Home

Taalunie spelling

crr » Nieuwe zoekfuncties SUBTLEX-NL

Taalunie

 1. Spelling. Hoe spel je een woord? Bij spelling gaat het om basisbeginselen en om specifieke regels, zoals die voor het spellen van klinkers en medeklinkers, het gebruik van hoofdletters en tekens (accenten, koppelteken, trema en apostrof), voor de schrijfwijze van samenstellingen met een tussenklank (pannenkoek, aktetas) en voor de verdeling van woorden in lettergrepen
 2. De Commissie Spelling doet voorstellen over de officiële spelling van het Nederlands. De commissie begeleidt de actualisering van de Woordenlijst Nederlandse Taal, adviseert over spellingbeleid en over het toepassen van de officiële spelling. Delen. De commissie bestaat uit de volgende leden: Dirk Caluwé, dienst Taaladvies van de Vlaamse Overheid
 3. De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm te koop als het Groene Boekje. © De Taalunie 2015, alle rechten voorbehouden. Suggesties of vragen? Stuur een e-mail.
 4. gebruiken als u de officiële spelling toepast, zoals naslagwerken en spellingcheckers. In deze brochure zijn de officiële regels van het Nederlands toegepast, zoals in het Groene Boekje en op Woordenlijst.org. De brochure draagt het keurmerk Officiële spelling Taalunie. Dat betekent dat ze con-form de officieel geldende spelling is samengesteld
 5. Officiële spelling Met de term 'officiële spelling' wordt de spelling aangeduid die door de Nederlandse en Vlaamse regeringen wettelijk is voorgeschreven voor onderwijs en overheid. Deze spelling is vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse taal (het 'Groene Boekje'), die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Taalunie is samengesteld

De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld Stel een taalvraag over het Nederlands, bijvoorbeeld over spelling, grammatica of woordgebruik, aan de taaladviseurs van Taaladvies.net. Nieuw. De nieuwste adviezen op Taaladvies.net. Aardrijkskundige namen. Nederlandse namen voor landen en steden. Volg de Taalunie op Linkedin Hoewel de werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen in het Nederlands (BAN) van de Nederlandse Taalunie streeft naar een zo goed mogelijke schrijfwijze van de plaatselijke namen, kan de werkgroep alleen instaan voor de correcte schrijfwijze van de namen in het Nederlands omdat alleen daar de expertise van de werkgroep ligt Wettelijke basis Nederland. In Nederland is de spelling geregeld op basis van de Spellingwet van 15 september 2005. Deze werd op 22 februari 2006 van kracht en verving daarmee de Wet voorschriften schrijfwijze Nederlandsche taal van 14 februari 1947.. De Spellingwet geeft aan het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie de bevoegdheid per ministerieel besluit de spelling van het.

Commissie Spelling - Taalunie

Het is allebei juist. De sterke vervoeging ervoer (die het oudst is), lijkt nog steeds het vaakst voor te komen.. Ik wil meteen naar de lijst met sterke werkwoorden om een ander werkwoord op te zoeken. Ervaren is van oorsprong een sterk werkwoord.Dat wil zeggen dat in de verleden tijd de klinker van de stam verandert. Maar ook de zwakke vervoeging ervaarde is volgens de hedendaagse. Gratis online spelling en grammatica controle in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans De Taalunie geeft onder andere het Groene Boekje uit, waarvan de eerste versie in 1865 onder de titel Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal verscheen. In oktober 2005 verscheen een geactualiseerde versie. Begin juni 2008 deelde de Taalunie mee dat er in 2015 geen nieuwe herziening van de spelling zou komen

Spelling controleren - spellingschecker spellingchecker van Nederlandse woorden. Controleer een tekst Typ (of plak) in het veld hieronder de tekst die u wilt controleren.Bij de controle wordt gezocht naar veelgemaakte grammaticale fouten en onbekende woorden Exact zoeken. Gebruik dubbele aanhalingstekens (Tel Aviv, Somalisch Hoogland) als je enkel resultaten wil zien die exact je zoekterm bevatten Antwoord van Onze Taal op vragen over het Nederlands: spelling, grammatica, leestekens, enz. De Taaladviesdienst corrigeert ook teksten en geeft taaltrainingen In 1980 werd de Taalunie opgericht, met als eerste opdracht: maak de spelling weer uniform en actueel. 'Spelling is een non-issue' Vlekkeloos verliep het niet

woordenlijs

Voor actuele informatie over de Taalunie en projecten van de Taalunie verwijzen wij u naar www.taalunie.org. Lees meer. Onderwijs Nederlands binnen het taalgebied. Voor wie in het onderwijs werkt en informatie zoekt over het onderwijs Nederlands, ook als vreemde taal De adviezen zijn geen 'officiële' adviezen van de Nederlandse Taalunie, laat staan dat ze kracht van wet zouden hebben. Alleen de adviezen over spellingkwesties kunnen geacht worden in overeenstemming te zijn met de officiële spelling. De Nederlandse Taalunie heeft het initiatief genomen om de taaladviesbank op te zetten

Nederlandsetaalunie / Nederlandse-taalunie / Nederlandse-Taalunie/ Nederlandse taalunie / Nederlandse Taalunie Hoe schrijven we de benaming Nederlandse()Taalunie volgens de officiële spelling: als twee losse woorden, aaneen of met een koppelteken, en met één of met twee hoofdletters taalunie zelfst.naamw. is een organisatie van landen die een gemeenschappelijke taal of verwante talen hebben. Bron: Wikiwoordenboek - taalunie. Spelling' taalunie ' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal Om de spelling van woorden te onthouden kan deze gekoppeld worden aan kennis van allerlei andere kenmerken van woorden alsmede aan kennis van het orthografische systeem. Omdat leerlingen met ernstige problemen enerzijds moeite kunnen hebben met het oproepen van deze kennis, anderzijds vaak onvoldoende kennis hebben, moeten zij er op allerlei wijzen mee oefenen De basisregel van onze spelling is dat we de woorden spellen zoals we ze in de standaardtaal uitspreken. Soms leidt dat tot verschillende schrijfwijzen van hetzelfde woord. Zo kun je een regel die geldt voor spelling een spellingregel noemen, maar ook een spellingsregel. Dat is allebei goed Nederlands, als je de s zegt, mag je hem ook schrijven

Spelling & Groene Boekje Het Groene Boekje en de uitgebreidere onlineversie woordenlijst.org bevatten de officiële spelling van Nederlandse woorden. In opdracht van de Nederlandse Taalunie stelt het Instituut voor de Nederlandse Taal als autoriteit op spellinggebied deze lijsten samen Taalunie HSN-archief. Primary Menu. archive Domein: spelling 'Hakken en plakken' - morfologie in de spellingles. Jimmy van Rijt & Ilona Dols-Koot · · pagina 342 - 347 . Download artikel. Artikelnavigatie. Vorig artikel Suggesties of vragen? Stuur een e-mail naar info@taalunie.org Meer weten over taal? Kijk op www.taalunieversum.org of www.taaladvies.net. uitzonderingsregel 8.E Als het linkerdeel van een samenstelling verwijst naar een persoon of zaak die in de gegeven context uniek is, schrijven we -e. Het gaat uitsluitend om de samenstellingen met Onze-Lieve-Vrouw of (onze)lievevrouw, met zon, maan en hel

De Nederlandse Taalunie, die wijzigingen voorstelt zoals de nieuwe en officiële spelling 're-integratie', wil alle verwarring in de Nederlandse taal wegnemen. Met de Woordenlijst Nederlandse Taal die in elk Groene Boekje staat, krijgen schrijvers een sluitend advies Antwoord. Als het gaat om elektronische post, is e-mail de juiste schrijfwijze.. Toelichting. Het woord e-mail is een verkorting van het Engelse electronic mail.In het Nederlands krijgen samenstellingen met een losse letter of een initiaalwoord altijd een koppelteken: e-mail, tv-zender, gsm-netwerk, tl-lamp.. Veel mensen schrijven ten onrechte email als ze e-mail bedoelen Het is goed te verdedigen om Kerst en Eerste Kerstdag met hoofdletters te schrijven.Kerst is (net als Kerstmis) de naam van een religieus feest, en Eerste Kerstdag is (net als Tweede Kerstdag) een feestdag.Deze woorden staan daarom allemaal met een hoofdletter in de Spellingwijzer Onze Taal.Volgens de officiële spelling zijn kerst, eerste kerstdag en tweede kerstdag echter met kleine letters. WikiWoordenboek houdt zich daarom aan de standaarden van de Nederlandse Taalunie voor de spelling van het Nederlands. Sommige Wiktionary's uit talen die geen duidelijke standaard kennen, zoals het Engels, doen dat anders en vermelden ook allerlei andere veel voorkomende schrijfwijzen

Taalunie De Nederlandse Taalunie is een kennis- en beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal De Nederlandse Taalunie is in 1980 opgericht als resultante van een verdrag tussen België en Nederland om samen te werken op het gebied van taal en letteren. De naam zelf is een typisch geval van een spelling die de verkeerde associatie oproept: de taalunie is niet Nederlands, het is een unie die als werkgebied de Nederlandse taal heeft

Officiële spelling

Taaladvies.ne

Het werkwoord updaten is een van de woorden die het meest op Woordenlijst.org wordt opgezocht. Meestal willen mensen weten hoe de verleden tijd en het voltooid deelwoord worden geschreven. Ik updatete en ik heb geüpdatet zien er in hun geschreven vorm ook inderdaad een beetje ongewoon uit. Toch volgen ze in deze spelling precies de regels die in het Nederlands voor werkwoorden gelden Juridisch-Economisch Lexicon in lijn met voorgeschreven spelling Taalunie. Naar aanleiding van een verzoek van de Nederlandse Taalunie, de samenstellers van Het Groene Boekje, zijn alle ingangen van het Juridisch-Economisch Lexicon bekeken. Het bleek dat 42.000 ingangen van het Lexicon nog niet in Het Groene Boekje opgenomen zijn Advies van de Taalunie. Ik ben van plan om advies te vragen aan de taalunie. Hierbij Persoonlijk ben ik een voorstander van een adviesspelling: een spelling die men beter kan gebruiken dan andere spellingen. Ik kan u in dit verband wijzen op de discussies op wikipedia waarin de gemoederen soms hoog oplopen:. De Taalunie betreurt dat hiermee de eenheid in spelling wordt doorbroken. Afwijkende normen zaaien verwarring. Het gemak van de taalgebruiker is juist met eenheid gediend. In 1995 leidden verschillen in spelling tussen het Groene Boekje en Van Dale tot onbegrip. Ook het Genootschap Onze Taal betreurde de afwijkingen tussen Taalunie en Van Dale De nieuwe voorzitter van de Nederlandse Taalunie Hans Bennis heeft van spelling geen hoge pet op. Dat zegt hij in een interview met Onze Taal en herhaalt hij in De wereld vandaag. Ik pleit niet om de spellingsregels te laten vallen, maar ik pleit voor gezond verstand

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands

Nederlandse spelling - Wikipedi

 1. Taalunie doet meer dan spelling alleen. LEIDEN, 3 FEB. Uiterlijk onbewogen liet de algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, G. van den Bergh,.
 2. Leidraad spelling (Woordenlijst Nederlandse Taal, Groene Boekje) De tekst die vooraan in de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) een overzicht geeft van de officiële spellingregels van het Nederlands, wordt sinds de editie van 1954 de Leidraad genoemd
 3. De Nederlandse Taalunie stelt de officiële spellingsregels. De Woordenlijst is een samenvatting van al die regels. Als je de spelling weet en je afvraagt waarom het zo gespeld wordt, kun je de Vraagbaak Nederlands of de Schrijfwijzer gebruiken. Daar staat op een wat makkelijkere manier de reden van de spelling in
 4. Verantwoording Doelstelling. Taak van de Commissie Anderstalige Namen met betrekking tot aardrijkskundige namen: het verzamelen en regelmatig melden en bijhouden van de ontwikkelingen, wijzigingen en aanvullingen op het gebied van de Nederlandse namen van geografische objecten in het buitenland, zoals opgenomen in de lijst Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands

OpenTaal heeft bekendgemaakt dat zijn opensource woordenlijst goedgekeurd is door de Nederlandse Taalunie. Het Keurmerk Spelling geeft aan dat de lijst overeenkomt met het Groene Boekje Spelling. Woordenschat. Deze website is nog niet helemaal af, maar er staan al wel leuke oefeningen op. We ontvangen graag tips en ideeën voor meer oefeningen en om de oefeningen beter te maken. Je kunt deze sturen via 'contact'. Bovenin het menu staan categorieën waar oefeningen instaan Taalunieversum.org is een heel handige website met taaladvies, maar ook informatie over bijvoorbeeld spelling, woordenboeken, grammatica en aardrijkskundige namen. Klik hie Opmerking: Sinds 10 oktober 2010 bestaan de Nederlandse Antillen niet meer. Curaçao en Sint-Maarten zijn sindsdien autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Aruba had al sinds 1986 een aparte status als autonoom land binnen het Koninkrijk Maar de TaalUnie schrijf in het doorgelinkte artikel: Uit psychologisch onderzoek weten we dat mensen woordbeeldspellers zijn, geen regelspellers, zegt hij. Ze spellen volgens het woordbeeld dat ze gewend zijn. Dus hoe meer instanties de officiële spelling hanteren, hoe gemakkelijker de schriftelijke communicatie verloopt

Neen, de Taalunie geeft onze spelling niet op. Zullen we het maar meteen wat verpesten voor de schoolgaande jeugd? Neen, het dictee wordt nog niet afgeschaft. En ja,. Samenvoeging. Dit artikel is op 5 november 2009 samengevoegd met Nederlandse spelling van plaatsnamen en hernoemd naar Spelling van aardrijkskundige namen in het Nederlands.Onderstaand overleg is afkomstig van de overlegpagina van Nederlandse spelling van plaatsnamen en is hierheen verplaatst ter archivering.Jvhertum 5 nov 2009 16:32 (CET) . Hallo Jaap, goed idee dit artikel

Minister wil dat Taalunie opnieuw kijkt naar spelling BRUSSEL, 11 NOV. De Vlaamse minister van cultuur, L. Martens, wil dat de Taalunie zich opnieuw buigt over de nieuwe spellingregels van het. Van Hoorde is bij de Taalunie als projectleider verantwoordelijk voor de gewraakte spelling en hij is een van de Vlamingen op het kantoor. 'Een Nederlander kunnen ze momenteel voor dit werk niet vinden', zegt hij met een flauwe glimlach, verwijzend naar de spellingsrevolte, ontketend door een aantal Nederlandse media De officiële spelling in Nederland en Vlaanderen wordt op voorspraak van de Taalunie voorgeschreven voor overheid en onderwijs. Maar dat houdt voor schoolboeken geen enkele verplichting in het. Maar de Taalunie gaat nu eenmaal niet over het onderwijs. Er zijn mensen zijn die beweren dat de problemen ontstaan doordat de spelling iedere tien jaar verandert, en dat de Taalunie dus wel degelijk medeverantwoordelijk is. Dat argument wijst de Taalunie van de hand

AnySoftKeyboard Dutch - Dutch Language Pack for

Spelling Onze Taa

Taalunie. De Nederlandse Taalunie is een internationaal samenwerkingsverband op het gebied van de Nederlandse taal. Er wordt samengewerkt op het gebied van taal, taalonderwijs en letteren. Besloten is tot: Invoering van een gezamenlijke spelling in de drie landen. Gezamenlijke ontwikkeling van (dure) hulpmiddelen, zoals naslagwerken De Republiek Suriname heeft nog geen wet uitgevaardigd die de spelling van de Nederlandse taal regelt. Tot Suriname in 2004 als geassocieerd lid van de Nederlandse Taalunie toetrad, werd er de spelling van 1947 gevolgd. Inmiddels heeft Suriname aangegeven de door de Taalunie in 2005 vastgelegde spelling te willen volgen De Needelansuh Taol Uuniej (ook wel Taalunie, in de Witte Geiten Spelling (WGS)) is een gouvernementele geheime organisatie met als nobele doel het Nederlands de moeilijkste taal ter wereld te maken. Dit doet zij voornamelijk zodat andere landen de AIVD niet kunnen infiltreren. Door middel van constructies als would-beschrijver en 1 aprilgrap proberen zij ervoor te zorgen dat infiltranten. Haal de spelling van Word onderuit; Fout! Nee, goed! Choqueer eens een sardine! Nieuw in het woordenboek; Rubriek: Taaladvies. Auteur: De Taaltelefoon. Fout! Nee, goed! @Taalunie op Twitter Nederlandse Taalunie op LinkedIn. Nederlandse Taalunie Koninklijke Marechaussee Universitaire Instelling Antwerpen n.v. Nederlandse Spoorwegen Comité Oranjefeesten. Periodes en tijdperken Namen van periodes en tijdperken (bv. middeleeuwen, renaissance, oudheid) in onze geschiedenis krijgen in de praktijk een kleine letter

Zoeken in taaladviezen Onze Taa

 1. Het is weer het einde van het jaar, de tijd van de kerstwensen. Op de meeste kerstkaarten staat een tekst als 'Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar' of 'Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar'. Er zullen weinig mensen zijn die bij het lezen van zo'n kaart de rode pen ter hand nemen om de spelling te corrigeren
 2. (Novum) - De Nederlandse Taalunie betreurt het opstellen van alternatieve taalregels in het zogenoemde Witte Boekje. De eenheid in spelling wordt d..
 3. De taalunie is van 1980. In zekere zin is dat altijd zo geweest, want ook vóór 1980 werd de eenheid in de spelling vooral bedreigd doordat de belangrijkste Vlaamse kwaliteitskrant zich niet hield aan de voorkeursspeling: De Standaard hanteerde haar eigen progressieve spelling en is dat tot 1995 blijven doen
 4. De Nederlandse Taalunie is een kennis- en beleidsorganisatie voor het Nederlands en werd in 1980 opgericht door de Nederlandse en Belgische overheden ten behoeve van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in Nederland en De officiële spelling in een geactualiseerd, relevant en overzichtelijk boek
 5. De Nederlandse Taalunie houdt zich bezig met de Nederlandse taal, het onderwijs in en van het Nederlands en literatuur. Daarbij staat de samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen en waar mogelijk Suriname centraal. Hieronder volgt een overzicht van onze activiteiten in alfabetische volgorde
 6. Op zoek naar artikelen van Nederlandse Taalunie? Artikelen van Nederlandse Taalunie koop je eenvoudig online bij bol.com Snel in huis Gratis verzonde

Taalunie presenteert spelling in Antillen In Willemstad verspreidt het ministerie van Onderwijs en Cultuur vanaf deze week een brochure over de officiële Nederlandse spelling. Die is sinds eind vorig jaar verplicht voor de overheid en het onderwijs in de Nederlandse Antillen Op zoek naar artikelen van Taalunie? Artikelen van Taalunie koop je eenvoudig online bij bol.com Gratis retourneren 30 dagen bedenktijd Snel in hui Controleer 'taalunie' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van taalunie vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Naast een poëziewedstrijd en de try-out van een toneelstuk, waren er lezingen over het ontstaan, de spelling en de uitspraak van het Nederlands. Kevin De Coninck, afdelingshoofd Taalbeleid van de Taalunie, schetste in een uitvoerig betoog de geschiedenis die ertoe heeft geleid dat men in Vlaanderen Nederlands spreekt

Inhoudsopgave woordenlijs

 1. De Taalunie verwerpt de kritiek als zou de nieuwe spelling onwerkbaar zijn. Van Hoorde: Vroeger werd er maar wat aan gerotzooid. De Taalunie probeert juist te verhelderen
 2. Alles over het Nederlands - jongerenwebsite van de Taalunie
 3. Spelling Je zoekopdracht wordt vergeleken met twee woordenlijsten, beide goedgekeurd door de Taalunie. Gezamenlijk bevatten deze lijsten circa 287.000 unieke woorden. Bij woorden die regelmatig spellingsproblemen veroorzaken verwijzen we je door naar relevante pagina's op de websites van de Taalunie en de Taaltelefoon. Definitie
 4. spellingdossier 2 delen: taalunie: amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven
 5. Het strategisch spellingcompromis tussen Van Dale en de Taalunie Wim Daniëls - publicist/taaltrainer, Eindhoven 'Op de kortst mogelijke termijn zouden de betrokken partijen tot een vorm van samenwerking moeten komen.' Dat schreef de redactie in het januarinummer van Onze Taal naar aanleiding van de nieuwe spelling
 6. De spelling atten sluit echter beter aan bij de uitspraak en dat is voor de meeste mensen gemakkelijker te hanteren. Dat blijkt ook wel als we op internet kijken. Daar komen uiteraard zowel adten als atten voor, maar de laatste variant is wel ruimschoots in de meerderheid
 7. Directeur Taalunie: 'Hun hebben' is taalkundig gezien zelfs een verbetering De Taalunie is er niet om voor te schrijven wat je wel en niet kunt zeggen, zegt de nieuwe directeur Hans Bennis. Taal verandert voortdurend, en gelukkig maar. Sander van Walsum 1 maart 2017, 19:48 Hans Bennis, de nieuwe directeur van de Taalunie. Beeld Aurélie Geurt

Zoek spelling Onze Taa

 1. ROTTERDAM, 19 JAN. De Spellingscommissie van de Nederlandse Taalunie wil de gangbare spelling drastisch wijzigen. Woorden als bureau, claxon en champagn
 2. Neen, de Taalunie geeft onze spelling niet op. Zullen we het maar meteen wat verpesten voor de schoolgaande jeugd? Neen, het dictee wordt nog niet afgeschaft. En ja,.
 3. aties De Inktaap 2010 bekend! 28 mei 2009 « eerst
 4. Rijswijk, 13 febr. De Taalunie betreurt dat het Groene Boekje concurrentie krijgt van een tweede spellingslijst, het Witte Boekje van een aantal media e
 5. (de)selecteer verwante onderwerpen: literair taalunie-toneelschrijfprijs ramsey nasr peter verhelst nederlandse-taalunie taal aaneenschrijven voorzetsels etymologie delegatie naar de interparlementaire commissie inzake de nederlandse taalunie standaardnederlands nederlandse-spelling officiele-spelling barbarisme trappen van vergelijking woordkeuze prijs-der-nederlandse-letteren woordvolgorde.
 6. The Dutch Language Union (Dutch: Nederlandse Taalunie (help · info), NTU) is an international regulatory institution that governs issues regarding the Dutch language. It is best known for its spelling reforms which are promulgated by member states, grammar books, the Green Booklet and its support of Dutch language courses and studies worldwide

6.3 Samenstelling - bijzondere gevallen met koppelteken ..

Sterke werkwoorden Onze Taa

Een veel te bescheiden viooltje : de Nederlandse Taalunie, 1986-1990 by Nederlandse Taalunie ( Book ) Enige volkenrechtelijke vragen rond de Nederlandse Taalunie by De officiële spelling in een geactualiseerd en overzichtelijk boek. Correct taalgebruik is onmisbaar voor succesvolle communicatie De Nederlandse Taalunie is een kennis- en beleidsorganisatie voor het Nederlands en werd in 1980 opgericht door de Nederlandse en Belgische overheden ten behoeve van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in Nederland en Vlaanderen. 176 relaties bedoeling geweest om de spelling in 2015 aan te passen, dat heeft de Taalunie meer dan 10 jaar geleden al besloten en dat hebben ze een paar jaar geleden nog een keer heel expliciet gecommuniceerd. Eigenlijk was de, eh, dinges van 2005 ook maar een fijnstemming, helemaal geen echte spellingaanpassing, hoewel die door veel mensen wel zo.

Spelling.nu - Online spelling & grammatica controlere

Taalunie volgt Franse spellingswijziging niet ANP De spellingshervorming van de Franse taal heeft geen gevolgen voor de spelling van het Nederlands. Dat heeft de Nederlandse Taalunie besloten In 1990 schreef de Académie française een rapport over de accenten in de spelling van het Frans. Ze stelde daarbij vast dat het accent circonflexe, in het Nederlands ook wel bekend onder de naam 'dakje', in de meeste gevallen geen onderscheidende functie heeft als het boven een i of een u staat

Voorzetten online | TaalunieversumMedia is meervoud | TaalheldenHelft minder woorden in Groene Boekje - De StandaardTaaladvies - Team Taaladvies
 • Brand Purmerend.
 • Saone karper.
 • Ranitidine drank.
 • Spaarpot hout.
 • Nieuwe behandeling COPD UMCG.
 • Inbouw BBQ aanbieding.
 • Hypochondrie forum.
 • Bloed geven Gentbrugge.
 • Gasfles 11 kg prijs.
 • Maagzuur 4 weken zwanger.
 • Van Yosemite naar Yellowstone.
 • Griekse pastasalade Dagelijkse kost.
 • Schildklier en lage bloeddruk.
 • Kcal rood fruit.
 • Belgica Meubelen Brugge.
 • Antares A.
 • Bruce Springsteen Duitsland.
 • Leukoplakie afbeeldingen.
 • Muskusschildpad eieren.
 • Gratis echt geld verdienen met spelletjes.
 • Purpura ziekte.
 • E sigaret kopen aanbieding.
 • Waar is het magnetisch veld het sterkst.
 • Kortingscode About You.
 • Hoe maak je een screenshot op laptop.
 • Jungle vlaggetjes.
 • CromoTag GTA 5 TROLL RACE.
 • Josh Peck net worth 2020.
 • Www Alken be gratisbijvriendelijkeplant.
 • Biesbosch met gids.
 • Caraworld.de wohnmobile.
 • Crosstrainer voor slanke benen.
 • Bladwijzer Word.
 • Law School USA.
 • Kinderfeestje politiebureau.
 • ER streaming.
 • Beginnende leverontsteking symptomen.
 • Braun NTF3000 Amazon.
 • Goedkoop naar Klein Curacao.
 • Sturdi producten.
 • Intraventriculaire bloeding bij volwassenen.