Home

Het Nieuwe Instituut Archief

Het Nieuwe Instituut Menu Sluit. Home; Ontdek een thema; Zoeken in de collectie; Over het zoekportaal; Over de collectie; Beperkingen op de raadpleegbaarheid; Website Het Nieuwe Instituut - Collectie; Coronamaatregelen Study Centre; Instagram Collectie; Archieven; Objecten; Publicaties; Personen Het Nieuwe Instituut beheert ongeveer 600 archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen, beroepsverenigingen en opleidingen met in totaal 4.000.000 documenten. De collectie is toegankelijk voor publiek en raadpleegbaar in het Research Centre Het Nieuwe Instituut beheert ongeveer 700 archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen, beroepsverenigingen en opleidingen met in totaal 4.000.000 documenten. Aan de hand van de archieven van de belangrijkste architecten en stedenbouwers biedt de collectie inzicht in 130 jaar ontwikkeling van de Nederlandse architectuur en stedenbouw Open Archief. Het Nieuwe Instituut en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid werkten in dit project samen om het creatief hergebruik van digitale erfgoedcollecties te stimuleren. Begin 2019 werden drie makers uitgenodigd om op basis van de open collecties een nieuw autonoom mediawerk te ontwikkelen Collecting Otherwise is een van de onderzoeksprojecten die Het Nieuwe Instituut ontwikkelt in het kader van het initiatief Rethinking the Collection, binnen het raamwerk van Architectuur Dichterbij.Ten grondslag aan dit initiatief ligt het besluit van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de komende zes jaar 11 miljoen euro te investeren in de zichtbaarheid - en daarmee.

Archieven - Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut verzamelt archieven op het gebied van de Nederlandse architectuur en stedenbouw uit de periode 1850 tot heden. Wanneer particuliere archieven of collecties aan Het Nieuwe Instituut worden aangeboden, wordt eerst bepaald of ze in de collectie passen en voldoen aan het verzamelbeleid van Het Nieuwe Instituut Voor de digitale collectie is Het Nieuwe Instituut nog volop bezig met het ontwikkelen van voorzieningen, beleid en strategie, met de professionalisering en ontwikkeling van de organisatie, en de versterking van de contacten met de architectuurpraktijk en het bouwkundeonderwijs. Na een testtraject zal in 2020 een digitaal archief worden ingericht Archief van verbeelding is een samenwerking tussen Het Nieuwe Instituut, openbare basisschool het Landje en wordt mogelijk gemaakt door Fonds Cultuurparticipatie. alle activiteiten shar In 1924 en 1925 raakte Theo van Doesburg gefascineerd door de tesseract, ook wel een hyperkubus genoemd, die hij vanaf dan veelvuldig tekende. Het Nieuwe Instituut heeft elf tesseract-tekeningen in de collectie. Een tesseract of hyperkubus is een wiskundig figuur die de vierde dimensie verbeeldt. De term werd door wiskundige Charles Howard..

Nieuwe archiefinterpretaties Nieuwe archiefinterpretatie

Samen met het Nieuwe Instituut en VPRO Tegenlicht deed ontwerper en kunstenaar Richard Vijgen de afgelopen maanden onderzoek naar deze vragen. Aan de hand van een deel van de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw van Het Nieuwe Instituut en het archief van 20 jaar. Met een tijdelijk archief speculeert Het Nieuwe Instituut op het belang van een archief van het Nederlandse design en digitale cultuur. Een geheugen van het Nederlandse ontwerp. Wie zal wat voor de toekomst gaan bewaren? Waarom en hoe? Samen met de bezoekers achterhaalt het archief de waarde van topstukken en verborgen schatten Het Research Centre verbindt onderzoekers aan Het Nieuwe Instituut en onderzoeksresultaten aan de Rijkscollectie. Waar de opzet oorspronkelijk vooral academisch onderzoek in de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw faciliteerde, maakt de nieuwe inrichting van het onderzoekscentrum uiteenlopend gebruik mogelijk Hiervoor het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) opgericht: een samenwerkingsverband van onder andere erfgoedinstellingen, waaronder Het Nieuwe Instituut, kennis-en onderzoeksinstellingen en individuele archiefhouders gericht op Nederlands ontwerperfgoed Het nieuwe architectuurinstituut had drie kerntaken geformuleerd om tot een programma van eisen te komen voor het gebouw. Het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van archieven en collecties - inclusief bibliotheek -, het bestuderen van dit materiaal en het volgen van actuele ontwikkelingen, en het uitdragen van de kennis die dit alles oplevert in de vorm van tentoonstellingen.

Open Archief: de open collectie van Het Nieuwe Instituut

Voor Het Nieuwe Instituut is collectiemobilititeit van groot belang. Het biedt kansen om niet eerder getoonde werken te presenteren en het brengt een groter publiek in aanraking met de collectie. Ook is het interessant om collectiestukken in een nieuwe context te kunnen tonen: zo ontstaan er steeds weer nieuwe verhalen Met een tijdelijk archief speculeert Het Nieuwe Instituut op het belang van een archief van het Nederlandse design en digitale cultuur. Aan de hand van aanstekelijke voorbeelden verkent het Speculatief Design Archief de vorm en betekenis die zo'n collectie in de toekomst kan krijgen. De installatie volgt het complete archiefproces Het Nieuwe Instituut in de Zuid-Hollandse stad Rotterdam is een museum voor architectuur, design en digitale cultuur, en een platform voor de creatieve industrie.Er worden tentoonstellingen en debatten georganiseerd over de verschillende ontwerpdisciplines zoals grafisch ontwerp, productontwerp, games, mode, (interieur)architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Bureau Cuypers / Archief Periode: 1851-1958 Archiefbloknummer: CUBA Omvang: 198,33 meter Archiefbewaarplaats: Het Nieuwe Instituut Archiefvormers: Cuypers, Petrus Josephus Hubertus Cuypers, Josephus Theodorus Joannes Stuyt, Jan Cuypers, Pierre Jean Joseph Michel (jr.

Publicatie Open Archief Het Nieuwe Instituut

Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Kasteel De Haar / Archief Periode: (1858-) 1891-1936 (-2000) Archiefbloknummer: HAAR Omvang: 71,60 meter Archiefbewaarplaats: Het Nieuwe Instituut Archiefvormers: Cuypers, Petrus Josephus Hubertus Cuypers, Josephus Theodorus Joannes E. baron van Zuylen van Nijevelt. Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur. Ontwerp is overal om ons heen. Ontwerpers en spelers in de digitale cultuur hebben een grote bijdrage geleverd aan ervaringen van schoonheid, gemak, kritiek, welzijn en eveneens aan het signaleren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken

Sinds 2013 is het NAi-gebouw, ontworpen door Jo Coenen, de thuisbasis van Het Nieuwe Instituut, de fusie-organisatie van het NAi, Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur. Op deze pagina's vindt u een aantal projecten van het NAi International Film Festival Rotterdam (IFFR), Het Nieuwe Instituut en openbare basisschool Het Landje starten Archief van verbeelding, een nieuwe driejarige leerlijn voor leerlingen uit groep 3, 4 en 5. De lee..

Het Nieuwe Instituut is, in samenwerking met een groot aantal spelers uit het ontwerpveld, gestart met de voorbereidingen voor het vormen van het netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur. Het netwerk stimuleert kennisdeling over behoud en beheer van collecties op het gebied van design en digitale cultuur, verbindt collecties en maakt deze toegankelijk Vincent de Rijk, materiaal-, kleur- en vormstudies voor verschillende projecten waar De Rijk bij betrokken is geweest. Uit het archief van Werkplaats Vincent de Rijk. Vastgelegd voor Speculatief Design Archief, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam 2018. Art direction: Studio Veronica Ditting. Fotografie: Tim Elkaïm Het archief van architect Pi de Bruijn wordt op dit moment door Het Nieuwe Instituut geïnventariseerd. Bekende projecten van De Bruijn zijn onder andere de uitbreiding van het Concertgebouw in Amsterdam (1984-1988), de nieuwbouw van de Tweede Kamer (1981-1992), de prijsvraaginzending voor de Reichstag in Berlijn (1e prijs in de eerste ronde, niet gerealiseerd) en de Beurstraverse in Rotterdam. Voordat u nieuwe archiefaanwinsten in de studiezaal van het NIOD kunt bekijken, moet het ontvangen archief eerste toegankelijk worden gemaakt. Daarom worden de archiefstukken eerst beschreven voordat ze worden opgenomen in de archiefcollectie van het NIOD. Het is belangrijk dat dit secuur en nauwkeurig gebeurt, hierdoor zijn de archiefstukken.

Onder de noemer 'archiefinterpretaties' is Het Nieuwe Instituut in 2014 begonnen aan een serie opdrachten aan kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers om na te denken over de invloed en impact van het digitale archief ten opzichte van haar analoge voorloper het papieren archief. In een periode van twee jaar werden de uitdagingen en kansen van digitaal archiveren verkend Het NAi en daarmee de collectie is in 2013 overgegaan naar Het Nieuwe Instituut. Hieronder enkele voorbeelden van webartikelen over archieven uit de collectie van het NAi. Bekijk voor actuele informatie de Collectie in Het Nieuwe Instituut of bekijk de archiefpagina's van het NAi Het Nationaal Ontwerp Archief (NOA) was een centraal digitaal overzicht van de verspreide collectie ontwerp-erfgoed in Nederland. Archieven, museale collecties en biografische gegevens van 500 Nederlandse ontwerpers, galeries, verenigingen, bureaus en bedrijven zijn erin te vinden Virtueel Platform is 2013 opgegaan in Het Nieuwe Instituut. Maak hieronder een keuze. Actuele informatie van Het Nieuwe InstituutDe oude pagina in het archief van.

Het Nieuwe Instituut: Architectuur, Design en Digitale Cultuu

Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) is in 2013 opgegaan in Het Nieuwe Instituut. Maak hieronder een keuze. Actuele informatie van Het Nieuwe InstituutDe oud.. Home Nederland Rotterdam Het Nieuwe Instituut Open Archief. Museuminformatie Van donderdag 31 oktober 2019 t/m zondag 5 januari 2020 Van 31 okt. 2019 t/m 5 jan. 2020 Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. Let op: deze tentoonstelling in Het Nieuwe Instituut is afgelopen Het eerste resultaat van dit onderzoek is een tentoonstelling in het najaar van 2014. Maandag 11 november vindt de officiële ondertekening van de overeenkomst tussen Het Nieuwe Instituut en Herman Hertzberger voor overdracht van het archief plaats in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam In het Nationaal Archief vind je antwoorden op vragen over jouw afkomst, onze geschiedenis en onze samenleving. We helpen je aan nieuwe inzichten door je altijd en overal toegang te geven tot ons nationaal geheugen

Beeld en Geluid is het instituut voor media. We beheren een brede, dagelijks groeiende mediacollectie. Naast één van de grootste audiovisuele collecties van Europa vind je ook andere mediavormen in onze collectie, zoals geschreven pers, politieke prenten, websites en mediagerelateerde objecten Tijdens deze Thursday Night maakte Het Nieuwe Instituut een uitstapje buiten de architectuurcollectie en nodigde kunstenaar Rafaël Rozendaal en data designer Jan Willem Tulp uit om hun visie en ervaring ten aanzien van het digitale archief te delen Op 28 november 2019 organiseren Het Nieuwe Instituut en Beeld en Geluid een meet-up waar we als makers en erfgoedinstellingen met elkaar in gesprek gaan over creatief hergebruik van erfgoedcollecties ter afsluiting van het project Open Archief. Het programma start om 15:30 en duurt tot 18:00 uur. Aansluitend is er een Thursday Night Live De collectie van het Nieuwe Instituut wordt ontsloten via het Zoekportaal.Voor het raadplegen van de archieven is een online reservering vereist. Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen wij om ten minste 48 uur van tevoren een archiefreservering in te dienen via de reserveringsbutton(s) in het Zoekportaal of via collection@hetnieuweinstituut.nl Tussen 2007 en 2014 heeft Beeld en Geluid in het project Beelden voor de Toekomst, samen met Nationaal Archief, EYE Film Instituut Nederland en Kennisland, ervoor gezorgd dat een belangrijk deel van het Nederlands nationaal erfgoed op audiovisueel gebied bewaard blijft door preservering en digitalisering

Het Nieuwe Instituut, in samenwerking met een groot aantal spelers uit het ontwerpveld, is dit jaar gestart met de voorbereidingen voor het vormen van het netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur In het kader van Architectuur Dichterbij, start het Nieuwe Instituut met een publiek onderzoek naar deze privé-beelden in de hoop niet alleen nieuwe inzichten op te doen over Abraham Elzas en Hermine Giefing-Elzas, maar ook nieuwe verbindingen te kunnen leggen tussen de honderden archieven, waaruit de Rijkscollectie is opgebouwd Beeld en Geluid is het instituut voor mediacultuur. Bezoek het museum, ontdek de collectie en onderzoek met onze kennis Dwars door het archief. In een tijd dat in steden weer gewerkt wordt met 'wat er is' en leegstaande gebouwen nieuwe functies krijgen, start Het Nieuwe Instituut een onderzoek naar kraken als een vorm van toe-eigening in de architectuur

De huidige tijd wordt gekenmerkt door radicale technologische, economische, culturele en sociale veranderingen. Het Nieuwe Instituut wil deze snel veranderende wereld in kaart brengen en zichtbaar maken, en tegelijkertijd de discussie bevorderen over onderwerpen gerelateerd aan het ontwerpveld Het Thursday Night Live!-programma biedt een wekelijks forum voor lezingen en debatten rond de thematieken van het tijdelijke archief. Afbeelding: Ornamenten Effectenbeurs Amsterdam, ca. 1914. Glasnegatief uit het archief van Bureau Cuypers. Collectie Het Nieuwe Instituut, CUBA n

In het kader van het Speculatief Design Archief organiseert het collectieve platform Dead Darlings een anonieme veiling van 'bijna-' of 'net-niet-gearchiveerde' objecten, die worden aangedragen door de makers of archiefvormers en -beheerders zelf.D. e veiling staat in het teken van stukken die de (zelf)selectie volgens het principe van kill your darlings niet hebben doorstaan Het Nieuwe Instituut beheert het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, met zo'n 4 miljoen tekeningen, foto's, affiches, documenten en maquettes. Aan de hand van de archieven van de belangrijkste architecten en stedenbouwers biedt de collectie inzicht in 130 jaar ontwikkeling van de Nederlandse architectuur en stedenbouw Het Nieuwe Instituut heeft vanuit het Agentschap het initiatief genomen een bijdrage te leveren aan de eerste editie van de London Design Biennale 2016. Het Nieuwe Instituut heeft Studio Makkink & Bey gevraagd om de deelname vorm te geven Collectie Het Nieuwe Instituut, LEYP, f20-1 Op zoek naar Dwars door het archief: Squatting the Archive! | Thursday Night Live! at Het Nieuwe Instituut Overslaan en naar de inhoud gaa

Het Nieuwe Instituut wil deze snel veranderende wereld in kaart brengen en zichtbaar maken, en tegelijkertijd de discussie bevorderen over onderwerpen gerelateerd aan het ontwerpveld. Het Nieuwe Instituut Overslaan en naar de inhoud gaan Beklim de toren van het Boijmans of bezoek het archief van Het Nieuwe Instituut IFFR, obs Het Landje en Het Nieuwe Instituut lanceren 'Archief van verbeelding' 1 JULI 2020. International Film Festival Rotterdam (IFFR), Het Nieuwe Instituut en openbare basisschool Het Landje starten Archief van verbeelding, een nieuwe driejarige leerlijn voor leerlingen uit groep 3, 4 en 5 In 2015 herdenkt Nederland dat het vijfenzeventig jaar geleden werd bezet en zeventig jaar geleden werd bevrijd. Monumenten voor Vrede presenteert uitgevoerde en onuitgevoerde ontwerpen voor oorlogsmonumenten uit het archief van Het Nieuwe Instituut. Drie door Studio Makkink & Bey geselecteerde ontwerpers en kunstenaars laten in de tentoonstelling zien hoe een nieuwe generatie met de thema's. In Speculatief Design Archief Live! gaan uiteenlopende experts met elkaar in gesprek over vraagstukken die worden aangestipt met het Speculatief Design Archief. Tijdens het debat van donderdag 21 februari 2019 staan we stil bij nieuwe benadering van omgang met archieven en erfgoed door vormen van samenwerking

Atelier Nelly en Theo van Doesburg | Het Nieuwe Instituut

Schenken aan het archief Collectio

 1. Total Space exploreert deze diepgaande veranderingen aan de hand van recent historisch materiaalzoals dat ook in het archief van Het Nieuwe Instituut te vinden is. Total Space lokaliseert en onderzoekt belangrijke momenten van kruisbestuiving en herdefinitie, en bevraagt wat hier de kennistheoretische en sociaal-culturele betekenis van is
 2. IFFR, obs Het Landje en Het Nieuwe Instituut lanceren 'Archief van verbeelding' 1 JULI 2020 International Film Festival Rotterdam (IFFR), Het Nieuwe Instituut en openbare basisschool Het Landje starten Archief van verbeelding , een nieuwe driejarige leerlijn voor leerlingen uit groep 3, 4 en 5
 3. De workshop is deel van het project Open Archief, een samenwerking tussen Het Nieuwe Instituut en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Open Archief brengt makers en erfgoedinstellingen met elkaar in gesprek over het belang van creatief hergebruik van erfgoed en het beschikbaar stellen van online collecties

Het Nieuwe Instituut is voornemens binnen afzienbare tijd daadwerkelijk één of meerdere ARTs op te nemen als deel van de afdeling Research & Development. Marina Otero, hoofd Research & Development van Het Nieuwe Instituut, schreef de inleiding van de publicatie 'Loving Support', deze is hier te lezen Bureau Van den Broek en Bakema - waarvan het archief is opgenomen in de collectie van Het Nieuwe Instituut - was verantwoordelijk voor enkele van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse projecten, zoals de Lijnbaan in Rotterdam. Jaap Bakema was tevens hoogleraar aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft Ook zijn er archieven van instellingen als de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, het Genootschap van Nederlandse Componisten, de Stichting Gaudeamus en Donemus. Deze belangrijke bron voor de Nederlandse muziekgeschiedschrijving kent op dit moment een omvang van ruim 2000 meter, is nog steeds groeiend en wordt ondersteund door de uitgebreide bibliotheek

Vanaf 2021 gaat Het Nieuwe Instituut voor architectuur, design en digitale cultuur in Rotterdam verder als nationale erfgoedinstelling met verschillende BIS-taken. Het vormt binnen de culturele infrastructuur het nationale geheugen van de ontwerpsector en ambieert op basis van de pijlers 'houdbaar, bruikbaar en zichtbaar' zijn beleid gericht op innovatie gestalte te geven Zes parels uit het nieuwe Nederlands archief voor design en digitale cultuur Het Louis Kalff Instituut beheert naast veel andere ook zijn archief. Hierin bevindt zich deze presentatie-tekening voor een draagbare platenspeler uit 1966 voor het Haagse merk Erres Het Nieuwe Instituut ontvangt 11 miljoen voor behoud uniek architectuurarchief. Het is een opsteker van jewelste voor Het Nieuwe Instituut (HNI), het museum voor architectuur, design en e-cultuur in Rotterdam: het ministerie van OCW investeert 11 miljoen euro in de architectuurcollectie Het Nieuwe Instituut in Rotterdam transformeert vanaf zondag in een modemuseum. Acht maanden lang wordt het fenomeen mode via een uitgebreid programma belicht. Het hele gebouw wordt ingezet om het modemuseum tot leven te wekken. FashionUnited.nl belde met artistiek leider en directeur van het Nieuwe Instituut Guus Beumer. Een spraakwaterval die.. Zomerdromen gaat over zon, vakantie en vrije tijd. Tekeningen, maquettes, foto's en andere documenten uit het archief laten zien hoe Nederlanders in de vorige eeuw hun vrije tijd besteedden: buiten in de zon, in de stad, aan het water of in de natuur

In samenwerking met openbare basisschool het Landje en IFFR start Het Nieuwe Instituut in juli 2020 met een driejarig project dat zich richt op Film-, Mediakunst en Erfgoed. Op basis van tentoonstellings- en filmmateriaal werken leerlingen uit groep 3, 4 en 5 toe naar een eigen, persoonlijk archief Het Nieuwe Instituut zoekt rondleiders (vanaf mei). Om elk bezoek tot een unieke ervaring te maken is er ruimte om zelf vorm te geven aan de rondleiding. Hoe vertaal jij het verhaal van de tentoonstelling naar een manier van rondleiden die bij jou past? Reageren kan tot en met zondag 7 april 2019 via het sollicitatieformulier Guus Beumer vertrekt bij Het Nieuwe Instituut (HNI). In mei volgend jaar draagt de algemeen en artistiek directeur van de instelling het stokje over. Beumer nadert zijn pensioengerechtigde leeftijd en gaat zich in de nabije toekomst richten op nieuwe initiatieven op de terreinen van erfgoed en ecologie, laat HNI donderdag weten

Inrichting Digitaal Archief Collectio

Het Nieuwe Instituut. Museum Museum voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur Het publieke programma van Het Nieuwe Instituut; Rijkscollectie Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw De rijkscollectie, de bibliotheek en het study centr International Film Festival Rotterdam (IFFR), Het Nieuwe Instituut (HNI) en openbare basisschool Het Landje starten Archief van verbeelding, een nieuwe driejarige leerlijn voor leerlingen uit groep 3, 4 en 5. De leerlijn is gekoppeld aan het vak wereldoriëntatie en richt zich op film- en mediakunst en erfgoed En wat heeft dit alles te maken met het gedachtengoed van de voormalige actiegroep en het feministische netwerk Stichting Vrouwen Bouwen Wonen, waarvan Het Nieuwe Instituut de archieven heeft opgenomen in de collectie? N.B. Na een korte impressie van het evenement start het gesprek Het Nieuwe Instituut richt zich op architectuur, design en elektronische cultuur wat samenkomt in een museum, een bibliotheek, een archief en een cultureel podium. In Het Nieuwe Instituut (voorheen het Nederlandse Architectuurinstituut) worden belangrijke archieven en collecties van Nederlandse architecten van na 1800 bewaard en toegankelijk gemaakt voor het publiek

Archief van verbeelding Het Nieuwe Instituut Onlin

De 'banaan' herbergt het architectuurarchief van het NAi, wat nog steeds een belangrijk onderdeel is van Het Nieuwe Instituut. Hoe dit archief, de architectuur, design en digitale cultuur samen kan komen bewijst de tentoonstelling Neuhaus, een tijdelijke academie voor 'meer-dan-menselijke kennis' Het Nieuwe Instituut en gemeente samen in cultuurprogramma In een interview met wethouder Mary-Ann Schreurs en directeur Guus Beumer van Het Nieuwe Instituut ging e52 eerder deze week al uitgebreid in op de [ Het Nieuwe Instituut (HNI) moet per 1 januari een nieuwe koers gaan varen. De instelling voor architectuur, design en e-cultuur krijgt dan de status van een volwaardig rijksmuseum. Een nieuwe.

Het Nieuwe Instituut

Het Archief van Nu Het Nieuwe Instituut Onlin

 1. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een toonaangevend kennisinstituut op het gebied van mediacultuur en AV-archivering. We initiëren onderzoek dat media-erfgoed open en doorzoekbaar maakt. We volgen relevante innovaties in media-archivering, nemen deel in onderzoeksprojecten en experimenteren met nieuwe technologie. We werken samen met wetenschappers en erfgoedprofessionals
 2. Het Nieuwe Instituut is een culturele instelling gewijd aan architectuur en stedenbouw dat de archieven van de Nederlandse architectuurgeschiedenis beheert. Het Nieuwe Instituut brengt radicale technologische, culturele, economische en sociale veranderingen in kaart en tracht de thema's zichtbaar te maken, ter discussie te stellen en te delen met een breed publiek
 3. Members en Vrienden van Het Nieuwe Instituut zijn uitgenodigd voor een preview voorafgaand aan de feestelijke opening van de drie nieuwe tentoonstellingen: Speculatief Design Archief, Habitat: Expanding Architecture en Prix de Rome Architectuur 2018

Let op: deze tentoonstelling in Het Nieuwe Instituut is afgelopen. Bekijk het overzicht van alle tentoonstellingen in Het Nieuwe Instituut voor actuele tentoonstellingen. Toch blijft dit soort stille getuigen vaak verweesd achter en ontbreekt het ontwerpers in de praktijk meestal aan ruimte, tijd of deskundigheid om dergelijke waardevolle bronnen van kennis te behouden

Industriegebouw Goudsesingel | Platform Wederopbouw RotterdamArchief Jan Verhoeven | Netherlands Architecture InstituteBeeld en Geluid gaat maanden dicht voor grondige vernieuwingGeen dekking voor gymplannen - Horlings SchoolfinanciënJansenbyods | Nederlands Instituut voor Beeld en GeluidArchief | Biografie Instituut | Onderzoek

Het Geoffrey Donaldson instituut is een instituut voor onderzoek van de nederlandse film Het Nieuwe Instituut in Rotterdam gaat verder als nationale erfgoedinstelling met verschillende BIS-taken. Het instituut vormt binnen de culturele infrastructuur het nationale geheugen van de ontwerpsector en wil op basis van de pijlers houdbaar, bruikbaar en zichtbaar het beleid, gericht op innovatie, gestalte geven Het Nieuwe Instituut en Beeld en Geluid lanceren een open call voor twee onderzoeksresidenties van december 2020 tot maart 2021. De open call nodigt onderzoekers uit om te reflecteren op de politiek van ontwerp in televisie en videoclips, e..

 • Koopmans Kustvaarder te koop.
 • Woordweb template.
 • Goodfellas HDC.
 • NPO Start paard van sinterklaas.
 • Boottrailer occasion kopen.
 • Cheap muscle cars Europe.
 • Husqvarna 50 kettingzaag.
 • Gastro enteritis hoe lang duurt het.
 • Hattie motivation.
 • Oud wijnvat.
 • Coca cola cadeaubox.
 • Makreel wiki.
 • Proteus vulgaris hond.
 • Havermout muffins Rens Kroes.
 • Prefab woning landelijke stijl.
 • Simkits.
 • Pixlr collage maken.
 • Witte chocolade passievrucht taart.
 • Daen's Utrecht menu.
 • Flag icon css cdn.
 • Kanun instrument kopen.
 • Welke winkels zijn er in Oldenzaal.
 • Watch Wonder Woman Online Free Dailymotion.
 • Snus online bestellen.
 • Startup Maastricht.
 • T shirt met ingebouwde bh.
 • Instagram account information finder.
 • Middel tegen peesontsteking.
 • KVK telefoonnummer.
 • Camping met privé sanitair en hond.
 • Waar komt wol vandaan.
 • Jaarclub USC.
 • Metronetwerk Rotterdam.
 • Welk dier is Mort van Madagascar.
 • ZIP73 Sweater.
 • Aayla Secura.
 • Chromebook ervaringen.
 • Voor zover er.
 • Hummel handbal sokken.
 • Vacatures Catharinahof Grave.
 • De School Amsterdam deurbeleid.