Home

Bonifatius boom

De Donareik was in de achtste eeuw n.Chr. een eik in Geismar, bij Fritzlar (Duitsland) die eik van Jupiter werd genoemd.Het was een heiligdom van de Hessen.. De heilige boom werd volgens Willibalds hagiografie door Bonifatius omgehakt in 723. Hiermee wilde, de latere heilige, Bonifatius bewijzen dat de Germaanse goden machteloos waren: er gebeurde namelijk niets, terwijl de Germanen. Bonifatius noemde de berk eenduivelse boom omdat hij hoopte daarmee de 'heidense'gebruiken uit te roeien. De berk is de boom van heksen en witte wieven. Als men iemand een berkenkrans geeft is dit een teken van liefde beschreven in middeleeuwse gedichten uit Wales. Gedroogde berkenbladeren werden in de wieg van een verzwakte baby gelegd Bonifatius en Willibrordus rond met een bijl. Kwamen ze een Germaanse heilige boom te-gen, dan hakten ze die om, zaagden er planken van en bouwden er een kapel mee. Uit dezelf-de tijd dateert het Indiculus superstitionum et paganiarum, een door de kerk opgestelde lijs

Bonifatius volgens Abraham Bloemaert (Catharijneconvent) Volgens de priester Willibald, die een hagiografie over hem schreef, werd Bonifatius rond het jaar 672 geboren in de buurt van Exeter, in Zuidwest-Engeland. Dit onder de naam Winfrid of Wynfrith. Hij zou van adellijke komaf zijn geweest en tegen zijn vaders zin al op zijn zevende voor een leven als kloosterling hebben gekozen Bonifatius wilde laten zien dat het omhakken van de eik geen gevolgen zou hebben en hakte de boom eigenhandig om. Dit was in de Duitse plaats Fitzlar, waar Bonifatius later een klooster stichtte. In 722 benoemde paus Gregorius II hem tot bisschop-missionaris, een speciale functie die hem werd verleend zodat hij kon blijven reizen Bonifatius Stadsbrouwerij Dokkum. Aan de Diepswal 5 in Dokkum zal de kleinste stadsbrouwerij van Nederland geopend worden, waar experimenteel kan worden gebrouwen door o.a. leden van de Stichting Dockumer Biergilde en vanwaaruit de rijke bierhistorie van Dokkum uitgedragen zal worden. In het proeflokaal kunnen de brouwsels tevens worden gedronken De Dikke Boom van Verwolde. Imposante verschijning, ontelbare malen gefotografeerd, uitgeroepen tot Boom van Gelderland 2018. Het is duidelijk dat de Dikke Boom tot de verbeelding van velen spreekt. De leeftijd van deze reusachtige zomereik wordt geschat tussen de 450 en 500 jaar Comes Bonifatius (anglicized as Count Boniface) (died 432) was a Roman general and governor of the Diocese of Africa.He campaigned against the Visigoths in Roman Gaul and the Vandals in Roman North Africa.An ally of Galla Placidia, mother and advisor of Valentinian III, Bonifacius engaged in Roman civil wars on her behalf against the generals Flavius Felix in 427-429 and Flavius Aetius in 432

Donareik - Wikipedi

 1. Het Boni is een begrip in Utrecht en omgeving. Van oudsher zijn we een school die bekend staat om een goede en plezierige sfeer. De school baseert de missie en de visie op waarden als kwaliteit, diversiteit en verbondenheid
 2. Bonifatius noemde de berk een duivelse boom omdat hij hoopte daarmee de heidense gebruiken uit te roeien. In de Germaanse mythologie stond de berk symbool voor een nieuwe start. Nieuwe leiders moesten eerst door een berkenlaantje lopen voordat zij hun nieuwe functie mochten bekleden
 3. Wat Bonifatius het meest vertoornt is, dat ook pas-gedoopte christenen met de offerfeesten meedoen. Bonifatius trekt er met gewapende helpers heen. Hij hakt de boom om, tenwijl niemand durft ingrijpen. Dan predikt hij: Christus is sterker dan Donar. Van het hout van de boom wordt op die plaats een kapel gebouwd ter ere van Petrus
 4. Bonifatius (Wynfreth) was een missionaris, heilig verklaarde, monnik, bisschop, martelaar en kerkhervormer.Hij is geboren in 672 na Christus in Crediton, nabij Exeter in hert Verenigd Koninkrijk.Hij is vermoord in Dokkum, Friesland op 5 Juni 754.. Toen Wynfred als kind hoorde dat aan de andere kant van de zee de Germanen nog niet het verhaal van Jezus Christus kenden, wilde hij heel graag naar.
 5. DOKKUM - In de kelder onder Stadsbrouwerij Bonifatius in Dokkum zijn eikenhouten funderingspalen gevonden die dateren uit het jaar 1541. Het is van symbolische waarde dat de brouwerij een dermate oude eikenhouten fundering kent, gezien Bonifatius degene was die een eikenboom omkapte in één van zijn heilige missies, voor hij stierf nabij Dokkum in 754
 6. Bonifatius (oorspronkelijk Winfried) van Fulda (ook van Dokkum of van Mainz), Duitsland; bisschop & martelaar met 52 gezellen; † 754. Feest 5 juni. Ieder kent uit het jaartallenboekje: '754: Bonifatius te Dokkum vermoord.' Hij was afkomstig uit de plaats Crediton in Zuid-Engeland, waar hij in 672 was geboren
Feestdag H

Berk - Tuine

 1. Bonifatius zag met medelijden op die arme mensen, die het schepsel eerden boven de Schepper. Dat mocht zo niet blijven. Denkt u, zo vroeg Bonifatius aan de heidenen, dat deze eik de woonplaats van een god is? Breng eens een bijl! Toen zijn volgelingen een bijl gebracht hadden, deed Bonifatius deze met een zwaren slag op de boom neerkome
 2. Bonifatius. Opdracht 1 De moord op Bonifatius Bonifatius merkte dat een Germaanse stam een enorm grote eik vereerde. Hij vond dat het afgelopen moest zijn met dat heidense gebruik. Bonifatius pakte een bijl en hakte de boom om. De Germanen waren woedend en dachten dat Bonifatius door de bliksem gestraft zou worden
 3. Bonifatius heeft waarschijnlijk een rol op de achtergrond gespeeld bij de afzetting van de laatste Merovingische koning door hofmeier Pippijn III in 751. Het waren twee van oudste medewerkers van Bonifatius die in Rome pauselijke goedkeuring kregen voor de machtswisseling die Pippijn tot nieuwe koning maakte
 4. Bonifatius vond dat de Germanen niet meer in hun eigen goden moesten geloven, maar in Jezus. Niet alle Germanen waren het met hem eens..

 1. Geschiedenis oefenen voor het basisonderwijs. Oefen de 10 tijdvakken met Junior Einstein. Tijd van monniken en ridders - Bonifatius. Leren zoals op schoo
 2. Het probleem dat Bonifatius had met de heidense afgodendienst, was niet het aanbidden van die boom an sich, maar de wijze waarop veel heidenen dat deden. Zij vonden het nodig om van tijd tot tijd een maagd te offeren aan de god die in hun boom huisde
 3. De bomen van het terrein van het voormalige Sint Bonifatius Hospitaal zijn nog één van de weinige tastbare overblijfselen van het ziekenhuis
 4. De beroemdste zendeling in Nederland was Bonifatius. Net als Willibrord kwam ook Bonifatius uit Engeland. Hij trok, net als Willibrord, prekend rond, vernielde heidense heiligdommen en stichtte kerkjes en kloosters. Meester Henk!! Daar is toch niets bijzonders aan! Nee, in zijn werk was Bonifatius een gewone zendeling
 5. Bonifatius is in Friesland als hij wordt aangevallen door een groep heidenen. Ze steken op hem en zijn reisgenoten in met messen en zwaarden. Bonifatius beschermt zich met zijn bijbel maar het helpt niet. Hij sterft aan zijn verwondingen. Moderne namen, afgeleid van Bonifatius: Bonefaas, Boni, Bonifaas, Boniface, Bonifacius, Bonifatius, Bonne, Faa
 6. Enkele van de weinig overgebleven bomen die oorspronkelijk op het terrein van het oude Sint Bonifatius Hospitaal stonden, zijn afgelopen week gekapt. De bomen aan de Valkstraat waren ziek en werden gevaarlijk voor de omgeving. De gekapte bomen mochten echter niet verloren gaan, vonden Ithran de la Rie en Danita Vellin
 7. Danita Vellinga (27), De la Rie's partner in Stadshout Leeuwarden én in life, vertelt over de bomen van het Sint Bonifatius Park: Juist de bomen van deze plek moeten een tweede leven krijgen, want hier zijn voor veel mensen herinneringen ontstaan. Hier stond vroeger het Sint Bonifatius Hospitaal, oftewel MCL Noord

Heilige Bonifatius - In 754 vermoord bij Dokkum Historie

 1. Official travel website for visitors to Bruges. Info on why to visit, where to stay, unique places to see. Advice from locals about top things to do
 2. Selecteer alleen de heden nog actieve bedevaartplaatsen . zoek op tekst; zoek op kaart; © 2018 Meertens Instituu
 3. Bonifatius ging de boom met een bijl te lijf en hakte hem samen met zijn volgelingen om. Toen de boom omviel gebeurde er niets. Geen wraak van de goden, geen donder en geen bliksem. De heidenen zouden zich bedrogen hebben gevoeld door hun priesters en velen zouden zich bekeerd hebben tot het christendom
Heidens Nederland tastbaar aanwezig

De boom was volgens de jaarringen 63 jaar oud toen hij werd gekapt. Stadsbrouwerij Bonifatius is gevestigd aan de Diepswal in Dokkum. Op de oudste tekeningen van de stad, die dateren uit 1560, is het pand al te zien. De Diepswal was destijds een kade aan de open verbinding met de zee die Dokkum toen nog kende De legende vermeldt dat Bonifatius met een bijl een heilige Druïdenboom van de Friezen velde. Hij behoort daarom tot deze groep heiligen die wodaneiken velden, waarbij het heidendom als boom werd voorgesteld, en vervolgens van het hout gewoonlijk een kapel bouwden. Een bijl of gevelde eik is dan ook vaak hun attribuut Bewijs hiervoor zijn historische bronnen, waaronder de bronnen over Bonifatius. De eik werd door de Germanen als een heilige boom beschouwd en was gewijd aan de god Donar of Wodan. Ook de Kelten, Grieken en Romeinen zagen de eik als een heilige boom. Bij de bomen vonden rituelen plaats, werden offers gebracht en werden overledenen begraven Omhakken van de heilige boom Om de overmacht van christenen en het Frankische gezag te bewijzen, hakte Bonifatius volgens Willibalds hagiografie in 723 de heilige Donareik om. Deze stond in Geismar nabij Fritzlar op de grens van het gedeeltelijk christelijke Hessen en het grotendeels niet-christelijke Nedersaksen, niet ver van de Frankische vesting Büraburg Heilige bomen in de Bijbel. Eik. אלון eik Hosea 4:13. Styrax. In Hosea 4:13 wordt de לבנה Styrax vermeld als een van de heilige bomen waaronder men afgoderij pleegde (zie Hedendaagse heilige bomen hieronder, voor een hedendaags voorbeeld van een heilige Styrax boom).. Overige bomen. אלה eik, terebinth, iep (Hosea 4:13); het is onduidelijk om welke specifieke boom het gaat

Bonifatius zag met medelijden op die arme mensen, die het schepsel eerden boven de Schepper. Dat mocht zo niet blijven. Denkt u, zo vroeg Bonifatius aan de heidenen, dat deze eik de woonplaats van een god is? Breng eens een bijl! Toen zijn volgelingen een bijl gebracht hadden, deed Bonifatius deze met een zwaren slag op de boom neerkomen 27-nov-2016 - Deze pin is ontdekt door Maris Tiekstra. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Bonifatius wordt dikwijls in één adem genoemd met Willibrord, hoewel Bonifatius wel iets jonger was. Maar er is toch een belangrijk verschil. Waar Willibrord zich vooral inzette voor de geloofsverkondiging, deed Bonifatius dat ook door de organisatie van de kerk te verbeteren

Bonifatius: 754 vermoord bij Dokkum IsGeschiedeni

Heilige bomen. In bijna alle culturen zijn er heilige bomen geweest, echter bij bestudering blijkt dat het vaak niet om naaldbomen gaat. Zo wordt vaak aangehaald dat de 'Donareik', een Keltische heilige boom die door Bonifatius in 723 is omgehakt al een vroege representant is van de kerstboom. Daarbij vergeet men dat het om een eik (loofboom) ging en niet om een naaldboom De kerk is gewijd aan de heilige Bonifatius. De Sint Bonifatiuskerk in Leeuwarden werd in 1882/84 gebouwd naar een ontwerp van de architect P.J.H.Cuypers Abraham Kuyper Collection. Alle Volke Bonifatius als missionaris Over het geboortejaar van Bonifatius, of Wynfreth, is vrij weinig bekend. Historici zijn het er over eens dat hij ergens tussen 672 en 675 geboren is. Bonifatius is waarschijnlijk in de buurt van het huidige Exeter geboren, gelegen is het huidige Cornwall

Bonifatius wilde aan de Friezen echter pas het evangelie brengen nadat Willibrord weer in Utrecht was teruggekeerd. Dat gebeurde ook in 734, het jaar waarin door de verovering van Karel Martel Friesland wederom, en nu voor goed ingelijfd werd bij het Frankische rijk. Bonifatius' poging werd hem echter door een van de Friezen niet in dank afgenomen Bonifatius en zijn schare geestelijken doopten mannen, vrouwen en kinderen, maar het Woord Gods ging er toch niet bij ieder als zoete koek in. Toen Bonifatius met 52 metgezellen bij Dokkum arriveerde, stortten de Friezen zich woedend op de oude missionaris en brachten hem en de zijnen om het leven; 5 juni 754 is de fatale dag Bij het uitdiepen van de kelder van Stadbrouwerij Bonifatius in Dokkum zijn eikenhouten funderingspalen uit 1541 aangetroffen. De fundering zou daarmee stammen van voor de grote stadsbrand, die in. Bonifatius vertelde de pasbekeerden dat de spar hun heilige boom zou zijn — de boom van Christus. Anderen geloven dat de kerstboom afkomstig is van de paradijsboom, die in het middeleeuwse Duitsland populair was. De boom vormde het middelpunt in het paradijsspel ter ere van de heiligen Adam en Eva, wier feest op 24 december werd gevierd

Bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval chinees nieuwjaar christendom Clara van Assisi cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen Zoekwoord: Bonifatius De kracht van water Heiligen. Op de schouders van... Bonifatius. Een les waarin. De boom in de achtertuin van de kerk was dood en daarom heeft het parochiebestuur besloten om van de nood een deugd te maken. Bonifatius was een missionaris die in 754 in Dokkum werd vermoord Bonifatius' reisgezelschap rende uit de tenten en stortte zich op de overvallers. Maar Bonifatius verbood al snel elke vorm van weerstand met de woorden Laat af, mannen, van de strijd, houdt op met oorlog voeren, want het ware getuigenis van de Heilige Schrift leert ons, niet kwaad met kwaad te vergelden, maar kwaad met goed

Bonifatius Cup 2007

Bonifatius754 Bonifatius Stadsbrouweri

De bomen maken deel uit van het kunstwerk van Birthe Leemeijer. De eiken die rood kleuren in de herfst verwijzen naar de martelaarsdood van Bonifatius in 754. Er is gekozen voor bomen die al behoorlijk gegroeid zijn, om er direct een groen plein van te kunnen maken. Zevende boom De heilige boom werd volgens Willibalds hagiografie door Bonifatius omgehakt in 723. Hiermee wilde, de latere heilige, Bonifatius bewijzen dat de Germaanse goden machteloos waren: er gebeurde namelijk niets, terwijl de Germanen verwachtten dat hun god wraak zou nemen.Willibald beschrijft dat de Hessen die getuige waren zich bekeerden en hun vroegere zonden afzworen Aangevraagde omgevingsvergunning spanjaardslaan nabij nr.76, (11034558) kappen van een boom. De betreffende lokatie ligt in de wijk Transvaalwijk & Rengerspark in de buurt Bonifatius. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Leeuwarden en is gevestigd op Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden

In 724 gaf Bonifatius het bevel om de Eik van Geismar, die aan de god Donar was gewijd, om te hakken. Op de plek van de omgehakte bomen werden van het omgehakte hout kerkjes of kapelletjes gebouwd. Karel de Grote trad in de voetsporen van Bonifatius Vele denken dat Groningen niet veel groen heeft maar een maal deze route te rijden brengt mening op een andere mening over Groningen.Ook ik had niet verwacht dat het zo mooi is daar in Groningen schitterende omgeving waar we reden bochtige boeren weggetjes,lang's mooie boom wallen en prachtige goed onderhouden wegen,een prachtige route en een goede kennis maken met provincie Groningen

Woning Spanjaardslaan 90 Leeuwarden - Oozo

Willibrord heeft in Nederland een belangrijke basis gelegd voor het christendom. Tijdens en na zijn leven is hij een voorbeeld voor andere missionarissen, zoals Bonifatius. Maar Bonifatius wordt na de dood van Willibrord door de Friezen vermoord. De Friezen houden lang vast aan hun eigen geloof R.K. Begraafplaats H. Bonifatius Ingang Frans Halskade Openingstijden 's zomers (april tot en met oktober): dagelijks van 09.00 - 20.00 uur 's winters (november tot en met maart): dagelijks van 09.00 - 17.00 uur Administratie R.K. Begraafplaats H. Bonifatius Van Vredenburchweg 67 2282 SE R

Verleende omgevingsvergunning spanjaardslaan 92 leeuwarden, (11038716) opzetten van een bed & breakfast, verzenddatum 18-06-2020. De betreffende lokatie ligt in de wijk Transvaalwijk & Rengerspark in de buurt Bonifatius. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Leeuwarden en is gevestigd op Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden Woerden - In Stadsmuseum Woerden is momenteel de bijzondere tentoonstelling 'In den Vreemde' te zien met verhalende textielkunst. Dit naar aanleiding van het Bonifatiusjaar. In 2020 is het namelijk precies 1300 jaar geleden dat de Engelse monnik Bonifatius van Rome naar de lage landen trok en aankwam in Woerden. Alle werken van de tien textielkunstenaars zijn geïnspireerd op dit verhaal. Bonifatius vond dit onzin want er was maar één god en dat was God. Hij besloot om de boom om te hakken. De Germanen probeerden hem tegen te houden, maar Bonifatius was net iets sneller en de boom viel met luid gekraak om.De Germanen verwachtten dat hun god Donar nu een bliksemstraal zou sturen om Bonifatius te doden, maar de bliksemstraal kwam niet Lefgozer Bonifatius . In deze oefening leer je: verbanden binnen de tekst te ontdekken, de functie van bepaalde woorden in een tekst, oorzaken en gevolgen vinden en herkennen, conclusies trekken. Wat ga je doen? Voordat je gaat lezen, let je eerst goed op de titel, de plaatjes, de tussenkopjes en op opvallende woorden of getallen

Dikke boom Landgoed Verwold

Castricum - Elke maand wordt door Transitie Castricum de boom van de maand gekozen. Lezers van deze krant kunnen zelf hun favoriete boom hiervoor nomineren. Niet alleen de boom zelf, maar ook het verhaal erachter, is daarbij van belang. Deze maand geen boom, maar een boom in wording: de eik. Het jaar is nog erg [ Red: Het artikel over ene Bonifatius ontvangen we precies op de RK feestdag voor Bonifatius en die 14 mei is tevens de laatste dag van de IJSHEILIGEN. Na de IJsheiligen is het veilig genoeg om je plantjes buiten in de tuin te planten, want dan is de kans op gevaarlijke nachtvorst zeer gering geworden. Los [ Maar Bonifatius laat zich niet door angst weerhouden en geeft gehoor aan zijn innerlijke drang. Mariëlle verbeeldt in haar werk zowel de tocht als de aankomst van Bonifatius in onze streken. New Gold Dream Het kunstwerk toont het onderstel van een mens met de bovenkant van een kale boom Bonifatius vertelde de pasbekeerden dat de spar hun heilige boom zou zijn — de boom [] van Christus. jw2019 jw2019 Finalement, Chivasso capitule le 5 [] septembre 1231 et n'est restituée qu'un an après, lorsque Boniface reconnait sa défaite et accepte les conditions bouwde van het hout van de boom een kapel en wijdde deze aan de heilige apostel Petrus. BRON II In het Sacramentarium Gregorianum, een soort gebeden-boek dat in de 11de eeuw waarschijnlijk in Fulda is ontstaan, staat deze afbeelding van het leven van Bonifatius. 1 Bonifatius heeft zowel in Duitsland als in Nederlan

Bonifacius - Wikipedi

 1. Onze voorvaderen de Germanen wisten dat de oppergod in een eik woonde, andere goden zetelden in hun eigen boomsoort. Om de goden te vriend te houden kon je die bomen beter respecteren. Wie kent niet het verhaal van Bonifatius die in 675 die door woedende Friezen werd vermoord omdat hij een heilige eik had omgehakt
 2. Op hun route liet de Bonifatius opnieuw vele heilige bomen kappen, in de hoop dat het dezelfde indruk zou maken als het 20 jaar eerder op de Duitsers had gedaan. Hoewel velen zich lieten bekeren, waren lang niet alle Friezen van plan Bonifatius' heiligschennis ongestraft te laten. Op 5 juni 754 werd Bonifatius in Dokkum overvallen en vermoord
 3. De boom was volgens de jaarringen 63 jaar oud toen hij werd gekapt. Na de dood van Bonifatius in 754 brouwden de monniken van de net gestichte Bonifatiusabdij op de Markt het Bonifatiusbier. Particuliere brouwers namen dit werk over tot een aantal van 19 brouwerijen

Stadshout Leeuwarden geeft gekapte bomen Sint Bonifatius Park tweede... leven Enkele van de weinig overgebleven bomen die oorspronkelijk op het terrein van het oude Sint Bonifatius Hospitaal stonden, zijn afgelopen week gekapt. De bomen aan de Valkstraat waren ziek en werden gevaarlijk voor de omgeving The first major objective in the federation was to ensure improvement and improvement for the Exercise enjoy industry. As a result of escalating variety of folks the Switzerland Watch sector, their 2nd aim focuses on making a permanent url of all the particular users De boom waarvan de funderingen zijn gemaakt, komt uit West-Duitsland, en is waarschijnlijk in het jaar 1541 gekapt. Dokkum was in die tijd een belangrijke doorvoerhaven voor hout. De houten fundering kwam tevoorschijn bij werk in de kelder van het pand en is waarschijnlijk de originele fundering van het pand Bonifatius velt eigenhandig de Donareik te Geismar. Er is een sage die vertelt dat uit de wortelstam een nieuwe boom groeide die als eerste kerstboom zou hebben gediend

Welkom op het Boni! - St

Beeldfiguren van het christendom - Bonifatius

Les sapins de Noël inversés peuvent avoir des originesDe Zuidkanter - Glas-in-loodschatten in ZaandamAuto's in botsing in De Falom | WâldNetCarnegie heldenmedailles voor vijf jongens | WâldNet

Jonge ondernemers geven gekapte bomen Leeuwarden tweede leve

H. Bonifatius hetkatholiekegeloo

Nieuwe aula in Harkema geopend | WâldNet
 • Fietsenwinkel Den Haag Loosduinseweg.
 • Frituur Astene.
 • Broodsoort 4 letters.
 • De Nieuwe Wildernis Trailer.
 • Pegasus Şikayet formu.
 • Easy Banking Phone.
 • Airline Iceland.
 • Hoe lang op voorhand kun je mosselen schoonmaken.
 • Niet covalente binding.
 • Domaine safaritent.
 • Scholl voetvijl aanbieding.
 • Bladwesp gevaarlijk.
 • DuckTales YouTube.
 • RAW Image Extension.
 • Gordelroos kind afbeelding.
 • Tijdelijk huren Rotterdam Alexander.
 • Stroomverdeler stopcontact.
 • Toetsenbord instellen.
 • Fiat 500 xl Sport.
 • BCC Outlook betekenis.
 • Salontafel donker hout rond.
 • Gastenboek bruiloft.
 • Christopher Reeve horse.
 • Gouden achtergrond Photoshop.
 • Black tiger garnalen kweken.
 • Is heath ledger dead.
 • Batten betekenis.
 • KONIJN tekenen Jill.
 • Staatsveiligheid en privacy.
 • Anna Drijver Undercover 2.
 • Geboortesteen juni parel.
 • Beelddenken volwassenen.
 • Schuimversteviger zonder parfum.
 • Nutri Score logo.
 • Spratly Islands conflict.
 • Thomas the Tank Engine Season 24.
 • Patrouille waterscouts.
 • Basisschool de Stroom Helmond.
 • Uitvaart Van de Velde.
 • Anekdote Martin Luther King.
 • Waar hang je een klok in huis.