Home

Diploma waarmerken DUO

In het diplomaregister van DUO staan diplomagegevens van de meeste, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen. Download een gratis digitaal uittreksel of vraag een papieren uittreksel van uw diploma aan als uw werkgever of school om bewijs van uw diploma vraagt. Alleen u kunt inloggen op het diplomaregister Bent u uw diploma, certificaat of cijferlijst kwijt, of is het beschadigd? Dan kunt u vaak een vervangend document aanvragen of downloaden: Vul de diplomahulp in om te zien welke vervangende documenten u voor uw diploma of certificaat kunt aanvragen of downloaden Voor werk of studie in het buitenland hebt u vaak een gelegaliseerd diploma nodig. Of een ander gelegaliseerd opleidingsdocument, bijvoorbeeld uw cijferlijst. Met een legalisatie weten de instanties in het buitenland dat uw opleidingsdocumenten echt en erkend zijn. U kunt uw document bij DUO laten legaliseren

Als u nog vragen hebt, kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie: 050 599 80 36. Of stuur een mail naar ks.dw@duo.nl. VORIGE In het kort VOLGENDE Statusverklaring diploma aanvrage Stuur een gewaarmerkte kopie van uw buitenlandse diploma en cijferlijst naar DUO. Een gewaarmerkte kopie is een kopie met een stempel en handtekening van de school. De gewaarmerkte kopie stuurt u samen met een korte brief waarin u verzoekt om omzetting van uw studieschuld. Zet uw handtekening en vermeld uw bsn op de brief Bij DUO kunt u een Nederlandse titel aanvragen op basis van uw buitenlandse diploma. Dit kan voor de titels: ingenieur (ing.); baccalaureus (bc.); ingenieur (ir.); meester (mr.); doctorandus (drs.); doctor (dr.). Erkenning diploma gereglementeerde beroepe

Studenten kunnen in het diplomaregister van DUO zelf een digitaal uittreksel maken van hun diplomagegevens. Het digitale uittreksel is een pdf-document, voorzien van een certificaat. Het certificaat is het bewijs dat het document afkomstig is van DUO. Het digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van uw diploma Met de Diplomahulp van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt u controleren of uw diploma in het diplomaregister staat. Nog niet alle schooljaren staan in het diplomaregister. Staat het schooljaar waarin u uw diploma heeft gehaald in het register? Dan kunt u uw diplomagegevens bekijken door in te loggen op Mijn DUO Gewaarmerkte kopie diploma en cijferlijst: de eisen Wanneer je je gaat aanmelden voor een bachelor of master in Nederland of in het buitenland dan wordt er vaak gevraagd om een gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijst van je middelbare school, hbo of universiteit

Uittreksel diploma downloaden - Particulier - DUO Particulie

Een diplomawaardering is een vergelijking van uw buitenlandse diploma met het Nederlandse onderwijssysteem. U ontvangt een document waarop staat: Uw naam en geboortedatum Welke opleiding u heeft gedaan en hoe lang deze duurd Diploma rechtsgeldig maken Voor het rechtsgeldig maken van uw Nederlandse diploma (legalisatie) kunt u bij DUO terecht. Door legalisatie weten buitenlandse autoriteiten dat het document rechtsgeldig is. Dit kan alleen voor diploma's van opleidingen die erkend zijn door OCW Gewaarmerkte kopie of diplomauittreksel DUO. Om fraude met diploma's uit te kunnen sluiten, wordt bij inschrijving gevraagd naar een DUO digitaal uittreksel van je diploma of getuigschrift (certified pdf) of een gewaarmerkte kopie van het diploma. Diplomauittreksel DUO De NVVB raadde gemeenten (afdelingen Burgerzaken en / of onderwijs) in een eerder nieuwsbericht al af diploma's of getuigschriften te waarmerken. Inmiddels adviseert DUO hetzelfde aan onderwijsinstellingen. Deze dienstverlening zou moeten stoppen met ingang van 1 januari 2012. Enkele gemeenten vroegen om een nadere toelichting

Diploma kwijt - Particulier - DUO Particulie

Nederlands diploma in het buitenland - DUO

Je kunt een gewaarmerkte kopie van je RUG-diploma op drie manieren aanvragen: Download een uittreksel van je diploma via het diplomaregister van DUO. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister heeft dezelfde waarde als een papieren gewaarmerkte kopie Als u buiten Nederland gaat werken of studeren, dan kan een werkgever of onderwijsinstelling vragen om een gelegaliseerd diploma. Hiermee laat u ook in het buitenland zien dat uw Nederlandse diploma echt en erkend is. Hoe u uw diploma laat legaliseren hangt af van waar u het document wilt gebruiken

Wilt u een diploma laten waarmerken dan kunt u een legalisatiestempel aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Door uw diploma te legaliseren verkrijgt u het wettelijk bewijs dat uw Nederlandse diploma is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onder waarmerken verstaan we dat de fotokopieën van relevante diploma's, certificaten en/of cijferlijsten voorzien zijn van deze drie waarmerken: een stempel van een notaris/accountantskantoor of onderwijsinstelling; de dagtekening; de naam en originele handtekening van een notaris, accountant of onderwijsinstelling Waarmerken is vanaf 1 januari 2012 niet meer mogelijk voor diploma's of getuigschriften. Hiervoor kunt u terecht bij de instelling of het instituut dat het diploma of getuigschrift heeft afgegeven of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen Als je een gewaarmerkte kopie van je diploma nodig hebt, dan kun je deze laten maken bij de Centrale Studentenbalie, op de Houtlaan 4. Je kunt hiervoor een afspraak maken. Je neemt je originele getuigschrift mee en de medewerkers van de balie maken een kopie en waarmerken deze. Hier zijn geen kosten aan verbonden

Nederlands diploma in het buitenland: Legalisatie - DUO

Diploma behaald: Buitenlands diploma - DUO

Meer informatie. Voor informatie over het EUR register niet-initieel onderwijs kunt u contact opnemen met Rianne Nieuwdorp.. Handmatige diploma verificatie. Indien een alumnus van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) niet voorkomt in het Examenregister EUR en niet in staat is om een gewaarmerkt uittreksel diploma gegevens via het Diplomaregister DUO aan te leveren, is het mogelijk om de EUR. Waarmerken is niet mogelijk voor diploma's of getuigschriften. U kunt daarvoor terecht bij: De instelling waar de diploma's of getuigschriften zijn afgegeven. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), zie www.duo.nl Ook DUO liet aan onderwijsinstellingen weten dat gemeenten stoppen met het waarmerken van diploma's. Hieronder hun berichtgeving aan onderwijsinstellingen. Berichtgeving DUO Leerlingen/Deelnemers/Studenten hebben soms een gewaarmerkte kopie nodig van hun diploma of certificaat voor een instantie of werkgever Je diploma online! Gefeliciteerd met je diploma! De gegevens van je diploma worden automatisch opgenomen in het online diplomaregister. Dit gebeurt wanneer jouw school de uitslag heeft doorgegeven aan DUO. Wat kun je met het diplomaregister? In het diplomaregister kun je snel en gemakkelijk je diplomagegevens inzien en een uittreksel down­ loaden

Waarmerken van diploma's is van belang om fraude te voorkomen. Neem contact op met de onderwijsinstelling om te laten controleren of het door hen afgegeven diploma of getuigschrift gaat. Het DUO heeft voor particulieren en bedrijven een diplomaregister Waarmerken van een diploma houdt in dat een instelling verklaart dat de kopie van een diploma in overeenstemming is met de originele diploma en dat het uitgegeven is door een instelling behorende tot de wettig geregelde onderwijssysteem van de desbetreffende land. Welke instelling waarmerkt diploma's uitgereikt in Aruba

Hoe laat ik mijn buitenlandse diploma in Nederland

 1. Een Gewaarmerkte kopie van het diploma Inschrijving in een register, zoals het KABIZ, kan alleen plaatsvinden als aan de opleidingseisen van het betreffende beroep is voldaan. De controle vindt plaats aan de hand van diploma modellen van de bestaande opleidingen en een lijst met diploma's uit het verleden, die recht geven op inschrijving
 2. Gewaarmerkte kopie. Als je een gewaarmerkte kopie van je diploma nodig hebt, dan kun je deze laten maken bij de Centrale Studentenbalie, op de Houtlaan 4. Je kunt hiervoor een afspraak maken. Je neemt je originele getuigschrift mee en de medewerkers van de balie maken een kopie en waarmerken deze. Hier zijn geen kosten aan verbonden
 3. istratiekosten, van ons terug
 4. Als je over DigiD beschikt en je je diploma hebt behaald op of ná 1 januari 1996, kun je zelf een verklaring van behaald diploma opvragen uit het DUO diplomaregister. Beschik je niet over DigiD, of heb je je diploma vóór 1 januari 1996 behaald, dan vraag je een verklaring aan via dit online aanvraagformulier

Onder waarmerken verstaan we dat de fotokopieën van relevante diploma's, certificaten en/of cijferlijsten voorzien zijn van deze drie waarmerken: een stempel van een notaris/accountantskantoor of onderwijsinstelling; de dagtekening; de naam en originele handtekening van een notaris, accountant of onderwijsinstelling U kunt een kopie van een diploma niet bij de gemeente laten waarmerken. Wij raden u aan om het originele diploma te laten zien aan de instantie die erom vraagt. Als dat niet mogelijk is, kunt u een gewaarmerkte kopie regelen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).U kunt via de website van DUO eventueel ook een uittreksel uit het diplomaregister downloaden Het waarmerken van diploma's is niet meer mogelijk aangezien de gemeente niet kan vaststellen of het document echt is. Wilt u een diploma laten waarmerken dan kunt u een legalisatiestempel aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan? Dat kunnen wij niet voor u doen. Daarvoor kunt u terecht bij: de instelling die het diploma of getuigschrift heeft afgegeven; Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO DUO Diploma legalisatie . Er zijn bij DUO verklaringen verkrijgbaar, voor de onderwijssoorten lbo, vbo, (diploma, cijferlijst, etc). U kunt dit aan de balie van het DUO in Groningen laten waarmerken en vervolgens bij ambassade of rechtbank laten legaliseren. U kunt dit traject ook laten verzorgen door een familielid,. Wat kunt u niet laten waarmerken? kopieën van diploma's en getuigschriften: hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald; documenten met een kerkelijke inslag; Nodig bij de aanvraag. Het originele document. Aanvragen. Maak direct een afspraak voor het laten waarmerken van uw document Gewaarmerkte kopie diploma/cijferlijst Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het diploma en/of cijferlijst voorzien van een originele stempel en originele handtekening. Hiermee wordt verklaard dat de kopie conform het originele document is. Waarmerken kan bij je school of universiteit

Graden en titels. Als je afstudeert, heb je recht op een graad of een titel. De graad wordt verleend door Fontys. Associate-degreeprogramma. Als je het examen van het associate-degreeprogramma hebt gehaald, krijg je de graad Associate Degree Wat waarmerkt de gemeente niet. Diploma's; Getuigschriften; Documenten met een kerkelijke inslag; Voor het waarmerken van een diploma kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. U kunt uw diploma ook laten waarmerken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ga daarvoor naar de website van het DUO Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan? Daarvoor kunt u terecht bij de instelling die het diploma of getuigschrift heeft afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan opvragen? Daarvoor kunt u terecht bij de instelling die het diploma of getuigschrift heeft afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).Let op: soms vragen instanties of u een kopie van een document wilt opsturen Waarmerken is niet mogelijk voor diploma's en getuigschriften. Daarvoor kunt u terecht bij: de instelling waar de diploma's of getuigschriften zijn afgegeven; de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Meenemen. het originele paspoort, identiteitskaart of rijbewijs dat u wilt laten waarmerken

WAARMERKEN DIPLOMA Bij aanmelding voor een promotietraject dient u een gewaarmerkte kopie van uw masterdiploma aan te leveren. Deze kopie dient te zijn voorzien van een originele stempel (een scan of kopie van een gewaarmerkt document wordt niet geaccepteerd). U kunt uw diploma laten waarmerken door uw eigen universiteit of notaris Waarmerken is niet mogelijk voor diploma's of getuigschriften. U kunt daarvoor terecht bij: De instelling waar de diploma's of getuigschriften zijn afgegeven; De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. Meenemen. Het originele document dat u wilt laten waarmerken Diploma Nadat u de gehele opleiding HBO-Rechten met succes heeft afgerond, heeft u de bachelor HBO-Rechten behaald en de graad Bachelor of Laws (LLB). Als hbo-jurist bent u breed en praktijkgericht opgeleid waardoor u uw kansen op de arbeidsmarkt vergroot en kunt u o.a. aan de slag als juridisch consultant, medewerker advocatenkantoor en beleidsmedewerker bij de overheid

Het waarmerken van diploma's is echter niet meer mogelijk aangezien de gemeente niet kan vaststellen of het document echt is. Wilt u een diploma laten waarmerken dan kunt u een legalisatiestempel aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Waarmerken van diploma's is van belang om fraude te voorkomen. Neem contact op met de onderwijsinstelling om te laten controleren of het door hen afgegeven diploma of getuigschrift gaat. Het DUO heeft voor particulieren en bedrijven een diplomaregister. Ga daarvoor naar de website van het DUO. Kosten. € 14,00. Graag met pin betalen. Aanpak. Zo laat u een belangrijk document waarmerken door de gemeente Niet waarmerken. Waarmerken is niet mogelijk voor diploma's of getuigschriften. U kunt daarvoor terecht bij: De instelling waar de diploma's of getuigschriften zijn afgegeven; De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO De gemeente waarmerkt geen diploma's. De medewerker kan niet vaststellen of het aangeboden document echt is. U kunt de Nederlandse onderwijsinstelling waar u het diploma heeft behaald vragen om een gewaarmerkte kopie van het originele diploma. Bij diploma's uit het buitenland: DUO legaliseert geen buitenlandse documenten

Het originele diploma(s); Een kopie van het diploma(s); Een kopie van een geldig ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). De apothekersassistent of farmaceutisch consulent hoeft niet zelf aanwezig te zijn voor het waarmerken van zijn of haar diploma. U kunt dit dus voor uw gehele team regelen Waarmerken is niet mogelijk voor diploma's of getuigschriften. Daarvoor kunt u terecht bij de instelling waar de diploma's of getuigschriften zijn afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Meenemen. het originele document; uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Kosten. Produc Kopieën van je originele diploma en/of cijferlijst gehaald aan Tilburg University kun je laten waarmerken, evenals een (aanvullend) behaald certificaat (zoals bijvoorbeeld het Honors Program). Alleen deze officiële en door de universiteit verstrekte documenten worden door de Student Desk gewaarmerkt Wilt u een diploma of een getuigschrift (of kopie) laten waarmerken? U kunt hiervoor terecht bij DUO of de instelling die diploma of getuigschrift heeft afgegeven Het waarmerken van uw kopie betekent alleen dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het originele document

Een gewaarmerkt diploma aanvragen. Je kunt bij de Studenten Informatie Balie je Avansgetuigschrift met bijbehorende resultatenlijst laten waarmerken. Zorg zelf voor één of meerdere kopieën Wat waarmerkt de gemeente niet. diploma's. getuigschriften. documenten met een kerkelijke inslag. Voor het waarmerken van een diploma kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. U kunt uw diploma ook laten waarmerken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ga daarvoor naar de website van het DUO Gewaarmerkte kopie diploma. Lever het document in via de post (Studie- en Studentenadministratie, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam) of bij de Studentenbalie (Hoofdgebouw, begane grond). Bij de Studentenbalie kun je je diploma laten waarmerken. Neem daarvoor je originele diploma en een kopie mee. Afstudeerverklaring

Kan ik online mijn diplomagegevens bekijken

 1. Als u een diploma in Nederland heeft behaald en u heeft hier een gewaarmerkt exemplaar voor nodig, kunt u deze aanvragen bij het opleidingsinstituut. Ook bij een notaris kunt u een diploma laten waarmerken. Voor het waarmerken van buitenlandse diploma's verwijzen wij u naar Bureau DUO afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie. Aanpa
 2. Voor het aanvragen van het diploma Bij uw opleider heeft u het VPS®-certificaat Communicatie niveau 5 gehaald. Om uw diploma uit te kunnen geven hebben wij het originele certificaat of een gewaarmerkte kopie (kopie van uw originele certificaat, inclusief een stempel, datum en handtekening van uw opleider) nodig
 3. Niet waarmerken. Waarmerken is niet mogelijk voor diploma's of getuigschriften. U kunt daarvoor terecht bij: De instelling waar de diploma's of getuigschriften zijn afgegeven; De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen

Gewaarmerkte kopie diploma en cijferlijst: de eisen

 1. Waarmerken kopie van je identiteitsbewijs. Soms heb je een verklaring nodig dat de kopie van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Bij het gemeenteloket kun je de kopie laten waarmerken. Je krijgt dan een stempel en een handtekening op de kopie
 2. Niet waarmerken. Waarmerken is niet mogelijk voor diploma's of getuigschriften. U kunt daarvoor terecht bij: De instelling waar de diploma's of getuigschriften zijn afgegeven; De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groninge
 3. U kunt uw diploma laten waarmerken door uw eigen universiteit of notaris. Tevens kunt u een digitaal afschrift van uw Master diploma aanvragen bij DUO. Dit document kunt u uploaden in Hora Finita. In dit geval is waarmerken niet nodig
 4. Vanwege de geldende coronamaatregelen kunnen diploma-uitreikingen in ieder geval tot en met 19 januari 2021 niet doorgaan. met een DigiD kunnen online hun diploma inzien en er een gewaarmerkt uittreksel van downloaden via de website van DUO. Het is echter niet mogelijk deze verklaring en cijferlijst te waarmerken. Ophalen diploma
 5. Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan? Daarvoor kunt u terecht bij de instelling die het diploma of getuigschrift heeft afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Let op: soms vragen instanties of u een kopie van een document wilt opsturen. Vaak gaat het om een paspoort, rijbewijs of.
 6. Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan? Dat kan de gemeente niet voor u doen. Daarvoor kunt u terecht bij: De instelling die het diploma of getuigschrift heeft afgegeven; Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Naar boven Contact en veelgestelde vragen 030 - 228 94 11. Twitter.

Diplomawaardering - Internationale diplomawaarderin

DUO maakt alleen beschrijvingen van diploma's die vallen onder de regelgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). DUO vergelijkt uw oude diploma met een diploma binnen het huidige onderwijs. En bepaalt dan de waarde van uw oude diploma. Aanvragen diplomabeschrijving. U vraagt een diplomabeschrijving aan bij DUO 'Wij weten een diploma zo aan te kaarten dat dit automatisch in het DUO-register komt te staan', schrijft Diplomakopen2019.nl. 'Flauwekul', zegt een DUO-woordvoerder desgevraagd. Hij beschrijft een procedure waarbij instellingen behaalde diploma's bij DUO melden en DUO de registratie vervolgens weer ter controle aan de instelling voorlegt Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan? Dat kan de gemeente niet voor u doen. Daarvoor kunt u terecht bij: de instelling die het diploma of getuigschrift heeft afgegeven. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Gegevens diplomaregister inzien. Een overzicht van de onderwijssoorten die in het diplomaregister staan vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U kunt uw diplomagegevens bekijken door in te loggen op Mijn DUO.. Uittreksel diplomagegevens. U kunt in het diplomaregister een digitaal uittreksel downloaden van uw diplomagegevens.U kunt ook een uittreksel op papier aanvragen. Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan? Daarvoor kunt u terecht bij de instelling die het diploma of getuigschrift heeft afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Let op: soms vragen instanties of u een kopie van een document wilt opsturen. Vaak gaat het om een paspoort, rijbewijs of. Voor het waarmerken van diploma's kunt u terecht bij de organisatie die het diploma heeft afgegeven of bij www.duo.nl Wat moet ik doen? Voor het waarmerken van een afschrift of kopie moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), is een diplomaregister te vinden. In dit diplomaregister staan gegevens over diploma's, certificaten en getuigschriften van alle onderwijsinstellingen die aangesloten zijn bij het ministerie van OCW

Hoe laat ik mijn Nederlandse diploma voor het buitenland

 1. U kunt uw originele document (certificaat/diploma) bij twee verschillende instanties laten waarmerken: Bij een notariskantoor Bij de betreffende onderwijsinstelling Bij SVMNIVO (Gelieve vooraf telefonisch (030-60 230 60) een afspraak te maken.
 2. Kan iemand mij informeren hoe de procedure is van het legaliseren en waarmerken van diploma's en certificaten. Ik heb deze laten ondertekenen door een notaris. Dit blijkt niet voldoende te zijn.Via de informatie beheer groep afd. diploma waardering heb ik vernomen dat zij de diploma's nog moeten legaliseren en dat deze dan ook nog door een arrondisementrechtbank te Groningen getekend moet worden
 3. Ook als je geen diploma of cijferlijst van je opleiding meer hebt. Lees alles hierover op de pagina Information for refugees about diplomas (Engelstalig). Wil je werken in Nederland met een buitenlands diploma? Bekijk dan onze pagina over Werken in Nederland of een ander EU-land. Meer over
 4. Geen diploma's, cijferlijsten en notariële akten. Het is niet mogelijk om bij een Stadsloket een kopie van een diploma, cijferlijst of notariële akte te laten waarmerken. De gemeente waarmerkt geen kopieën als er een instantie is die een formeel afschrift van het document kan leveren
 5. Wat waarmerkt de gemeente niet. diploma's. getuigschriften. documenten met een kerkelijke inslag. Voor het waarmerken van een diploma kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Je kunt je diploma ook laten waarmerken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ga daarvoor naar de website van het DUO

Nieuws - Gewaarmerkte kopie of diplomauittreksel DUO

 1. Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan? Daarvoor kunt u terecht bij de instelling die het diploma of getuigschrift heeft afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Let op: Een waarmerk laat zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid en de inhoud
 2. Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan? Daarvoor kunt u terecht bij de instelling die het diploma of getuigschrift heeft afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Let op: soms vragen instanties of u een kopie van een document wilt opsturen. Vaak gaat het om een paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning
 3. Digitaal uittreksel van je diploma downloaden. Je kunt via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma downloaden zodra je afstudeerdatum is doorgegeven aan DUO. Dit document heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis en direct te downloaden
 4. Je kunt op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bellen met de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie: 050-599 8036. Je kunt ook een e-mail sturen naar ks.dw@duo.nl. Meer informatie vind je op de website van DUO
 5. De gemeente waarmerkt geen diploma's. Hiervoor moet u contact opnemen met DUO. Aanpak. Zo laat u een belangrijk document waarmerken door de gemeente: Neem contact op met de gemeente. U neemt het document mee dat u wilt laten waarmerken. U mag iemand machtigen om dit voor u te doen

Waarmerken van diploma's door gemeenten stoppen met ingang

U kunt een kopie van een diploma niet bij de gemeente laten waarmerken. Wij raden u aan om het originele diploma te laten zien aan de instantie die erom vraagt. Als dat niet mogelijk is, kunt u een gewaarmerkte kopie regelen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Niet waarmerken. Waarmerken is niet mogelijk voor diploma's of getuigschriften. U kunt daarvoor terecht bij: de instelling waar de diploma's of getuigschriften zijn afgegeven; de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen

Waarmerken kan bij de administratie van de instelling die het diploma heeft verstrekt of bij de Studentenbalie. Neem het origineel en de kopie mee als je ze bij ons laat waarmerken. Wanneer de VU jouw toelaatbaarheid heeft verwerkt, zie je dat terug in VUnet Van diploma's in het voortgezet onderwijs zijn ook de gegevens van vakken en cijfers opgenomen (met uitzondering van de rekentoets). Wie kan erin kijken? De diplomahouder heeft 24 uur per dag, zeven dagen per week toegang tot zijn diplomagegevens door in te loggen op de beveiligde website: Mijn DUO, de selfservice-applicatie van DUO Waarmerken diploma's en getuigschriften Voor het waarmerken van diploma's of getuigschriften kunt u terecht bij de instelling waar het diploma of getuigschrift is afgegeven en/of één van de servicekantoren van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deel deze pagina: facebook. Diploma's behaald na 2007 zijn geregistreerd bij DUO. Bij hen kan je een bewijs afgelegd examen opvragen. Als je diploma niet bij DUO is geregistreerd moet je een. Verificatie diploma sollicitatiekandidaten ROC Midden Nederland ontvangt regelmatig Dan kun je bij het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel opvrage Waarmerken is niet mogelijk voor diploma's en getuigschriften. Daarvoor kunt u terecht bij: de instelling waar de diploma's of getuigschriften zijn afgegeven; de Dienst Uitvoering Onderwijs op www.duo.n

Hoe krijg ik een gewaarmerkte kopie van mijn diploma Nt2

Waarmerken betekent dat een kopie gelijk is aan het originele document. Het waarmerken van een diploma wordt niet bij de gemeente gedaan. Daarvoor kunt u terecht bij een notaris of bij Duo. Een document kunt u wel laten waarmerken. Dit kan alleen op afspraak. Neem het originele document of formulier mee dat u wilt laten waarmerken Waarom het diploma waarmerken? Met een gewaarmerkt diploma kunnen apothekersassistenten zich registeren in het kwaliteitsregister voor apothekersassistenten in de openbare farmacie (KAOF) of het kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA, niet-openbare farmacie) en farmaceutisch consulenten in Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (KABIZ) Bij de gemeente kunt u een document laten waarmerken. Hierbij verklaart de gemeente dat een kopie van een document gelijk is aan het origineel. Maak voordat u langskomt eerst een afspraak. Afspraak maken. diploma of cijferlijst. De gemeente kan de echtheid van deze documenten niet nagaan. Kosten 2021 Legalisatie van diploma's Een Belgisch diploma wordt in het buitenland alleen erkend als u het laat legaliseren. Legaliseren is het voor echt laten verklaren van de handtekening op diploma's, getuigschriften en slaagattesten. Meestal verloopt de legalisatieprocedure in drie opeenvolgende fasen: 1. Legalisatie door de bevoegde Gemeenschap In sommige gevallen zorgt het bestuur van de gemeente.

Waarmerken 1) Bekrachtigen 2) Bestempelen 3) Certificeren 4) IJken 5) IJkmerken 6) Keurmerken 7) Merken 8) Met nadruk bevestigen 9) Ondertekenen 10) Paraferen 11) Stempelen 12) Wettige MBO Raad waarschuwt voor sollicitanten met valse diploma's Werkgevers moeten bij sollicitaties waakzaam zijn voor valse mbo-diploma's. Vooral in de sectoren waar personeel schaars is, zoals de installatietechniek en de zorg, neemt de diplomafraude toe, zo waarschuwt de MBO Raad. Rik Kuiper 28 oktober 2019, 10:5 Diploma kwijt? Geen paniek! 'De mol' vindt ze (bijna) allemaal terug. Verdwenen tijdens een verhuizing, een vervelende ex die het document niet teruggeeft of een brand Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument). Een bewijs waaruit blijkt dat het nodig is om het document te laten waarmerken. Bijvoorbeeld een brief van een officiële instantie. Geld: u betaalt voor het waarmerken met pin of contant

Het waarmerk is een (getekende) verklaring op een kopie van het diploma, dat de kopie exact overeenkomt met het originele diploma. Een bevoegde instantie zet dan een stempel, een handtekening en een datum op de kopie waaruit dit blijkt. Je dient het originele diploma te laten zien als je een kopie ervan wil laten waarmerken U kunt de gemeente vragen een kopie van een document te waarmerken. Dat betekent dat in de kopie precies hetzelfde staat als in het origineel. De gemeente waarmerkt geen diploma's Ik ben mijn diploma van Saxion kwijt, kan ik een nieuwe krijgen? Dat kan alleen als je je diploma na 2002 hebt gehaald. Ga naar het Servicepoint en laat daar een geldig legitimatiebewijs zien. Je kunt dan kopie van je diploma krijgen met een waarmerkstempel erop. Het waarmerk zorgt ervoor dat de kopie gelijkwaardig is aan het originele diploma

 • Porseleinen knoppen Praxis.
 • Welke afdelingen vallen onder niet snijdend beschouwend.
 • Avoir rijtje.
 • Beta letter.
 • Goudelrits.
 • Tijdvak 5.
 • Dobermann oren couperen.
 • Landal contact.
 • Tokeh gevaarlijk.
 • Is Bing veilig.
 • Oefeningen verkrampte onderrug.
 • Enzoknol Minecraft Survival seizoen 4 aflevering 1.
 • Whiplash specialist.
 • Wera kraftform micro set/12 sb 1.
 • Beukenboom stam.
 • Luxemburg Voetbal.
 • L oreal Super Blonde Ontkleuringscrème.
 • Manchet stof.
 • Stijf staan van de zenuwen betekenis.
 • Roodwild jacht.
 • Huismuis vs bosmuis.
 • Pokémon Infinite Fusion fusion guide.
 • What is cortisol.
 • Runnersworld Arnhem.
 • Hanepoot bestrijden.
 • Aanhangwagen Vriezenveen.
 • Domesticatie kat.
 • Wat kunnen mannen wel en vrouwen niet.
 • Zenuwachtig voor kies trekken.
 • TUI Cyprus Last Minute.
 • Cyclone auto.
 • Binnendeur met gekleurd glas in lood.
 • Dodendans muziek.
 • Apple EarPods Lightning MediaMarkt.
 • Dalfsen (funda).
 • Wandelkaart Eifel pdf.
 • Fotograaf Rumbeke.
 • MMA school.
 • FC Emmen Cambuur.
 • Gallery auto's.
 • Pinterest login.