Home

Os triquetrum gebroken

Fractuur os triquetrum - Med-Inf

Mechanisme, diagnose en behandeling van fractuur van het os triquetrum triquetrum is a wedge-shaped carpal bone located in the proximal row; articulates with. hamate ; pisiform; lunate; Ligaments . extrinsic. ulnotriquetral ligament. originates from the palmar aspect of the triangular fibrocartilage complex (TFCC) inserts on the palmar aspect of the triquetrum; dorsal radiotriquetral (radiocarpal) ligamen The next common is a Triquetrum fracture. Treatment. If a fracture is suspected, seek medical attention as soon as possible. An X-ray will be required to confirm the diagnosis and rule out any associated injuries. Isolated Triquetral fractures tend to heal well with immobilization Triquetral fractures are carpal bone fractures generally occuring on the dorsal surface of the triquetrum. The triquetral may be fractured by means of impingement from the ulnar styloid, shear forces, or avulsion from strong ligamentous attachmen.. Een triquetrum fractuur is na het scaphoïd fractuur de meest voorkomende fractuur van de carpalia. Het kan geïsoleerd voorkomen of in combinatie met complexe carpale fracturen. In het merendeel betreft het een (chip)fractuur aan de dorsale zijde en is er sprake van een avulsiefractuur van het dorsale radiotriquetral ligament (fig. 30)

De colles fractuur is een van de meest voorkomende polsbreuken, waarbij het uiteinde van het spaakbeen verplaatst in dorsale (achteren) richting, naar de handrug. Bij 50% van de gevallen is het uiteinde van de ellepijp gebroken ter hoogte van de knobbel (proc. styloideus ulnar). De breuk ontstaat bij een voorwaartse val op een uitgestrekte hand Gebroken staartbeen: symptomen, oorzaken en behandeling Het onderste deel van de wervelkolom wordt het staartbeen of of stuit (Latijn: os coccygis of coccyx) genoemd. Het is een benige structuur bestaande uit ongeveer vier samengegroeide wervels (de staartwervels) Beschrijving van de aandoening. De hand en de onderarm worden in de pols verbonden door een aantal handwortelbeentjes. Dit zijn kleine botjes die ervoor zorgen dat de pols soepel kan bewegen. Een belangrijk handwortelbeentje dat zich aan de duimzijde bevindt is het 'os scaphoid' (ook wel 'os scaphoideum' of 'os naviculare' genoemd) Ook is het bot niet gebroken, maar gescheurd. Type B-fractuur Bij type B-fractuur is de voorste bekkenring volledig gebroken. De rest van de bekkenring is stabiel. Type C-fractuur Type C-breuk beschrijft een volledige breuk van de bekkenring. Een klassieke type C-breuk is een breuk van het darmbeen of os ilium

Je pols oftewel 'carpus' is het twee-assige gewricht dat je hand verbindt met je onderarm; de hand zit verankerd aan het spaakbeen. De structuren die zich tussen hand en spaakbeen bevinden, vormen een uiterst complex geheel. Pijn in de pols kan dan ook ontspruiten (van)uit talloze oorzaken en ontstaansbronnen. Pijnklachten vanuit het polsgewricht kunnen geleidelij The triquetrum (also known as os triquetrum or - historically - as the triangular bone) is one of the carpal bones and forms part of the proximal carpal row. Gross anatomy Osteology The triquetrum is wedge-shaped carpal bone located between th.. Het 'Triangulaire FibroCartilagineuze Complex' (TFCC) verbindt de ellepijp (ulna) met het spaakbeen (radius) en een handwortelbeentje dat we het 'os triquetrum' noemen. Het is een soort kraakbeenachtige discus die zich samen met verschillende banden aan de pinkzijde van de pols bevindt Os triquetrum fraktur Handlovsfrakturer - Netdokto . Slitfrakturer, som innebär att senor eller ligament tillsammans med benfragment har slitits av, i os triquetrum är den näst vanligaste frakturen i handleden. Avlastning med elastiskt bandage eller gipsskena på ovansidan av underarmen och handleden i två till tre veckor räcker

What is the Triquetrum Bone. Triquetrum or the triquetral bone (Latin: os triquetrum) is a three-sided or pyramid-shaped carpal or wrist bone [1, 2].Its name is derived from the Latin word 'triquetrus', or 'having three corners' [3] - referring to the fact that it has three prominent articular surfaces [4]. Where is the Triquetrum Bone Locate In 76 wrists, which had a dorsal fracture of the os triquetrum, the mean size of the ulnar styloid process was radiologically measured and found to be significantly larger (p less than 0.0001. The triquetral bone (/ t r aɪ ˈ k w ɛ t r əl,-ˈ k w iː-/; also called triquetrum, pyramidal, three-faced, and formerly cuneiform bone) is located in the wrist on the medial side of the proximal row of the carpus between the lunate and pisiform bones. It is on the ulnar side of the hand, but does not articulate with the ulna.It connects with the pisiform, hamate, and lunate bones Wat is een 'Pisiformectomie'? Een Pisiformectomie is de naam van een operatie waarbij het Pisiforme botje in zijn geheel uit de pols verwijderd wordt. Het Pisiforme botje is één van de acht polsbotjes en is goed te voelen vlak onder de huid aan het begin van de pinkmuis. Het botje is verbonden met een belangrijke buigpees van de pols en heeft een gewricht met het dieper gelegen Triquetrum. The triquetrum is the second most common carpal fracture after the scaphoid, representing 13 to 28 percent of all carpal bone injuries . CLINICAL ANATOMY. The triquetrum is located just distal to the ulna and the triangular fibrocartilage complex (TFCC), and proximal to the base of the hamate (image 1 and figure 1 and figure 2)

Het os pisiforme of erwtenbeen is een van de acht handwortelbeentjes.De naam pisiforme, erwtvormig, is afgeleid van het Latijnse pisum, dat erwt betekent. Het os pisiforme is een sesambeen.. Het botje is gelegen aan de mediale zijde van de proximale rij van handwortelbeentjes. Het vormt enkel een gewrichtsverbinding met het os triquetrum.. Aan de handpalmzijde hecht aan het os pisiforme het. 1 = iso monikulmaluu (os trapezium) 2 = pieni monikulmaluu (os trapetzoideum) 3 = iso ranneluu (os capitatum) 4 = hakaluu (os hamatum) * = hakaluun haka (hamulus ossi hamati) 5 = kolmioluu (os triquetrum

Hoe om te zeggen os triquetrum Engels? Uitspraak van os triquetrum met 1 audio-uitspraak, 7 synoniemen, 4 vertalingen, en nog veel meer voor os triquetrum Het os triquetrum (Latijn: driehoekig bot) of driehoeksbeen is een van de acht handwortelbeentjes.Het is gelegen in de proximale rij van handwortelbeentjes, tussen het os lunatum en het os pisiforme.Vanwege zijn driehoekige vorm heeft het botje velerlei (Latijnse) benamingen gekend; ook os pyramidale en os triangulare komen nog geregeld voor.. Het botje vormt gewrichtsverbindingen met drie. De hand bestaat uit acht carpalia (handwortelbeentjes): de ossa scaphoideum, lunatum, triquetrum, pisiforme, trapezium, trapezoideum, capitatum en hamatum. Van deze carpalia is een fractuur van het os scaphoideum de meest voorkomende, met een incidentie van 11 procent van alle handfracturen en 61 procent van de carpusfracturen.6 Fracturen van de andere carpalia vormen 18 procent van alle. Het os naviculare kan opgesplitst worden in proximale pool, middenpool en distale pool (tuberculum). De prognose en behandeling hangt af van de locatie van de fractuurlijn. Het genezingsproses is namelijk sterk afhankelijk van de vascularisatie van de fractuurhaard en de stabiliteit van de factuur

Triquetrum Fracture - Hand - Orthobullet

Het os triquetrum secundarium, ook os intermedium antebrachii of os triangulare is een incidenteel voorkomend extra handwortelbeentje.Bij het kleine deel van de bevolking die het extra sesambeentje hebben, is het gelegen tussen het distale deel van het spaakbeen, de processus styloides van de ellepijp, het os lunatum en het os triquetrum.Daar heeft het een wisselende maar ingewikkelde relatie. Os triquetrum: Spanish: estructura del hueso piramidal del carpo, hueso piramidal del carpo, hueso carpiano cubital, estructura del hueso triquetro (estructura corporal), hueso triquetro, estructura del hueso triquetro, estructura del hueso piramidal del carpo (estructura corporal), Os Triquetrum, hueso piramidal, Hueso Piramidal: Polis Os triquetrum Het os triquetrum (Latijn: driehoekig bot) of driehoeksbeen is een van de acht handwortelbeentjes. Het is gelegen in de proximale rij van handwortelbeentjes, tussen het os lunatum en het os pisiforme. Vanwege zijn driehoekige vorm heeft het botje velerlei (Latijnse) benamingen gekend; ook os pyramidale en os triangulare komen nog. Classificatie. Onderscheid tussen dorsale en volaire triquetrum fracturen. Volaire avulsie is een avulsie van het Luno‐triquetrale ligament. Dit ligamentaire letsel leidt tot carpale instabiliteit en arthrose en dient operatief behandeld te worden The triquetrum refers to a part of the wrist known as the triquetral bone. Specifically, the bone is part of the carpus, a group of eight wrist bones. The triquetrum and other bones in the carpus.

Studies derived from analyses of radiographs and dissections of cadaveric wrists have been directed at testing and disproving the commonly held theories that link chip fractures of the os triquetrum with avulsion. The authors found that the mechanism of such injuries involved a chisel action of the os pisiforme os hamatum os triquetrum. 4 NED TIJDSCHR GENEESKD. 2011;155:A3362 KLINISCHE PRAKTIJK NED TIJDSCHR GENEESKD. een dorsale dislocatie van de pink of ringvinger plaats-vinden.1 Vandaar dat een fractuur van het os hamatum vaak gepaard gaat met carpometacarpale dislocatie e

Triquetrum Fracture - Symptoms, Causes & Treatment

Os scaphoideum (kaldes også naviculare), os lunatum, os triquetrum og os pisiforme Artikulerer proksimalt med radius og den triangulære brusk Ulna artikulerer ikke direkte med karpalknoglerne, men skilles fra os triquetrum ved den triangulære brusk, som er en stabiliserende struktur How to say os triquetrum in English? Pronunciation of os triquetrum with 1 audio pronunciation, 7 synonyms, 4 translations and more for os triquetrum Art. mediocarpalis Kop: os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum Kom: os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum Beweegrichtingen: palmairflexie+dorsaalflexie en radiaalabductie+ulnairabductie. Art. carpometacarpales II - V Kop: distale rije ossa carpalia Kom: bases van de ossa metacarpalia II. Os trapezoideum is usually the smallest carpal bone (when compared to other carpals from the same hand) with the wedge shape. The articular facets are polygonal, flat, or slightly convex. That lack of the saddle-shaped (trapezoid bone) or round pancake-shaped (triquetrum) articular surface allows distinguishing the trapezoid from other irregular carpal bones {{configCtrl2.info.metaDescription}

- scaphoid-lunatum-triquetrum (pisiforme) - Trapezium-trapezoideum-capitatum-hamatum •Middenhandsbeenderen en phalangen: - 5 metacarpalen - Duim 2, lange vingers 3 phalangen 4. Fracturen hand en pols: Distale radius •Frequent! Ongeveer 20% van alle gediagnosticeerde fracturen is ee Van een gebroken neus is sprake als de neus betrokken is bij een (onge)val, slag of stoot. Hierdoor kan er schade zijn ontstaan. Dit kan aan zowel de buitenkant als aan de binnenkant. Als de neus gebroken is, dan staat de neus scheef of is aan één zijde ingedeukt Define triquetrum. triquetrum synonyms, triquetrum pronunciation, triquetrum translation, English dictionary definition of triquetrum. n. pl. tri·que·tra A bone of the wrist in the proximal row of carpal bones. tri·que′tral adj. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth.. Het os triquetrum secundarium,[1] ook os intermedium antebrachii of os triangulare is een incidenteel voorkomend extra handwortelbeentje. Bij het kleine deel van de bevolking die het extra sesambeentje hebben, is het gelegen tussen het distale deel van het spaakbeen, de processus styloides van de ellepijp, het os lunatum en het os triquetrum Os triquetrum sive os triangulare est os carpi ordinis proximalis. Connectitur os scaphoideum minor in parte cum metacarpi osse metacarpali V at maiore in parte carpi ossium, cum osse pisiformi, osse hamato, osse lunato. Post fracturam ossis scaphoidei fractura ossis triquetri frequentia secunda omnium fracturarum ossium carpi observatu

Triquetral fracture Radiology Reference Article

Uitspraakgids: Leer hoe je Os triquetrum uitspreekt in het Duits met een moedertaaluitspraak. Os triquetrum Engelse vertaling triquetrum adjective Triangular, three-cornered. noun Triquetral bone; os triquetrum [NA6] Definitions of os triquetrum, synonyms, antonyms, derivatives of os triquetrum, analogical dictionary of os triquetrum (English Controleer 'Os triquetrum' vertalingen naar het Tsjechisch. Kijk door voorbeelden van Os triquetrum vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

X-Pols - Startpuntradiologie

Polsbreuk Polsfractuur Fysiotherapie gebroken pols

 1. Controleer 'Os triquetrum' vertalingen naar het Pools. Kijk door voorbeelden van Os triquetrum vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica
 2. Dictionary entry overview: What does os triquetrum mean? • OS TRIQUETRUM (noun) The noun OS TRIQUETRUM has 1 sense:. 1. a wrist bone that articulates with the pisiform and hamate and lunate bones Familiarity information: OS TRIQUETRUM used as a noun is very rare
 3. ent, palpabel os capitatum met slechts een gezwollen en pijnlijke vuist. Tintelingen in de vingers wijzen op verplaatsing van het lunatum met neuropathie van de nervus medianus, met als gevolg dislocatie van het triquetrum. Het lunatum blijft echter in lijn met de radius
 4. Showing page 1. Found 0 sentences matching phrase os triquetrum.Found in 0 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned
 5. Inleiding. Bij een gebroken neus (neusfractuur) kan er zowel aan de buitenkant, als aan de binnenkant van de neus schade bestaan. De neus kan de eerste dagen na het het trauma scheef zijn als gevolg van zwelling van de huid of door veranderingen aan het neusskelet (bot en kraakbeen)
 6. A bone on the medial (ulnar) side of the proximal row of the carpus, articulating with the lunate, pisiform, and hamate. Synonym(s): triquetral bone
Combined volar and dorsal fracture pattern of the

Synonyms for os triquetrum in English including definitions, and related words veneluu (os scaphoideum) puolikuuluu (os lunatum) kolmioluu (os triquetrum) herneluu (os pisiforme). Distaalisen rivin luita ovat radiaalisesta ulnaariseen lueteltuina: iso monikulmaluu (os trapezium) pieni monikulmaluu (os trapezoideum) iso ranneluu (os capitatum) hakaluu (os hamatum). Ranneluiden lukumäärä vaihtelee eri eläinlajeilla Os Triquetrum: Cristóbal, Barnabas: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven

Triquetral fracture | Image | Radiopaedia

Synonyms for triquetrum in Free Thesaurus. Antonyms for triquetrum. 4 synonyms for triquetral: cuneiform bone, os triquetrum, pyramidal bone, triquetral bone. What are synonyms for triquetrum os triquetrum fordítása a Latin - magyar szótárban, a Glosbe ingyenes online szótárcsaládjában. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ minden nyelvén

Os radiostyloideum and triquetral fracture | Image

Gebroken staartbeen: symptomen, oorzaken en behandeling

 1. Essay assignment Str. Ma. 6B Spring 2016 Formeel strafrecht HC 2 Biomedisch A Leerdoelen Biomedisch B Leerdoelen BMD - College-aantekening CO 2 BMD - Geriatric Giants Tentamen 27 Maart 2017, vragen en antwoorden Controlbeginselen 4.2 1B Actividad Complementaria Samenvatting blok: chronische patiënt (long en hart problematiek) Dynamiek van het menselijk bindweefsel Rode vlaggen Therapeutisch.
 2. os triquetrum pronunciation - How to properly say os triquetrum. Listen to the audio pronunciation in several English accents
 3. Os triquetrum translated from English to Dutch including synonyms, definitions, and related words
 4. Waterpolosters dromen van OS-ticket, maar hoe ze ervoor staan? 'Geen idee!' 1:50 Vertrouwen groeit midvoor Kitty-Lynn Joustra heeft tijdens trainingen een vinger gebroken in haar schothand
 5. os triquetrum: Het woord os triquetrum is bekend in onze database, echter hebben wij hiervoor nog geen vertaling van engels naar frans.. Synoniemen voor os triquetrum: triquetral; triquetral bone; cuneiform bone; pyramidal bone; carpal bone; carpal; wrist bon
 6. Description. The triquetrum (triangular) may be distinguished by its pyramidal shape, and by an oval isolated facet for articulation with the pisiform bone. It is situated at the upper and ulnar side of the carpus. The superior surface presents a medial, rough, non-articular portion, and a lateral convex articular portion which articulates with the.
 7. Definition of os triquetrum in the Definitions.net dictionary. Meaning of os triquetrum. What does os triquetrum mean? Information and translations of os triquetrum in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web

Scaphoid fractuur Oorzaak, symptomen & behandelin

In 76 wrists, which had a dorsal fracture of the os triquetrum, the mean size of the ulnar styloid process was radiologically measured and found to be significantly larger (p less than 0.0001) that those in a control group of 100 noninjured hands. This finding supports the view that such injuries ar Synonyms for os triquetrum in Free Thesaurus. Antonyms for os triquetrum. 4 synonyms for os triquetrum: cuneiform bone, pyramidal bone, triquetral, triquetral bone. What are synonyms for os triquetrum After fractures of the os scaphoid, fractures of the os triquetrum are the second most common fracture of the carpal row. However, they represent only 3-5% of all carpal fractures.1 The mechanism of injury is often a fall on the (hyper)extended and ulnar deviated hand. Radiographic findings suggest avulsion of the fragment by some kind of tendinous insertion, however this is not possible as. Am Fall eines 25 Jahre alten Patienten stellen wir kurz die seltene Verletzung einer isolierten Korpusfraktur des Os triquetrum vor. Diese Verletzung entsteht meist indirekt aufgrund der anatomischen Verhältnisse beim Sturz auf die dorsalflektierte und ulnarduzierte Hand. Die Therapie der Wahl besteht bis auf wenige Ausnahmen - z. B. Dislokation eines Fragments [4] - in konservativem.

Gebroken bekken: symptomen & behandeling van een

The triquetrum is the second commonest carpal fracture after the scaphoid, and dorsal chip fractures are the commonest type of triquetral fracture (Hocker and Menshik, 1994). The fracture is thought to occur as a result of the chisel-like action of the ulnar styloid process in forceful wrist extension (Levy M, Fischel RE, Stern GM and Goldberg I. Chip fractures of the os triquetrum Cruris fractuur - Gebroken onderbeen . Inleiding. Deze folder geeft u algemene informatie over de behandeling van een gebroken onderbeen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven

Wikizero - Os triquetrum

 1. Fysiotransparant.nl is een service bedoeld voor patiënten, fysio- en oefentherapeuten, die zichzelf of hun klanten willen voorzien van uitgebreide professioneel gerichte informatie, adviezen en oefeningen voor hun klachten. De werkwijze is dat de therapeut de diagnose stelt en dan aan de patiënt aangeeft welke informatie en oefeningen zinvol zijn bij de aanwezige klacht
 2. os triquetrum [TA] triquetral bone: the bone in the proximal row of carpal bones lying between the lunate and pisiform bones; called also triangular bone.. Medical dictionary
 3. Check 'os triquetrum' translations into English. Look through examples of os triquetrum translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar
 4. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
 5. os triquetrum. Spanish-English dictionary. 2013. os temporale; os vesalianum; Look at other dictionaries: Triquetrum.
 6. os triquetrum. noun. a wrist bone that articulates with the pisiform and hamate and lunate bone
 7. as - riešo kaula

os triquetrum - Dictionary definition and meaning for word os triquetrum. Definition (noun) a wrist bone that articulates with the pisiform and hamate and lunate bones Synonyms: cuneiform bone, pyramidal bone, triquetral, triquetral bone Connect with us on Facebook. Mnemonic Dictionary. We are Hiring! × We are looking for Content. Le triquetrum (appelé pyramidal dans l'ancienne nomenclature) est un os de la première rangée du carpe. Anatomie [modifier | modifier le code] L'os triquetrum est l'élément osseux du carpe le plus proximal de la colonne de l'annulaire et de l'auriculaire. Il s'articule avec : Os pisiforme; Os lunatum; Hamatum; Os ulna; Pathologie [modifier | modifier le code Van der Kloet plants A. neapolitanum and A. triquetrum in such spots. Gardens: Alliums. A. triquetrum can be invasive, she warns, but adds, It is so lovely that I don't care. Gardens: Alliums. On a whim I thought I would try doing some 'boy' push ups (you know, no knees) I did 5×5 on 3 consecutive days and that was that - ligament damage, an avulsion fracture on the dorsal side of the.

Pijn in de pols: 9x oorzaak van pijnlijk - Gezondr

 1. as - riešo kaulairyšiai: platesnis ter
 2. os triquetrum definition: a wrist bone that articulates with the pisiform, hamate, and lunate bones. Synonyms: cuneiform bone, pyramidal bone..
 3. den nyelvén

Triquetrum Radiology Reference Article Radiopaedia

 1. Translations of os triquetrum from English to French and index of os triquetrum in the bilingual analogic dictionar
 2. os triquetrum, hueso piramidal del carpo
 3. os triquetrum (n = noun.body) cuneiform bone, pyramidal bone, triquetral, triquetral bone - a wrist bone that articulates with the pisiform and hamate and lunate bones; is a kind of carpal, carpal bone,.
 4. Introduction: Os triquetrum Description of Os triquetrum. Os triquetrum: a wrist bone that articulates with the pisiform and hamate and lunate bones. Source: WordNet 2.1. Os triquetrum: Related Topics. These medical condition or symptom topics may be relevant to medical information for Os triquetrum
 5. deacademic.com DE. RU; EN; FR; ES; Sich die Webseite zu merke

Als slechts één van de twee gebroken is, krijgt de breuk de naam van de plek waar de breuk zit. Dus: ellepijpbreuk of spaakbeenbreuk. Beenbreuk. Je been bestaat het dijbeen, kuitbeen en scheenbeen. In deze drie beenderen kan een breuk zitten. Op solvo.nl vind je extra informatie over een botbreuk os triquetrum. Interprétation Traduction os triquetrum. трёхгранная кость. Dictionnaire médical français-russe. os trapézoïde. Os_triquetrum 3D models ready to view, buy, and download for free. Popular Os_triquetrum 3D model Triquetrum (lat.), parallaktisches Lineal, auch Ptolemäische Regel, eins der ersten astron. (lat.), parallaktisches Lineal, auch Ptolemäische Regel, eins der ersten. Os ulnostyloideum. The os ulnostyloideum is an ulnar styloid process that is not fused to the rest of the ulna bone. On X-rays, an os ulnostyloideum is sometimes mistaken for an avulsion fracture of the styloid process. However, the distinction between these is extremely difficult. It is alleged that the os ulnostyloideum has a close relationship with or is synonymous with the os triquetrum.

LET – not just for lacs | SinaiEMUpper Limb Review Flashcards | QuizletHandwurzelOs hamatum - Wikipedia

Riešakauliai (lot. ossa carpi) - tai aštuoni trumpieji kaulai, išsidėstę dviem eilėmis - proksimaline ir distaline.Jie jungia delnakaulius su alkūnkauliu ir stipinkauliu. Proksimalinėje riešakaulių eilėje, pradedant nuo nykščio pusės, guli laivelis (os scaphoideum), mėnulis(os lunatum), trikampis (os triquetrum), o nuo pastorojo šiek tiek į delno pusę yra žirnis (os. BREUK VOETWORTELBEEN De voet bestaat uit zeventwintig botjes in totaal Symptomen breuk in één van de voetwortelbeenderen Moeite met/ niet kunnen staan op de voet; as-druk pijn, diverse andere symptomen Onderzoek en diagnose breuk in één van de voetwortelbeenderen röntgenfoto Conservatieve behandeling breuk in één van de voetwortelbeenderen gips voor ongeveer 6 tot 8 triquetrum; os triquetrum; cuneiform bone; pyramidal bone; cubital bone; os pyramidale; os triangulare; three-cornered bone; triangular bone; Translations . one of the carpal bones of the wrist. Catalan: os piramidal. Tarkista 'os triquetrum' käännökset suomi. Katso esimerkkejä os triquetrum käännöksistä lauseissa, kuuntele ääntämistä ja opi kielioppia Of 231 patients with fractures of the triquetrum, 65 were followed up after a mean period of 46.8 months. The fractures were classified and radiological and clinical follow-up was carried out. Pathomechanical aspects of the origin of the fracture were also considered

 • Taken Romeinse leger.
 • Levensverzekering afkopen nationale nederlanden.
 • Olmense Zoo tickets.
 • Hashtag generator.
 • Sharon zangeres.
 • H.a.a.r.p. wikipedia.
 • Beekse Bergen leeuwen aanval.
 • Nikon mh 24 acculader handleiding.
 • Leopard 2.
 • Kleurplaat dieren.
 • Kam Po Eindhoven.
 • Provincie Noord Holland kaart.
 • Werkstuk Grieken en Romeinen.
 • 7 maanden zwanger vliegen.
 • HEMA bluetooth oortjes handleiding.
 • Snaar Dual platenspeler.
 • Het Goeie Leven Facebook.
 • Le petit Nicolas cowboys.
 • No fly zone Woensdrecht.
 • IPhone 6 prijs in Suriname.
 • Best Skyrim classes.
 • Oefenen met spotmeting.
 • Moderne huizen.
 • Onze Vader gebed tekst.
 • Portugese zangeres.
 • Fietsenwinkel Den Haag Loosduinseweg.
 • Baking soda Coop.
 • Slots gokkast.
 • Arrêter de fumer à 65 ans.
 • Phantom ranch grand canyon book.
 • Pilates en christen zijn.
 • Mercedes A Klasse 2018 prijs.
 • Wat eten ouderen het liefst.
 • Ziekte van Ledderhose en voeding.
 • Jebroer Duindorp.
 • Is een Fjord een paard of pony.
 • Tennis tornooi.
 • Amaretti recept.
 • Mega Charizard Y.
 • Wie is de koning van Vietnam.
 • Riding trainer vanilla.