Home

Ezechiël 36 hsv

Ezechiël 36 Ezechiël 36. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 35 Profetie over het Seïrgebergte en over Edom. 35 1 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 2 Mensenkind, richt uw blik op het Seïrgebergte en profeteer ertegen. 3 Zeg ertegen: Zo zegt de Heere HEERE 3 profeteer daarom, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Daarom, omdat men u van rondom verwoest en opgeslokt heeft, zodat u een erfelijk bezit werd voor het overblijfsel van de heidenvolken, u over de tong # 36:3 over de tong - Letterlijk: op een lip van een tong. ging en er kwaad gerucht bij het volk wa Ezechiël 36 - BB & HSV > BasisBijbel Herziene Statenvertaling. BB . X. HSV . Maar Ik zal laten zien wie Ik ben. Ik zal laten zien dat Ik de heilige God ben, Ík die door júllie voor schut gezet. Redirecting to https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/ezechiel/36 Ezechiël 36:28 HSV U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. HSV: Herziene Statenvertalin

Ezechiël 36 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Ezechiël 37 Ezechiël 37. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 36 Het herstel van Israël. 36 1 En u, mensenkind, profeteer tegen de . 36:1 . Ezech. 6:2 bergen van Israël, en zeg: Bergen van u over de tong 36:3 over de tong - Letterlijk: op een lip van een tong. ging en er kwaad gerucht bij het volk. Ezechiël 39 Het boek van de profeet Ezechiël HSV 1 En u, mensenkind, profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE : Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal Ezechiël 33 Ezechiël 33. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 32 Ezech. 36:6 de smaad van de heidenvolken zullen ze niet langer dragen. 30 Dan zullen ze weten dat Ik, de HEERE, hun God, met ze ben, en dat ze Mijn volk zijn, het huis van Israël,.

Ezechiël 36 HSV Bijbel YouVersio

 1. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Verstuur een christelijke e-card met Ezechiël 36:2
 2. Ezechiël 36:26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven
 3. Ezechiël 36. 36. Israël hersteld en gelouterd. 1 Gij nu, mensenkind, profeteer over de bergen van Israël en zeg: Bergen van Israël, hoort het woord des Heren
 4. 22 36:22-32 Ezech. 16:60-63 36:22 Ps. 115:1 Jes. 48:11 Zeg daarom tegen het volk van Israël: Dit zegt God, de HEER: Ik zal ingrijpen, volk van Israël - niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! 23 Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen
 5. Ezechiël - HSV & BGT > Ezechiël 1; Ezechiël 2; Ezechiël 3; Ezechiël 4; Ezechiël 5; Ezechiël 6; Ezechiël 7; Ezechiël 8; Ezechiël 9; Ezechiël 10; Ezechiël 11; Ezechiël 12; Ezechiël 36:26. Ik zal ervoor zorgen dat jullie mij weer dienen en liefhebben. Jullie zullen niet langer ongehoorzaam zijn aan mij, maar weer doen wat ik wil
 6. Ezechiël 35 Ezechiël 35. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 34 Profetie tegen de ontrouwe herders van het volk van God. 34 1 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 2 Mensenkind, profeteer tegen de . Ezech. 36:6 de smaad van de heidenvolken zullen ze niet langer dragen. 30 Dan zullen ze weten dat Ik, de.

Ezechiël 36 - BB & HSV - DailyVerses

Ezechiël 19 Ezechiël 19. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 18 Persoonlijke verantwoordelijkheid. 18 1 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 2 Wat is er met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël: Lev. 25:35,36 rente en neemt geen winst,. Het visioen van de beenderen De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan all

Ezechiël 17 Ezechiël 17. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 16 Ontrouw, straf en herstel van Jeruzalem. 16 1 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 2 Mensenkind, laat Jeruzalem zijn gruweldaden weten, 36 Zo zegt de Heere HEERE:. De plicht van een trouwe wachter Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten, en zeg tegen hen: Wanneer Ik een zwaard over een land breng, en de bevolking van dat la Samen met Jesaja en Jeremia wordt Ezechiël tot de grote profeten gerekend. Ezechiël 34 Ezechiël 35 Ezechiël 36 Ezechiël 37 Ezechiël 38 Ezechiël 39 Ezechiël 40 Ezechiël 41 Ezechiël 42 Ezechiël 43 Ezechiël 44 Ezechiël 45 Ezechiël 46 Ezechiël 47 Ezechiël 48. Statenvertaling on line - bijbel en kunst Profetie tegen de ontrouwe herders van het volk van God Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, profeteer tegen de #Jer. 23:1herders van Israël, profeteer, en zeg tegen hen, tegen di Ezechiël 47 Ezechiël 47. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 46 Het offer van de vorst. 46 1 Zo zegt de Heere HEERE: De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden

Ezechiël 1 verzen 1-3 De hemel wordt geopend 25 verzen 4-14 De levende wezens 28 verzen 15-21 De wielen en hun beweging 34 verzen 22-25 Onder het gewelf 37 verzen 26-28 Boven het gewelf 39 Ezechiël 2 verzen 1-7 De roeping van Ezechiël 42 verzen 8-10 De boekrol 45 Ezechiël 3 verzen 1-9 Ezechiël eet de boekrol op 4 Ezechiël 38 - HSV & BB > Herziene Statenvertaling BasisBijbel. HSV . X. BB Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat. Lees het hoofdstuk Ezechiël 38 online. Ezechiël 38 - NBV & HSV > Nieuwe Bijbelvertaling Herziene Statenvertaling. NBV . X. HSV . Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat ik de. Ezechiël 34 - HSV & NBV > Herziene Statenvertaling Nieuwe Bijbelvertaling. HSV . X. NBV . Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van.

1 En u, mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël, en zeg: Bergen van Israël, hoor het woord van de HEERE! 2 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de vijand over u gezegd heeft: Haha! Zelfs de eeuwige hoogten zijn ons tot erfelijk bezit geworden, 3 pr.. Ezechiël 36:26. Ezechiël 36:26 HSV. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. HSV: Herziene Statenvertaling . Vertaling Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Verstuur een christelijke e-card met Ezechiël 36:2 Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), De profeet Ezechiël ; hoofdstuk 36. 1 En gij, mensenkind! profeteer tot de bergen Israëls, en zeg: Gij bergen Israëls! hoort des HEEREN woord.. 2 Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat de vijand van u zegt: Heah! zelfs de eeuwige hoogten zijn ons ten erve geworden!. 3 Daarom profeteer en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Daarom, omdat men u van rondom.

herzienestatenvertaling

 1. Israëls herstel En gij, mensenkind! profeteer tot de #Ezech. 6:2.bergen Israëls, en zeg: Gij bergen Israëls! hoort des HEEREN woord. Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat de vijand van u z
 2. Ezechiël vervolgt zijn bemoedigende boodschappen. Hij heeft tot nu toe hoop voor de toekomst uitgesproken in termen van een nieuw leiderschap voor het volk (Ezechiël 34) en het oordeel over hun vijanden (Ezechiël 35).Nu gaat hij spreken over het herstel van Israël in het land (Ezechiël 36)
 3. Tegen deze achtergond is te verklaren waarom Ezechiël gerstekoeken moest bakken op menselijke uitwerpselen Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God (Luk. 16:5). Drekgoden (SV) of stinkgoden (HSV) worden de afgoden genoemd (zie ook Ezech. 6:1-10)
 4. Ezechiël 33-36 zijn profetieën tegen Israël, gevolgd door toekomstig herstel en zegen, en het oordeel over degenen die hen verdrukken. In Ezechiël 33 tot 35 spreekt God met Zijn volk. In Ezechiël 36 is er zegen voor hen. Ezechiël 37 toont het herstel van Israël, in het visioen van het dal van dorre beenderen en de twee stokken

Ezechiël 36. Dit hoofdstuk voorgelezen (v): Onder de aanspraak tot de bergen Israëls, profeteert God dat Hij in groten ijver wraak zal doen aan de vijanden Zijner kerk, die haar bespot, verdrukt en verwoest hebben, vs. 1, enz. En dat Hij haar heerlijk zal herstellen, vermenigvuldigen en zegenen, 8 Leven. Ezechiël was de zoon van een Joodse priester en behoorde bij de eerste groep Israëlieten die Nebukadnezar II in 598 v.Chr. naar Babylon voerde. Hij was tijdgenoot van Jeremia.. In Mesopotamië leefde Ezechiël bij het Kebarkanaal (soms geïnterpreteerd als Khabur), het huidige Schatt-en-Nil bij Babylon, waar hij als profeet optrad.Hij begon zijn profetische werk toen hij 30 was en. Niet alleen hier in Ezechiël 36, maar op tal van andere plaatsen kom je dat tegen. In feite is dat de rode draad door de Bijbel, dat God tegen ons zegt: geef Mij je hart. Zo wezenlijk als die bloedpomp is voor je lichaam, zo wezenlijk is het dat je liefde alles bepaalt in je leven voor Mij Ezechiël 36:13-25 2. november 8, 2020 november 8, 2020 Ben Mondriaan. Dit zegt God, de HEER: Er wordt van jullie gezegd dat je mensen verslindt, dat je de volken die op je leven van hun kinderen berooft. Maar je zult geen mensen meer verslinden en je volken niet langer van hun kinderen beroven - spreekt God, de HEER

D. De toekomstige heerlijkheid van Israël (Ezechiël 33-39) 1. De trouwe wachter en de trouwe Herder (Ezechiël 33-34) 2. Een vernieuwd land (Ezechiël 35-36) 3. Een vernieuwd volk (Ezechiël 37) 4. Verdelging van de laatste vijand (Ezechiël 38-39) E. De heerlijkheid van de HEERE in de nieuwe tempel (Ezechiël 40-48) 1 Gebruik de Bijbel. Dagelijkse inspiratie. Bijbeltekst van de da Ezechiël 36-37 spreekt over Israels herstel. Motief is de glorie van God en de belofte aan Abraham (Genesis 15). Van deze perikoop is vers 12 de sleuteltekst. Daarin spreekt God het land Kanaän toe als een persoon: Ik zal mensen op u doen verkeren, mijn volk Israël, en zij zullen u bezitten En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. Verstuur een christelijke e-card met Ezechiël 36:2 Profetie over het Seïrgebergte en over Edom Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, richt uw blik op het Seïrgebergte en profeteer ertegen. Zeg ertegen: Zo zegt de Heere HEERE:Z

Ezechiël (Hebreeuws: יְחֶזְקֵאל, Y'khizqel, sterk is God of hij zal door God versterkt worden) is een boek in de Hebreeuwse Bijbel, dat wordt toegeschreven aan de gelijknamige profeet Ezechiël.In de Tenach valt het boek onder de Neviim en het boek behoort tot de christelijke canon.. Inhoud. De inhoud van het boek kan in een aantal delen worden samengevat 1 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 2 Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer, en zeg tegen hen, tegen die herders: Zo zegt de Heere HEERE: Wee de herders van Israël die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weide.. Ezechiël. 36 'Mensenzoon, profeteer tegen de bergen van Israël en zeg: Bergen van Israël, hoor het woord van Jehovah. 2 Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: 'De vijand heeft over je gezegd: Haha!Zelfs de oude hoogten zijn ons bezit geworden!'+ 3 Profeteer dus en zeg: Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: 'Ze hebben jullie van alle kanten verwoest en aangevallen zodat.

Ezechiël 36:28 HSV - bible

Video: HSV - Ezechiël 1 - Het boek van de profeet Ezechiël

HSV - Ezechiël 38 - Het boek van de profeet Ezechiël

 1. Ez. 36 Wedergeboorte door wa-ter en Geest. Ez. 37 De herrijzenis van Israël; dorre doodsbeenderen in een dal komen tot leven. Ez. 38/39 Overwinning over Gog/Magog. Ez. 47 De tempelbeek. Ezechiël - zijn naam betekent: God maakt sterk. Hoofdstuk 1 geeft ons een beeld van de indrukwekkendheid van de troon van God. We lezen vanaf vers 1
 2. 1 Het gebeurde in het twaalfde jaar, in de twaalfde maand, op de eerste van de maand, dat het woord van de HEERE tot mij kwam: 2 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de farao, de koning van Egypte, en zeg tegen hem: U leek onder de heidenvolken op..
 3. 23 Ik zal een andere herder (34:23) een andere herder - Volgens sommige handschriften van de Septuaginta. MT: 'één herder'. over ze aanstellen, een die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn. 24 34:24 Ezech. 37:24 Ik, de HEER, zal hun God zijn, en mijn dienaar David hun vorst.Ik, de HEER, heb gesproken. 25 34:25 Jer. 23:5-6 Hos. 2:20 Ik zal.
 4. Ezechiël 36:22-27 Daarom zeg tot het huis Israels: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israels! maar om Mijn heiligen Naam, dien gijlieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarhenen gij gekomen zijt. Want Ik zal Mijn groten Naam heiligen... Read verse in Statenvertaling (Dutch
 5. Ezechiël 3 (HSV) 1 Daarna zei Hij tegen mij: Mensenkind, eet wat u aantreft. Eet deze rol op, ga, spreek tot het huis van Israël. 2 Toen deed ik mijn mond open en Hij gaf mij die rol te eten. 3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, vul uw binnenste met deze rol, die Ik u geef

HSV - Ezechiël 34 - Het boek van de profeet Ezechiël

Ezechiël zegt dat hij in zijn opvoering vooral heeft uitgebeeld wat er met de vorst zal gebeuren . Die vorst is Zedekia. Enkele jaren later zal wat Ezechiël heeft uitgebeeld en hier nog eens wordt beschreven letterlijk met Zedekia gebeuren (2Kn 25:1-7; Jr 39:1-10; 52:7-11). Zedekia vlucht 's nachts door de muur Met Ezechiël 33 begint het vierde hoofddeel van dit boek (Ezechiël 33-39).Dit deel gaat over de toekomstige heerlijkheid van Israël en kan als volgt worden ingedeeld: 1. De trouwe wachter en de trouwe Herder (Ezechiël 33-34). 2. Een vernieuwd land (Ezechiël 35-36). 3 Hierdoor leert Ezechiël om boven de omstandigheden van het moment uit te stijgen en de dingen die op aarde gebeuren te bezien vanuit Gods perspectief. De rest van het hoofdstuk is gewijd aan het visioen dat Ezechiël van de heerlijkheid van de HEERE ziet (vers 28; vgl. Js 6:1-3). Naar dit visioen wordt ook in Ezechiël 10-11 verwezen Bij Bijbelhoek kun je de HSV Bijbel gratis online lezen op een gebruiksvriendelijke manier. De Herziene Statenvertaling HSV) is één van de beste vertalingen in de Nederlandse taal. Heb jij het al gelezen

HSV - Ezechiël 16 - Het boek van de profeet Ezechiël

Ezechiël 27:20-36 2. november 5, 2020 november 5, 2020 Ben Mondriaan. Van de kooplieden uit Dedan betrok je je zadelkleden; de Arabieren en de vorsten van Kedar handelden met je in lammeren, rammen en bokken. De kooplieden van Seba en Rama leverden je de beste soort balsem voor je goederen, en allerlei edelstenen en goud Ezechiël geroepen. 1 1 Op de vijfde dag van de vierde maand in het dertigste jaar, toen ik te midden van de ballingen bij het Kebarkanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God. 2-3 1:2-3 2 Kon. 24:10-16 2 Kron. 36:9-10 (Op de vijfde dag van die maand,. Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), De profeet Ezechiël ; hoofdstuk 22. 1 Verder geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:. 2 Gij nu, mensenkind, zoudt gij der bloedstad recht geven? Zoudt gij ze recht geven? Ja, maak haar bekend al haar gruwelen. 3 En zeg: Alzo zegt de Heere HEERE: O stad, die in haar midden bloed vergiet, opdat haar tijd kome, en drekgoden tegen zichzelve. Ezechiël 47 laat ons iets proeven van de wonderen van het toekomstige Messiaanse Rijk. Dat geldt voor ons, die het lezen, maar meer nog voor hen die het zullen meemaken. De overgang van de verschrikkelijke tijd van De Grote Verdrukking naar de gelukzalige maat-schappij, te dien dage, zal een nauwelijks te bevatten contrast scheppen voor hen die dat zullen meemaken

Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), De profeet Ezechiël ; hoofdstuk 8. 1 Het geschiedde nu in het zesde jaar, in de zesde maand, op den vijfden der maand, als ik in mijn huis zat, en de oudsten van Juda voor mijn aangezicht zaten, dat de hand des Heeren HEEREN daar over mij viel.. 2 Toen zag ik, en ziet, een gelijkenis, als de gedaante van vuur; van de gedaante Zijner lenden en. Ezechiël maakt in deze hoofdstukken gebruik van gelijkenissen om de ondankbaarheid, zonde en opstandigheid van Gods volk te schilderen. Hij beschrijft . 1.de nutteloze wijnstok (Ezechiël 15:1-8); 2. de trouweloze vrouw (Ezechiël 16:1-43); 3. de diep gezonken zuster (Ezechiël 16:44-63); 4. de nederige wijnstok (Ezechiël 17:1-21) Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ezechiël 36:26 (NBV In het boek Ezechiël vinden we vier uitvoerige visioenen, namelijk in Ezechiël 1-3; 8-11; 36:1-14 en 40-48. De profeet mag hierin 'achter de schermen' kijken. Hij ziet hoe de machtige en heilige God van Israël (gesymboliseerd door Zijn 'heerlijkheid') oordelend en reddend in deze wereld aan het werk is

Het visioen dat in Ezechiël 8 is begonnen, gaat hier nog steeds door. De Geest brengt Ezechiël naar de Oostpoort van het huis van de HEERE (), waar de troonwagen van de HEERE is gaan staan ().Bij de ingang van de poort zijn vijfentwintig mannen, de politieke leiders van het volk 1 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 2 Mensenkind, profeteer en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Weeklaag: Ach, die dag! 3 Want nabij is de dag, ja, nabij is de dag van de HEERE. Het is een dag van wolken; de tijd van de heidenvolken zal komen! 4 Het..

Ezechiël 37 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

De rivier uit de tempel Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden Ezechiël 1 (HSV) 1 In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien

1 In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, aan het begin van het jaar, op de tiende van de maand, in het veertiende jaar nadat de stad was verslagen, op diezelfde dag was de hand van de HEERE op mij en bracht Hij mij erheen. 2 In visioenen.. Ezechiël 34; Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave) Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Helaas was er een fout bij het laden van de video. Inhoud Ezechiël De populairste bijbelteksten uit het hoofdstuk Ezechiël 34. Lees het hoofdstuk Ezechiël 34 online. DailyVerses.net Thema's Inschrijven Willekeurige tekst. DailyVerses.net › Bijbelboeken › Ezechiël < Ezechiël 34 - NBG & HSV > HSV Ik zal die, ja al wat rondom mijn. Ezechiël 36. Beloften voor Israël 1 Mensenzoon, profeteer tegen de bergen van Israël. Zeg ertegen: Bergen van Israël, luister naar wat de Heer zegt. 2 De Heer zegt: Jullie vijanden hebben van jullie gezegd: 'Ha! Eindelijk hebben we jullie veroverd Ezechiël 36:4 Daarom, gij bergen Israels! hoort het woord des Heeren HEEREN: Zo zegt de Heere HEERE tot de bergen en tot de heuvelen, tot de stromen en tot de dalen, tot de verwoeste eenzame plaatsen en tot de verlaten steden, die tot een roof en tot een spot g... Read verse in Statenvertaling (Dutch

HSV - Ezechiël 39 - Het boek van de profeet Ezechiël

Ik zal u een nieuw hart geven (en nieuwe en goede verlangens) en een nieuwe geest in u planten. Ik zal uw van zonden versteende hart wegnemen en u een nieuw hart van vlees ervoor in de plaats geven. Verstuur een christelijke e-card met Ezechiël 36:2 Doordat mijn Geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik van u vraag. Verstuur een christelijke e-card met Ezechiël 36:2 Dat schreef Ezechiël op. Het bijbelboek begint tijdens de opkomst van het Nieuw-Babylonische rijk, en eindigt bij de bekering van het volk Israël (Ezech.1:2,3, 36 en 37). Een groot deel van deze periode is al achter de rug. Wij leven vandaag ruim 2600 jaren later dan de profeet Ezechiël Vanaf het begin heeft de HEERE Ezechiël erop voorbereid dat de weggevoerden van Zijn volk als geheel niet naar Zijn Woord zullen luisteren (Ez 2:3-8; 3:7-9).Hier bevestigt Hij dat opnieuw ().Als geheel zijn zij een ongehoorzaam huis.Hun ogen zijn blind voor hun zonden en hun oren zijn gesloten voor Gods Woord

Ezechiël 27:20-36 2. november 5, 2020 november 5, 2020 Ben Mondriaan. Van de kooplieden uit Dedan betrok je je zadelkleden; de Arabieren en de vorsten van Kedar handelden met je in lammeren, rammen en bokken. De kooplieden van Seba en Rama leverden je de beste soort balsem voor je goederen, en allerlei edelstenen en goud (36:24-26) Hoofdpersonen: Ezechiël, leiders van Israël, Ezechiëls vrouw, Nebukadnessar en 'de prins'. Belangrijke plaatsen: Jeruzalem, Babel en Egypte. Ezechiël in vogelvlucht Een computer kan worden geprogrammeerd om te reageren op jouw commando Ezechiël 36:26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. Read verse in Statenvertaling (Dutch Ik geef jullie een nieuw hart, een nieuwe geest zal over jullie komen. Het hart van steen zal ik uit je lichaam verwijderen en ik zal je er een warm kloppend hart voor teruggeven. Verstuur een christelijke e-card met Ezechiël 36:2 Het woord van de HEERE komt tot Ezechiël ().Hij, mensenkind, moet zijn blik op de bergen van Israël richten (vgl.Ez 4:3) en ertegen profeteren ().De uitdrukking bergen van Israël komt alleen in Ezechiël voor (Ez 6:2,3; 19:9; 33:28; 34:13,14; 35:12; 36:1,4,8; 37:22; 38:8; 39:2,4,17).De bergen van Israël is een bergketen die in het hart van Israël ligt en zich uitstrekt.

Ezechiël 33 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Dan ziet Ezechiël een hand die naar hem wordt uitgestoken met daarin een boekrol (vers 9; vgl. Op 5:1). Het is de hand van de HEERE die aan Ezechiël de boekrol te eten geeft. De HEERE Zelf spreidt de boekrol voor het gezicht van Ezechiël uit . Hij is bezig Ezechiël op zijn dienst voor te bereiden. De boekrol is aan beide zijden beschreven tekst Ezechiël 36:24-28 Gezang 8,2.3 Gezang 8,4. Loenen-Abcoude 07/08/94 de houdbaarheidsdatum van deze preek is verstreken <<< Broeders en zusters, geliefd in onze Heer, Jezus Christus, Eigenlijk is alles wat ik nu nog ga zeggen vanmorgen al gezegd

Christelijke e-card met Ezechiël 36:27 (HSV

Ezechiel 36:33 . SV: Alzo zegt de Heere HEERE: Ten dage, als Ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal Ik de steden doen bewonen, en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden Ezechiël 36. 36:1 En gij, mensenkind! profeteer tot de bergen Israels, en zeg: Gij bergen Israels! hoort des HEEREN woord. 36:2 Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat de vijand van u zegt: Heah! zelfs de eeuwige hoogten zijn ons ten erve geworden

Ezechiël - NBG & HSV - DailyVerses

Ezechiel 36:26 . SV: En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven Ezechiël 36:11 Ja, Ik zal mensen en beesten op u vermenigvuldigen, en zij zullen vermenigvuldigd worden en vruchtbaar zijn; en Ik zal u doen bewonen, als in uw vorige tijden, ja, Ik zal het beter maken dan in uw beginselen; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben Met Ezechiël 40 begint het laatste gedeelte van het boek. Na het herstel van Israël in zijn land (Ezechiël 36-37) en de vernietiging van de laatste vijanden (Ezechiël 38-39) kan het vrederijk in al zijn glorie gevestigd worden. Terwijl bijna alle andere profeten niet verder gaan dan het vermelden van het vrederijk, soms ook met een korte beschrijving van die vrede, gaat Ezechiël in deze.

Ezechiël 36 NBG51 Bijbel YouVersio

{{ngMeta.description} Ezechiel 36:11 . SV: Ja, Ik zal mensen en beesten op u vermenigvuldigen, en zij zullen vermenigvuldigd worden en vruchtbaar zijn; en Ik zal u doen bewonen, als in uw vorige tijden, ja, Ik zal het beter maken dan in uw beginselen; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben Ezechiel 36:6 . SV: Daarom profeteer van het land Israels, en zeg tot de bergen en tot de heuvelen, tot de stromen en tot de dalen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik heb in Mijn ijver en in Mijn grimmigheid gesproken, omdat gij den smaad der heidenen gedragen hebt Ezechiël ziet vier hemelse wezens 1 In het 30e jaar zag ik de hemel opengaan. God liet mij dingen zien. Ik zag het vóór me als in een droom. Dat gebeurde op de vijfde dag van de vierde maand

Ezechiël 36 (NBV) - EO

Ezechiel 36:31 . SV: Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren; en gij zult een walging van u zelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen Ezechiel 36:4 . SV: Daarom, gij bergen Israels! hoort het woord des Heeren HEEREN: Zo zegt de Heere HEERE tot de bergen en tot de heuvelen, tot de stromen en tot de dalen, tot de verwoeste eenzame plaatsen en tot de verlaten steden, die tot een roof en tot een spot geworden zijn voor het overblijfsel der heidenen, die rondom zijn

Ezechiël 36: 24 - 25. Ezechiël 36. 24. Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen. 25. Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen Daarom goot Ik Mijn grimmigheid over hen uit, 35) om des bloeds wil, dat zij in het land vergoten hadden, 36) en om hun drekgoden, 37) waarmede zij dat verontreinigd hadden. 19) En Ik verstrooide hen onder de heidenen, en zij werden verspreid in de landen; Ik oordeelde ze naar hun weg en naar hun handelingen. 20 Inhoud van het bijbelboek Ezechiël . Het boek Ezechiël is genoemd naar de priester en profeet Ezechiël. Volgens de gegevens uit de tekst was hij actief in de jaren 593 tot 571 voor Christus als profeet in Babylonië (zie hoofdstuk 1:2 en hoofdstuk 29:17).Samen met een grote groep inwoners van Jeruzalem en Juda werd Ezechiël in die tijd verbannen naar Babylonië 36 23:36 Ezech. 20:4 22:2 De HEER zei tegen mij: 'Mensenkind, ga een oordeel vellen over Ohola en Oholiba! Laat hen beseffen welke gruweldaden ze hebben begaan. 37 23:37 Ezech. 16:20-21 Ze hebben overspel gepleegd en er kleeft bloed aan hun handen. Ze pleegden overspel met hun afgoden, ze hebben zelfs de kinderen die ze mij hadden gebaard, als voedsel aan hen aangeboden. 38 Ze hebben daarmee. Ezechiël 36:18 Daarom goot Ik Mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil, dat zij in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden, waarmede zij dat verontreinigd hadden Ezechiël 36:26 Ik zal u een nieuw hart geven—en nieuwe en goede verlangens—en een nieuwe geest in u planten. Ik zal uw versteende hart wegnemen en u een nieuw hart van vlees ervoor in de plaats geven

 • Behavior Driven Development.
 • Bayliner models.
 • Dubbelwerkende cilinder hydraulisch.
 • Grappige felicitaties geboorte.
 • Verbruik Toyota Yaris 2004.
 • Facet geslepen glasplaat voor salontafel.
 • Het Goeie Leven Facebook.
 • Welche Übung für hüftspeck?.
 • Funda laarweg Velp.
 • Audi RS6 ABT VD Akker.
 • Aforisme voorbeeld.
 • Esther Paul Frank G.
 • Toggenburger geit leeftijd.
 • Engel tekenen kind.
 • Bracelet Silver.
 • Pijnboompitten ongezond.
 • Email lookup tool.
 • Vegetarische bonenschotel.
 • Hubo huisnummers.
 • Trombose ader.
 • NikkieTutorials views.
 • Namen voor dieren met betekenis.
 • Vaccinium corymbosum 'Goldtraube plantafstand.
 • Golf Baarn.
 • Zaalvoetbalschoenen Maat 43.
 • Verkopen op rommelmarkt.
 • Warmtewisselaar verstopt.
 • Abyssinian olie kopen.
 • Gelaatkunde opleiding.
 • Intraventriculaire bloeding bij volwassenen.
 • Webcam Mayrhofen dorp.
 • Fotoquelle software.
 • Oudste mens belgie ooit.
 • Rekentabel koolhydraten.
 • Oliebollenkraam Groningen Paddepoel.
 • Vanillepudding met speculoos.
 • Gein betekenis.
 • Uit eten met kerst 2020.
 • Verfspullen Action.
 • Xbox One sales numbers.
 • ClassDojo sign in.