Home

Afkorting persoonlijk identificatienummer

De betekenis van de afkorting pin is: Persoonlijk identificatienummer Wat betekent de afkorting pin? Nu weet u wat de afkorting pin betekent. Wij hopen dat u wat aan de informatie op deze website hebt gehad. Indien u in de toekomst nog een keer op zoek bent naar de betekenis van een afkorting, dan zien we u graag terug hier op. PIN = Persoonlijk identificatienummer Op zoek naar algemene definitie van PIN? PIN betekent Persoonlijk identificatienummer. We zijn er trots op om het acroniem van PIN in de grootste database met afkortingen en acroniemen te vermelden. In de volgende afbeelding ziet u een van de definities van PIN in het Engels: Persoonlijk identificatienummer Wat betekent pin?. Voor de afkorting 'pin' is 1 definitie beschikbaar:. Persoonlijk identificatienummer. Geen onderdeel van een categorie. Mogelijk is op Wikipedia meer informatie over pin beschikbaar

Persoonlijk identificatienummer Een ``p``ersoonlijk ``i``dentificatie``n``ummer oftewel pin(code) is vaak een viercijferige beveiligingscode met een waarde tussen 0000 en 9999. De bekendste toepassingen zijn in het elektronisch betalingsverkeer bij het gebruik van geldautomaten en betaalautomaten en voor de beveiliging van mobiele telefoons persoonlijk identificatienummer; pincode; pinautomaat POP: post office protocol; POP3 Dit is de meest recente versie van een standaardprotocol voor het ontvangen van e-mail. POTS: Publicly Operated Telephony System: PS: PostScript, geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems / Adobe Photoshop PSTN: Public Switched Telephone Network P.T.T Deze afkortingen worden als woord uitgesproken, bijvoorbeeld pin (persoonlijk identificatienummer) en BOVAG (Bond van Autohandelaren en Garagehouders)

20 Betekenissen Van Afkortingen Die We Regelmatig Gebruiken

Wat betekent de afkorting pin? Afkortingwoordenboek

 1. Letterwoorden zijn afkortingen die je uitspreekt als je een normaal woord. Voorbeelden van letterwoorden: havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) pin (persoonlijk identificatienummer) sim (Subscriber Identity Module) Regel 3. Schrijf symbolen zonder punt. Symbolen zijn een bijzonder soort afkorting en schrijf je zonder punt. Voorbeelden: EUR.
 2. Identificatienummer (IdNr.).: Het nieuwe FIN (Identifikationsnummer, IdNr.) wordt bijvoorbeeld vermeld op de kennisgevingsbrief waarin dit nummer wordt toegewezen
 3. gen. De term persoonlijk identificatienummer (PIN) wordt voornamelijk gebruikt voor de pincode van je bankpas. 21 augustus 2016 14:54 2
 4. Het is de wc, ondanks het watercloset, mogelijk doordat wc rechtstreeks uit het Engels is overgenomen als afkorting, zonder de expliciete gedachte aan het het -woord (water)closet. Pin kan behalve met het (het lidwoord dat hoort bij 'persoonlijk identificatienummer') ook worden gecombineerd met de; dat is zelfs veel gebruikelijker

PIN definitie: Persoonlijk identificatienummer - Personal

pin (persoonlijk identificatienummer) - pincode - pinnen. vip (very important person) - vipruimte - vipjes. pet (polyethyleentereftalaat) - petfles. lat (living apart together) - latrelatie. havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) - havoleerling - havoër. AOW (Algemene Ouderdomswet) - AOW'er. pc (personal computer) - pc-gebruike Wat is de betekenis van persoonlijke identificatienummer? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord persoonlijke identificatienummer. Door experts geschreven

Bijvoorbeeld Pinnen het woord PIN de afkorting is persoonlijk identificatienummer. Of WC dit is de afkorting van Watercloset. Ook zijn er afkortingen die 2 betekenissen hebben zoals BKR, Bureau Krediet Registratie & Beeldende Kunst Regeling. Afkortingen kunnen dus ook verwarrend zijn. Ik heb er een aantal afkortingen voor u op een rijtje. pin. Personal Identification Number: Identificatiecode gelijkaardig aan een paswoord, bvb. de PIN-code van de SIM-kaart in een GSM. Process Identification Number: Identificatiecode van een proces [..] Bron: 4umi.com

Weetwoorden | afkortingen. Er bestaan verschillende soorten afkortingen (verkorte schrijfwijzen): Echte afkortingen zijn verkortingen van veelgebruikte woorden en korte vaste uitdrukkingen (bijv., blz., pag., e.d., enz.). Initiaalwoorden bestaan uit de beginletters van de afgekorte woorden en worden uitgesproken als losse letters (NS, pc, sms) afkortingen - 4. spelling van letterwoorden Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), lat (living apart together), pet (polyethyleentereftalaat), pin (persoonlijk identificatienummer), ufo (unidentified flying object), vip (very important person). een persoonlijk identificatienummer + Toon meer Volgens de maker van de software, Comet Systems, wordt deze informatie niet gekoppeld aan het persoonlijke identificatienummer van de cursor Wat is de betekenis van identificatienummer? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord identificatienummer. Door experts geschreven

UPIN = Unieke persoonlijk identificatienummer Op zoek naar algemene definitie van UPIN? UPIN betekent Unieke persoonlijk identificatienummer. We zijn er trots op om het acroniem van UPIN in de grootste database met afkortingen en acroniemen te vermelden Hier volgt een lijst van in het Nederlandse taalgebruik voorkomende afkortingen. 'In het Nederlands taalgebruik' hoeft niet te betekenen dat de afkorting naar een Nederlandstalig begrip verwijst. Daarom zijn ook afkortingen als 'SOS' en 's.v.p.' opgenomen

P.S. en PS zijn het gebruikelijkst. Volgens de officiële spelling is alleen PS - zonder punten dus - correct. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal en op de bijbehorende website Spellingsite.nu geven we de variant met punten als alternatief.. Ook in NB ('nota bene') mogen er volgens de officiële spelling geen punten staan, maar de spelling N.B. komt ook veel voor en staat dan ook in. een persoonlijk identificatienummer + Show more Volgens de maker van de software, Comet Systems, wordt deze informatie niet gekoppeld aan het persoonlijke identificatienummer van de cursor

Foto over Acroniemspeld - Persoonlijk Identificatienummer Bedrijfs Conceptueel beeld met gele verflijn op de weg over de achtergrond van de asfaltsteen. Afbeelding bestaande uit afkorting, numeriek, lijn - 5282386 identificatienummers. Het identificatienummer blijft bestaan uit 11 cijfers, maar voor het identificatienummer van personen, geboren vanaf 1 januari 2000, zal het cijfer 2 geregistreerd worden in de eerste halve byte van de zone waarin het identificatienummer is opgenomen. Deze procedure is va persoonlijk identificatie nummer: Afgekort: PIN. Meestal: pin, pincode. Een pin, pincode of persoonlijk identificatienummer is meestal een viercijferige beveiligings- of toegangscode. Met vier cijfers is een pin dus een getal tussen 0000 en 9999. Deze code dient als alternatief voor een wachtwoord en wordt onder meer gebruikt wordt in het elektronisch betalingsverkeer (geldautomaten.

Betekenis persoonlijk identificatienummer Er is al veel gezocht naar de betekenis van persoonlijk identificatienummer en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad Wat betekent Persoonlijk identificatienummer? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord Persoonlijk identificatienummer. Je kunt ook zelf een definitie van Persoonlijk identificatienummer toevoegen Puzzelwoordenboek kruiswoordpuzzels voor PERSOONLIJK IDENTIFICATIENUMMER (AFK). Het puzzelwoordenboek is er om u te helpen bij het oplossen van allerlei kruiswoordpuzzels

Grootste financieel-economische lexicon in NL-taalgebied. Termenlijst met 20423 begrippen over economie, geld, geldzaken, financiële markten, beurs en beleggen Een persoonlijk identificatienummer (PIN), ofwel pin(code), is een (vaak viercijferige) beveiligingscode, die onder meer gebruikt wordt bij het verrichten van elektronische betalingshandelingen en voor de beveiliging van mobiele telefoons. Een pincode is een alternatief voor een wachtwoord Puzzelwoordenboek kruiswoordpuzzels voor PERSOONLIJK IDENTIFICATIENUMMER. Het puzzelwoordenboek is er om u te helpen bij het oplossen van allerlei kruiswoordpuzzels Dit nummer wordt officieel het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen genoemd of ook het nationale nummer voor de sociale zekerheid. Men vindt het terug op de SIS-kaart en de (elektronische) identiteitskaart of men kan het persoonlijk opvragen aan het loket van de dienst Bevolking

Een btw-identificatienummer is voor eenmanszaken en zzp'ers een uniek nummer. Het nummer krijg je van de Belastingdienst als zij je als 'ondernemer voor de btw' zien. Je gebruikt je btw-id voor alle contacten met klanten en leveranciers, zoals op je facturen en website Een verkorting is opgebouwd uit een of meer (delen van) lettergrepen. Zo is horeca samengesteld uit de eerste letters van hotel, restaurant en café. regel 17.D Verkortingen gedragen zich als gewone woorden. Als het om een eigennaam* gaat, schrijven we een hoofdletter of respecteren we het donorprincipe*

Wist je dat 'pin' van bijvoorbeeld je pincode staat voor persoonlijk identificatienummer? d.d. tot en met m.v.g. d.d. = de dato (daterend van) d.m.v. = door middel van. d.w.z. = dat wil zeggen. e.a. = en andere(n) e.d. = en dergelijke. e.e.a. = een en ander. e.k. = eerstkomend. e.o. = en omstreken . etc. = et cetera. e.v.a. = en vele anderen . evt. = eventuee Alleein in afkorting. Enkele voorbeelden: ))))) Auteursrecht ©2000—2020 Dmitry Kann · Gelicentieerd onder CC-BY-NC-SA 4.0 · Fork me on GitHub. Identificatienummer (FIN) verstrekken dat begint met een L (niet-ingezeten Spanjaarden) of een K (ingezeten Spanjaarden, jonger dan 14 jaar). - Natuurlijke personen zonder de Spaanse nationaliteit: Over het algemeen is het Fiscaal Identificatienummer (FIN) het identificatienummer voor buitenlanders (NIE), eveneen Een persoonlijk identificatienummer , ofwel pin , is een beveiligingscode, die onder meer gebruikt wordt bij het verrichten van elektronische betalingshandelingen en voor de beveiliging van mobiele telefoons. Een pincode is een alternatief voor een wachtwoord Neem kennis van de definitie van 'Persoonlijk identificatienummer'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'Persoonlijk identificatienummer' in het grote Nederlands corpus

Dit is het identificatienummer voor de Spaanse burgers. Het nummer is ook te vinden op een Spaans rijbewijs. Je zult vaak worden gevraagd naar dit nummer, in welk geval je jou NIE nummer moet geven. NIF (Número de Identificación Fiscal): Dit is jouw persoonlijke belasting identificatienummer. Voor Spanjaarden is dit hun DNI nummer plus een. Persoonlijk identificatienummer en Kans (statistiek) · Bekijk meer » Koninklijke KPN Voormalig hoofdkantoor van KPN in Den Haag KPN (voluit Koninklijke PTT Nederland N.V.) is leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten en biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie

Ijuigo Persoonlijk Identificatienummer Paspoort. Persoonlijk Identificatienummer Paspoort. Staatscourant 2011. Staatscourant 2011.l Nl Xml.wetten Regeling Voorschrift Vreemdelingen 200 Het is een uniek nummer waar u zelf niets mee hoeft te doen. Het is bedoeld voor (overheids)organisaties om makkelijk informatie met elkaar uit te wisselen. U hoeft daardoor niet steeds al uw gegevens te verstrekken. De afkorting RSIN betekent Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer Btw-identificatienummer. Het btw-identificatienummer vermeldt u op uw facturen en website, of andere communicatiemiddelen. Uw leveranciers en afnemers kunnen dit nummer controleren op de website van de Europese Commissie. Het btw-identificatienummer ziet er zo uit: landcode NL, 9 cijfers, letter B, en een controlegetal van 2 cijfers (label) persoonlijk voornaamwoord QU (bij glos) determinant qu redcant : reduplicant redcé : reduplicé redpl. reduplicatie red.wortel : reduplicatiewortel REFL (bij glos) reflexief pronomen (sener) REL (label bij glos) relatief-markeerde

Voordat mobiele telefoons gemeengoed waren, bood het Nederlandse telefoonbedrijf PTT Telecom, onder de naam Scope of Telecard, een service aan waarmee men vanaf een buitenlandse telefoon iemand kon bellen zonder dat er muntgeld nodig was.. De klant kreeg dan een kaartje waarop zijn klantnummer stond en een gratis telefoonnummer Persoonlijk identificatienummer is beschikbaar in 35 andere talen. Terug naar Persoonlijk identificatienummer. Talen. asturianu; Bahasa Indonesia; Bahasa Melay Verkoop, royalty's, belastingenBelastinginformatieAmerikaans fiscaal identificatienummer (TIN) aanvragenEen Amerikaanse TIN (fiscaal identificatienummer) aanvragen voor particulieren. Een Amerikaanse TIN (fiscaal identificatienummer) aanvragen voor particulieren. Voor particulieren: Individual Taxpayer Identification Number (ITIN Meerdere btw-identificatienummers controleren. U kunt via de EU-internetsite één of meerdere btw-identificatienummers geautomatiseerd controleren. Informatie over deze wijze van controle, maar ook het antwoord op andere vragen vindt u op de EU-internetsite in de rubriek 'Veelgestelde vragen' Ik zou graag willen weten wat de afkortingen zijn op de fiets computer zoals ODO, DST,RTM, AVG enDST/D. Gesteld op 5-8-2016 om 12:15 in forum Union 9W Misbruik melden. ODO = opgetelde afstand gefietst (totaal na reset

Wat betekent de afkorting 'pin'? Afkortingen

Een pin (persoonlijk identificatienummer) of pincode is een (meestal) viercijferige beveiligings- of toegangscode. Engels: personal identification number. Zie: Persoonlijk Identificatie Nummer. Tip anderen Tweete Afkortingen zorg alfabetisch zorgsector uitleg uitgebrei Bij elke beleggingstransactie moeten wij uw voornaam en een persoonlijk identificatienummer vermelden, zoals het nummer van uw paspoort of ID-kaart. U kunt zich niet identificeren met een rijbewijs. In de Europese richtlijn 'Markets in Financial Instruments Directive II' (MiFID II) is bepaald dat een rijbewijs geen geldig identificatiebewijs is voor beleggingstransacties Nationaal identificatienummer voor Nederlanders: Het nationaal identificatienummer dat Nederlanders moeten invullen bij de ESTA-aanvraag is gelijk aan het BSN-nummer, ook wel het burgerservicenummer genoemd. Dit nummer is gelijk aan wat voorheen het sofi-nummer werd genoemd. Een ander synoniem is bijvoorbeeld persoonsnummer

Foto over Het ingaan van persoonlijk identificatienummer op ATM De Machine van ATM of ABM of Cashpoint-byilt-in de Blauwe Muur. Afbeelding bestaande uit inserting, industry, identiteit - 14255146 De juiste spelling is ledlamp.Vergelijkbare woorden zijn ledverlichting, ledkaarsjes, enz.. Er mag ook een streepje worden ingevoegd omwille van de leesbaarheid: led-lamp, led-verlichting en led-kaarsjes.Dat is bij minder gebruikelijke combinaties zelfs aan te raden, zoals bij led-kerstboomverlichting en led-dansvloer.. Led is een afkorting van light emitting diode, maar fungeert al jaren als. NIF (Número de Identificación Fiscal): Dit is jou persoonlijke belasting identificatienummer.Voor Spanjaarden is dit hun DNI nummer plus een letter. Voor buitenlanders is het hetzelfde nummer als hun NIE. Jou NIF nummer is echt niet automatisch geldig wanneer je jou NIE nummer hebt gekregen Vanaf 1 januari 2020 hebben eenmanszaken een nieuw btw-indentificatienummer van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer heeft geen koppeling meer met het burgerservicenummer (BSN). De nummers veranderen in verband met privacybescherming en identiteitsfraude. Dit is een voorbeeld van het nieuwe btw-identificatienummer: NL000099998B57

Persoonlijk identificatienummer - 2 definities - Encycl

Persoonlijk identificatienummer vertaling in het woordenboek Nederlands - Turks op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen Persoonlijk geheim nummer (1) Persoonlijk identificatienummer (3) Persoonlijk indentificatienummer (1) Persoonlijk internetdagboek (1) Persoonlijk intificatienummer (1) Persoonlijk karakter (1) Persoonlijk kunstwerk (1) Persoonlijk maken (2) Persoonlijk overwicht (1) Persoonlijk record (1) Persoonlijk taalgebruik (1) Persoonlijk voordeel (2. Wat is een persoonlijk identificatienummer esta. Geplaatst op: 02.02.2019. Thijs , Mocht jullie ESTA nog geldig zijn, dan hoef je niets te betalen, maar als deze is verlopen zul je opnieuw de procedure moeten doorlopen. ESTA is voor alle reizen naar de VS die a niet langer zijn dan 90 dagen en b die je binnen een tijdsbestek van twee jaar maakt Woordenboek Nederlands Duits: Persoonlijk identificatienummer. Uw gratis, snelle en simpele vertaal woordenboe Nieuw Nederlands - 4 afkortingen - PArkWAyDRIve woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

Lijst van afkortingen in de informatica - Wikipedi

PIN was een Nederlandse debetkaart van Currence.De naam komt van de pincode die nodig is om met de bankkaart een transactie te verrichten: geld opnemen uit een geldautomaat of betalen aan een betaalautomaat, zoals in een winkel.Het werkwoord pinnen is hier van afgeleid.. Telefoneren in het buitenland [bewerken | brontekst bewerken]. Voordat mobiele telefoons gemeengoed waren, bood het. We hebben geen woorden gevonden voor Persoonlijk (afkorting) . Jammer dat we niet konden helpen! Misschien heb je meer geluk met deze tips: Laat niet-zo-belangrijke woorden weg. Vragen met alleen steekwoorden geven soms meer resultate Uitzondering: afkortingen van windrichtingen krijgen hoofdletters maar geen punten. (Maar als een windrichting voluit geschreven wordt, krijgt ze kleine letters, behalve in sommige gevallen. (persoonlijk identificatienummer) vip (very important person) lat (living apart together

Informatie over afkortingen Afkortingen

Afkortingen, de regels voor hoofdletters en punten

Elk voertuig heeft een voertuig identificatienummer (VIN). Dit nummer geeft het voertuig een unieke identiteit en wordt ook wel 'de vingerafdruk' van het voertuig genoemd. Andere namen voor het VIN zijn: chassisnummer en framenummer Nadat u uw mobiel toestel hebt geregistreerd, gaat u terug naar de pagina Wireless profiel om uw PIN aan te maken

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), ook wel disc test van Thomas International is hét toonaangevende online assessment instrument voor de werkgever/HR manager. De PPA is een schriftelijke en heldere rapportage betreffende het werkgedrag en de persoonlijkheid van een sollicitant of werknemer Het persoonlijk voornaamwoord: pers. vnw Uitleg. Het persoonlijk voornaamwoord is een onderdeel van taalkundig ontleden (woordsoortbenoeming). De Latijnse naam is pronomen personale en de afkorting die vaak wordt gebruikt is pers. vnw. Het persoonlijk voornaamwoord verwijst naar een persoon, een groep personen, voorwerpen of onzichtbare zaken Binary.com is an award-winning online trading provider that helps its clients to trade on financial markets through Wat Is Het Verschil Tussen Nationaal Identificatienummer En Persoonlijk Identificatienummer? binary options and CFDs. Trading binary options and CFDs on Synthetic Indices is classified as a gambling activity Het organisatie-identificatienummer (OIN) of Handelsregisternummer (HRN) wordt opgenomen in het PKIoverheid-certificaat dat u voor communicatie met de overheid nodig heeft. Als uw organisatie een organisatie-identificatienummer heeft, kunt u een PKIoverheid-certificaat aanvragen bij een certificaatverlener (CSP) Het nationaal identificatienummer is inderdaad hetzelfde als het burgerservicenummer (BSN). Dit nummer kun je in je paspoort vinden. Top. Jamal Posts: 5 Joined: Fri Jan 02, 2015 4:43 pm. Re: ESTA: wat is het nationaal identificatienummer? Post by Jamal » Thu Jan 08, 2015 3:25 pm

Wat is Organisatie-identificatienummer (OIN)? Het Organisatie-identificatienummer (OIN) is een uniek nummer dat Logius kan toekennen aan organisaties om zich te kunnen identificeren, authentiseren en of autoriseren bij digitaal berichtenverkeer binnen en met de overheid Als je persoonlijke situatie wijzigt, kan je fiscaal inwonerschap ook wijzigen. Dit belastingnummer is bekend onder de term Fiscaal identificatienummer, maar elk land hanteert een ander begrip. Zo kennen we in Nederland bijvoorbeeld de term 'BSN' (Burger Service Nummer),. Nederlands: ·clitische (onbenadrukte) vorm van mij Heb jij me gebeld? Met haar metalen golfplaten dak leek deze plek me niet geschikt om bescherming te bieden, eerder een uitnodiging aan de bliksem om in te slaan.[2]··clitische (onbenadrukte) vorm van mij Ik heb me vergist

De structuur van de btw-identificatienummers die wordt toegekend door de 26 andere Lidstaten, ziet eruit als volgt : LAND . Landencode. Structuur van de btw- identificatienummers toegekend door de Lidstaten . Formaat van het btw-identificatienummer (uitgezonderd landencode) Bulgarije. BG . 999999999. 9999999999 Een Persoonlijk Activiteitenplan of Persoonlijk Actieplan is een document dat door opleidingsinstituten wordt gehanteerd ter ondersteuning van de studenten. Een Persoonlijk Activiteitenplan wordt ook wel afgekort met PAP en is meestal gekoppeld aan een Persoonlijk Ontwikkelingsplan POP. In een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt bijgehouden welke ontwikkelingen een student of werknemer heeft. Afkorting. t.a.v. over, met betrekking tot Wij hebben nog geen besluit genomen t.a.v. uw verzoek. (bij adressering) onder de aandacht te brengen van, in het bijzonder gericht aan, (bestemd) voor; Schrijfwijzen [1] ten aanzien van [2] ter attentie van; Opmerkingen [2] In adressering van briefpost is t.a.v. volgens de standaarden een overbodige.

 • Vacatures Tilburg Indeed.
 • Keyboard layout Manager.
 • Pre master Mechanical Engineering TU Delft.
 • Geldmarkt voorbeeld.
 • Telekinese echt.
 • White paper voorbeeld.
 • Jebroer Duindorp.
 • Transavia stoel reserveren TUI.
 • Hoe vaak appen met date.
 • Saint Christophe Ik Vertrek.
 • CMTC baby.
 • Sirenes Wezep.
 • Lasagne groenten AH.
 • Lavendel boompje op stam.
 • Draadpaneel zwart.
 • Jicht zijkant voet.
 • Paardrijden volwassenen Schiedam.
 • Shangri La Bali.
 • Sharepoint MBO Amersfoort.
 • VDBN.
 • DOK Dordrecht te koop.
 • Rolstoelbus huren Zwolle.
 • Schubert romantiek.
 • Xiaomi Mi A2.
 • WhatsApp ping location.
 • Makreel wiki.
 • Mercedes A Klasse 2018 prijs.
 • What can you do at Frankfurt airport layover?.
 • Kevers herkennen.
 • Pechhulp Europa.
 • WiSH Outdoor live stream.
 • Country Line dance pasjes.
 • Gratis reismagazine.
 • Eerste autoloze zondag België 1973.
 • Law School USA.
 • Besnijdenis Jodendom.
 • Wat is weekend.
 • Promotie schoonheidssalon.
 • Beperkte gemeenschap van goederen wetsartikel.
 • Sterren op het IJs Staf Coppens.
 • Adidas Stan Smith kind.