Home

Neurologische syndromen

Overzicht syndromen Syndroom

 1. Mensen met het syndroom van Asperger hebben te maken met beperkingen in de sociale interacties en een beperkt aantal interesses. Vaak worden deze interesses erg intens beleefd. Caudasyndroom Het caudasyndroom, ook wel cauda equina syndroom (CES) genoemd, is een acute neurologische aandoening waar de zenuwen in de cauda equina tegelijk uitvallen
 2. Neurologische woordenlijst. Syndromen . 1p duplicatie syndroom. 3p25 deletie syndroom. 4q duplicatie syndroom. 10q22q23 duplicatie syndroom. 11q duplicatie syndroom. 15q11-q13 duplicatie syndroom. 16p11.2 syndroom. 16p13.11 duplicatie syndroom. 17q12 deletie syndroom. 18p-tetrasomie syndroom
 3. Een neurologische aandoening is een aandoening van het zenuwstelsel. Structurele, biochemische, of elektrische onregelmatigheden in de hersenen, het ruggenmerg of andere zenuwcellen kunnen een verscheidenheid aan symptomen veroorzaken
 4. Guillain Barre (neurologische ziekte) Meervoudige oorzaak neuropatische pijn Complex Regionaal Pijnsyndroom Radiculopathie (herniaklachten of het Carpaal Tunnel syndroom) Ischemische neuropathie (zenuwletsel als gevolg van een zuurstoftekort) Neuropathische pijn van het centraal zenuwstelsel. Pijn na een herseninfarct of.
 5. Smith-Magenis syndroom: Neurologische aandoening Het Smith-Magenis syndroom is een genetische aandoening waarbij de patiënt een verstandelijke beperking en andere mentale problemen, typische gelaatstrekken en slaapstoornissen heeft. Tal van bijkomende symptomen zijn daarnaast mogelijk
 6. Het blijkt dat een anti-GAD65 concentratie van >10.000 IU/mL in serum specifiek geassocieerd is met de klassieke syndromen stiff-person syndrome, cerebellaire ataxie, chronische epilepsie en limbische encefalitis. Bij dergelijk hoge concentratie in serum is anti-GAD65 tevens aantoonbaar in liquor, doorgaans >100 IU/mL
 7. gen, ver

Syndromen - Kinderneurologie

 1. Niet-erfelijke vorm (idiopathische neuralgische amyotrofie, Syndroom van Parsonage-Turner of INA). De niet-erfelijke vorm komt ongeveer tien keer vaker voor dan de erfelijke vorm. De schatting is dat NA bij zo'n 17.000 mensen per jaar voorkomt in Nederland
 2. Kinderneurologie pagina waarop informatie wordt gegeven over verschillende neurologische ziektebeelden die optreden bij kinderen
 3. gsverschijnselen, of loopproblemen, de ander tremoren

HIV/aids (neurologische complicaties) Hoofdpijn bij kinderen. Hoofdpijn (chronisch, dagelijks) Horner syndroom. Idiopatische Intercraniële hypertensie, diagnostiek en behandeling. Intracerebraal hematoom (ICH) Intrathecale chemotherapie (werkwijze toedienen) Jakob Creutzfeldt (werkwijze Centraal neurologische aandoeningen (CNA) zijn aandoeningen van het centraal zenuwstelsel. Lees meer over deze aandoeningen Uitleg van elk onderdeel van het neurologisch onderzoek. De meeste mensen met hersenletsel zijn door een neuroloog beoordeeld. De meesten herinneren zich de kleine testjes nog van de tong uitsteken en de vinger naar de neus brengen of proberen in een rechte lijn te lopen. Maar wat doet de arts precies en wat zoekt hij of zij

Neuroleptisch syndroom (NMS) is een zeldzame, maar levensbedreigende aandoening, - een soort lichaam reactie op de ontvangst van neuroleptische drugs, die wordt gekenmerkt door het optreden van koorts, spierstijfheid, veranderde mentale toestand, en ontregeling van het autonome zenuwstelsel Bij lichte toe- of afnemende neurologische syndromen, waarbij de verschijnselen in het beloop wisselen in ernst, is meestal sprake van andere oorzaken dan PNS. In de liquor kunnen pleocytose, eiwitgehalteverhoging en een verhoogde IgG-index worden gevonden. VOORNAAMSTE PARANEOPLASTISCHE NEUROLOGISCHE SYNDROMEN Shy-Drager-syndroom: Progressieve neurologische aandoening. Het Shy-Drager-syndroom is een zeldzame neurologische aandoening waarbij bepaalde zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg geleidelijk afsterven. Door de degeneratieve aandoening werken bepaalde lichaamsfuncties niet meer goed, daar deze aangestuurd worden door de afstervende. Neurologische syndromen Spinale shockfase Een traumatische dwarslaesie geeft in het acute stadium de zogenaamde 'spinal shock'-fase. Deze moet onderscheiden worden van een systemische shock (bijvoorbeeld ten gevolge van bloedverlies). Bij spinale shock is er verlies van motorische en sensorisch Rett-syndroom: Neurologische aandoening, vooral bij meisjes Het Rett-syndroom is een neurologische aandoening en ontwikkelingsstoornis die door een genetische verandering tot stand komt. Bijna steeds zijn meisjes getroffen door deze zeldzame, ernstige ziekte

Neurologische Rehabilitation - Waldklinik Jesteburg

Conversie betekent letterlijk omzetting. Iemand met een conversiestoornis zet een psychisch probleem om in een lichamelijk probleem. In de DSM-5 is functionele neurologische symptoomstoornis (FNSS) synoniem voor 'conversiestoornis. Oudere benaminingen zijn: hysterie en syndroom van Briquet Paraneoplastische neurologische syndromen (PNS'en) zijn ernstige neurologische syndromen die samenhangen met kanker, maar die per definitie niet direct worden veroor- zaakt door de tumor zelf of door metastasen, noch door vasculaire, metabole, infectieuze of met de behandeling samenhangende factoren.12 De diagnose van een PNS is vaak lastig omdat bij ongeveer 70% van de patiënten nog geen maligniteit is vastgesteld op het moment dat de neuro- logische klachten en uitvalsverschijnselen ontstaan

Neurologische aandoening - Wikipedi

Neuropatische pij

 1. Mensen kunnen ernstige neurologische klachten of hersenletsel overhouden aan Covid-19. Mensen kunnen ook met ernstige neurologische klachten in het ziekenhuis komen en daar positief getest worden op het coronavirus, zonder dat ze last hadden van koorts of hoesten
 2. 1. Overzicht Caudasundroom. Het caudasyndroom, ook wel cauda equina syndroom (CES) genoemd, is een acute neurologische aandoening waar de zenuwen in de cauda equina tegelijk uitvallen. De uitval wordt meestal veroorzaakt door de aanwezigheid van een hernia of tumor, en zorgt voor directe uitval van functies in het onderlichaam
 3. Radiculair syndroom. Een radiculair syndroom is een verzameling van klachten die ontstaan door pijn vanuit een en uw wortel in uw rug. Dit kan bijvoorbeeld door een hernia of wervelkanaalstenose ontstaan. U heeft last van pijn en/of uitval in een been, soms ook rugpijn
 4. g Restless Legs syndroom (RLS) wordt aangeduid, is een neurologische aandoening die zich kenmerkt door een irriterend, branderig gevoel, diep in de kuiten, soms beurtelings, soms in beide kuiten tegelijk. lees meer »
 5. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen nociceptieve (weefselbeschadiging) en neuropathische (zenuwbeschadiging) pijn. Onder een radiculair syndroom wordt verstaan: uitstralende pijn in respectievelijk schouder en/of arm (cervicaal radiculair syndroom, CRS) of bil/been (Lumbaal radiculair syndroom, LRS), vergezeld van één of meer symptomen die.
 6. Conversie / Functionele neurologische symptomen. De meeste patiënten met functionele neurologische stoornissen hebben meer dan één symptoom. Over het algemeen worden deze symptomen gezien als onderdeel van één aandoening in plaats van verschillende individuele aandoeningen

Radiculair syndroom. Een radiculair syndroom is een verzameling van klachten die ontstaan door pijn vanuit een en uw wortel in uw rug. Dit kan bijvoorbeeld door een hernia of wervelkanaalstenose ontstaan. U heeft last van pijn en/of uitval in een been, soms ook rugpijn. Een radiculair syndroom komt veel voor en is in Samenvatting Cursus Neurologie Suria Amy Rowell 5 - Acute vertigo, nausea, nystagmus - Ipsilat hemi ataxie - Horner syndroom (ptose en miose) - Dysfagie, heesheid, gordijnteken naar gezonde kant (uvula), ipsilateraal verminderde braakreflex - Thermoanalgesie in ipsilat gelaat en contralat lichaamshelft D/ beeldvormin

Dementie is een klinisch syndroom dat gekenmerkt wordt door cognitieve stoornissen in meerdere domeinen (waaronder geheugen), die hinder geven in het dagelijks functioneren. De belangrijkste ziekten die leiden tot dementie zijn van neurodegeneratieve aard: de ziekte van Alzheimer, dementie met Lewy-lichaampjes en frontotemporale dementie Hebt u veel last van hoofdpijn, vergeetachtigheid, dubbelzien, een doof gevoel in uw voeten of een uitstralende pijn in een arm of been? Het zijn klachten die kunnen wijzen op een neurologische aandoening. Uw huisarts stuurt u hiervoor door naar de neuroloog, de specialist die zich bezighoudt met het zenuwstelsel en de spieren. Neurologische aandoeningen zijn bijvoorbeeld epilepsie, een. Het specialisme Neurologie houdt zich bezig met aandoeningen van hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren. Op de polikliniek Neurologie van ACIBADEM International Medical Center worden volwassenen met de meest voorkomende neurologische ziekten onderzocht en behandeld

Oorzaak. De oorzaak van het syndroom van Korsakov is een ernstig vitamine B1-tekort, dat ontstaat bij langdurig alcoholgebruik in combinatie met slechte voeding.Ook kan de lever zo beschadigd raken dat deze de vitamine B1 (ook thiamine genoemd) niet meer kan omzetten. De ziekte ontstaat geleidelijk; vaak is er al langere tijd sprake van geheugenstoornissen en zelfverwaarlozing Neurologie. Ons team Neurologie behandelt aandoeningen in uw hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren. Zo behandelen onze neurologen bijvoorbeeld CVA, hernia's, het carpaal tunnelsyndroom (CTS), duizeligheid en hoofdpijn Encefalopathie is de medische term voor 'ziekte, schade of storing van de hersenen'. Schade aan de hersenen kan vele oorzaken hebben. Bij het syndroom van Wernicke is de oorzaak een tekort aan vitamine B1. Hierdoor treden neurologische stoornissen op. Oorzaken. Mensen die ernstig verslaafd aan alcohol, zorgen niet goed voor zichzelf Soms komen de plotselinge beenbewegingen ook overdag voor. Als de bewegingen tijdens apneus voorkomen zijn het vaak schrikreacties. Dit zijn vaak periodieke beenbewegingen tijdens de slaap (Periodic Limb Movement Syndroom). Restless legs syndroom (RLS) Het syndroom van de rusteloze benen is een bewegingsdrang in de benen Neurologie is een medisch specialisme dat ziekten van het zenuwstelsel onderzoekt en behandelt. Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Op de kliniek Neurologie behandelen we mensen van boven de 17 jaar die neurologische onderzoeken ondergaan, therapie volgen, geopereerd worden en verpleging nodig hebben die niet in de thuissituatie kan plaatsvinden

Smith-Magenis syndroom: Neurologische aandoening Mens en

Het Panayiotopoulos syndroom is een relatief frequent optredende vorm van epilepsie. Ongeveer zes procent van de kinderen met epilepsie tussen één en vijftien jaar heeft deze vorm van epilepsie. De piek van de debuutleeftijd ligt tussen de drie en de zes jaar, maar de spreiding is groot Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie Neurologie en Neurochirurgie zijn specialismen die zich bezighouden met de diagnose en behandeling van aandoeningen aan het zenuwstelsel neuroloog behandelt, zijn onder meer epilepsie, migraine, multiple sclerose (MS), ziekte van Parkinson, carpaal tunnel syndroom, nek- of rughernia en hersentumoren Neurologie is het specialisme dat zich bezighoudt met ziekten en aandoeningen van hersenen, ruggenmerg en de spieren. Het vakgebied beslaat een breed spectrum van heel verschillende aandoeningen: van beroerte, hersentumoren, Parkinson, multiple sclerose en dementie tot duizeligheid, carpaal tunnel syndroom en hoofdpijn

Carpaal tunnel syndroom. Het carpale-tunnelsyndroom is een klachtenpatroon veroorzaakt door een beknelling van de zenuw die loopt in het midden van de arm (nervus medianus) in het verloop van de overgang van de onderarm naar de hand ter hoogte van de pols (carpale tunnel). Dit is een nauw kanaal gevormd door de handwortelbeentjes en een stevig. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Neurologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de structuur, de functies en afwijkingen van het zenuwstelsel Neurologische beperkingen zijn aandoeningen van het zenuwstelsel. Handelingen die men normaal verricht zonder te hoeven nadenken, zijn ten gevolge van de aandoening niet meer zo vanzelfsprekend en hebben daardoor veel invloed op het functioneren in het dagelijkse leven Naast de polikliniek Neurologie zijn er verschillende gespecialiseerde neurologische afdelingen. Wanneer u armklachten en/of een carpaal tunnel syndroom (CTS) heeft, is er een speciale CTS/Arm-polikliniek. Bij rugklachten zoals een hernia of chronische pijn, is er de Rugpolikliniek Neurologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggemerg, de zenuwen en de spieren. De neuroloog behandelt aandoeningen zoals bijvoorbeeld epilepsie, beroerte, MS, de ziekte van Parkinson, maar ziet ook mensen met hernia's, hoofdpijn en het carpaal tunnel syndroom

Antistoffen tegen GAD65 bij neurologische syndromen

Binnen het specialisme Neurologie van het Maasstad Ziekenhuis worden patiënten met aandoeningen zoals onder andere hernia's, hoofdpijn of epilepsie behandeld, maar ook patiënten met andere neurologische aandoeningen of klachten. Bij de polikliniek kunt u terecht voor een medische consultatie, onderzoek of kleine behandeling Over neurologie De neurologen van Máxima MC diagnosticeren en behandelen aandoeningen aan hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren, zowel bij volwassenen als kinderen. Ziekten die de neuroloog diagnosticeert en/of behandeld zijn bijvoorbeeld: migraine , nek- en rughernia , ziekte van Parkinson , beroerte , epilepsie , slaapstoornissen , MS , polyneuropathie en carpaal tunnel syndroom (CTS) Neurologie. Uw hersenen beïnvloeden hoe u beweegt, praat en wat u om zich heen ziet. Hiervoor gebruikt u niet alleen uw hersenen, maar ook ook uw spieren, zenuwen en ruggenmerg. Voor de behandeling van het carpaal tunnel syndroom kunt u door de speciaal ingerichte. Ik ben Anouk Hultermans, ik ben 18 jaar en ben geopereerd aan het Thoracic Outlet Syndroom (TOS). Ik ben 3 maanden geleden geopereerd door Prof.J. Teijink in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Mijn verhaal wil ik graag delen zodat jongeren mensen zoals ik ook geholpen kunnen worden aan het Thoracic oulet syndroom

Polikliniek Neurologie. Contact. Telefoonnummer 043-387 65 00. Openingstijden. Maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 17.00 uur. Route in het ziekenhuis. Carpale Tunnel Syndroom; Hart en vaatcentrum. Indien er sprake is van een neuro vasculaire aandoening zoals een herseninfarct,. U kunt bij Excellent Klinieken terecht voor alle neurologische behandelingen en pijnbehandelingen. Heeft u vragen, bel ons voor meer informatie

Het carpale tunnelsyndroom komt veel voor. Bij dit syndroom is er een beknelling van een zenuw (de nervus medianus) in de pols. De klachten bestaan uit pijnlijke tintelingen in de hand en vingers (duim, wijs-, middel- en ringvinger) De neuroloog onderzoekt en behandelt ziekten van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. U kunt bij ons terecht voor de behandeling van alle neurologische aandoeningen. Wij zijn een expertisecentrum voor de behandeling van een beroerte (CVA of TIA), hersentumoren en slaapstoornissen Het thoracic-outlet syndroom (TOS) is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij een vaatzenuwbundel in de schouderregio bekneld raakt. Dit geeft problemen in het gebied waar de vaatzenuwbundel naartoe loopt. De klachten bevinden zich hierdoor meestal in de arm en de hand Doel van het neurologisch onderzoek is: het correct stellen van de neurologische (syndromale) diagnose, die het niveau en de compleetheid van de laesie bevat; het zo precies mogelijk vast stellen/objectiveren van de uitval; het geven van een prognose; eventueel het evalueren van behandelingen (chirurgisch en/of medicamenteus). Conclusies. Niveau 3 Het serotoninesyndroom bestaat uit een combinatie van autonome, psychiatrische en neurologische symptomen. Met name combinaties van een MAOI met klassieke antidepressiva of SSRI's blijken aanleiding te kunnen geven tot het ontstaan van dit syndroom. Symptomen. Autonome dysfunctie (functiestoornissen autonome zenuwstelsel

Het Restless Legs Syndroom kan niet worden vastgesteld door een enkele test. Vaak laten standaard neurologische onderzoeken geen tekenen van afwijking zien. Dikwijls zal een arts daarom de diagnose stellen op basis van de beschrijving van de symptomen door de patiënt en aanvullend (slaap)onderzoek Het hemofagocytair syndroom: inleiding Primaire of genetische HLH: Farquhar en Claireaux in 1952 2 soorten: Familiale HLH (FHLH): + familiale anamnese of genetisch defect Immuundeficiëntie syndromen, zoals het Chediak-Higashi syndroom (CHS), Griscelli syndroom (GS2) en X-linke Neurologie houdt zich bezig met het behandelen van aandoeningen aan het zenuwstelsel en het spierstelsel zoals de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. Dat betekent dat mensen met epilepsie, Multiple Sclerose (MS), de ziekte van Parkinson, dementie, spierziekten, hersentumoren, hernia en carpaal tunnel syndroom behandeld worden door onze neurologen

Stichting FNS - Een website over Functionele Neurologische

Paraneoplastisch neurologische verschijnselen zijn kanker-gerelateerde syndromen, die elk onderdeel van het zenuwstelsel kunnen beïnvloeden. De neurologische symptomen kunnen snel progressief zijn en zijn vaak irreversibel. Snelle tumorcontrole kan de klinische uitkomst van de PNS's verbeteren [Beukelaar 2006; Harrison 2008; 335] Neurologie De afdeling Neurologie behandelt ziekten in je hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren. Een neuroloog kijkt onder meer naar klachten zoals, hoofdpijn, duizeligheid, dubbelzien, uitstralende pijn in het been of de arm, slaapstoornissen, duizeligheid, epilepsie, spierzwakte en stoornissen van denken, gedrag en geheugen

Neuralgische amyotrofie - Radboudum

Video: Kinderneurologie.e

PPT - Als het kwartje niet valt Zwakbegaafdheid enNeurologie & neurologische Reha Erlangen | Klinikum am

Functioneel Neurologische Stoornis: softwareprobleem in

 1. Rett Syndroom neurologie pagina. Links en veel informatie over Rett Syndroom en neurologie
 2. Het Horner-syndroom: Neurologische aandoening. Het Horner-syndroom is een relatief zeldzame neurologische aandoening gekenmerkt door een vernauwde pupil (miosis), een afhangend bovenste ooglid (ptosis), een teruggetrokken oogbol en de onmogelijkheid om te zweten aan één zijde van het gezicht (anhidrose)
 3. Het Guillain-Barré syndroom (GBS) begint meestal vrij plotseling. Het is goed te behandelen. GBS is een aandoening van de motorische zenuwen die vanuit het ruggenmerg naar de spieren lopen en de gevoelszenuwen die van huid, gewrichten en spieren naar het ruggenmerg gaan. Meer over oorzaak en verschijnselen van GB

Neurologie Richtlijnen voor artsen - Erasmus M

Neurologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen aan hersenen, ruggenmerg en zenuwen. Ook behandelt de neuroloog sommige spierziekten. Op deze pagina vindt u algemene informatie over neurologie. De neurologie is een breed vakgebied En bij ingewikkelde neurologische operaties is goede bewaking van de hersenfunctie belangrijk. Onze afdeling Klinische Neurofysiologie zorgt daarvoor. Klinische Neurofysiologie is onderdeel van de afdeling Neurologie en werkt samen met veel collega-specialisten in ons ziekenhuis. Zoals de neuroloog, KNO-arts, kinderarts en vaatchirurg

Neurologie is het specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van ziektes van het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg zoals de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, herseninfarcten en hersenbloedingen), de zenuwen (zoals het carpale tunnel syndroom) en het spierstelsel zoals bijv de ziekte van Duchenne Het syndroom kenmerkt zich in meer of mindere mate door: een afwijkende lichaamssamenstelling (meer vetmassa minder spiermassa) en hypotonie (spierzwakte op jonge leeftijd) waardoor kinderen sneller vermoeid zijn en minder activiteiten aan kunnen; ademstilstanden tijdens de slaap; bijnier insufficiëntie; vertraagde groei en ontwikkeling, verstoorde hormoonhuishouding; verhoogde kans op scoliose; skinpicking; dikker en taaier speeksel; gedragsproblemen; autisme; vertraagde stofwisseling en.

Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA

Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen aan je zenuwstelsel: je hersenen, ruggenmerg en zenuwen. Voorbeelden van neurologische aandoeningen zijn epilepsie, dementie, MS en spierziekten. Iedere aandoening heeft eigen, kenmerkende verschijnselen als pijn, vermoeidheid, psychische problemen of moeite met bewegen Neurologie in het St. Antonius Ziekenhuis. Onze neurologen behandelen per jaar ongeveer 15.000 nieuwe patiënten. Zij hebben daardoor ruime ervaring met vele soorten neurologische aandoeningen, onderzoeken en behandelingen. Niet voor alle aandoeningen is een geneesmiddel beschikbaar. Vaak is er wel een behandeling van de symptomen mogelijk Neurologie De N.D.T. neurologische oefenmethode (Neuro Developmental Treatment) is het wereldwijd bekende en toegepaste behandelingsconcept voor de behandeling van cerebrale en neurologische defecten, ontwikkeld door het vele malen bekroonde Engelse echtpaar Bertha Bobath (fysiotherapeute) en dr. Karel Bobath (neuroloog) Neurologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van het zenuwstelsel in de meest brede zin. Zowel bij volwassenen als kinderen. De neurologen van het ETZ onderzoeken en behandelen diverse neurologische aandoeningen, zoals beroerte, hernia, hoofdpijn en Parkinson Bij mentale-retardatiesyndromen, zoals het Angelman syndroom, Down syndroom, Rett syndroom en Fragiele X syndroom, komt vaak epilepsie voor met een voor dat syndroom kenmerkende vorm. De recente ontwikkelingen bij genetisch onderzoek maken het mogelijk om diagnostiek te verrichten naar onderliggende epilepsiesyndromen en/of mentale retardatiesyndromen

Bij het eerste bezoek aan de neuroloog wordt de ziektegeschiedenis (anamnese) afgenomen en vindt het neurologisch onderzoek plaats. Soms kan het zijn dat u eerst gezien wordt door de co-assistent en aansluitend door de neuroloog. Bij dit onderzoek worden afhankelijk van uw klachten een aantal functies getest, zoals de spierkracht en de reflexen Neurologie in het kort. Neurologie richt zich vooral op ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Een neuroloog probeert eerst een diagnose te stellen en daarna eventueel te behandelen. De neurologen bij DC Klinieken zijn ook gespecialiseerd in het behandelen van hoofdpijn, zoals migraine, spanningshoofdpijn en aangezichtspijn Functionele neurologie. Veel klachten hebben hun oorsprong hebben in een disfunctie van het zenuwstelsel. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij migraine, duizeligheid, dystonie (een stoornis in de spierspanning), whiplash, hersenschudding, evenwichtsstoornis, CRPS (dystrofie)

Neurologisch onderzoek / Informatie Hersenletsel-uitleg

Carpale-tunnel-syndroom Bij het carpaal-tunnel-syndroom (CTS) is een zenuw in de pols bekneld geraakt. Deze loopt van de onderarm naar de hand via een tunnel: de carpale tunnel (zie afbeelding). In deze tunnel loopt ook een aantal pezen. Bij irritatie of zwelling hiervan kan de zenuw bekneld raken en ontstaan klachten Het Korsakov syndroom is een neurologische aandoening die blijvende geheugenstoornissen en gedragsproblemen veroorzaakt. De ziekte is het resultaat van een ernstig gebrek aan thiamine (vitamine b) en wordt ook wel Korsakow of Korsakoff genoemd. In Nederland komt het Korsakov syndroom vrijwel alleen voor als resultaat van alcoholisme Neurologie | Restless Legs Syndrome (RLS) Wat is het? Restless legs syndrome (RLS) is de Engelse benaming voor een ziektebeeld dat, letterlijk vertaald, rusteloze benen betekent. Het is een hinderlijke aandoening die relatief vaak voorkomt (1 op de 20 mensen) en voora

Neuroleptisch syndroom : oorzaken, symptomen, diagnose

Het Susac syndroom is een zeer zeldzame aandoening waarbij de kleine bloedvaten in de hersenen, ogen (netvlies of retina) en binnenoor (cochlea) ontstoken en vernauwd geraken. Neurologische aandoeningen. De neuroloog behandelt verschillende ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Dementie Met het syndroom van Down valt goed te leven. Toch zijn er een aantal punten waar je als moeder goed op moet letten. Kinderen met het Downsyndroom lopen namelijk een hoger risico op verschillende ziektes en afwijkingen Dit soort neurologische paraneoplastische syndroom is moeilijk te onderscheiden van andere symptomen die verschillende chronische ziekten te begeleiden. Subacute Sensorische Neuropathie . Subacute sensorische neuropathie is een zeldzame maar meer specifieke vorm van perifere neuropathie

Komfortstation | Neurologische Klinik Sorpesee u00 ─ Ihre

Paraneoplastische neurologische syndromen; nieuwe

Cognitieve en neurologische beperkingen hebben te maken met het zenuwstelsel, inclusief de hersenen. Deze beperkingen kunnen spraak, gehoor, zicht, beweging en begrip beïnvloeden. Ze hebben niet noodzakelijk invloed op de intelligentie van een persoon Neurologie is het specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van ziektes van het zenuwstelsel, waaronder hersenen, ruggenmerg en zenuwen en de spieren. Op de polikliniek worden mensen gezien met klachten van hoofdpijn, duizeligheid, pijn, zwakte en gevoelsstoornissen. Neurologische ziekten zijn bijvoorbeeld migraine, epilepsie, slaapstoornissen en dementie. Maar ook MS en de. KBG syndroom komt zowel bij jongens als bij meisjes voor en kan geen generatie overslaan. Wel kan een ouder of ander familielid heel subtiele kenmerken hebben, waardoor nooit eerder aan KBG syndroom is gedacht. Radboudumc Expertise­centrum Zeldzame aangeboren ontwikkelings­stoornissen Binnen dit. Op de afdeling Neurologie van Alrijne kunt u terecht voor onderzoek en behandeling van ziekten die te maken hebben met het zenuwstelsel en de spieren, zoals bijvoorbeeld een beroerte, hersentumor, hoofdpijn, dementie, multiple sclerose, spierziekten, carpaaltunnelsyndroom en de ziekte van Parkinson Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES), also known as reversible posterior leukoencephalopathy syndrome (RPLS), is a rare condition in which parts of the brain are affected by swelling, usually as a result of an underlying cause.Someone with PRES may experience headache, changes in vision, and seizures, with some developing other neurological symptoms such as confusion or weakness.

Online vertaalwoordenboek. ES:neurologisch syndroom. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Spuitwater in de aderen, marcherende mieren door de benen of elektriciteit in de kuiten. Mensen met het Restless Legs Syndroom (RLS) omschrijven hun klachten vaak op deze vage wijze. Het gaat hier om een neurologische bewegingsstoornis die ook wel het Wittmaack-Ekbom Syndroom of Rusteloze Benen Syndroom wordt genoemd Paraneoplastische neurologische Syndrome (PNS) sind seltene neurologische Erkrankungen, welche mit Tumoren assoziiert auftreten, allerdings weder durch lokale Tumorwirkungen noch indirekt durch vaskuläre, toxische oder metabolische Effekte ausgelöst werden

Bizarre syndromen (ziektes) - René van MaarsseveenInfos zum Aufenthalt in der Neurologischen Klinik Sorpesee

Hallo, ik heb de diagnose functioneel neurologisch syndroom gekregen. Maar in hoeverre is dit een diagnose. Ik heb meer het idee, van we weten het niet, dat Guillain-Barré syndroom (GBS) Guillain-Barré syndroom (GBS) Acute inflammatoire demyeliniserende polyradiculoneuropathie (AIDP) De weken voor het ontstaan van de neurologische symptomen is er vaak een infectieuze episode die de ziekte triggert op www.vangorcumstudie.nl en vervolgens zoeken op de titel 'Neurologie voor verpleegkundigen' of via het vakgebied 'Verpleegkunde' op de homepage. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvol neurologisch syndroom omvat een aantal neurologische symptomen die kunnen gaan van milde ataxie tot gegeneraliseerde convulsieve aanvallen. Verder zijn hypertensie, hypoglycemie, hepatoencephalopathie en het ontwikkelen van multiple verworven shunts mogelijke complicaties. De patiënt uit deze. hernia's-radiculaire syndromen, neuro-oncologie, sport gerelateerde neurologie in samenwerking met SM

 • Zoover bungalowpark.
 • Sinussen vrijmaken.
 • Nummer verbergen Samsung.
 • Sensitest ovulatietest Digitaal.
 • Uitslagen geometrische vormen.
 • Natuurlijke doorslapers.
 • Koopzondag Houten Action.
 • BOTZ PRO glazuur.
 • Deur magneet GAMMA.
 • Dokter van wacht Kapellen 2950.
 • Parkeren Grave.
 • Leren handschoenen heren gevoerd.
 • Sony RX100 VI Macro performance.
 • Kabaal 6 letters.
 • Budget tips student.
 • DIVA 5.
 • 4 november Rusland.
 • Nadir betekenis.
 • O g3ne Lisa Vol.
 • Beginnende leverontsteking symptomen.
 • Ella Betsi Janet Gruffudd.
 • Witte kat karakter.
 • Kawaii TEKENEN verjaardag.
 • Top Gear review.
 • Gratis kerstvideo.
 • Memory wire armband.
 • Geel en rood mengen.
 • Lede mondmasker.
 • Coverbands Limburg.
 • Oude Radio jingles.
 • Kikkererwten curry garam masala.
 • George Michael last photo.
 • Buy wow game time code.
 • Jung persoonlijkheidstypen.
 • Jan Peter Balkenende vermogen.
 • Oude mails terughalen Windows 10.
 • Frituur Astene.
 • Dry Needling kuit YouTube.
 • Zelfbewust gedrag.
 • Flying Tiger Zoetermeer.
 • Milbemax Kleine Hond.