licht ontvlambaar. Dit kan mede komen zijn ietwat afhankelijk van de bron. Hij is, wellicht vanwege de actieve uitbreiding van het Romeinse rijk, een van de meest vereerde goden in het Romeinse Rijk. Tess is afgeleid van Theresia. De naam komt waarschijnlijk uit het Grieks, maar het niet helemaal duidelijk van welk woord het afkomt. Tess kan daarom verschillende betekenissen hebben, zoals 'jageres' (van het woord thèraein), maar ook warmte of zomer (van het woord theros). Nor Hieronder staan voorbeelden van Engelse leenwoorden in het Nederlands waar alternatieven voor zijn die niet aan het Engels zijn ontleend. Zelden is de betekenis exact hetzelfde. Dit is een verschijnsel dat veel voorkomt bij leenwoorden: ze worden vaak in een iets andere context of register gebruikt of leggen een iets andere nadruk dan het Nederlandse alternatief, maar ze voorzien daarmee.

Woorden: Export - home

Het woord is niet, zoals veel Nederlanders denken, een verbastering van de infectieziekte cholera, maar van het Franse woord colère (woede). Onze zuiderburen zeggen dan ook dat ze in een 'Franse koleire schieten' (woedend worden) en er 'de koleire van krijgen' (er woedend, chagrijnig van worden) Bij bestudering van het Romeinse recht is gebleken dat een pars pro indiviso van een gemeenschappelijk voorwerp in werkelijkheid een pars pro diviso is van het eigendomsrecht op dat voorwerp. De verwijzing van Meijers naar het Romeinse recht doet de vraag rijzen of voor het huidige Nederlandse recht de-zelfde omschrijving moet worden.

Het Nederlandse woord pruim, het Engelse woord prune en het Franse woord prunier zijn ervan afgeleid. Pflaume is het Duitse woord voor pruim en dat is uiteindelijk ook van het woord prunus afgeleid. Domestica betekent ´afkomstig van huis´. Dat slaat waarschijnlijk op het feit dat vele mensen een pruimenboom rondom het huis hadden staan Het woord 'bijbel' is afgeleid van het Griekse biblia (βιβλια), het meervoud van biblion, dat diverse betekenissen heeft: papyrus, papier, geschrift, boekrol, boek. Bijbel betekent dus boeken, hetgeen overeenstemt met de onderverdeling van de twee testamenten in boeken, onderverdeeld in hoofdstukken, onderverdeeld in verzen De achtste plaats in de EU. Het Nederlands staat op de achtste plaats in de rangorde van de talen van de Europese Unie, als je die opstelt op basis van het aantal moedertaalsprekers.Het Nederlands is dus groter dan bijvoorbeeld het Zweeds. Op wereldschaal komen we ver achter het Chinees met 1,3 miljard moedertaalsprekers, het Spaans met 442 miljoen, het Engels met 378 miljoen, het Arabisch met.

Van Caesar tot keizer: what's in a name? - Romeinen

In het begin was deze religie verboden in het Romeinse rijk. Maar toen de Romeinse keizer Constantijn zich bekeerde tot het Christendom, werd dit de officiële religie van het Romeinse rijk. Rond 117 na Christus was het Romeinse rijk het grootst. Ze waren vanaf 57 voor Christus begonnen met het veroveren van Nederland Zo werden Romeinse soldaten en officieren, maar ook ambtenaren ermee betaald. Vandaar dat het woord salaris, loon dus, zijn oorsprong kent in de Latijnse term salarium (afgeleid van sal wat zout betekent). En uit de Franse term solde (soldij) is ons woord voor soldaat afgeleid. Maar ook het belang van zout tijdens onze recentere geschiedenis is moeilijk te onderschatten Hier brengt Paulus het Jehovah waardig zijn in verband met het 'in ieder goed werk vrucht dragen' alsook met het toenemen in de nauwkeurige kennis van God. Met andere woorden, wat bij Jehovah telt, is niet alleen hoeveel waarde we aan kennis hechten, maar ook hoe nauwgezet we ons aan Gods Woord houden bij wat we doen en zeggen ( Romeinen 2:21, 22 )

De geschiedenis van het geld Financieel: Gel

Het door de psalmist gebruikte woord wet is een vertaling van het Hebreeuwse woord tō·rahʹ. Een bijbelgeleerde zegt: Dit woord is afgeleid van een werkwoord dat voorschrijven, leiden, richten, naar voren schieten betekent In liet bezit van veel geld of goed zijnde. Bemiddeld beteekent: van vele middelen voorzien, om een gemakkelijk leven te kunnen leiden. Gegoed wil zeggen: veel goed bezittende (n.l. roerende en onroerende goederen), zoodat men meer bezit dan men noodig heeft; het is dus sterker dan bemiddeld. Welgesteld is hij, die zooveel bezit, dat hij wèl (ruim) kan leven (hij is wèl gesteld = goed. Slavernij bestaat minstens zo lang als de geschiedschrijving.Sinds 2007 is slavernij over de hele wereld verboden. Het wereldwijde verbod is vastgelegd in de Internationale Slavernij-Conventie van 1926 (Slavery Convention of de Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery) die tot stand kwam onder de toenmalige Volkenbond, nadat in enkele eerdere verdragen reeds stappen waren gezet in. Het woord cinnamon is afgeleid van het Latijnse cinnamomum (Grieks kinnamomon). Men vermoedt dat de oorsprong van het woord in Maleisië ligt, waar kaneel kayu manis ( zoet hout) genoemd wordt. Het Nederlandse woord kaneel (vroeger caneel, canel) komt van het Latijnse woord canna , zogenoemd naar de stengelachtige gedroogde bast van de kaneelboom

In Vlaanderen hoor je ook weleens het woord 'wedde'. Dit heeft heel specifiek betrekking op het loon van een ambtenaar of een leraar. Bonusfeitje: etymologisch gezien is de term 'salaris' ontleend aan het Latijns salarium, dat 'zoutrantsoen' betekent. De Romeinen betaalden hun soldaten doorgaans uit in zoutrantsoenen Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'idyllisch', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Het is afgeleid van het hiëratische schrift en mist als een soort gedacht aan woorden die in het Nederlands zowel een concrete als abstracte betekenis hebben zoals 'arm', geschreven aan het einde van een woord en geven aan tot welke betekenisgroep het woord behoort. Aan het werkwoord van beweging, pr(i). Het damhert (Dama dama) staat met een schofthoogte van 90 centimeter tussen grootte van ree en edelhert in. De kleur van zijn vacht is oorspronkelijk roodbruin, zwart of gevlekt, maar er komen veel kleurvarianten voor. Tijdens de ijstijd werd de soort teruggedrongen tot Zuidoost-Europa, Iran en Turkije. De Romeinen hebben de soort daarna in hun rijk uitgezet en tegenwoordig komt het damhert.

 • George Michael last photo.
 • Glee Jake.
 • Pindakaasboom kopen.
 • Osloweg 57.
 • Beyoncé origine.
 • Studieadviseur salaris.
 • Welche Übung für hüftspeck?.
 • Zimbabwe President.
 • Caribbean landen.
 • Trolls namen Nederlands.
 • Prascend bijwerkingen.
 • IKEA bordenhouder.
 • Schipper Bontekoe film.
 • Ralph lauren sale ABOUT you.
 • Petitie tegen dierenmishandeling.
 • Zenuwachtig voor kies trekken.
 • Ronaldo bicycle kick.
 • Scart HDMI adaptor.
 • Ibiza oktober weer.
 • Professionele stijltang met stoom.
 • Which two places are close to the Holocaust Memorial.
 • Pneumokokken betekenis.
 • 2019 20 Qatar Stars League.
 • Acteur Cheers.
 • Nagelbed herstellen.
 • Legio Patria Nostra.
 • De Beluga van Airbus dier.
 • Partena arbeidsovereenkomst bedienden.
 • Isolerende gordijnen Kwantum.
 • Beschadigde biljetten Rabobank.
 • Stephen Amell.
 • Wat zijn gespleten hoeven.
 • Soorten spel.
 • Weer Fortaleza.
 • Facebook pagina inloggen.
 • Le petit Nicolas cowboys.
 • Flag icon css cdn.
 • 46 HRC.
 • WordPress website met afgeschermd ledendeel.
 • Fietsenwinkel Den Haag Loosduinseweg.
 • Hoe ontstaat vulkanisme.