Home

Hoe is het met de ozonlaag

Hoe staat het ervoor met de ozonlaag? - Kenniscentrum InfoMi

Het ozongat wordt veroorzaakt door chloor- en fluorhoudende gassen (zoals CFK's, HCFK's en halonen) die ozon afbreken. Deze gassen komen in de atmosfeer terecht via bijvoorbeeld koelsystemen (koudemiddelen). In het Montreal Protocol staan wereldwijde afspraken om emissies van deze ozonlaag afbrekende stoffen terug te dringen De ozonlaag of ozonsfeer is een laag in de stratosfeer, tussen ongeveer 15 en 50 kilometer hoogte, waarin relatief veel ozon aanwezig is. De aardatmosfeer beschermt het leven op aarde door een gedeelte van de schadelijke straling die afkomstig is van de zon tegen te houden Het ozon in de atmosfeer, ook wel ozonlaag genoemd, neemt een belangrijk deel van de schadelijke ultraviolette straling van de zon op. De dikte van de ozonlaag, tussen ongeveer vijftien en dertig kilometer hoogte, is vooral sinds de jaren tachtig afgenomen Met de ozonlaag is het onveranderd slecht, als men nu drastische maatregen zou nemen duurt het nog 50 tot 100 jaar voor die hersteld is. Bronnen De ozonlaag bestaat uit O3 moleculen (ozonmoleculen), deze zijn bijna hetzelfde als zuurstofmoleculen. Ozonmoleculen zijn heel erg schadelijk voor je lichaam, als ze je lichaam binnen komen. Toch is de ozonlaag heel belangrijk, want zonder de ozonlaag zou alles verschroeien. In de ozonlaag is ongeveer tien op de miljoen moleculen een ozonmolecuul

Aantasting van de ozonlaag. Globale trends in de hoeveelheid cfk's en broeikasgassen. De ozonlaag wordt aangetast door bepaalde drijfgassen uit bijvoorbeeld spuitbussen en oudere types koelkasten. Het gaat met name om cfk's (chloorfluorkoolstofverbindingen) Ozonlaag beschermt tegen uv-straling De ozonlaag is extreem belangrijk voor het klimaat op aarde. De ozonlaag absorbeert de kortgolvige ultraviolette straling van de zon en beschermt ons daarmee tegen de gevaarlijke zonnestralen. Vooral de schadelijke uv B- en uv C-straling wordt door de ozonlaag afgevangen H oog in de lucht bevind zich de ozonlaag. Een fijne laag om te hebben omdat deze ons beschermt tegen schadelijke UV straling van de zon. Eind vorige eeuw zat er een groot gat in de ozonlaag waardoor de UV straling het aardoppervlak makkelijk kon bereiken. In de rubriek 'Weervragen' beantwoorden we vragen van weerliefhebbers

Ozonlaag - Wikipedi

Video: KNMI - Ozonlaag

Hoe is het met de ozonlaag? - GoeieVraa

Onze aardbol heeft haar eigen slimme systeem om zichzelf (en ons) te beschermen tegen de schadelijke ultraviolette straling: de ozonlaag. Zonder deze beschermlaag zou leven op aarde niet mogelijk.. De ozonlaag is een laag gas (O3) in de stratosfeer die de aarde gedeeltelijk beschermt tegen de ultraviolette straling (UV) van de zon. In de tweede helft van de 20e eeuw veroorzaakte het gebruik van chloorfluorkoolstofverbindingen (cfk's) een gat in de ozonlaag van 30 vierkante kilometer en werd daarnaast een deel van de ozonlaag dunner Ozon is voornamelijk te vinden in de ozonlaag - in de stratosfeer. Dit is vooral belangrijk als filter voor de uv-straling, terwijl het onderste gedeelte van de atmosfeer, de troposfeer, samen met waterdamp en CO2 een grote rol speelt bij het broeikaseffect. Video: Bekijk de ontwikkeling van C02 in de atmosfee De ozonlaag wordt sinds 1979 in de gaten gehouden met satellieten. Het onderzoek is gebaseerd op de Amerikaanse TOMS en SBUV satellietinstrumenten. De afgelopen 10 jaar dragen ook de Europese instrumenten GOME en SCIAMACHY bij aan het van dag tot dag volgen van de ozonlaag Nieuws en video's over ozonlaag. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland

Werkstuk Natuurkunde De Ozonlaag (3e klas vwo

De ozonlaag is een laag in de lucht tussen de 15 en 50 kilometer hoogte waar veel ozon (O 3) voorkomt. Deze laag beschermt het leven op aarde doordat het veel schadelijk UV licht tegenhoudt Eerder dan 2020 zou het gat in de ozonlaag zich niet gaan herstellen, dachten wetenschappers lange tijd. Maar nu heeft een onderzoeksteam van de Universiteit van Macquarie (Sydney, Australië) ontdekt dat de hoeveelheid ozon boven Antarctica is toegenomen met vijftien procent sinds eind jaren negentig.. Cfk'

Gat in de ozonlaag - Wikipedi

Het gat in de ozonlaag is kleiner dan het in tientallen jaren is geweest. Ruimtevaartorganisatie NASA zegt op basis van de laatste metingen dat het gat net zo groot is als in 1988 In de lagere stratosfeer is het effect nog niet duidelijk, en kan leiden tot snellere of minder snelle afbraak van ozon. Ondanks de interactie van de ozonlaag met klimaatverandering, zal het herstel van de ozonlaag naar niveaus van voor 1980 worden gedomineerd door de afname van concentraties ozonlaagafbrekende stoffen De ozonlaag is een laag in de stratosfeer, tussen de 15 en 50 kilometer hoogte, waarin veel ozon aanwezig is. De ozonlaag beschermt het leven op aarde door een gedeelte van de schadelijke uv-straling op te nemen Het gat in de ozonlaag is ontstaan doordat de industrie en de mensen een hoge dosis Cfk's uitstoten, dit gas zorgt ervoor dat het ozon zich niet kan delen met de ultraviolette straling. En met als gevolg dat het ozon steeds dunner word, en dus kan er meer ultraviolet straling door de ozonlaag de aarde bereiken

Paul J. Crutzen: De ontdekking van Crutzen en twee collega's dat de ozonlaag, die de mensheid beschermt tegen ultraviolette straling, wordt bedreigd leverde hun een Nobelprijs op Onzichtbaar, maar van groot belang: de ozonlaag die het leven op aarde beschermt. Vandaag, de Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag, staat in teken van het beschermen van de ozon, dat al dertig jaar lang succes houdt. Hoe zit het eigenlijk ook alweer met de ozonlaag? Wij vroegen het aan Folkert Boersma, wetenschappelijk Lees mee

Free Shipping on eBa

En erger nog: de huidige vervanging van CFK's zijn HFK's. Deze breken de ozonlaag niet af, maar het zijn wel sterke broeikasgassen. Dus hoewel we met oude koelkasten nu de ozonlaag niet afbreken. Hoe zit het met de ozonlaag ? De invloed van het verbranden van haardhout. Houtverbranding en kooldioxide. Bij de verbranding van hout ontstaat er onder andere kooldioxide. CO2 veroorzaakt opwarming, maar laat ozon ongemoeid Toch laten satellieten zien dat de ozonlaag boven Antarctica nog steeds dunner wordt. Het gat in de ozonlaag was in 2000 op zijn grootst. Toen bedekte het bijna dertig miljoen vierkante kilometer, dat is ongeveer net zo groot als heel Noord-Amerika. In 2006 verdween nog meer ozon uit de atmosfeer, hoewel het gat iets kleiner was De ozonlaag is een laag lucht waar veel ozon in voorkomt. Ozon beschermt ons tegen de gevaarlijke stralen van de zon. De ozonlaag bevindt zich op een afstand van 15 tot 45 kilometer van de aarde. Lees ook: Hoe brandt de zon als er geen zuurstof is succesvol mondiaal beleid, waardoor de aantasting van de ozonlaag met de negatieve gevolgen daarvan voor de mens en de natuur naar het zich nu laat aan-zien beperkt blijven. Bescherming ozonlaag: 20 jaar effectief beleid - een welkome waarheid De ozonlaag vertoont echter nog geen duidelijk teken van herstel. Dit heeft verschillende oorzaken

De ozonlaag: Het schild van de aarde tegen de uv-straling

 1. Het klimaat op aarde wordt mede beïnvloed door veranderingen in de dikte van de ozonlaag en door maatregelen die zijn genomen om de ozonlaag te beschermen. Ozon is een broeikasgas en bepaalt voor een belangrijk deel de temperatuur in de hoge luchtlagen (15-50 kilometer hoogte), maar ook voor een deel op leefniveau. De aantasting van de ozonlaag van de afgelopen decennia heeft bijgedragen aan.
 2. Wat is de ozonlaag precies? De ozonlaag is een deken van ozon die zich bevindt op een hoogte van 25 - 50 kilometer, waarbij de concentratie ozonmoleculen het hoogst is in de atmosfeer. Het is een natuurlijk bestanddeel van de atmosfeer die ons beschermt tegen UV-straling
 3. De ozonlaag is een laag in de atmosfeer, tussen ongeveer 15 en 30 kilometer hoogte. De ozonlaag beschermt de aarde tegen de gevaarlijke stralen van de zon. Deze stralen noem je ultraviolette straling. Deze straling is niet gezond voor mensen en dieren. Het zorgt er onder andere voor dat je verbrandt wanneer je te lang in de zon zit

Jarenlang sprak iedereen alleen maar over het gat in de ozonlaag. Nu is de klimaatverandering het nieuws van de dag. Maar hoe staat nou met dat gat en met de zure regen De ozonlaag is een laag met gassen die zich bevindt in onze atmosfeer op 15 tot 45 km hoogte (de stratosfeer). Zoals de naam doet vermoeden bevindt zich in de ozonlaag het gas 'ozon' (O 3). Dat zijn 3 aan elkaar gebonden zuurstofatomen. Ozon is een gas dat de schadelijke Uv-stralen van de zon tegenhoudt Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Het Parool

Het eerste is goeddeels de wereld uit en ook met de ozonlaag gaat het stukken beter, zegt het KNMI. De verwachting is dat de laag in de atmosfeer rond 2050 grotendeels is hersteld Twee decennia geleden ging alle praat over klimaatopwarming over het zogenaamde gat in de ozonlaag. Dat was toen een grote ontdekking, en volgens velen de grootste bedreiging van ons leefmilieu. Vandaag hoor je over de ozonlaag nog maar erg weinig, zeker in vergelijking met andere klimaatproblemen. Hoe zit dat nu? In de lagere luchtlage Afbraak van de ozonlaag Denk goed na voordat je een spuitbus gebruikt, want de gevolgen zijn groot! Deze clip laat heel precies zien wat het drijfgas met de ozonlaag doet en wat dát weer voor gevolgen heeft op de aarde

Het Montrealprotocol is aangevuld in 2016 met afspraken om ook de uitstoot van HFK's (fluorkoolwaterstoffen) aan banden te leggen. Deze gassen zijn eveneens schadelijk voor de ozonlaag, maar in mindere mate van CFK's Met dit inzicht weten we hoe en waarom de afbraak van de ozonlaag gebeurt. En, nog belangrijker, we weten dat als de concentraties van ozonlaag aantastende stoffen in de atmosfeer toenemen, dat de afbraak van de ozonlaag alleen maar sterker wordt. In reactie op het vooruitzicht van een uiteindelijk levensbedreigende afbraak van de ozonlaag, hebbe De ozonlaag is een natuurlijke, beschermende gaslaag in de stratosfeer. Deze laag beschermt het leven op aarde tegen schadelijke ultraviolette straling van de zon. En dat is maar goed ook. Deze straling kan bijvoorbeeld huidkanker veroorzaken, maar ook bepaalde oogaandoeningen en milieuproblemen Door die internationale aanpak is het gat nu 'slechts' even groot als de omvang van Noord-Amerika. De ozonlaag ligt tussen 15 en 30 kilometer boven het aardoppervlak. Dit deken van ozon, of O3,.. Scheikundigen meenden namelijk dat de ozonlaag met 13% zou afnemen tegen 2000, wat in de VS alleen al tot 80.000 extra gevallen van huidkanker zou leiden. Kaderleden van DuPont, de grootste producent van cfk's, weerlegde die cijfers en meende dat ozongehaltes met slechts 0.05% zouden dalen

KNMI - Twintig Vragen en Antwoorden over de Ozonlaag

Ozon is een molecuul dat bestaat uit drie zuurstofatomen en wordt gepresenteerd als een gas in de atmosfeer. Het is een molecuul dat in de natuur voorkomt en dat zich op onze planeet vooral concentreert in de zogenaamde ozonlaag, die niets anders is dan een laag die zich in een deel van onze atmosfeer bevindt, met name in de stratosfeer (tussen 15 en 50 kilometer hoog van het oppervlak) De ozonlaag of ozonsfeer is de laag in de atmosfeer met de grootste concentratie ozon. Deze laag bevindt zich tussen ongeveer 15 en 45 kilometer hoogte. De totale dikte van de ozonlaag is ongeveer 15 kilometer. De ozonlaag heeft een belangrijke biologische functie

Hoe zit het met het gat in de ozonlaag? Weerplaza

De ozonlaag is niet echt een laag: het gaat om een deel van de stratosfeer waar er meer ozon voorkomt dan in de rest. De ozon zit vooral geconcentreerd tussen 20 en 30 kilometer boven de oppervlakte, hoewel de dikte en de hoogte varieert met de seizoenen en de geografische ligging In een hogedrukgebied ligt die hoger dan bij een depressie. Omdat de ozonlaag boven de tropopauze ligt is bij een depressie de ozonlaag altijd dikker. Bij een hogedrukgebied drukt de tropopauze de ozonlaag verder de atmosfeer in en daar wordt de ozon over een groter volume verdeeld. Dus is bij een hogedrukgebied de ozonlaag dunner Het klimaatverhaal van 2020. De titel van het KNMI jaaroverzicht van het weer voor 2020 was 'recordwarm en zeer zonnig'. Hoe p... 26 januari 2021 - Nieuwsbericht; Hoe noordelijk landijs communiceert met Antarctica. Hoewel de afstand tussen de poolgebieden op het noordelijk en zuidelijk halfrond vele duizenden k... 19 januari 2021. Met de ozonlaag wordt de laag in de atmosfeer bedoeld die de grootste concentratie aan ozon bevat. Deze laag bevindt zich tussen op ongeveer 15 en 45 kilometer hoogte, gerekend vanaf het aardoppervlak. De totale dikte van de ozonlaag is circa 15 kilometer. De ozonlaag heeft een belangrijke biologische taak

Het gat in de ozonlaag Wetenschap: Diverse

De ozonlaag heeft zijn maximum op 25 km hoogte en gaat van ongeveer 15 tot 35 km. In de maand september vermindert de hoeveelheid ozon boven Antarctica zo sterk dat men spreekt van een ozongat. Wat er daar precies gebeurt kan je lezen in het antwoord op vraag 1533 Naschrift Mario Molina (1943-2020) De man van het gat in de ozonlaag vond dat wetenschap de wereld vooral beter moet maken Mario Molina in 2010. Beeld REUTERS Jan-Albert Hootsen 19 oktober 2020, 1. Wikipedia zeg het volgende: 'De ozonlaag is een laag in de stratosfeer, tussen ongeveer 15 en 50 kilometer hoogte, waarin relatief veel ozon aanwezig is. De aardatmosfeer beschermt het leven op aarde door een gedeelte van de schadelijke straling die afkomstig is van de zon tegen te houden De grootte van het gat in de ozonlaag boven de poolgebieden hangt nauw samen met de stabiliteit van de polaire vortex. Vorig jaar was het ozongat boven Antarctica het kleinste ooit gemeten, dit jaar zou het wel eens een van de grootste kunnen worden, en dat hangt af van de verdere evolutie van de polaire vortex Van alle broeikasgassen die de mens uitstoot, is CO2 het belangrijkst. Ruim de helft van het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO2. Methaan staat met 16% op de tweede plaats. Waterdamp is ook een belangrijk broeikasgas, maar de mens brengt dit niet zelf in de lucht

De ozonlaag: hoe zat het ook alweer? | RTL Nieuws

Het gat in de ozonlaag boven Antarctica was nog nooit zo groot rond deze tijd van het jaar. Dat meldt het Duitse centrum voor Lucht-en Ruimtevaart (DLR). Normaal gezien verkleint het gat rond deze. Het protocol van Montreal heeft als doelstelling: 'Het beschermen van de ozonlaag.' Het protocol verbied de productie, het gebruik en de handel van Chloor houdende stoffen. In het protocol werd een reglement opgenomen die beschreef hoe en wanneer het uitbannen van Chloor houdende stoffen , zoals (Cfk's) en (HCFK's) moest plaats vinden

Spreekbeurt ANW Ozonlaag Scholieren

 1. Hoe zit het met de zwaartekracht buiten de dampkring en ozonlaag? Irene, 13 jaar. Zwaartekracht heeft op zich niets te maken met dampkring en ozonlaag. Neem nu de maan, die heeft helemaal geen dampkring en toch is er zwaartekracht, net zoals op aarde. Of beter gezegd,.
 2. De ozonlaag De stratosfeer is een laag in de atmosfeer die we tussen 11 en 40 kilometer hoogte aantreffen. In deze atmosferische laag vinden we de ozonlaag die de planeet beschermt tegen ultraviolette straling die gevaarlijk is voor mens, dier en plant
 3. Het gat in de ozonlaag boven de noordpool ontstond door uitzonderlijke meteorologische omstandigheden tijdens de voorbije weken. Volgens onderzoekers van de ULB was de ozonlaag er op 16 maart met.

En hoe is het er nu mee gesteld? Jeroen Dirks sprak in de radio-uitzending van de Kennis van Nu met Pier Velling , hoogleraar klimaatverandering en maatschappelijke implicaties. Hij was erbij toen in 1987 het Montreal Protocol werd opgesteld, waarbij alle gassen die schadelijk zijn voor de ozonlaag werden verboden Sinds 1987 worden in het kader van het Protocol van Montreal wereldwijd maatregelen getroffen om de productie en het gebruik van ozonafbrekende stoffen in de vermelde toepassingen te beperken, met als doel de verdunning van de ozonlaag tegen te gaan. Meer informatie over dit thema vindt u rechts via de link Ozonlaag bij Achtergrondinformatie 'Ozonlaag in de gaten houden blijft belangrijk' Aangemaakt: 16 sep 2020, 15:31 uur Op het gebied van klimaatverandering is het de wereld nog niet gelukt het tij te keren, maar het Verdrag van Wenen bewijst dat grote milieuproblemen wel degelijk met internationale afspraken tegengegaan kunnen worden Het gat in de ozonlaag, eind vorige eeuw was dit gat vaak in het nieuws. Nu horen we er amper nog iets over terwijl er nog genoeg over te vertellen is! Meteo..

Het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool is dit jaar opmerkelijk groot. Mogelijk stevenen we zelfs af op een record. Dat is opmerkelijk want het ozongat leek een opgelost probleem te zijn WASHINGTON - Het seizoensgebonden gat in de ozonlaag boven Antarctica was dit jaar het twee na kleinste sinds twee decennia

Ook met behulp van satellieten kan men de dikte van de ozonlaag meten. Onderstaande figuur toont de metingen tijdens een passage van de MetOp-C-satelliet van de Zuidpool naar de Noordpool op 29 september 2020.Het leert ons hoe een ozonprofiel ter hoogte van de Zuidpool eruit kan zien, maar ook dat er heel wat variatie mogelijk is in de verticale verdeling van ozon in de atmosfeer op. Wetenschappers weten het nu zeker, het enorme gat in de ozonlaag boven Antarctica is aan het krimpen. En dat allemaal door ons eigen handelen, hoe is dat precies gegaan Reset Earth schets een duidelijk beeld over hoe de ozonlaag werkt en hoe we deze kunnen beschermen. De game is ontwikkeld door de Verenigde Naties en bevat een hoop platformactie. Reset Earth is een handgetekende singleplayer waarin spelers kunnen wisselen tussen verschillende personages met uiteenlopende vaardigheden Hoe werken gefluoreerde gassen in op de ozonlaag en het klimaat? CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) zijn een groep gassen die op grote schaal werden gebruikt in koelsystemen en aerosolen, grotendeels vanwege hun grote stabiliteit en omdat ze chemisch niet erg reactief (en dus niet erg giftig) zijn De ozonlaag bevindt zich tussen de 15 en 35 km boven het aardoppervlak in de stratosfeer. Die laag zorgt ervoor dat schadelijke uv-straling niet de aarde bereikt. Al tientallen jaren ontstaat boven Antarctica tijdens de lente daar (herfst bij ons) een gat in die laag. Meestal is dat gat in oktober het grootst en het sluit zich weer in december

Het gat in de ozonlaag is het kleinst sinds 1988, maar dat

 1. g van de aarde of het gat in de ozonlaag? In veel blogs in Groennieuws.nl hebben we het gehad over de Co2 uitstoot die het klimaat verandert. In deze blog over de ozonlaag, gaan we ook eens kijken naar een bijna fatale wereldramp die we nog net hebben kunnen voorkomen door te stoppen met CFK's en andere ozonvreters
 2. Hoe dunner de ozonlaag, hoe meer schadelijke, ultraviolette straling tot de aarde komt. Het ozongat verandert in grootte gedurende het jaar en was dit jaar op 11 september op zijn grootst. Wetenschappers zijn voorzichtig optimistisch over de waargenomen krimp, maar waarschuwen dat er nog geen reden is om de polonaise te lopen
 3. Hoe gaat het nog met het gat in de ozonlaag Maatschappij en samenlevin
 4. Hoe is de ozonlaag ontstaan - GoeieVraa
 5. KNMI - Veelgestelde vragen over de ozonlaag

Hoe groot is het gat in de ozonlaag? - weeronline

SRON - SCIMACHY

ozonlaag Tag NU - Het laatste nieuws het eerst op NU

 1. Throwback Thursday: Hoe is het met de zure regen en het
 2. Gat in ozonlaag herstelt zich - NEMO Kennislin
 3. Gat in de ozonlaag weer kleiner NO
 4. Aantasting van de ozonlaag: oorzaken en effecten
 5. Wat is de ozonlaag? willemweve
Geo-Engineering vernietigt de ozonlaag

hoe is het gat in de ozonlaag ontstaan? - werkstukmilie

 1. Hij redde ons van het 'gat' in de ozonlaag - NR
 2. Ozonlaag heeft last van klimaatverandering - OneWorl
 3. Buyer Protection Program · Daily Deals · Shop with Confidenc
 4. hoe on eBay - Fantastic prices on hoe
 5. Hoe is het nu eigenlijk met de ozonlaag? - VIC
 6. En hoe zit het met de ozonlaag ? - Gratisopenhaardhout
 7. ESA - Space for Kids - Aantasting van de ozonlaag
Hoe is de dampkring om de aarde ontstaan? | wibnetOzonlaag - LuchtvervuilingHet roosterHoe verplaatst luchtvervuiling zich op zeer grote hoogteUV Straling
 • Impulsief gedrag kind afleren.
 • PVC giftig.
 • Kruidenboter vertaling italiaans.
 • Akkoord deal, overeenkomst.
 • Haben en sein verleden tijd oefenen.
 • Junior dierenencyclopedie.
 • Vrij naar Edict van Fontainebleau 1685.
 • Tekenprogramma houtbewerking.
 • Azobé duurzaamheidsklasse.
 • Collage naam.
 • BaByliss krultang C332E.
 • Kinderfeestje snoeptaart maken.
 • Hoeveel kost een huisdier.
 • Jan Peter Balkenende vermogen.
 • Afspraak maken Gemeente Edam Volendam.
 • 55 inch touchscreen.
 • Zilver lasersnijden.
 • Beyoncé origine.
 • Haarmasker maken stijl haar.
 • Café of café.
 • Houtkachel plaatsen regels.
 • Klif Oudemirdum.
 • Uitleg stereogram.
 • Welke zijn de Canarische Eilanden.
 • Tsjetsjenen in Nederland.
 • Cannoli wiki.
 • Easy Banking Phone.
 • Horizon 2020 thematic areas.
 • Epoxy vloer GAMMA.
 • Codekraker puzzel kopen.
 • Dab antenne test.
 • Mooiweershop.
 • Sziget festival food.
 • Wereldkaart canvas.
 • Vlaggenstok zwart.
 • Xbox 360 aansluiten op tv.
 • Vaders van dochters.
 • WAPENRUSTING 6 letters.
 • Sauna Hezemeer review.
 • Glimt niet van ouderdom cryptisch.
 • Honing wiki.