Home

Palindroom woorden

Een palindroom is een woord dat twee kanten op hetzelfde woord vormt. Palindromen kunnen zowel van links naar rechts, als van rechts naar links gelezen worden om hetzelfde woord te maken. De letters zijn symmetrisch gerangschikt. Palindromen worden ook wel keerwoorden, of spiegelwoorden genoemd Palindromen: woorden of zinnen, die zowel voor- als achteruit gelezen kunnen worden (dezelfde letters in omgekeerde volgorde). Een palindroomwoord is bijvoorbeeld lepel of kok. Een voorbeeld van een naampalindroom is 'Ede' en een palindroomzin is 'Koos u de garage dus ook?' Een palindroom (van het Grieks: πάλιν, opnieuw en δρόμος, (door)lopen), keerwoord of spiegelwoord is een woord waarin de letters symmetrisch gerangschikt zijn, zodanig dat het woord van achter naar voren gelezen hetzelfde is als van voor naar achter Palindromen en keerwoorden . In deze verzameling zijn alleen die woorden opgenomen die als lemma voorkomen in de Van Dale. Dus edelstaalplaatslede treft u niet aan. Evenmin het standaardvoorbeeld parterretrap; dit staat weliswaar als voorbeeld in de Van Dale bij het lemma palindroom, maar komt als zelfstandig lemma niet voor.Mooie woorden als testset en meetsysteem of zelfs. Palindromen zijn woorden, zinnen of getallen die symmetrisch zijn, dus zowel van links naar rechts als van rechts naar links het zelfde zijn. Bijna iedereen kent wel de beroemde palindroomwoorden negen, lepel en parterretrap

Overzicht van palindromen :: Woorden Ap

 1. Dat zijn palindromen of keerwoorden. Andere voorbeelden zijn klotetolk, lepel, levensnevel, madam, meetsysteem, nepparterretrappen, parterreserretrap, Reinier, rookseinklotetolknieskoor, stormrots. Palindroom gaat terug op het Griekse παλινδρομος (palindromos), dat 'teruglopend, in tegengestelde richting lopend' betekent
 2. Het boek bevat 31.594 woorden. Maar daarmee is het nog niet de langste palindroomtekst. Die staat volgens het Guinness-boek op naam van de Brit Edward Benbow. Hij schreef een tekst die begint met de woorden: Al sign it, 'Lover', en eindigt dus met revolting, Isla. Hij voltooide zijn opstel van 88.888 woorden in '88
 3. Palindromen zijn woorden of namen die 'symmetrisch' zijn. Dat wil zeggen dat je deze woorden van voor naar achter, maar ook van achter naar voren kunt lezen. Een palindroom wordt ook wel eens een spiegelwoord of omkeerwoord genoemd. Bekende voorbeelden van dit soort woorden zijn 'kok' en 'lepel'
Gietjes Weetjes: Woorden in alle talen

Een palindroom (van het Grieks: πάλιν, opnieuw en δρόμος, (door)lopen), ook wel keerwoord genoemd, is een symmetrische volgorde van letters of cijfers in •Een symmetrisch woord dat van links naar rechts gelezen hetzelfde is als van rechts naar links gelezen. Voorbeelden: lepel en parterretrap maar ook kok en lol Een aantal palindroom woorden gebruiken we zonder dat we het zelf weten in het dagelijks leven zoals lepel, pop, negen, dood, kaak, mam, pap, kajak, kok, lol, madam, neven, radar enzovoort Palindroom (Grieks - teruglopen) zijn woorden, teksten of bepaalde verbale constructies die hetzelfde zijn (of met enkele toleranties) gelezen door letters van links naar rechts en van rechts naar links. Trillende woorden komen vrij vaak voor in het Russisch. Meestal zijn dit zelfstandige naamwoorden met een serieuze semantische lading: pop, kozak, radar, klont, tromp, Nagan, enz Roger Angell over de donkere kant van palindromen [T] hat night, kort na vier uur, begon ik met de woorden. Binnen een paar minuten vond ik 'gulp plug' (iets dat te maken heeft met basvissen) en 'live evil', en zeilde weg in de beste slaap die ik had genoten in een aantal weken Nu heeft het palindroom - woorden of zinnen die je ook achterstevoren kunt lezen - zich in veel talen gevestigd. Hier zijn een paar palindroomzinnen in verschillende talen: Latijn: In girum imus nocte et consumimur igni We gaan 's nachts rond en worden door vuur verteerd. Engels: No lemons, no melon. Geen citroenen, geen meloen

Palindroom Een palindroom (van het Grieks: πάλιν, opnieuw en δρόμος, (door)lopen), ook wel keerwoord genoemd, is een symmetrische volgorde van letters of cijfers in een woord of een getal. == Voorbeelden == === Literatuur-lectuur === Battus, pseudoniem van Hugo Brandt Corstius, heeft veel palindromische zinnen bedacht, verzameld en opgesch.. 'Voor het grootste deel vinden palindroom woorden of het samenstellen van palindrome zinnen en zinnen is een vorm van licht amusement. Sommige toegewijden hebben grote vindingrijkheid bij het vinden van lange palindromen die meer dan één zin beslaan Engelse woorden als MADAM en WOT TOW zijn goede voorbeelden hiervan. DE GESCHIEDENIS VAN PALINDROMEN. Palindromen zijn niet iets van de laatste tijd. De oudste die ontdekt zijn, dateren van 70 v.C. en zijn aangetroffen als schildering in Herculaneum. Het eerst bekende palindroom was in het Latijn opgesteld en dateert uit de Romeinse. Een palindroom (van het Grieks: πάλιν, pálin: opnieuw; δρόμος, drómos: lopen, doorlopen (van τρέχειν, 'tréchein': lopen)) (ook wel keerwoord of spiegelwoord) is een symmetrische sequentie, zoals een woord of een getal.. Voorbeelden van palindroomgetallen zijn 1001 en 12345678987654321: van links naar rechts gelezen zijn ze hetzelfde als van rechts naar links gelezen Een van de langste palindromen creëerde de Franse schrijver George Perec (1936-1982) aan het einde van de jaren '60. Zijn palindroom telt meer dan duizend woorden. De eerste zin van zijn verhaal luidt: 'Trace l'inégal palindrome

palindroom in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 palindroom op website: Etymologiebank.nl Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b De subcategorieën bevatten palindromen (keerwoorden) langer dan drie letters in de betreffende taal. Ondercategorieën Deze categorie bevat de volgende 59 ondercategorieën, van een totaal van 59 Palindromen zijn woorden, zinnen, 'gedichten', cijferreeksen, muziekstukken, beelden, enzovoort die van voren naar achteren en van achteren naar voren gelezen kunnen worden. Het is een sport een palindroom te verzinnen of te ontdekken. In de oudhei

april | 2011 | Appeltuin klas Wout

Numeriek palindroom Een palindroomgetal, ook bekend als numeriek palindroom, is een natuurlijk getal dat hetzelfde blijft wanneer zijn cijfers in omgekeerde volgorde worden geschreven. Met andere woorden: het is symmetrisch, zoals bijvoorbeeld 16461. De getallen 0 tot en met 9 kunnen als enkelvoudige palindroomgetallen worden gezien Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op Faceboo

Palindroom top 10 Kunst en Cultuur: Taa

Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen. Lees ook van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Waar denk je dat het verhaal over gaat? Misschien weet je al iets over het onderwerp. Je gaat een verhaal lezen over een palindroom Een palindroom (van het Grieks: πάλιν, opnieuw en δρόμος, (door)lopen) of keerwoord is een symmetrische volgorde van letters of cijfers in een woord of een getal. Vo [..] Alle soorten woorden zijn welkom! Betekenis toevoegen Het Palindroom Van De Friese Naam Van Sneek Betekent Versterkte Adellijke Woning Vertaal Het Engelse Woord Waarvan Erewhon, Roman Van Samuel Butler Uit 1872, Bijna Een Palindroom Is Drankmerk Dat Een Palindroom Is Van Een Ministersnaam De Wortel Van Alle Defensieve Spe

Palindroom - Wikipedi

Een palindroomgetal, ook bekend als numeriek palindroom, is een natuurlijk getal dat hetzelfde blijft wanneer zijn cijfers in omgekeerde volgorde worden geschreven. Met andere woorden: het is symmetrisch, zoals bijvoorbeeld 16461. De getallen 0 tot en met 9 kunnen als enkelvoudige palindroomgetallen worden gezien In het kader hiernaast zie je vier voorbeelden van palindromen, woorden of zinnen die van links naar rechts gelezen hetzelfde zijn als van rechts naar links.Ook getallen kunnen palindromen zijn, zoals 11 en 93839. Daarmee zijn leuke puzzels te bedenken die zelfs leiden tot serieus wiskundig onderzoek rechts naar links gelezen precies Palindroom (Grieks: palin = terug; dromos hetzelfde blijft. = het lopen; dus: teruglopen) is de benaming van a abba, Ada, Aga, aha, alibila, een woord dat van voren naar achteren en van alla, amokoma, ara, arkra, ata, achteren naar voren gelezen kan worden.1 Soms avondnova, blijft de betekenis dezelfde, zoals bij dood, kok, leg- b Een palindroom is een woord, nummer , zin of andere reeks tekens die hetzelfde achterwaarts als voorwaarts leest, zoals mevrouw , raceauto .Er zijn ook numerieke palindromen, inclusief datum- / tijdstempels met korte cijfers 11/11/11 11:11 en lange cijfers 02/02/2020. Palindromen met een lengte van een zin negeren hoofdlettergebruik, interpunctie en woordgrenzen

Ok, het zullen wel palindromen zijn, maar palindromen waarbij de spaties goed staan zijn veel kewler. Als die bestaan, want ik zou er geeneen weten? Je zou het ook anders kunnen doen, dat je de woorden kunt omdraaien (hoe heet dat dan?) zoals: Gieren vliegen, dat is normaal, minder normaal is dat vliegen gieren Lees de leuke en grappige betekenis van de gekke woorden in dit unieke synoniemen woordenboek. Een alternatief woordenboek voor leuke woorden, gekke woordjes met onverwachte en grappige betekenissen. Een syononiem voor een leuk woord verklaart alles in de woordenlijst. Veel leuke woorden hebben grappige synoniemen die je in allerlei situaties kunt gebruiken, mits je de juiste betekenis van die. Tussen 1971 en 1980 groeide de winnaar van 242 naar 11.125 woorden. Tegenwoordig worden palindromen gevierd op Palindrome Days, wanneer de numerieke datum zelf een palindroom is (bijv. 11/02/2011). Bij palindromen zijn niet dezelfde regels voor interpunctie, hoofdlettergebruik en spaties van toepassing Een palindroom (uit de Grieks: palin = opnieuw en dromos = lopen) is een woord of een zin met een bijzondere eigenschap. Als je dat woord (of die zin) van achteren naar voren leest staat er precies hetzelfde. Zo zijn in het Nederlands woorden als lepel, negen, redder, racecar en parterreserretrap palindrooms Palindromen in woorden en namen. Er zijn ontelbaar veel woorden en namen die (per ongeluk) een palindroom zijn, zoals: Hannah, Bob, Anna, Reinier, Otto. Ede, Epe, Eke. Dood, keek, lol, madam, negen, neven. Droomoord, meetsysteem, stormrots, racecar, nekken. 11, 22, 33, 44, enzovoorts

Let op: het gratis woordenboek van Van Dale bevat een beperkt aantal woorden. Wil je geen reclame en meer woorden kunnen opzoeken? Probeer gratis Van Dale Online De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm te koop als het Groene Boekje. © De Taalunie 2015, alle rechten voorbehouden. Suggesties of vragen? Stuur een e-mail. Het palindroom heeft geen ander doel dan te zijn wat het is, teneinde de vindingrijkheid en de handigheid van zijn schepper te bewijzen'. Volkomen juist. Vervang in deze veroordeling het woord 'palindroom' door 'voetbal', 'schaak', 'Mont Blanc' of 'leven', en hij blijft waar Palindroom woorden Ik weet niet of iedereen weet wat dit woord betekend,maar het betekend ongeveer dus dat als je een woord omdraait dan blijft het woord hetzelfde. Als voorbeeld wil ik noemen: Non Kook Lepel Parteretrap Raa

Door woorden samen te voegen kun je een woord zo lang maken als je wilt. Om in de Dikke van Dale opgenomen te worden mag een woord geen samenvoeging zijn van andere woorden waarvan voor iedereen de betekenis duidelijk is. Ten tweede moet een woord vaak gebruikt worden op tv, radio en in de krant voordat het wordt opgenomen in de dikke Van Dale Het langste palindroom in de Oxford English Dictionary is het 12-letterige tattarrattat, een nonsenswoord betekenende rat-een-tat uit. De Ierse auteur James Joyce gebruikte het woord in Ulysses (1922): ik wist zijn tattarrattat aan de deur. Langer, maar niet in een literair werk gebruikt, is het woord partyboobytrap. Dit woord telt 14 letters

anagram - de betekenis volgens Groot Retorisch Woordenboek

Daarom is het prettig om ons geheel tot palindromen te beperken. Woorden dus als libellebil, edezede, seissies, lege zegel, slegels, gooioog, deo-hoed, geldleg, sissi's [...], eissie, gillig, lobbol, doggod, liggil, solo's, soho's, lebel, deed, dood, soos, ebbe, egge, bob, ede, hoh, lol, sos, enzovoorts De schrijver verzamelde taal. Alle woorden woorden met gelijke hoeveelheden van dezelfde letters (zoals raar) wilde hij hebben. En Nederlandse palindromen, woorden of zinnen die van achteren naar voren kunnen worden gelezen, waren favoriet. Bij een palindroom staat er van links naar rechts lezen hetzelfde als wanneer je van rechts naar links leest Zoals bekend, het Russisch voldoende volume voor verschillende bochten en uitdrukkingen.Een soort van lexicale elementen zijn palindromen.Voorbeelden van kinderen, zo goed mogelijk te illustreren dit concept is het mogelijk om te kijken naar de klassieke.Bijvoorbeeld, Fet: Een roos viel op de poot Azor.Als je goed kijkt naar de woorden, kunnen we zien dat het voorstel kan worden gelezen in.

Een palindroom of spiegelwoord is een woord dat van links naar rechts gelezen precies hetzelfde is als andersom. Dit is ook het geval bij palindroomgetallen. Een woord als 'kaak' of de naam 'Hannah' is een palindroom. Wanneer het woord omgekeerd wordt, staat er nog precies hetzelfde mutatie. Mutatie is een verandering in de genen waardoor de normale aanmaak van eiwit wordt verstoord. Een mutatie kan spontaan optreden, maar ook worden veroorzaakt door straling of chemische stoffen

Wat fascineert mij zo aan palindromen? Palindromen zijn zinnen die je van achter naar voren kan lezen met hetzelfde resultaat als van voor naar achter. Steeds in ere, heren, is de ets, is een palindroom van Piet Burger. Waarom hou ik van die zin? En van de ruim duizend andere Nederlandse palindromen? NRC, 14 januari 1994 Ik was een beetje. 20-feb-2016 - Deze pin is ontdekt door Bep Verbruggen. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Een palindroom (van het Grieks: πάλιν, opnieuw en δρόμος, (door)lopen), keerwoord of spiegelwoord is een woord waarin de letters symmetrisch gerangschikt zijn, zodanig dat het woord van achter naar voren gelezen hetzelfde is als van voor naar achter. Bij uitbreiding gebruikt men het begrip ook voor volledige zinnen, voor getallen, gensequenties, en soms voor datums Adams woorden toen hij Eva voor het eerst ontmoette: Madam, I'm Adam. Haar antwoord: Sir, I'm Iris. Een ander palindroom A man, a plan, a canal: Panama. In 1986 verscheen een palindroomroman van schrijver Lawrence Levine: Dr Awkward and Olson in Oslo. Het boek bevat 31.594 woorden Rijmwoordenboek DROOM 388 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op DROOM. Wat rijmt er op DROOM

Palindroom Een palindroom (grieks: palin-terug, drom-lopen) is een woord dat ook van achteren naar voren gelezen kan worden b.v. nemen. Een voorbeeld van een eigennaam die een palindroom vormt is de naam van de jeugdige toneelspeler/ tv-persoonlijkheid Mark Ram Synoniemen voor het woord Palindroom, Alle gevonden — 1, antoniemen — 0. Alle woorden zijn alfabetisch gesorteerd

Posted in Gekkigheid, Herinneringen / Tagged Elfstedentocht, karpervissen, palindroom, Rotterdam Marathon, Vierdaagse Hét Sinterklaascadeau van 2020 Bob Dijkgraafs nieuwe thrille Vertalingen van 'palindrome' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen

Meer woorden die rijmen op palindroom i Onderstaande woorden rijmen ook op palindroom , maar minder goed dan de vetgedrukte woorden bovenaan. Kijk vooral ook onder aan de lijst voor meer rijm op palindroom : daar staat meestal een aantal uitdrukkingen en die kunnen een gedicht, lied of vers een onverwacht, speels en origineel karakter geven Vertalingen van 'palindroom' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio Een palindroom (van het Grieks: πάλιν, opnieuw en δρόμος, (door)lopen), keerwoord of spiegelwoord is een woord waarin de letters symmetrisch gerangschikt zijn, zodanig dat het woord van achter naar voren gelezen hetzelfde is als van voor naar achter. 55 relaties

Palindromen en keerwoorden - KP

Palindromen in de wiskunde Wetenschap: Wiskund

Palindroom. Een palindroom is een woord dat van voren en vanachter hetzelfde gelezen kan worden. Met andere woorden, je kunt het woord van achter naar voren schrijven en dan staat er precies hetzelfde. Alleen met de spaties tussen letters moet je soms wat schuiven. Voorbeelden maken het sneller duidelijk. OTTO is een palindroom Een palindroom (van het Grieks: πάλιν, opnieuw en δρόμος, (door)lopen), keerwoord of spiegelwoord is een woord waarin de letters symmetrisch gerangschikt zijn, zodanig dat het woord van achter naar voren gelezen hetzelfde is als van voor naar achter. 67 relaties 2 ander woord voor palindroom; 0 antoniemen voor palindroom; 1 voorbeelden van gebruik van palindroom; 0 woorden beginnend met palindroom; 0 woorden die eindigen op palindroom; 10 nieuwste unieke zoekwoorden om de pagina over palindroom te vinde

Het langste palindroom ter wereld is 'saippuakauppias', een Fins woord. Een Fin heeft ook een palindroom van 10.000 woorden, jammergenoeg is dat enkel een compilatie, een samenhangend geheel ontbreekt Het palindroom en de vondst. Ankie Blommesteijn. Een palindroom is niet iets waar je als vertaler van droomt, eerder iets waar je slapeloze nachten van krijgt. Dat overkwam mij ook toen ik in het boek van Andrew Sean Greer, The Story of a Marriage, op een palindroom stuitte Vertalingen in context van palindroom in Nederlands-Frans van Reverso Context: De palindroom van Bolton is Notlob Een palindroom kan de vorm hebben van een 'ma-gisch kwadraat'. Hierbij zijn de letters van de woorden in een vierkant gerangschikt en kunnen niet alleen van achteren naar voren, maar ook van onderen naar boven gelezen worden en omgekeerd. Eén van de bekendste voorbeelden is de zin van de Brabeli_: Šešir Elidi širiš

Palindroom Onze Taa

Palindromen . 19 april 2005 21:52. Plaats hier palindromen, woorden die je van voren naar achteren en van achteren naar voren kan lezen, zoals: lepel, kok, daad, dood. laatste aanpassing 19 april 2005 21:54 . 19 april 2005 21:54. lul . 19 april 2005 21:54. radar Een bondige omschrijving voor palindroom is: een symmetrische sequentie. Deze kan zowel uit letters als cijfers bestaan. Bekende voorbeelden van palindromische woorden zijn o.a. lol, lepel, parterretrap, koortsmeetsysteemstrook Palindroom. Een woord of zin met een symmetrische volgorde van letters, ook wel keerwoord genoemd. Met andere woorden: achterstevoren hetzelfde gelezen. Voorbeelden van palindromische woorden zijn: kok, lepel, level, negen, meetsysteem en parterretrap. Of als zin: De mooie zeeman nam Anna mee, zei oom Ed. Spiegelwoor Maar met woorden van meer dan 30 letters hebben onze hersenen toch wel de nodige moeite. Palindroom. Op de valreep vermeld ik nog even dat volgens Wikipedia koortsmeetsysteemstrook een abnormaal lang palindroom is. Probeer het zelf maar. Meer over. lange woorden. Deel dit artikel

Het langste palindroom Onze Taa

Sommige woorden kom je vaak tegen in het dagelijks leven, andere woorden zijn wat minder bruikbaar (maar mooi!). Het Duitse woord voor palindroom is zelf een palindroom die de betekenis van een palindroom beschrijft: Retroworter. Antwoord. nanne op 2015/12/23 om 8:12 a De kans dat Neanderthalers een vorm van taal hadden, is best wel groot. Mark Dingemanse, universitair hoofddocent taal en communicatie aan de Radboud Universiteit en onderzoeker bij het Max Planck Instituut, denkt dat deze oermens in ieder geval klanken kon maken Wordfeud Woordengenerator. Met onze Wordfeud woordengenerator kan je voor wordfeud woorden genereren. Wordfeud is op dit moment een van de meeste populaire games en is een digitale versie van het ouderwetse bordspel Scrabble.Met deze generator vind je supersnel de woorden die jou de meeste punten opleveren

15 palindroom namen; achterstevoren net zo leuk

palindroom Nederlands woordenboek - Woorden

Een lijst van zinnen die je om kunt draaien! - Plazilla

Het woord 'Tenet' is een palindroom Tegen de tijd dat het beeld op zwart springt, moet je de (hoofd)personages van voor tot achter kennen, de dubbele verhaallijnen van elkaar onderscheiden en door hebben of ze nou vooruit of juist teruggaan in de tijd. Het is allemaal niet zomaar wat Dick Tillema geloof | politiek | management | fun. Menu. Home; B&B; Geloof. Biddende Mannen App; Bijbel & Onderwij Re:Palindromen « Reactie #5 Gepost op: 19 oktober 2006, 17:47:04 » Heb het dan maar zelf gevonden want jullie hebben me niet echt geholpen of zoeken het gewoon veel te ver, heb gewoon de functie StrReverse gebruikt Een palindroom lopen), keerwoord of spiegelwoord is een woord waarin de letters symmetrisch gerangschikt zijn, zodanig dat het woord van achter naar voren gelezen hetzelfde is als van voor naar achter. Bij uitbreiding gebruikt men het begrip ook voor volledige zinnen, voor getallen, gensequenties, en soms voor datums. Lange palindromen zijn haast altijd zeer gekunstelde woorden of zinnen Bekende voorbeelden van een palindroom zijn bijvoorbeeld lepel, radar of kajak. Naast palindroom woorden bestaan er ook complete zinnen die je 2 kanten op kunt lezen, bijvoorbeeld: Baas, neem een racecar, neem een Saab of het wat kortere: Ik ski. Palindroom komt van het Griekse woord palindromos wat letterlijk teruglopen betekent

Het woord palindroom

NEGEN - Palindroom onder de tien: Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op Facebook. Ook op deze website Abraham Kuyper Collection. Alle Volke nieuwe woorden door de verplaatsing van de letters van andere woorden verkeregen, die een nieuwe zin opleveren: een bekend - van de woorden van Pilatus vóór Als je Oprah achterstevoren leest krijg je harpo, idd. geen palindroom. Bij een palindroom moet je hetzelfde woord krijgen. oprah-harpo is dus gewoon een anagram dat toevallig. Onze oudste begon over omdraaiwoorden, de term palindroom viel en ik riep parterretrap. Logisch lijkt me. De dagen erna houdt het me bezig. Over woorden, mooie woorden, woordenschat, woordenbrei, boeken etc. Ik geniet weer na van mooie woorden van diezelfde oudste, zoals haar fameuze progantisch

De 10 vreemdste fobieën | WTF | Upcomingmelklokaal - zoltin peetertalenD – Pagina 7 – Meneer D speelt met taal en woordenDe 10 vreemdste fobieën | Bizar | UpcomingDe Piepkes (BE) - Artists - N9 - Muziekclub - EekloDe Piepkes (BE) - Concert - N9 - Muziekclub - EekloHet Nieuwsblad Online - zottegem

Vandaag lijkt me een uitstekende dag om iets te schrijven over palindromen. Je zou kunnen denken dat het daarbij gaat om de grote Tea Party dromen van Sarah Palin uit Alaska. Een aardige gedachte, omdat zij een omkering wilde bewerkstelligen in de samenleving. Terwijl de VS na alle grote woorden en machtswisselingen in de mainstrea Palindromen zijn woorden (rijtjes) die identiek zijn aan hun omkering. parterretrap is een voorbeeld. Schrijf een functie palindroom om palindromen over een alfabet te herkennen. De type-declaratie is: palindroom :: Eq a => [a] -> [a] -> Boo Hoe langer de palindroom zin, en daar willen wij zeker niet aan bijdragen met onze bijlagen. Dus een echt volledige lijst is in deze onmogelijk. Dit kan alleen maar tot moord en doodslag leiden in de huiselijke sfeer, des te knapper. Ieke Bekijk openbaar profiel Zoek meer berichten samengestelde woorden die je kan omdraaien Ieke Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer. Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer. Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer Documents Bedrijfsoplossingen Vervoegen Synoniemen Proeflezer Hulp en informati

 • Random Dutch word.
 • Zombie virus herten.
 • Is the Moon a planet.
 • Google Maps Zuid Holland.
 • Dwarsbomen 11 letters.
 • Hashtag generator.
 • Tapas Kortrijk.
 • Tafel in de was zetten.
 • Schipper Bontekoe film.
 • Buick Regal 1980.
 • Schubert romantiek.
 • Eminem Amsterdam 2020.
 • Atoomschuilkelder te koop.
 • Japanese Samurai Mask.
 • Easy Banking Phone.
 • Luchtweginfectie cavia.
 • Vakantie Spanje All inclusive.
 • Kortingscode Enzo Knol.
 • Bonbons maken 24Kitchen.
 • Hoekkast maken.
 • Toenemende federalisering.
 • Buitenrit Veluwe.
 • Tsjetsjenen in Nederland.
 • Inbouwkasten slaapkamer schuine wand.
 • Niall Horan tickets.
 • Kerntaak overheid.
 • Kinder flipperkast Intertoys.
 • Mega blastoise card.
 • Brandweerset kind.
 • Poem title generator.
 • ValueBlue vacatures.
 • Zelfbouw pergola.
 • Winmau Blade 5.
 • Hunker bunker den haag.
 • Acute myeloïde leukemie.
 • Labradoodle bruin.
 • Camping Belvedere Trogir.
 • Getal pi.
 • Dekentje haken granny square.
 • Monex Europe Amsterdam.
 • Atika ALF 2800 onderdelen.