Home

MMSE NHG

Huisarts & Wetenschap | Het maandblad van het Nederlands

Mini-Mental State Examination (gestandaardiseerde versie

MMSE (gestandaardiseerde versie) De Mini-Mental State Examinition is een instrument gebruikt voor het screenen van cognitieve beperkingen bij ouderen. De test evalueert de cognitieve functies: aandacht en oriëntatie, geheugen, registratie, herinnering, berekening, taal en praxis. Een lage score op de MMSE komt overeen met een laag cognitief niveau Meetinstrumenten bij de NHG-Standaard Dementie. ObservatieLijst voor vroege symptomen van Dementie (OLD) gemaakt door TNO Kwaliteit van leven. NB: deze was ook al opgenomen in de vorige versie van de standaard. Mini-Mental State Examination (MMSE) gemaakt door Folstein/PAR. NB: ook deze lijst was al opgenomen in de vorige versie van de standaard

www.meetinstrumentenzorg.nl Gestandaardiseerde Mini-Mental State Examination Bron: www.hulpgids.nl (Gepubliceerd met toestemming van RM kok, psychiater MMSE. De Mini-Mental State Examinatie (MMSE) wordt gebruikt om te screenen en de ernst van een cognitieve stoornis vast te stellen S-MMSE vragenlijst.doc Author: Hidde Braun Created Date: 12/11/2003 12:38:13 PM.

Mini-Mental State Examination (MMSE) 1. Oriëntatie in tijd en ruimte Patiënt: Datum: Onderzoeker: Score: /30 • Wat is de volledige datum van vandaag? 1.1. Tijd: Ken 1 punt per correct antwoord toe (score: 0-5 De NHG-Standaard Ziekte van Parkinson adviseert in aansluiting bij de Multidisciplinaire Richtlijn Parkinson bij een psychose/delier bij patiënten met de ziekte van Parkinson met de behandelend neuroloog of geriater te overleggen over eventuele aanpassing van de parkinsonmedicatie. (zoals MMSE; zie NHG-Standaard Dementie) MMSE schakel in diagnostisch traject. Context De Mini Mental State Examination (MMSE) wordt wereldwijd gebruikt als diagnosticum én als screeningsinstrument ter opsporing van dementie. Een score lager dan 24 (van de 30 te behalen) punten wordt doorgaans als afwijkend beschouwd. Gezien de impact van het stellen én het missen van de diagnose dementie.

Meetinstrumenten bij de NHG-Standaard Dementie NHG

Dementie zelf testen met Mental-State Examination (MMSE) Dementie testen bij een naaste kan erg moeilijk zijn. Ouderen, of zelfs jongere mensen die dementerend zijn hebben dat meestal zelf niet eens door. Dementie is nochtans een bijzonder vaak voorkomende ziekte die het leven ingrijpend kan veranderen Aan welke regels moet u zich als huisarts houden bij het declareren? En hoe past u deze regels toe? U leest het allemaal in de LHV-Declareerwijzer De veelgebruikte Mini-Mental State Examination (MMSE) geeft bij laagopgeleide patiënten te veel foutpositieve uitslagen. 16 17 18 De NHG-Standaard Dementie, die op dit moment wordt herzien, adviseert daarom patiënten die geen Nederlands spreken te verwijzen naar de tweede lijn voor verdere diagnostiek Deze speciale Coronavirus (COVID-19) website van het NHG bevat de actuele stand van zaken rond het coronavirus en wordt bijna dagelijks geactualiseerd. Lees mee

Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315Delier

MMSE geeft geen diagnose. De MMSE is een eerste test bij een vermoeden van dementie of geheugenproblemen. Maar de test geeft geen diagnose, daarvoor is de test te algemeen. Vaak wordt de MMSE gecombineerd met andere kleine testjes en een gesprek. Zo ontstaat er een breder beeld van iemands geheugen en vaardigheden Medicamenteuze behandeling COVID-19. Er is momenteel geen specifieke behandeling voor COVID-19 in de 1e lijn. Schrijf geen middelen voor waarvan de werkzaamheid nog niet is aangetoond, zoals antivirale middelen of (hydroxy)chloroquine (zie NHG-Advies Hydroxychloroquine bij COVID-19 in de eerste lijn, pdf).Vanwege onbewezen effect en risico op toxiciteit/bijwerkingen wordt deze medicatie alleen. NHG-Standaard Dementie herzien. 6 april, 2020. Als het niet mogelijk is de MMSE en kloktekentest af te nemen vanwege laaggeletterdheid of een niet-westerse achtergrond, kan de huisarts overwegen de RUDAS af te nemen. Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor deze groep Hieronder wordt de test beschreven zoals weergegeven in de NHG standaard 'Dementie', kloktekentest minder afhankelijk is van taalvaardigheid en de executieve functies meer belicht in vergelijking met de MMSE, wordt toch aangeraden om beide testen te combineren. Werkwijze Nieuwe versie NHG-Standaard Dementie en Zorgstandaard Dementie. Als het niet mogelijk is om een MMSE en kloktekentest af te nemen vanwege laaggeletterdheid, al dan niet met een niet-westerse achtergrond, overweeg dan de RUDAS af te nemen. Klik op ondertstaande button voor de instructie

Platform Ouderenzor

MMSE Doelstelling/ beschrijving Het meetinstrument werd ontwikkeld om volgende cognitieve functies te evalueren: geheugen, concentratie, oriëntatie, taal en praxis. Met de MMSE kan gescreend worden op matig tot ernstige cognitieve stoornissen. De MMSE heeft als doel om de cognitieve functies van de cliënt te inventariseren Ook in de NHG-Standaard Dementie wordt de MMSE aanbevolen in de eerstelijnsgezondheidszorg. De test is niet bruikbaar voor een formele diagnose, maar kan wel als een eerste stap dienen om cognitieve stoornissen op te sporen. In huisartsenpraktijken wordt hier veel mee gewerkt door de huisartsen zelf,.

Delier NHG-Richtlijne

 1. De MMSE is als screeningsinstrument voor cognitieve problemen na een herseninfarct of hersenbloeding onvoldoende sensitief gebleken en dient daarom niet te worden gebruikt. Voer een kort neuropsychologisch onderzoek uit volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen na een eerste cognitieve screening
 2. Kort screenend cognitief testonderzoek (bijvoorbeeld MMSE, CAMCOG)) Vermoeden dementie: altijd nadere analyse ernst, oorzaak van stoornis en gevolgen voor dagelijks leven en omgeving. Op vaststellen van ernst en oorzaak gerichte diagnostiek Diagnostiek gericht op de gevolgen (zorg diagnostiek)
 3. 1 Vaardigheden september 2017 Vaardigheden Vaardigheden, zowel lichamelijk onderzoek als diagnostische en therapeutische ingrepen, leert de aios van de opleider of een collega in de opleidingspraktijk
 4. 4 2 Inleiding 2.1 Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc Het UNO-VUmc1 is een samenwerkingsverband waarbinnen instellingen voor ouderenzorg samenwerken met de afdeling verpleeghuisgeneeskunde van VU medisch centrum te Amsterdam
 5. Overslaan en naar de inhoud gaan. Home; Inloggen; Links; Contact; Vacatures; Zoeken; Richtlijne
 6. SFMPC-lijst. De afkorting SFMPC staat voor de verschillende deelgebieden, die allemaal samen het hele systeem van en rondom een client vormen. Wat valt er nu onder welk deelgebied, een overzicht

MMSE schakel in diagnostisch traject Huisarts & Wetenscha

 1. de NHG-standaard Dementie is nog in ontwikkeling. Hier zal ook te zijner tijd mee worden afgestemd, zodat de richtlijnen naadloos op elkaar aansluiten. Dit verslag zal worden aanboden aan alle uitgenodigde partijen. Ook de (concept)richtlijn zal later in het proces voor commentaar worden aangeboden aan deze partijen
 2. ation. Ook al bestaat er geen specifieke biologische marker voor de ziekte van Alzheimer, toch beschikt de arts over verschillende diagnosehulpmiddelen.Zo bestaat er een test, de MMSE [Mini Mental State Exa
 3. MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus staat voor meticilline-resistente Staphylococcus aureus. In de volksmond staat het bekend als de 'ziekenhuisbacterie' omdat het vooral in ziekenhuizen uitbraken veroorzaakt. De MRSA bacterie is ongevoelig (resistent) voor een behandeling met antibiotica die lijken op het middel meticilline, een groep middelen die veel gebruikt wordt
 4. ation' (MMSE) en de kloktekentest. De kloktekentest meet enkele uitvoerende functies die bij de MMSE onderbelicht zijn
 5. Toelichting scoring gestandaardiseerde MMSE. De standaardisering is gebaseerd op de originele MMSE van Folstein et al. (1975) en de Standardised MMSE van Molley et al. (1991). Hieronder vindt u het PDF-bestand S-MME toelichting, dat de instructies voor het gebruik van de vragenlijst bevat. l Download S-MMSE_toelichting.pd

MMSE staat voor Mini-mental state examination. Dit is een wereldwijd erkende test die verschillende vaardigheden van de hersenen meet. De MMSE bevat vragen die een indruk geven van het geheugen, de oriëntatie in tijd en ruimte, concentratie, rekenen, taal en visueel inzicht Alzheimer Nederland zet zich in om dementie in de toekomst te voorkomen of te genezen. Tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving Er zijn verschillende soorten dementie. Dementie is eigenlijk een verzamelnaam voor een aantal symptomen. Deze symptomen, zoals geheugenverlies, kunnen veroorzaakt worden door verschillende ziektes Bepalingenviewer: Tabel Diagnostische Bepalingen versie 36 (21 januari 2021) // Bepalingenclusters 15 (19 februari 2020 Als u ouder wordt, gaat het geheugen minder goed werken. U vergeet dan sneller dingen. Dat is normaal. Bij dementie zijn er meer problemen dan alleen snel dingen vergeten

POH Portaal - Arts Portaal

Trimbos.nl Meetinstrumenten voor de ouderenpsychiatri

NHG-Standaard Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen MJFJ, Boswijk DFR, Stof - fels J, Achthoven L, Luning-Koster MN. NHG-Standaard Dementie (derde herziening). Huisarts Wet 2012;55(7):306-17. Inbreng van de patiënt De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts; de rol van de huisarts staat dan ook centraal MoCA Version 8.1 June 28, 2017 © Z. Nasreddine MD www.mocatest.org MoCA-8.1-Instructions - Netherlands/Dutch - Version of 15 Feb 2018 - Mapi Ziektediagnostiek ⮞ Screeningsinstrumenten ⮞ MMSE. MMSE. De mini-mental state examination is een screeningtest die kan aantonen of er sprake is van een stoornis in het cognitief functioneren bij een patiënt. De test kan geen diagnose van dementie stellen

Artsportaal is dé medische zoekmachine voor artsen door

Mini-mental state examination - Wikipedi

 1. Deze verbale taal wordt echter steeds moeilijker, zowel om ze zelf te praten als om ze te begrijpen. We kunnen trouwens zelf testen of een persoon in deze fase zit door de MMSE-test uit te voeren. Enkele tips: Gebruik geen te lange zinnen of moeilijke woorden. Praat niet over te diepgaande onderwerpen
 2. De NHG-Standaard blijft terughoudend over aanvullend onderzoek (alleen op indicatie) en medicamenteuze behandeling wordt niet aanbevolen. Indien het niet mogelijk is om de MMSE en kloktekentest af te nemen vanwege een taalprobleem, kan de huisarts overwegen de RUDAS af te nemen
 3. In het eerste nummer van 2021 van TvPO praten we je bij over de invloed van Covid-19 op het huidige werk en de toekomstige werksituatie van de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige
 4. Herziening NHG-Standaard Dementie Onveranderd geldt dat de huisarts bij signalen van dementie met de patiënt en zijn naasten overlegt over het besluit om dementiediagnostiek op te starten. Het diagnostisch traject omvat drie onderdelen: signaleren, diagnostiek in strikte zin en inventarisatie van de zorgbehoefte De diagnose dementie kan gesteld worden bij het voldoen aan de criteria genoemd.

13010 Cognitieve functietest (MMSE) € 62,54 Omschrijving Onderzoek naar dementie door afname van MMSE-test. Voorwaarden Handeling beschreven in NHG-standaard M 21 Hieronder vindt u een kweekinstructie voor afnemen van MRSA kweken. Indien u na het lezen van deze instructie alsnog vragen hebt kunt u contact opnemen met de Infectiepreventie polikliniek Dementie (zie onder voor de uitspraak) is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door combinaties van meervoudige stoornissen in verstandelijke vermogens (waaronder het geheugen), stemming en gedrag. Dementie komt voor bij klinische syndromen die door verschillende hersenziekten worden veroorzaakt.. De specifieke kenmerken van de verschillende combinaties worden bepaald door. MMSE. Door | 2020-11-19T11:08:42+00:00 januari 1st, 2002 | Deel dit bericht met anderen! Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest Email. Recente berichten. Kerstwens team artsportaal; Partnerschap eerste 4 NHG-expertgroepen; Nieuwe partner: Bijwerkingencentrum Lareb; User panel gaat van start; Sehportaal.nl krijgt langzaam vorm; 3 nieuwe.

NHG-Standaard Dementie herzien NHG

De veelgebruikte MMSE is niet geschikt voor laagopgeleide patiënten en de NHG-Standaard Dementie adviseert anderstalige patiënten sowieso te verwijzen voor nadere diagnostiek De MMSE bestaat uit 20 items gericht op. NHG-Standaard Dementi . Dementie onderzoek door een arts verloopt in verschillende fases. Alvorens de dokter de diagnose van dementie kan stellen moet hij heel wat onderzoek verrichte Het afnemen van de MMSE is apart te declareren. OLD

Arts Portaal - Arts Portaal

Laatste update: 2021-01-09 16:18:42 . © 2021 Stichting artsportaal | Privacy | Disclaimer | Realisatie Privacy | Disclaimer | Realisati NHG-Standaard Dementie1 en de Wijk - verpleegkundige Standaard Dementie.2 De LESA is gericht op de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen. Dit laat onverlet dat beide disciplines taken kunnen delegeren aan anderen in hun prak-tijk of organisatie (zoals praktijkondersteu-ners en gespecialiseerde wijkverpleegkundi-gen) Alle dimensies van 4DKL toegevoegd. ICPC A49 toegevoegd. Versie 10: kloktekentest (Clock Drawing) Shulman vervangen door kloktekentest (Clock Drawing) Camdex. Versie 12: score IQCODE-N (cognitie) toegevoegd. Versie 14: score Intermed Eldery toegevoegd, in toelichting verwezen naar boek Protocollaire Ouderenzorg ipv NHG-Praktijkwijzer

NHG-Standaarden 2009. NHG-Standaarden 2009 pp 497-520 | Cite as. NHG-Standaard Dementie. Tweede herziening. Authors; Authors and Voor het objectiveren van geheugen- en andere cognitieve stoornissen wordt de complete MMSE aanbevolen. De standaard besteedt aandacht aan adviezen over rijvaardigheid. This is a preview of subscription content. Testen op dementie. Dementie is een veelvoorkomende en slopende ziekte die soms moeilijk vast te stellen is. Er is geen onfeilbare manier waarop je dementie thuis vast kunt stellen, en een bezoek aan de arts geniet daarom sterk de.. De veelgebruikte MMSE is niet geschikt voor laagopgeleide patiënten en de NHG-Standaard Dementie adviseert anderstalige patiënten sowieso te verwijzen voor nadere diagnostiek. Er zijn echter instrumenten die de huisarts kunnen helpen een vermoeden van dementie te onderbouwen 4. MMSE 5. NHG richtlijn Dementie 6. Netwerk Dementie Drenthe Bestuursnetwerk, Ketenzorg, zorgbegeleidingspartners 7. OLD (ook geplastificeerd) 8. Slechtnieuwsgesprek 9. Standaard Zorgplannen 10. Test Cognitieve Functiestoornissen 11. Verwijsrichtlijn Sociale kaart 12. CIZ Knelpuntenformulier 13. 3e scholingsdag POH/IRIS 14. Scholing huisartse

De NHG-Standaard raadt het voorschrijven van cholinesteraseremmers door huisartsen af. Bij een MMSE-score van 24 (uit 30) of lager moet gedacht worden aan dementie. Waar een lage score indicatief is voor dementie, sluit een hoge score dementie niet uit NHG - Meetinstrumenten ObservatieLijst voor vroege symptomen van Dementie (OLD) gemaakt door TNO Kwaliteit van leven, Mini-Mental State Examination (MMSE), Informant Questionnaire on COgnitive Decline in the Elderly (IQCODE), NeuroPsychiatric Inventory (NPI), Gevoel van competentie schaal, Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL-Katz), Instrumentele Activiteiten in het Dagelijks Leven. Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren fors toenemen. Ook in de huisartsenpraktijk zie je steeds vaker patiënten met dementie. De mini-mental state examination (MMSE) is een screeningsinstrument om cognitieve stoornissen vast te stellen, zoals geheugenklachten. Je kunt er geen dementie mee vaststellen, maar wel cognitieve problemen, en dat kan een eerste stap zijn tot verdere.

Mini-mental state examination: beperkt

voor FTD (bijvoorbeeld I(ADL), MMSE en de kloktekentest). Op indicatie neemt de huisarts een vragenlijst af over probleemgedrag, deze kan aanwijzingen opleveren. De NHG-Standaard noemt onderscheidende criteria voor FTD en redenen om aan zeldzame vormen van dementie te denken. Toch blijft de stap om FTD te vermoeden in d Met nieuwe instrumenten is nu voor alle cliënten in de verpleeg- en verzorgingshuizen de kwaliteit van leven te meten. Ook van ouderen met dementie Voor (geaccrediteerde) nascholingen voor huisartsen en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg kunt u bij ons terecht. In de scholingskalender vindt u alle cursussen die wij organiseren en ook een aantal scholingen van externen, die voor huisartsen relevant zijn

Bruikbaarheid van de 'Mini-mental state examination' voor

Bij koorts gedurende ≥24 uur, koude rillingen en/of een duidelijk delirium, is een antibioticum voorschrift op basis van een mogelijke katheter-gerelateerde urineweginfectie alleen aangewezen, indien alle andere mogelijke (infectieuze en niet-infectieuze) oorzaken zijn uitgesloten en er geen sprake is van een urineretentie Hieronder staan de evidencebased richtlijnen voor medische praktijkvoering die door Domus Medica of in samenwerking met ons werden gemaakt. Als u ingelogd bent, vindt u ook de bijhorende steekkaart, ander implementatiemateriaal en een samenvatting van de richtlijn Zie NHG standaard Denk met name aan medicatie en/of (alcohol)in-toxicatie. Diabetes mellitus geeft verhoogde kans zowel op cognitieve stoornissen als op depressie. Opmerking Let op: patiënt klaagt meestal niet! De specifieke anamnese, ingedeeld in cognitieve domeinen, is anders dan in de NHG standaard. 1e druk 2002 2e druk 2008 (ws) 3edruk2 0

Door je te registreren kun je: Speciale Informatie, formulieren en brief-voorbeelden downloaden. Mis je iets waarvan je overtuigd bent dat het onmisbaar is voor het werk van een praktijkondersteuner, laat het ons weten en stuur ons een mail.We zullen het zo snel mogelijk toevoegen Uitgangspunt zijn de NHG-standaard dementie (2012), de richtlijn diagnostiek en behandeling van dementie (NVKG, 2014) en de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak dementie (2009): De huisarts vervult een proactieve rol bij signalering, diagnostiek en behandeling en begeleiding en heeft de mogelijkheid de specialist ouderengeneeskunde bij deze aspecten van zorg te betrekken U krijgt toegang tot één of meerdere applicaties van Caresharing. Wees u ervan bewust dat deze informatiesystemen zeer gevoelige patiëntdossiers bevatten die (afhankelijk van uw rol) u mogelijk toegang geven tot vertrouwelijke persoonlijk identificeerbare patiëntgegevens Beste Nadia, Ik snap dat deze situatie erg moeilijk is voor jullie. Ik neem aan dat uw moeder het hier ook erg moeilijk mee heeft. Wat soms wil helpen is als iemand met autoriteit een voorstel doet, of als dat niet werkt: zich dwingender opstelt In de databases Pubmed en Embase is op 10 augustus 2017 in één gezamenlijke zoekactie met relevante zoektermen gezocht naar primair onderzoek of systematisch reviews betreft diagnostiek en/of behandeling bij kwetsbare ouderen met een blaaskatheter en een verdenking op een katheter-gerelateerde urineweginfectie

Zij was betrokken bij de herziening van de NHG-Standaard Dementie in 2012 en bij de totstandkoming van de multidisciplinaire richtlijn Dementie in 2014. Bijlage 1: MMSE Video's bij dit programma. Introductie op de nascholing door Marieke Perry. Camdex wordt aanbevolen en beschreven in de NHG-Standaard Dementie. Vraag de patiënt een cirkel te tekenen, de cijfers van de klok er in te zetten en de wijzers op 10 over 11 te zetten. Score 0-3, score van minder dan 3 is afwijkend. Scoring: Geef voor elk van de volgende drie onderdelen 1 punt: 1. Er is een cirkel getekend 2

SO Portaal - Arts PortaalMedewerkers HAP Oostvoorne

De gemiddelde geëxtrapoleerde MMSE-score was 16; patiënten met dementie scoorden 12 en patiënten zonder dementie 19. De AUROC was 0.85; bij de afkapwaarde 18 waren sensitiviteit en specificiteit 0,84 en 0,77. Indien de MMSE met tolk wordt afgenomen, kan deze mogelijk gebruikt worden als cognitief screeningsinstrument bij deze doelgroep MMSE. MMSE (Minimal Mental State Examination)Indien u problemen met uw geheugen heeft en u twijfelt of dit bij de normale ouderdomsverschijnselen hoort of dat het met Dementie te maken heeft, dan kan deze screeningstest bij u afgenomen worden 13010 Cognitieve functietest (MMSE) € 57,71 Omschrijving Onderzoek naar dementie door afname van MMSE-test. Voorwaarden Handeling beschreven in NHG-standaard M 21 dementiestandaard NHG uit. Resultaat: goed gereguleerde hypertensie en enkele keren nycturie door prostaat hypertrofie (bekend). Verder anamnestisch en bij lichamelijk onderzoek geen bijzonderheden. Aanvullend lab, ook volgens de standaard: geen bijzonderheden. U laat uw praktijkondersteuner een MMSE uitvoeren. Resultaat: 24. Vraag 3 1 Het gebruik van de MMSE als screeningsinstrument voor dementie bij oudere Turkse en Marokkaanse migranten L.A.R. Zwarta, M. Goudsmitb, J.P.C.M. van Campenc, C.J.M. Rijkersd, A.W. Winde Using the MMSE as a cognitive screener among Turkish and Morocca Download Citation | On Sep 1, 2012, C. Rietsema published NHG-Standaard Dementie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

 • Cadeau meter verjaardag.
 • Website templates.
 • Stem draak mulan nederlands.
 • Online coloring for adults.
 • Netflix original series 2020.
 • Dong quai voordelen.
 • Professor Layton en de doos van Pandora puzzel 54.
 • Kissing with Invisalign.
 • Vaste oppas aan huis.
 • Vragen gif.
 • Financieel onafhankelijk strategie.
 • Radiatorknop vervangen youtube.
 • Guppy kweekbak maken.
 • Voorraaddozen set.
 • SOS kampplaatsen.
 • QSP 5 punts gordel.
 • Spratly Islands conflict.
 • Kaart welkom thuis uit ziekenhuis.
 • Oud wijnvat.
 • Simson Bijbel.
 • Nor Tec dual car camera handleiding.
 • Bodybalance87 tracklist.
 • Simon Helberg instagram.
 • Lucky Luciano movie.
 • Butternut schillen voor soep.
 • Burning Sam Smith.
 • Ekko Runes jungle.
 • Koorts zonder andere symptomen.
 • Wanneer weer bevolkingsonderzoek.
 • Hoe schrijf je non fictie.
 • Amfexa kopen zonder recept.
 • Prijs plexiglas GAMMA.
 • Hondenras Thai Ridgeback.
 • Headz Up Lebbeke.
 • Afstandsschaal objectief.
 • 49ers website.
 • Hangtafel balkon hout.
 • Bioritme avondmens.
 • Makreel wiki.
 • Spratly Islands conflict.
 • Turtle Wax ICE.