Home

Column vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting geeft ruimte om te kwetsen - maar een samenleving die het bewust kwetsen van minderheden tot kunst heeft verheven en de handelingsmogelijkheden van minderheden beperkt tot 'incasseren', moet zich ernstig achter de oren krabben en zich afvragen hoe menselijk ze nog is De vrijheid van meningsuiting ligt onder vuur dankzij.

Opinie: De vrijheid van meningsuiting biedt de

Column Peter Plasman: Schrap eenvoudige belediging uit het

 1. Artikel 19 - Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven. Van belang is ook artikel 30
 2. 1 gedachte op Vrijheid van meningsuiting Annelies 12 oktober 2014 om 08:47. Ik vind het een eng mannetje. Niet alleen om het gedachtengoed dat hij uitdraagt, maar ook om de manier waarop hij een gedeelte van het Nederlandse volk weet te manipuleren door in te spelen op gevoelens van angst en onvrede
 3. De vrijheid van meningsuiting is een grondrecht, maar dat maakt het nog geen absoluut recht. Andere mensen hebben namelijk ook (grond)rechten, die wel eens met deze vrijheid van meningsuiting kunnen botsen. Niemand heeft daarbij een vetorecht. Daar moet je rekening mee houden bij het publiceren van content
 4. De vrijheid van meningsuiting is een recht dat wereldwijd van grote waarde is. Het geeft ons niet alleen de mogelijkheid om ondanks de coronamaatregelen bij elkaar te komen op de Dam en het Malieveld of met de trekker op de snelweg rijden, maar ook om te demonsteren tegen een verkiezingsuitslag. Begrijpelijk genoeg heeft de vrijheid van meningsuiting ook zijn grenzen en worden deze nog wel.

Vrijheid van meningsuiting? - Column

 1. Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen en ongeacht de vorm.. Het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert dat burgers zonder vrees voor vervolging hun mening tot uitdrukking kunnen brengen - in gesprekken en gedrukte.
 2. Vrijheid van meningsuiting. ADVERTENTIE Open Avond = online ontdekken en ontmoeten. Kom op woensdag 10 februari naar onze Online Open Avond! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel al je vragen én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een.
 3. g van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur
 4. Vrijheid van meningsuiting bestaat niet. Wat voor mij een mening is, kan voor iemand anders een belediging zijn. Moeten we niet gewoon accepteren dat ieder mens onbewuste vooroordelen heeft
 5. Brief van de dag De gemoederen over de vrijheid van meningsuiting raken steeds meer verhit. De walgelijke aanslagen in Frankrijk en Wenen hebben de onrust natuurlijk aangewakkerd, waardoor de discussie, mijns inziens, te veel wordt beïnvloed door emotie en revanchisme

Trumps vrijheid van meningsuiting? Het was een ordinaire

Column Frits Huffnagel Discussie over vrijheid van meningsuiting hard nodig Amsterdam - In mei vieren we in Nederland 75 jaar vrijheid. Een van de belangrijkste onderdelen van die vrijheid is de.. Een column over Urk die vorige maand op NPO Radio 1 te horen was, valt onder de vrijheid van meningsuiting en er is geen sprake van opruiing, meldt het Openbaar Ministerie De vrijheid der Druk-pers is heilig, mids de Geschriften met den naam van Uitgever, Drukker, of Schrijver voorzien zijn. Dezen allen zijn, ten allen tijde, aansprakelijk voor alle zoodanige bedrijven, door middel der Drukpers, ten aanzien van afzonderlijke personen, Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod. 1 Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radioomroep-,en bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aa

Een beetje vrijheid mag, maar geen echte vrijheid van

Ja, het is nou eenmaal het gesprek van de dag en ja, sommige mensen hebben er een andere blik op dan zijn medemens en ja, dat mag ook uitgesproken worden. We wonen in het land van de vrijheid van meningsuiting. Maar ook die vrijheid heeft voor- en nadelen, dat merk ik vooral op social media De les die je hieruit kunt trekken, is dat niet iedere cultuur, land of religie vrijheid van meningsuiting aankan. Ga je wat de profeet betreft tot het randje, dan zijn de gevolgen niet te. Vrijheid van meningsuiting! Daar vraagt raadslid Martijn Rieter aandacht voor in zijn nieuwste column. ''Je kunt moeilijk ontkennen dat onze vrijheid van meningsuiting door de recente maatschappelijke onrust weer onder grote druk is komen te staan. Daarom is het van belang dat we pal voor het vrije woord gaan staan en ons verzetten tegen diegene De vrijheid van onderwijs moet worden afgeschaft. Zulke. 4.4 Op [datum] heeft [geïntimeerde] in [krant] de gewraakte column gepubliceerd.. Beoordelingskader vrijheid van meningsuiting vs laster / smaad. In deze zaak is sprake van een botsing tussen het grondrecht op vrijheid van meningsuiting dat de pers toekomt, en het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en op bescherming van eer en goede naam van [appellant]

Column: Vrijheid van meningsuiting « Thom's blo

Reactie op Doutzen: 'Onder de noemer vrijheid van meningsuiting blijft ze onwaarheden verspreiden' Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Een column over Urk die vorige maand op NPO Radio 1 te horen was, valt onder de vrijheid van meningsuiting en er is geen sprake van opruiing, meldt het Openbaar Ministerie. In de column zei schrijver en columnist Elfie Tromp onder meer dat Urk een kleingeestige gemeente is met inteelt. Over de column waren diverse klachten binnengekomen Vrijheid van meningsuiting moet een hoger doel dienen dan alleen maar zeggen wat jij van iets vindt. Voorbeeld: je ziet in Antwerpen in de Diamantbuurt een orthodoxe Jood lopen in diens lange zwarte jas, gekke of kekke hoge hoed, twee krullen langs de slapen en een brilletje op. Inderdaad, bijna alle orthodoxe Joden dragen brilletjes De vrijheid van meningsuiting. Geen mensenrecht is zo bekend en zo veelbesproken als het recht om te zeggen en schrijven wat je denkt. Samen met het recht om te demonstreren ligt vrijheid van meningsuiting aan de basis van een vrij en democratisch land. Het College voor de Rechten van Mens heeft onderzocht hoe Nederlanders tegen dit recht aankijken

Wet van 23 januari 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering, Staatsblad 2014, 39; P. van Sasse van Ysselt, 'Constitutionele worstelpartij tussen wetgever en vrijheid van meningsuiting', NJB 2017, p. 1661-1668 De vrijheid van meningsuiting staat bijvoorbeeld naast de vrijheid van godsdienst en het verbod op discriminatie. Een gedachte waarmee de liberale jongeren weinig op lijken te hebben. Zij lijken van de vrijheid van meningsuiting een soort supergrondrecht te willen maken, zoals links dit in de jaren tachtig en negentig wilde met het discriminatieverbod Column Giel van Strien - Vrijheid van meningsuiting Beluister hier de column Door de coronacrisis hebben alternatieve verklaringen van gebeurtenissen, nepnieuws en complottheorieën flink de wind in de rug gekregen URK (ANP) - Een column over Urk die vorige maand op NPO Radio 1 te horen was, valt onder de vrijheid van meningsuiting en er is geen sprake van opruiing, meldt het Openbaar Ministerie Vrijheid van meningsuiting kent ook grenzen, grenzen van fatsoen en respect. Er wordt van alles geroepen, mensen worden beledigd, Kamerleden gebruiken soms een taal die geen enkele burger past. We leven in een vrij land, we mogen onze mening hebben en die mogen we ook uiten in het publieke domein, maar de manier waarop we dat doen en de intentie waarmee we dat doen is niet onbelangrijk

Column Karel Nuks - OVER VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN

 1. 'Vrijheid van meningsuiting, kritiek kunnen uiten zonder angst daarvoor te worden opgepakt is een van de kernwaarden van onze democratie. We zien wereldwijd dat het afschaffen van deze vrijheid het eerste is wat autoritaire leiders doen. Dit soort leiders pretendeert te weten wat het volk wil
 2. De meningsvrijheid is vastgelegd in artikel 7 van de wet en wordt dus als grondwet beschouwd. Het recht om in vrijheid een mening te kunnen vormen en in vrijheid te uiten, is één van de absolute voorwaarden voor de democratische samenleving. Het is geen absoluut recht en mag door de Overheid ingeperkt worden, etc. etc. -; U begrijpt dat de aankondiging van het Openbaar Ministerie om.
 3. De vrijheid van meningsuiting stelt alleen iets voor als anderen ook dingen mogen zeggen die jij niet horen wilt. Sylvana Simons krijgt het soms flink te verduren. Shutterstock. Iemand in gevaar brengen mag niet. Er is maar één grens die we moeten trekken, vond John Stuart Mill in 1859
 4. URK - Een column over Urk die vorige maand op NPO Radio 1 te horen was, valt onder de vrijheid van meningsuiting en er is geen sprake van opruiing, meldt het Openbaar Ministerie. In de column zei schrijver en columnist Elfie Tromp onder meer dat Urk een kleingeestige gemeente is met inteelt. Over de column waren diverse klachten binnengekomen
 5. Het is zomaar een klein voorbeeld van aller-dagelijkse dingen in een reeks van nog zo veel meer, waarbij we het uit de weg gaan van onze mening prefereren dan de gevoelens van die ander te kwetsen. Ja, jij hebt recht op het geven van jouw mening, vrijheid van meningsuiting
 6. Roxane van Iperen schreef na de gruwelijke aanslag op Charlie Hebdo deze column. Een jaar later is hij nog steeds actueel: 'de vrijheid van meningsuiting is onze enige spierbal en we hebben die laten verslappen.
Misbruik van de vrijheid van meningsuiting: Rutte

Een column over Urk die vorige maand op NPO Radio 1 te horen was, valt onder de vrijheid van meningsuiting en er is geen sprake van opruiing, meldt het Openbaar Ministerie.Nieuws over Marokko en. Ook incident op school in Den Bosch na les over vrijheid van meningsuiting Niet alleen in Rotterdam is een leraar van een school doelwit geworden van bedreigingen in verband met een spotprent in. De vrijheid van meningsuiting ligt de laatste jaren in heel Europa aanhoudend onder vuur. Nieuwe wetten en regels maken het moeilijker om informatie te vergaren, ideeën uit te wisselen en te debatteren - zowel offline als online. Mensen, vooral minderheden, moslims en buitenlanders, worden veel. Opkomen voor de vrijheid en samen achter onze leraren staan. Er wordt een leraar onthoofd. Omdat hij deed wat hij moest doen: kinderen weerbaar proberen te maken. Als een docent les wil geven over de vrijheid van meningsuiting en er daarbij voor kiest om een spotprent te laten zien. Dan moet dat gewoon kunnen

Vrijheid van meningsuiting Column van C

Vrijheid van meningsuiting of vrijheid van expressie is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat.De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, net als de meeste andere grondrechten. Zo zijn belediging en smaad onder bepaalde omstandigheden strafbaar 311. Vrijheid van meningsuiting 9 reacties 17 May 2016 11:00. Het is toch eigenlijk van de gekke. Iemand uit een ver land is van mening dat onze grondwet gewijzigd moet worden. Dat met name het artikel wat gaat over vrijheid van meningsuiting per ingang van nú geschrapt moet worden. Diezelfde eis geldt ook voor de landen om ons heen Column: De lange tenen van een kleine groep gelovigen mogen nooit de grenzen van onze vrijheid van meningsuiting bepalen 05-11-2020 om 12:30 door Mark Verheijen Dele De vrijheid van meningsuiting kwam ook aan de orde in een zaak waarin het niet ging om groeps­belediging, maar om opruiing door posters te plakken in de Haagse Schilderswijk. Deze posters refereerden aan rellen in de zomer van 2015 in de Schilderswijk in Den Haag na de dood van een arrestant, waarbij in een 'opstand tegen de politie' vernielingen en mishandelingen zijn gepleegd

Vrijheid van meningsuiting: een mening is nog niet genoeg

De vrijheid van meningsuiting is volgens de Nederlanders het belangrijkste probleem dat de politiek moet aanpakken. Dit stelt het SCP in het zojuist verschenen rapport `De sociale staat van Nederland 2007`. Nederlanders vinden de vrijheid van meningsuiting nog belangrijker dan het handhaven van een stabiele economie, het op peil houden van de sociale zekerheid e Het belang van die vrijheid van meningsuiting is juist om dat soort onderdrukkingen en onverdraagzaamheid tegen te gaan ook als het uitgeoefend wordt door de staat, kerk of in naam van een religie De column die Elfie Tromp op 14 maart 2019 uitspraak bij NPOradio1 naar aanleiding van de onrust die was ontstaan op Urk, riep de vraag op of hier sprake zou zijn van discriminatie. Het Openbaar Ministerie heeft de tekst bestudeerd en komt tot de conclusie dat de gehele tekst onder de vrijheid van meningsuiting valt vanwege het karakter van de column, waarbij de uitlatingen zijn gedaan in het. Vrijheid van meningsuiting, maar niet over de isla

Ook ernstige en discriminatoire beledigingen kunnen als effect hebben dat ze de vrijheid van meningsuiting van de beledigde beperken. Daarom is het goed en belangrijk dat er grenzen worden aangegeven.' Er komt nu ook een rechtszaak tegen rapper Akwasi, vanwege zijn tweets over Zwarte Piet uit 2011 en 2012 De voorzitter vraagt (5) Naar aanleiding van de Nashville-affaire hebben wij aardig wat emotionele reacties ontvangen. Reacties op wat er gebeurde en reacties op hoe wij hier als bestuur van de VU mee omgegaan zijn. En dat is best ingewikkeld, want natuurlijk onderschrijven we het recht op ieders vrijheid van meningsuiting. Tegelijkertijd ontstaat als gevolg van het feit dat iemand die aan de. Vrijheid van meningsuiting of een teken van zwakte? Eindhoven, 17 februari 2012 Door: Charles Stroek De omstreden shariageleerde en fundamentalist Haitham al-Haddad heeft toch deelgenomen aan een debat over de islam in Amsterdam Columnist wil onder het mom van de vrijheid van meningsuiting de ministers hun vrijheid van meningsuiting ontzeggen. Dat is hoe Links altijd rolt. woensdag 10 mei 2017, 18:33 uur #1

Artikel 7 Grondwet - vrijheid van meningsuiting Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet Column: Een leraar die spotprenten laat zien is bezig met bewustwording, geschiedenis, godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting. 26-11-2020 om 12:30 door Petra Quaedvlieg Column Wim Dekker Blasfemie is geen uiting van de vrijheid van meningsuiting. Daarom deugen sommige cartoons niet. Onlangs haalde ik op vrijdagavond laat mijn zoon van de trein Vrijheid van Meningsuiting. Vrijheid van Meningsuiting. januari 12, 2021 0 Vrijheid van meningsuiting is er wel, maar vrouwen ervaren dat nog niet. Het platform New Female Leaders staat voor gelijkwaardigheid tussen man, vrouw en alles ertussen in. Met een website, podcast en sociale media More. Vrijheid van Meningsuiting. januari.

Grenzeloze vrijheid van meningsuiting? Veluwe Koerier

De afgelopen tijd was er nogal wat commotie rondom de vrijheid van meningsuiting. Of beter gezegd rond de uitspraken van VVD-leider Mark Rutte. Niet zozeer het VVD-plan op zich wekte een breed verspreide verbazing, als wel het door anderen (de media) naar voren gebrachte voorbeeld van het ontkennen van de Holocaust Een docent in Parijs is vermoord vanwege zijn lessen over de vrijheid van meningsuiting. Het is belangrijk aandacht te blijven besteden aan de vrijheden in een democratie. Nieuws in de klas biedt lesmateriaal over de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Ook in Nederland zijn docenten bedreigd vanwege het vertonen van cartoons. Met het lesmateriaal gaan [

Vrijheid, is een veel gebruikt begrip.Vrijheid, houdt in dat je vrij bent, om zelf te bepalen wat je wilt doen, hoe je het wilt doen, enzovoort. Dat je mag zeggen wat je wilt zeggen (Vrijheid van Meningsuiting), dat je mag geloven waar je in wilt geloven (Vrijheid van Geloof), zolang wat je doet niemand kwaad doet In dit gedeelte van de webquest staan alle filmpjes en artikelen die je gaat gebruiken voor het beantwoorden van de vragen. - Er staat per vraag aangegeven welke bronnen je moet gebruiken Allereerst is het belangrijk om te zeggen dat elke vrijheid, ook de vrijheid van meningsuiting, een grens heeft. Want wanneer we bij vrijheden niet bepalen waar de grens ligt dan kunnen we ook niet genieten van deze vrijheid. Denk bijvoorbeeld aan onze persvrijheid. In Nederlands hebben we verschillende media met allerlei achtergronden Burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Over de hele wereld zien we burgerrechten en vrijheden onder druk staan: verdeeldheid neemt toe, de meest kwetsbaren worden uitgesloten en het vertrouwen in democratische instellingen neemt in rap tempo af Alle columns. Vrijheid van meningsuiting. Algemeen. Avans herdenkt Franse docent Samuel Paty. 2 november 2020 in Algemeen. magazine #2 Bekijk online. Download als PDF of bekijk eerdere uitgaves. Onafhankelijk magazine van Avans Hogeschool. Voorpagina; Katernen

Vrijheid van meningsuiting - mensenrechten - Amnesty

Vrijheid van meningsuiting. wo 14 nov 2012, 12:11 • Columns. DOOR DE BRIL VAN.Naar aanleiding van de raadsvergadering van gisteravond, die tot over twaalven duurde, staat mijn. Kritiek op grap in Sinterklaasjournaal heeft niets van doen met vrijheid van meningsuiting In een grote doos op zolder moet de briefwisseling nog liggen. En jawel, gevonden Vrijheid van meningsuiting is een vrijheid, een toevoeging aan het menselijk bestaan. Het is er om mensen een stem te geven die ze kunnen gebruiken om te zeggen wat ze vinden. Vrijheid van meningsuiting is een element van de zogenoemde democratie waar we in leven. Het is aan ons om het positief te houden

Vrijheid van meningsuiting Scholieren

In Nederland worden weermannen niet ontslagen omdat ze geloven dat het klimaat verandert. Hier is de vrijheid van meningsuiting grondwettelijk verankerd. Daarnaast hebben wij een democratische politieke cultuur, waardoor andersdenkenden de vrijheid wordt gegund om hun eigen mening te hebben Nieuws - Column: vrijheid van geen-meningsuiting. Meer nieuws. 04 nov. In 1996 heeft het op één gestaan in de top 40: '15 miljoen mensen', het nummer van Fluitsma & van Tijn. Regelmatig, zeker wanneer ik de krant of artikelen op internet lees, denk ik terug aan dit lied Vrijheid van meningsuiting. Follow @CommonSense_TV. Chris Collard 10/10/2019 Column Rients Hofstra - Woede en onbegrip 17 oktober 2020 Guy Verhofstadt - Het eurofiele vriendje van Mark Rutte 25 september 2019 Mainstream media keurt geweld van Antifa goe

Vrijheid van meningsuiting College voor de Rechten van

Vrijheid van meningsuiting 'met respect' Door: Jan van der Krabben: De discussie over de vrijheid van meningsuiting is al geruime tijd in volle gang. Is er een absolute vrijheid voor elke staatsburger om te zeggen en te laten zien wat men wil of bestaan er ook grenzen aan die vrijheid Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Daar kom je het best achter, als je het niet (meer) hebt en je vanwege je opvatting of overtuiging achter de tralies belandt - of nog erger. De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. In de Grondwet en andere wetten worden er grenzen aan gesteld Column Engelbert Spijkerboor: vrijheid van meningsuiting? 6 mei 2015, 18.00 uur · Aangepast 6 mei 2015, 21.49 uu Die veelgeprezen vrijheid van meningsuiting kan zich wel eens tegen ons keren De Rijksdagverkiezingen in de jaren '30 vorige eeuw. In drie elkaar opeenvolgende verkiezingen voor de Duitse Rijksdag haalde de NSDAP van Adolf Hitler achtereenvolgens 37,3 procent van de stemmen (juli 1932), 33,1 procent (november 1932) en 43,9 procent (maart 1933)

Vrijheid van meningsuiting verwordt hiermee niet enkel tot een bron van verwarring en frustratie, maar ook tot een machtsmiddel dat ingezet kan worden om ieder geluid dat niet in lijn is met het overheidsdiscours, de kop in te drukken. Islam en vrijheid van meningsuiting. In Islam bestaat er niet zoiets als 'vrijheid van meningsuiting' Vrijheid van meningsuiting dient niet om te krenken, vrijheid van meningsuiting dient om autoriteiten te kunnen bekritiseren. Of om een waarheid te kunnen verkondigen tegen het zere been van. En vrijheid van meningsuiting is zeker ook geen alleenrecht voor bepaalde groepen, maar geldt voor iedereen. Maar juist met dat laatste hebben mensen die zo hartstochtelijk pleiten voor vrijheid van meningsuiting de meeste moeite. Zij claimen de vrijheid van meningsuiting voor zichzelf ten koste van die van anderen

Vrijheid van meningsuiting heeft daarmee machthebbers een platform voor haatzaaien verschaft, in plaats van hen die tegen haatspraak vechten, zoals Adamowicz, te beschermen. Blijf op de hoogte. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws. Column. De ene polarisering is de andere niet Volgens mr. Cees Freeke rijst de vraag of de boycot een eventuele rechtmatigheidstoets kan doorstaan. Immers, een Franse rechtbank beschouwde destijds een boycot van Israëlische producten als discriminatie. In hoger beroep verwierp Het Europese Hof voor de rechten van de mens d.d. 23 juli 2009 het argument 'vrijheid van meningsuiting' URK - Een column over Urk die vorige maand op NPO Radio 1 te horen was, valt onder de vrijheid van meningsuiting en er is geen sprake van opruiing, meldt het Openbaar Ministerie. In de column zei. Twitter zet vrijheid van meningsuiting op scherp (column) Twitter bestaat 10 jaar en heeft intussen een grote schare gebruikers gekregen. Maar het communiceren in 140 tekens zorgt ook voor grote problemen, stelt Bert Brussen

De vrijheid van meningsuiting wordt beschermd in artikel 7. Het eerste lid van dit artikel verbiedt preventieve censuur op uitingen via de drukpers en, zoals in de rechtspraak is erkend, via daarmee op één lijn te stellen uitingsmiddelen, en garandeert de meningsuiting door middel van de drukpers vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting en de eventuele begrenzing daarvan komt regelmatig bovendrijven. In dagblad Trouw van donderdag 10 januari schrijft Ephimenco daar een column over met de titel: Waandenkbeelden. Daarin geeft hij aan dat de vrijheid om in je eigen idioterieën te geloven niet meer wordt gepruimd Kamerbrief over vrijheid van meningsuiting in het onderwijs. Minister Slob en minister Van Engelshoven gaan in op vrijheid van onderwijs en veiligheid op scholen naar aanleiding van de moord op de Franse leraar Paty. Download 'Kamerbrief over vrijheid van meningsuiting in het onderwijs Alle podcasts Brand Stories Columns Wat is een podcast? Den Haag Questcast Space Cowboys Vraag het Gommers Spitsbrekers Tech Update De Klantenpodcast Tinbergen en de economie van morgen. Vrijheid van meningsuiting is belangrijk, en niet voor niets een van de grondrechten van de mens. Maar dit recht heeft ook grenzen en komt met verantwoordelijkheden, en een zorgvuldige afweging maken tussen vrijheid van meningsuiting en bijvoorbeeld het ontmoedigen van haatdragende taal, smaad, of misleiding via het handhaven van het mediarecht is vaak net zo belangrijk als het beschermen van.

Van deze columns verscheen in 2012 bij uitgeverij Boekscout zijn boek 'Uit het Dagboek van een Vredestichtertje'. vrijdag 8 september 2017 Vrijheid van meningsuiting In het kader van de 150-jarige herdenking van de afschaffing van slavernij vroegen ze aan Ivette Forster of zij voor die gelegenheid een columnist kende die voor de krant een column wilde schrijven. Ivette vroeg mij, maar ik uitte mijn twijfels: Ik geloof niet dat in Nederland de vrijheid van meningsuiting zover gaat, dat ze een kritische mening van mij zouden willen publiceren Vrijheid van meningsuiting is een groot recht, maar het wordt tegenwoordig maar al te vaak gebruikt om zonder nadenken te zeggen wat er in mensen opkomt. Daardoor zijn we soms geneigd te denken dat alles dat ons bezighoudt, ook echt relevant is voor anderen. Social media helpt daarbij absoluut niet

Vrijheid van meningsuiting? Je moeder! RTL Nieuw

OM: column over Urk vrijheid van meningsuiting Door ANP, dinsdag 23 april 2019 11:30, bron: ANP URK - Een column over Urk die vorige maand op NPO Radio 1 te horen was, valt onder de vrijheid van meningsuiting en er is geen sprake van opruiing, meldt het Openbaar Ministerie Vrijheid van meningsuitingmaar wel met grenzen! Opperrabbijn Jacobs schrijft op verzoek van het Joods Cultureel Kwartier dagelijks in zijn dagboek over maatschappelijke en religieuze zaken. In deze coronatijden worden extra uitdagingen gesteld aan zijn taak Onze vrijheid van meningsuiting staat onder grote druk. YouTube- en Facebook-filmpjes worden stelselmatig weggeduwd en weggehaald als ze niet in lijn zijn met wat de gewone media ons aan angst willen aanjagen. Er is censuur. En hoe je het ook wendt of keert: censuur is altijd een teken van een vorm van dictatuur Column Wordt de vrijheid van meningsuiting bedreigd? Door: Thomas Leijenaar, 11:00, 09 september 2010 'Als je alle haatdragende teksten uit de Koran zou verwijderen, dan heb je een boekje net zo dik als de Donald Duck' of 'Ik ga er als eerste met cement en stenen heen om die moskeeën dicht te metselen. Punt is alleen: als je het 'vrijheid van meningsuiting' vindt wanneer Ebru Umar de suggestie dat de piloot die Erdogan naar Afrika vervoert een volksheld kan worden (door het vliegtuig neer te laten storten; kortom, door een aanslag te plegen dus) een briljant advies noemt; dan is het net zo goed vrijheid van meningsuiting wanneer Turkse Nederlanders stellen dat het een prima zaak is.

'De vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd' De

4. A.J. Nieuwenhuis, 'Tussen grondrechtelijke vrijheid en parlementaire onschendbaarheid: de vrijheid van meningsuiting van de parlementariër' Tijdschrift voor Constitutioneel Recht januari 2010, p. 4-23. 5. EHRM 17 december 2002, A. t. VK. 6. Hof Amsterdam 21 juli 2008, beklagprocedure, LJN BD9027. 7 Mijn bezorgdheid heeft betrekking op de inhoudelijke radicalisering van het debat aan de zijde van de verdedigers van de vrijheid van meningsuiting. Voor alle duidelijkheid: in onze democratische samenleving is de vrijheid van meningsuiting een groot goed, dat het verdient om uit overtuiging en met kracht verdedigd te worden Vrijheid van meningsuiting; Nieuws en columns; Discussies over oplichting; Publiceren van bronmateriaal; Vrijheid van meningsuiting. Je hebt het recht om je mening te uiten en daarbij te schokken, kwetsen of verontrusten. Maar er zitten wel degelijk grenzen aan de uitingsvrijheid De echte vrijheid van meningsuiting zijn we kwijt. Die conclusie moeten we volgens cabaretier Hans Teeuwen durven trekken. Over zo'n hilarisch lied of cabaretnummer pieker ik me nu suf Vrijheid van meningsuiting Nederlandse grondwet: art. 1 en 7 Wij zijn vrij om te zeggen hoe we ergens over denken, Maar dat is lang niet in alle landen zo. Toon letterlijke tekst Toon korte omschrijving. vrijheid mening macht Log in om je favorieten op te slaan. Favoriete video's gemakkelijk terugkijken.

Lux et Libertas: De islam beknot de vrijheid vanGrofs | TwenteSportVrijheid, blijheid - Studio Zeitgeist

Misschien is vrijheid van meningsuiting te gevaarlijk in onze moderne tijd en heeft het een nieuwe definitie nodig. Dat is tenminste wat Ian Dunt op Politics.co.uk vindt, met het argument dat het tijd is voor een volwassen debat over de vrijheid van meningsuiting Vrijheid van meningsuiting cartoonisten in Nederland wel degelijk beknot door rechter 'Rechtbank beperkt met uitspraak vrijheid van meningsuiting van álle cartoonisten' Door: Paul Hekkens, 11:58, 30 oktober 201 Ars Aequi Weblogs. Ars Aequi Weblogs. Home; Over Ars Aequi Weblogs; Inloggen; Rechtsgebieden. Strafrecht [4]; Vluchtelingenrecht [0]; Vaardigheden [0]; Vaardigheden. Het herroepen van het sisverbod in Rotterdam op basis van de vrijheid van meningsuiting toont maar weer eens aan hoe zeer we zijn doorgeslagen. Doorgeslagen en afgedwaald van wat ooit door verlichters als Immanuel Kant onder vrijheid van meningsuiting werd verstaan. Kant en zijn geestverwanten stonden voor dat de burger vrij zijn mening zou moeten [

Ben jij één van onze aanstaande collega’s? | MAASSLUISFonk - Campagnes: Jonge Nederlanders delen Instagram metLeeuwarden: 't mut mar eens wat wurde - columnMarsmannetjes bestaan wel! (Xead-Krant column) - PlazillaDe Nederlandse politiek in memes - rogierkahlmannCrematorium in aanleg | MAASSLUISTeken de petitie voor de vrijlating van Raif Badawi
 • Hereford te koop.
 • Volkskrant abonnement cadeau.
 • Uroloog varicocèle.
 • Blue dragonhide body.
 • Hij is in de derde hemel betekenis.
 • Folder office.
 • Fibrinebeslag wond.
 • Ikea fauteuil Marktplaats.
 • Wie heeft Keulen gesticht.
 • Nike Basketball.
 • Motorolie inleveren.
 • Badkamer betegelen eerst vloer of wand.
 • Hormonale acne kaaklijn.
 • Novilo inloggen.
 • Medion radio Aldi.
 • Luxe bedrijven.
 • Wat is elektrisch vermogen.
 • Oliebollenkraam Groningen Paddepoel.
 • Linoleum vloer betonlook prijs.
 • HP 1600 e Roland Digital Piano.
 • Gazelle transportfiets 7 versnellingen.
 • Verjaardag vergeten man.
 • Bijbel kerst.
 • Facebook logo Png white.
 • Little and Pure schoolplaat alfabet.
 • Random image generator.
 • Rolstoelbus huren Zwolle.
 • Frituur Astene.
 • Bolletje ontbijtgranen gezond.
 • Hunted 2020 wanneer.
 • Septische put ledigen Limburg.
 • Vendula piccadilly theatre.
 • Motip 2K Zwart.
 • Boete rood licht 2021.
 • Google review inloggen.
 • Koolhydraatarme kip curry.
 • Tibetaanse Terriër herplaatsing.
 • Watches online.
 • VELUX Solar tubes.
 • Clash Royale APK download.
 • Cuby blizzards leden.