Home

PICC lijn vena basilica

PICC-lijn - Wikipedi

De aders in een rechterarm: vena basilica (koningsader), vena cephalica en vena brachials (brachiale ader). Een röntgenfoto van de borstkas (thorax) toont hoe de PICC-lijn loopt. Een PICC-lijn (uitgesproken als piklijn) is een buigzaam dun infuusslangetje dat in een ader van de menselijke bovenarm geplaatst wordt 5 'PICC' de juiste lijn!? | Ilona van Rooijen | 14 oktober 2015 Centraal veneuze catheter (CVC) v. jugularis interna, v. subclavia of v. femoralis Peripherally inserted central catheter (PICC) v. basilica, v. brachialis of v. cephalica www.wikipedia.or Er is voor gekozen om de module lijnsepsis uitsluitend te richten op de centraal veneuze katheters voor de korte termijn (subclavia-, jugularis- en femoraliskatheters) en de PICC-lijnen (peripherally inserted central catheter) ingebracht in de Vena brachialis en Vena basilica

Vena Basilica 200ml/min; Vena Cephalica 150ml/min; Vena Axillaris (houd de duim hierbij losjes een eindje boven de insteekplaats van de PICC, om te voorkomen dat je de lijn er per ongeluk. The basilic vein is a large superficial vein of the upper limb that helps drain parts of the hand and forearm. It originates on the medial ( ulnar) side of the dorsal venous network of the hand and travels up the base of the forearm, where its course is generally visible through the skin as it travels in the subcutaneous fat and fascia lying. ter. Er kregen 46 patiënten uiteindelijk 1 PICC, 18 patiën - ten 2 of meer PICC's. De V. basilica werd 47 keer gebruikt en de V. brachialis 32 keer. Van 12 plaatsingen kon de gebruikte vene niet worden achterhaald. Aan het einde van de studieperiode waren er van de 91 PICC's nog 14 (15%) in situ zonder complicaties. Er ware De PICC wordt bij voorkeur ingebracht via de v Basilica (recht verloop, geen risico arterie of zenuw trauma tijdens plaatsen). Er zijn 2 inbreng technieken afhankelijk van de inbreng methode (over een voerdraad of met de bloedstroom mee) Een PICC-lijn kan geplaatst worden als er langdurig en/of veelvuldig toegang tot de bloedbaan nodig is om een groot aantal keer of langdurig medicatie via een infuus toe te dienen. Zonder PICC-lijn moet u voor het toedienen van deze medicijnen steeds opnieuw geprikt worden, waardoor aangeprikte bloedvaten hard aan gaan voelen en steeds moeilijker aan te prikken zijn

Voor (poliklinische) toediening van intraveneuze systeemtherapie wordt vaak een PICC-lijn of port-a-cath (PAC) geplaatst. Complicaties die kunnen optreden zijn infecties (zie Katheter gerelateerde sepsis), trombose en occlusie. Ter preventie van trombose en occlusie wordt regelmatige flushing met NaCl 0,9% danwel een heparineslot geadviseerd Een PICC-lijn kan worden gebruikt om antibiotica, chemotherapie, voeding en andere medicatie over een lange periode toe te dienen. Daarnaast kan er bloed worden afgenomen via de PICC-lijn. Het voordeel van een PICC-lijn is dat deze minder irritatie aan het bloedvat veroorzaakt en daardoor langer kan blijven zitten dan een infuus

Een PICC is een centrale katheter die perifeer, meestal in de bovenarm wordt ingebracht. Voordeel van deze lijn is dat de katheter wel een jaar of langer kan blijven zitten, waardoor de patiënt niet elke keer opnieuw geprikt hoeft te worden. Het uiteinde van de katheter ligt centraal in de overgang van de vena cava superior naar het rechter. PICC lijn . Het woord PICC lijn Als het niet mogelijk om de vena subclavia aan te prikken kan de lijn als alternatief in een ader in de hals (in de vena jugularis) geplaatst worden. Er kan kortdurend TPV over gegeven worden. cefalica shunt of artero brachialis-vena basilica shunt in de bovenarm aanleggen;.

Een PICC lijn . De term 'PICC lijn' staat voor 'perifeer ingebrachte centrale katheter'. In het Engels staat de laatste 'C' voor 'catheter'. Deze katheter wordt via een ader in de arm (de vena brachialis) ingebracht en komt uiteindelijk uit in de plaats van de bovengenoemde katheters. Dez een centraal veneuze lijn (CVL) of katheter en het voorkómen van centrale lijn geassocieerde bloedbaan infecties en lijnsepsis bij volwassen patiënten die opgenomen zijn op High Care (HC) of Intensive Care (IC) afdelingen. De volgende uitgangsvragen worden in deze richtlijn volgens Richtlijnen 2.0 systematisch beantwoord[1]: 1 PICC 5 01. Inleiding De arts heeft u voorgesteld om een katheter (PICC) via uw arm in te brengen. In deze brochure leest u wat een PICC is, waarom een PICC geplaatst wordt en hoe het inbrengen verloopt. U krijgt advies over de verzorging en het gebruik van de katheter. Verder leest u wie u in het ziekenhuis kan contacteren wanneer u vrage Een PICC-lijn is een centraal infuus dat in de ader van de bovenarm geplaatst wordt. Het uiteinde van de lijn komt in de grote holle ader in de borstkas, net boven het hart. Waarom een PICC-lijn? Om medicijnen toe te dienen via de bloedvaten en bloed af te nemen voor onderzoek is een infuus nodig. Een infuus veroorzaakt schade aan de bloedvaten Bijlage: verkooppunten beschermhoezen PICC-lijn. 1 1. Wat is een PICC Een PICC is een Perifeer Ingebrachte Cen-trale Catheter. Deze PICC wordt in een ader van de bovenarm geplaatst, zoals in het onderstaande plaatje is te zien. De katheter wordt zo geplaatst dat het uiteinde van d

Veelgestelde vragen - Lijnsepsis RIV

PICC verzorging, zorgenkindje? Kimal helpt

 1. Sectie 3.2 (rij A14): Vena Brachialis en Basilica zijn toegevoegd voor de PICC -lijnen. Sectie 3.2 (rij A23): Selectie optimale plaats van inbrengen: Deze variabele wordt niet ingevuld bij een perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter
 2. De PICC-lijn kan langere tijd blijven zitten en voorkomt dat u elke behandeling een nieuw infuus moet krijgen. Het uiteinde van de PICC-lijn ligt tot vlakbij het hart. Via deze lijn worden medicatie, bloed en bloedproducten gegeven en er kan ook, zonder u te prikken, bloed door worden afgenomen. Voorbereiding U hoeft niet nuchter te zijn
 3. complicaties. De belangrijkste complicatie van DVT van de arm op korte termijn is het ontstaan van longembolie. Hoewel het percentage patiënten dat longembolie krijgt lager is dan bij trombose van de benen, is dit toch aanzienlijk.7 15 In enkele recente onderzoeken is aangetoond dat in 8 tot 36 van de gevallen longembolie optreedt in aansluiting op DVT van de arm.4 7 16 In een retrospectief.
 4. PICC is de afkorting van Perifeer Ingebrachte Centraal Catheter. Een PICC-lijn is een dun slangetje dat in een bloedvat in de bovenarm wordt ingebracht. Het uiteinde van de PICC-lijn komt in de grote holle ader in de borstkas en ligt dan net boven het hart
 5. PICC-lijn Radboud universitair medisch centrum. PICC-lijn Inhoud De PICC-lijn 3 Waarom een PICC-lijn? 4 Inbrengen 4 Complicaties 5 Leefregels 6 Verzorging insteekplaats 6 Het heparineslot 7 Contact opnemen 7 Telefoonnummers: 7 Tot slot 7 In overleg . Nadere informati

Port-a-Cath (PAC) Een PAC (Port-a-Cath) is een implanteerbaar hulpmiddel waarmee artsen gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot grote, diep gelegen aders in het menselijk lichaam Picc lijn Een PICC wordt ingebracht in de vena basilica, cephalica, medianacubiti of brachialius, in het midden van de bovenarm Het inbrengen in de bovenarm heeft de voorkeur, hierdoor wordt afklemmen van de katheter voorkomen Een PICC-katheter (peripherally inserted central catheter) is een perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter. Het is een katheter voor gebruik op midden-lange of lange-termijn (ongeveer 3 weken tot 6 maanden). De katheter wordt ingebracht via de vena basilica, cephalica of brachialis, in het midden van de bovenarm

De PICC wordt door de hoofdbehandelaar verwijderd. Het beste is bloed af te laten nemen via de arm (niet de arm waarin de PICC lijn zit) . Dit beperkt de kans op lijnsepsis (bloedvergiftiging via de katheter) verzamel de gebruikte naalden in een speciale naaldencontainer De PIC-katheter behoort tot de groep van de centraal veneuze katheters, maar deze katheter wordt in een perifeer bloedvat (bloedvat in de armen of de lies) geplaatst en opgeschoven tot de kathetertip in een groot bloedvat komt, dat centraal gelegen is (in de vena cava superior, richting het hart) → PICC-lijn, centrale katheter via de arm → Port-a-cath (implanteerbaar poortsysteem) → Behandeling met APD (Pamidronaat dinatrium) → Hormoontherapie bij borstkanker → Neuropatische pijn bij chemotherapie → De lastmeter → Medicinale Cannabis → Ondersteunende en palliatieve zorg → Oncologische revalidati vena femoralis Katheters in de vena jugularis of subclavia worden gebruikt voor het toedienen van cytostatica en/of parenterale voeding. De vena femoralis katheter wordt gebruikt voor plasma-, leukaferese en erytroferese

Basilic vein - Wikipedi

1 . RICHTLIJN VENEUZE BLOEDAFNAME . Samengesteld door de Werkgroep Preanalyse van de NVKC: Dr. E.C. van Dongen-Lases . Dr. E.F. Eppens . Dr.ir. N. de Jong PICC-Perifeerisesti asetettu keskuslaskimokatetri 23 | S i v u Sairaanhoitaja Oskar Nyholm© 14.1 PICC-katetrin huuhtelu * Pese ja desinfioi kädet, pue tehdaspuhtaat käsineet * Poista käytössä ollut korkki ja puhdista avatun katetrin pää 80%:lla alkoholilla (A12T) ja anna kuivua (suljetut katetrit) * Puhdista injektioventtiilin pää huolellisesti hangaten 80% alkoholilla (A12T) 15 s.

222 Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2014, vol. 39, no. 4 is beschreven. Daarnaast zijn er voorschriften beschikbaar voor instructies en trainingen bij calami-teiten (melden en registreren van ongevallen, brand Onze databank van KICK-protocollen bevat ruim 500 zorgprotocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Samen zorgprotocollen ontwikkelen scheelt veel tijd en menskracht De lijn en de afsluitdopjes zijn dan tegen de hogere temperaturen beschermd. Vraag de kapper om de lijn zo weinig mogelijk te buigen/bewegen. Geef a.u.b. bij de volgende dialyse door dat u onder de droogkap hebt gezeten, dan kan de dialyseverpleegkundigen de lijn en huidpoort extra controleren

Veneuze lijnen: piccs, tips & trics - vd2014

 1. H.362160.1113. Plaatsen van een centraal veneuze catheter PICC-lijn. H.362160.1113 Plaatsen van een centraal veneuze catheter PICC-lijn 2 Inleiding In overleg met uw behandelend arts wordt bij u een PICC-lijn (Perifeer Ingebrachte Centraal Veneuze Catheter) geplaatst. De . Nadere informati
 2. Het Syndroom van Budd-Chiari (BCS) is een ernstige, mogelijk fatale, aandoening veroorzaakt door een obstructie van een levervene (ader) waardoor de outflow van bloed uit de lever naar de Vena Cava Inferior wordt bemoeilijkt. Hierdoor ontstaat stuwing in de lever en leverfalen. Klassiek is deze obstructie een trombose, maar in Azie kan dit ook een [
 3. The PICC is not sited centrally (like the CVC), but rather peripherally into the venous system (PICC = peripherally inserted central venous catheter). PICCs are inserted in the deep upper arm veins. The tip of the catheter is positioned in the cross-over of the superior vena cava in the right atrium of the heart

Perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter (PICC-lijn

 1. gerichte interventies de frequentie van lijn-sepsis bij deze katheters sterk kan doen dalen. De praktijkgids is dan ook gericht op centraal veneuze katheters (verder afgekort als CVK). Een CVK eindigt met de tip in een grote vene, meestal de Vena cava superior, de Vena cava inferior of de Vena femoralis, en kan onde
 2. Met het Peter PICC™ Line model kan het plaatsen van de perifere centrale katheterlijnen (PICC-lijnen) worden getraind.De lichtdoorschijnende huid geeft een goed zicht op de vaten. Een beweegbare kin simuleert de occlusie van de halsader, om te voorkomen dat de PICC lijn dit pad volgt. Voelbare ribben maken het mogelijk om de juiste katheterlengte tot de intercostale ruimte te meten
 3. De PICC lijn is een perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter. Het is een soepele katheter geplaatst in een ader boven de elleboogplooi, waarvan het uiteinde tot in de vena cava superior wordt gepositioneerd, bij de opening van het rechter atrium. INDICATIES

Deze PICC-lijnen worden via de vena basilica of cephalica ingebracht onder echobegeleiding met vervolgens plaatsing onder scopie- of ECG-begeleiding. De Algemene Werkgroep was het er op de vergadering van 19 februari 2019 over eens dat er voor het plaatsen van een PICC-katheter een verstrekking in de nomenclatuur dient te komen Det sekundære immunrespons - ved gentagen infektion. Graviditet. Børns immunforsva Over mijn vena basilica en meer Gisteravond lag ik er al om elf uur in. De laatste keer dat dat gebeurde is zo'n elf lichtjaren geleden, vermoed ik. Feit is dat ik hondsmoe ben. Nachten van negen uur zijn geen uitzondering en dan overdag nog een stuk of wat hazenslaapjes

Complicaties centraal veneuze toegang - Het Acute Boekj

 1. Het inbrengen van een centrale lijn gebeurt door een arts onder steriele omstandigheden. De aders waarin een centrale lijn kan worden ingebracht, bevinden zich in de hals (vena jugularis), onder het sleutelbeen (vena subclavia) of in de lies (vena femoralis), zowel links als rechts
 2. or, een pauselijke titel voor belangrijke kerken; Basilica (wetboek), het 9e-eeuwse wetboek van keizer Leo VI van Byzantium Basilica (geslacht), een vlindergeslach
 3. met de benodigde bloedstroom. De PICC wordt ingebracht in een grote vene in de arm en opgeschoven naar de overgang van de vena cava superior met het rechteratrium. Afbeelding venen voor inbrengen centraal veneuze katheter2 Indicaties centraal veneuze infusie Toedienen van medicatie die schadelijk is voor de vaatwand (sommige antibiotica's
 4. Kenmerken CVC en PICC Kenmerken lijn CVC PICC Gemiddelde lijndagen (SD) 6 (SD 4) 37,3 (SD 26,4) Totaal aantal lijndagen 532 858 Reden CVC, n (%) Langdurig medicatie Irriterende medicatie HD*4 bewaking Swan ganz Uitwendige PM Uitwendige PM door ok TPV Moeizame toegang perifeer Thuisbehandeling met medicatie 8 (9%) 22 (25%
 5. Peter PICC is een gemakkelijk mee te nemen, licht model met de anatomisch correcte kenmerken zoals de vena cava, v. jugularis, v. basilica, v. mediana basilica en de v. cephalica. De beweegbare kin kan de jugularis afsluiten waardoor de PICC deze weg niet kan volgen. Dit model laat personeel op een steriele manier de technieken van PICC oefenen
 6. Perifeer ingevoegde CVC (PICC-lijn) Perifeer ingevoegde CVC's, of PICC-lijnen, worden vaak beschouwd als zeer grote intraveneuze plaatsen in de arm. Hoewel ze in uw arm zijn geplaatst, zijn het centrale veneuze katheters, dat wil zeggen, het uiteinde van de katheter ligt in een grote ader in de buurt van uw hart.
 7. De B-Overall is een belevingsoveral die uitermate geschikt is om de kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen. Verpleegkundige vaardigheden kunnen hiermee worden getraind en getoetst, waarbij de communicatie met de patiënt en ervarend..
Summer Loving 3 pack picc line covers-yellow bright stripes

PICC-lijn - Radboudum

(CVC) krijgt. Dit wordt ook wel een centrale lijn of lange lijn genoemd. In deze folder leest u meer over het inbrengen van deze katheter en de verzorging hiervan. Een centraal veneuze katheter . Een CVC is een dun slangetje, dat tussen uw sleutelbeen en tepellijn, of in de hals, via de huid wordt ingebracht in een van d Peripherally inserted central catheters (PICCs), often incorrectly tautologically termed PICC lines, are a type of central venous catheter predominantly used amongst oncology patients and those with chronic diseases (e.g. cystic fibrosis).. They offer the ability to have long-term central venous access without the need to have a surgically or radiologically-inserted tunnelled central venous. In ca. 35% van de gevallen is er sprake van een benigne oorzaak. De meest voorkomende benigne oorzaak bij kankerpatiënten is trombose van de vena cava superior, meestal veroorzaakt door een centraal veneuze katheter (subclaviakatheter, volledig implanteerbaar toedieningssysteem, Hickman-katheter, PICC-lijn) of van een pacemaker Deze lijst is gebaseerd op de KICK-protocollen van Vilans. Let op: Vilans geeft deze lijst al een tijd niet meer uit. De voorbehouden handelingen zijn natuurlijk in de wet BIG aangegeven. Deze lijst geeft hooguit een indicatie van wat als risicovol gezien kan worden, maar heeft verder geen zeggingskracht en wordt niet meer door Vilans [ l'arto superiore (vena basilica, brachiale o cefalica), ar- rivano con la punta a livello centrale, idealmente nel- la zona di giunzione tra la vena cava superiore e l'a

De PICC - editie - Nurse Academ

Ook lange lijnen, ingebracht in de vena cubiti > Een implanteerbaar toedieningssysteem (venous access (elleboog), bijvoorbeeld PICC-lijnen (PICC: perifeer ingebrachte port, VAP) wordt in zijn geheel onderhuids ingebracht. centrale katheter), worden veel gebruikt, maar deze hebben een Het systeem bestaat uit een toegangspoort en een hoger risico op trombose door een centrale lijn. 'Moet je een perifeer infuus aanleggen voor irriterende medicatie, dan is het van belang dat de bloedstroom op de insteekplaats sterk genoeg is', stelt De Jong. 'Hierdoor wordt de medi-catie sneller verdund en ontstaat er minder irritatie. Ik zou dan kiezen voor de vena basilica op de onder Vena cava superior syndroom en ICD Het vena cava superior syndroom is de naam voor een verzameling symptomen die ontstaan als de bloedstroom door de vena cava superior of bovenste holle ader afneemt. Het is het bloedvat waarin alle bloedvaten samenkomen die het bloed uit het hoofd en armen afvoeren

Toepassing TPV - Maagdarmstoorni

PICC-lijn (centraal infuus) OLV

Picc lijn cover | Etsy

Video: PICC-lijn, centrale katheter via de arm - Bernhove

Turbo-Ject® Power-Injectable PICC | Cook Medical

Leefregels voor thuis na inbrengen PICC LUM

 • Wat is restafval ROVA.
 • Boschendal wijn Chardonnay.
 • Lavendel boompje op stam.
 • Elysium Movie.
 • Dunne stoffen.
 • Opnieuw bloedverlies na bevalling.
 • Dwarsbomen 11 letters.
 • Leguaan tam maken.
 • Bae Pronunciation.
 • Kerstdiner 2019 Delft.
 • Oud wijnvat.
 • Trafo halogeen 12V HORNBACH.
 • Flower meanings tattoo.
 • Microsoft Store storing.
 • JBL T110 Zwart.
 • Financieel onafhankelijk strategie.
 • Sam Gewissies.
 • Gardena dompelpomp GAMMA.
 • Elliott Gould.
 • Best size facebook posts.
 • Royal Museum London.
 • Day 'n' nite (Remix).
 • Engelse Cockers.
 • Seizoensplaats Klein Vaarwater.
 • Suitsupply Outlet Roermond.
 • Review Hotel Hutter, Bremm.
 • Bolletje ontbijtgranen gezond.
 • Beslagkom 7 Liter.
 • IXXI badkamer.
 • Soul Secrets Wisdom of India Body Milk spray.
 • Que sera sera Nederlands.
 • Oldtimer tractor verkopen.
 • Ibiza markt Maarssen.
 • Death penalty China.
 • Grote schuur kopen.
 • Visitekaartjes map.
 • PDF Preview Handler fix.
 • Gestation period vertaling.
 • BMW Z3 hamann hardtop.
 • Havermout muffins Rens Kroes.
 • Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs PDF.