Home

Redoxreacties vwo

Redoxreacties 1 5 vwo Geef, met behulp van de halfreacties, de reactievergelijkingen van de volgende redoxreacties: 1 Waterstofperoxideoplossing en vast zink. Aanwezige deeltjes: H 2 O 2 | H 2 O | Zn Sterkste RED en OX: OX RED RED: Zn Zn2+ + 2e- 1 OX: H 2 O 2 + 2e- 2 OH- 1 + Zn + H 2 O 2 Zn2+ + OH Oefenopgaven REDOX vwo OPGAVE 1 Geef de halfreactie waarbij 01 P 2 O 5 wordt omgezet in PH 3. 02 Jodaat, IO 3-in neutraal milieu wordt omgezet in H5 IO 6. 03 Methanol in zuur milieu wordt omgezet in methaan. 04 Ethaanzuur wordt omgezet in oxaalzuur. 05 Antimoonoxide (Sb 2 O 3) in zuur milieu wordt omgezet in antimoon Het arrangement Redox vwo is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt H11 Redoxreacties Scheikunde. 11.2 Reacties met elektronenoverdracht. Redoxreactie: een reactie waarbij elektronen overdracht plaatsvindt (e.g. zuur en metaal). Bij redoxreacties laat je vaak de O achterwegen, dus niet H 3 O+ maar H+. 1) Er ontstaan of verdwijnen elementen. 2) Lading verandert

Redoxreacties 2 5 vwo Magnetiet Magnetiet is een ijzererts (Fe 3 O 4) dat wordt gedolven om ijzer te winnen. Het erts wordt verhit, waarna er koolstofmonoxide doorheen geblazen wordt. Er treedt een redoxreactie op waarbij (gesmolten) ijzer ontstaat en er ontwijkt koolstofdioxide. 1 Geef de vergelijkingen van de halfreacties Redoxreacties waarbij de reductor boven de oxidator staan, vinden niet uit zichzelf plaats. Je kan deze reacties echter wel dwingen om plaats te vinden, door er elektronen in te pompen. (=scheikunde 2 stof) Zo'n reactie heet dan een electrolyse. Op deze manier kun je bijvoorbeeld water electrolysere Hoe hoger V 0, hoe sterker de oxidator en hoe zwakker zijn geconjugeerde reductor. - Een redoxreactie: ΔV 0 = V 0 (OX) - V 0 (RED) is aflopend, als ΔV 0 ≥ 0.3: volt. niet merkbaar zal verlopen, als ΔV 0 ≤ -0.3: volt. een evenwichtsreactie is, als -0.3 < ΔV 0 < 0.3: volt. stappenplan opstellen redoxreacties. stap Dit zijn de filmpjes over redox: inleiding (voor als je bijna alles van redox bent vergeten).. redoxreacties opstellen met tabel 48 (de juiste oxidator en reductor halfreacties vinden en optellen) notatie van stoffen en oplossingen Hoe noteer je de stoffen in een redocvergelijking?. een halfreactie bedenken die niet in binas staat (halfreacties die op toetsen meer dan 1 punt opleveren Een redoxreactie is een reactie tussen atomen, moleculen en/of ionen waarbij elektronen worden uitgewisseld (elektronenoverdracht).De term redox is een samenstelling van de begrippen reductie en oxidatie.Dit soort reacties wordt veel toegepast in batterijen en accu's.Ook roesten is een redoxreactie, namelijk de oxidatie van ijzer

Oefeningen redoxreacties opstellen Onderstaande stoffen worden steeds samengevoegd. Geef de reactievergelijking als er daadwerkelijk een reactie plaatsvindt. Als er geen reactie plaatsvindt leg dan uit waarom dit niet gebeurt. 1. Tin en een overmaat zilvernitraat oplossing Aanwezige deeltjes: Sn(s), Ag+(aq), NO 3-(aq) en H 2 O ox red Ag+ Sn H 2. Kijk op https://digistudies.nl voor een overzicht van meer dan 700 video's van álle examenvakken en onderwerpen! De video's op het platform worden overzichte.. Vrijwel geen redoxreacties bij vwo scheikunde 18 mei 2017 18:45 18-05-17 18:45 Laatste update: 18 mei 2017 19:21 Update: 18-05-17 19:21 Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via Twitter. Redoxreacties - theorie en berekening Lithium reageert vijandig met water, waarbij waterstofgas en een oplossing van lithiumhydroxide wordt gevormd. Cesium reageert nog heftiger met water waarbij de container soms breekt

Redox vwo - Lesmateriaal - Wikiwij

Scheikunde hoofdstuk 11 redoxreacties vwo 5 11.2 reacties met elektronenoverdracht Een reactie waarbij een elektronenoverdracht plaatsvindt heet een redoxreactie. Vaak schrijf je bij een redoxreactie met een zure oplossing geen 3+ maar alleen +. In tabel 48 van de binas staan redoxreacties. Dit zijn slechts de halfreacties. Een rodoxreactie is een reactie tussen een reductor en een. Voorbeeldtoets redox (havo/vwo) Opgave 1 Membraan Elektrolysebij AkzoNobel AkzoNobel in Delfzijl produceert zo'n 90.000 ton chloor per jaar. Op hun website staat het volgende: Voor de productie van chloor is pekel de basis. Gezuiverde pekel wordt met behulp van stroom (elektrolyse) en speciale membranen, dat zijn filters met hele kleine poriën

Scheikunde hoofdstuk 11 redoxreactiesvwo 5. 11.1 reacties met elektronenoverdracht. Een reactie waarbij een elektronenoverdracht plaatsvindt heet een redoxreactie. Vaak schrijf je bij een redoxreactie met een zure oplossing geen . H 3 O + maar alleen . H + . In tabel 48 van de binas staan redoxreacties. Dit zijn slechts de halfreacties Re: Redoxreacties (halfvergelijkingen) - VWO niveau Nee, je moet die laatste kiezen omdat die WEL klopt. De zuurstof- en ladingsbalans klopt namelijk alleen bij de laatste

Scheikunde - Hoofdstuk 11 - Redoxreacties - StudeerSne

 1. Redoxreacties vinden veelal plaats in batterijen of accu's. Een bekende redoxreactie is roesten, dit is namelijk de oxidatie van ijzer. Wanneer je scheikunde volgt in de bovenbouw op de middelbare school, is de kans groot dat je leert hoe je een redoxreactie op kunt stellen
 2. Scheikunde 5 VWO - Hoofdstuk 8 + 9 - Zuren en basen Scheikunde samenvatting zuren, basen en buffers Scheikunde verslag staalpil titratie Scheikunde samemvatting Chemie vwo 4 en 5 Samenvatting hoofdstuk 11 Scheikunde H11 Redoxreacties (Chemie Overal
 3. Eindexamen vwo scheikunde 2013-I havovwo.nl havovwo.nl examen-cd.nl Fluoride in tandpasta Eén van de stoffen die in tandpasta aanwezig zijn, zorgt ervoor dat vet en vuil dat aan het gebit kleeft, los komt van de tanden en kiezen en bij het spoelen van de mond met het spoelwater wordt afgevoerd
 4. Als voorbereiding voor mijn proefwerk ben ik begonnen aan de opgaves van redoxreacties die te vinden zijn op willdewolf.nl (vwo, redox). De theorie van redoxreacties in mijn boek begrijp ik, en in de simpele opgaven kan ik makkelijk de oxidator en de reductor vinden, maar de opgaves van deze site willen maar niet lukken
 5. redoxreacties (1) Voor het voorspellen van redoxreacties maken we gebruik van tabel 48. De oxidatoren zijn van boven naar beneden gerangschikt in afnemende sterkte. (Vergelijk de figuren op sheet 6 en 8.) De rangschikking van de sterkte van de reductoren is dus omgekeerd en neemt van onder naar boven toe. (Een sterke ox 1 gaat samen met een.

VWO TTO Docenten Frits Redoxreacties. Hieronder is informatie te vinden over redoxreacties, vergelijkingen van redoxreacties en het opstellen van redoxreacties. Redoxreacties Vergelijkingen van redoxreacties. Scheikunde havo en vwo havo (4 & 5) en vwo (4, 5 & 6) Uitlegvideo 482 7.6 Chemie overal. Geef een cijfer. Uitlegvideo over: Wat is een redoxreactie? en Hoe stel ik zelf een redoxreactie op? Opstellen Scheikunde Redoxreacties Redox. Deel deze video . Pieter Soeteman . Door: Pieter Soetema

Samenvatting chemie overal vwo 5 h11 redoxreacties

Redoxreacties waarbij de reductor boven de oxidator staan, vinden niet uit zichzelf plaats. Je kan deze reacties echter wel dwingen om plaats te vinden, door er elektronen in te pompen. (=scheikunde 2 stof) Zo'n reactie heet dan een electrolyse. Op deze manier kun je bijvoorbeeld water electrolyseren scheikunde samenvatting examenstof vwo over redoxreacties en andere samenvattingen voor scheikunde, Natuur en Gezondheid. Een duidelijke samenvatting van scheikunde, over het onderwerp redoxreacties. De samenvatting is een deel van een reeks samenvattingen die te gebruike.. Samenvatting Scheikunde VWO 2 Zouten: Zouten zijn opgebouwd uit positief geladen metaalionen en negatief geladen niet-metaal ionen. Tussen de positieve en negatieve ionen bevindt zich een sterke ionbinding. Ionen zijn elektrisch geladen atomen. Als een zout oplost, komen de ionen van elkaar los. Opgeloste zouten bevatten dus vrije ionen e Kunnen koolstofverbindingen redoxreacties ondergaan? Wat wordt bedoeld met de edelheid van metalen? Hoe noteer je een celdiagram? Wat is een elektrolyt? Wat is een elektrode? Wat is een anode en kathode? Andere hoofdonderwerpen. De uitleg op deze site is ingedeeld in een aantal hoofdonderwerpen

Kies scheikunde in 2016 of vwo in 2016 als u breder geïnformeerd wilt worden. Officiële publicaties. bij scheikunde vwo 2016. 16 maart 2016. Centrale examens in 2016 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling) 10 maart 2016. Wijziging. Heel veel redoxreacties komen we in de praktijk tegen, ook in het dagelijks leven, zoals het verbranden van brandstoffen als benzine met zuurstof, of het roesten van ijzer, maar ook de energieproductie in het menselijk lichaam. Allemaal verbrandingsreacties. Toch zullen de meeste redoxreacties van deze cursus niet zozeer verbrandingsreacties zijn Om de cursus scheikunde vwo goed af te kunnen ronden heb je minimaal scheikunde op vwo 4 of havo 5 niveau nodig. Bij twijfel of je voldoende voorkennis hebt voor deze cursus, kun je dit document doorkijken. Daarin staat uitgelegd welke kennis je nodig hebt Reactievergelijkingen kloppend maken, redoxreacties met halfreacties 09:40 Reactievergelijkingen kloppend maken, redoxreacties met halfreacties Scheikunde havo, vwo Uitlegvideo 50 8. Redoxreacties. Zo doe je dat. Stap 1Inventariseer de aanwezige deeltjes. Stap 2Zoek in tabel 48 de sterkste oxidator en neem vergelijking over. Stap 3Zoek in tabel 48 de sterkste reductor en neem de vergelijking omgekeerd over. Stap 4Kijk of de reactie verloopt : de halfvergelijking van de oxidator moet boven de halfvergelijking van de reductor.

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 11: redoxreacties (5e

Heb er in bovenbouw VWO erg veel aan gehad, wat volgens mij heeft geleid tot een prima examen. Top! Rick van der Linden Shout out naar U, misschien dat ik toch mn SE ga halen ;) Sander van B Ik heb morgen een SO over deze stof, dit helpt me echt. Dank u wel!!! Luuk Boy. Scheikunde Hier vind je alle vwo scheikunde-examens vanaf 2002, ook in losse vragen en antwoorden. Speciaal voor docenten: Op deze stick staan 53 havo- en 70 vwo-examens. Alle 643 examenvragen en van de laatste jaren ook alle antwoorden, zijn in .doc(x)-format aanwezig. examen 2019 tijdvak II hele examen 1. Lang houdbare appels 2. Zonnepanelen voor [

Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen; het examen bestaat uit 24 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel In figuur 1 komen, behalve reactie 4, nog meer redoxreacties voor Samenvatting van scheikunde hoofdstuk 11 over redoxreacties. Chemie 6e editie vwo 5 leerboe Het verschil tussen een kort leven van circa 13 jaar en een normaal leven van ruim 75 jaar wordt soms veroorzaakt door één veranderd basenpaar Scheikunde VWO Groene chemie. Scheikunde in bedrijf Oefentoets redox, zuur/base, koolstofchemie 2016 Eindexamen VWO Tijdvak 1 Opdrachten: 17, 18, 23, 24. 2015. Opgave Uitwerking (papier) Directe link. Scheikunde VWO Chemisch rekenen. Eindexamen VWO Tijdvak 1 Opdrachten: 2, 5. In BINAS tabel 48 staan de halfreacties van alle oxidatoren en reductoren weergeven. Een redoxreactie is een reactie tussen een reductor en een oxidator. Let op! Het aantal elektronen wat afgestaan wordt moet gelijk zijn aan het aantal elektronen wat opgenomen wordt. Redoxreacties zijn ook van toepassing bij een elektrochemische cel en elektrolyse

Oefenopgaven TITRATIES vwo ZUURBASE-TITRATIES OPGAVE 1 Tijdens een titratie wordt 10,00 mL 3,00 10-4 M zwavelzuur getitreerd met natronloog van onbekende molariteit. Er is 21,83 mL natronloog nodig om het equivalentiepunt te bereiken. De titratiecurve van deze bepaling zie je hiernaast. 01 Bereken de pH aan het begin van de titratie uitwerking redoxreacties VWO-6 herhaling. Varia. Geef de reactievergelijkingen van de volgende reacties. a. Barietwater + verdund zwavelzuur. b. IJzer + overmaat verdund salpeterzuur. c. Oxaalzuuroplossing + overmaat barietwater.(Bariumoxalaat is slecht oplosbaar in water) d. IJzer(III)carbonaat + verdund salpeterzuur. e VWO 5 redoxreacties Redoxreacties opstellen Onderstaande stoffen worden steeds samengevoegd. Geef de reactievergelijking als er daadwerkelijk een reactie plaatsvindt. Als er geen reactie plaatsvindt leg dan uit waarom dit niet gebeurd. 1 Tin en een overmaat zilvernitraat oplossing 2 Natriumsulfiet oplossing en ijzer(II)sulfaat oplossin Oefenopgaven REDOXREACTIES vwo Reactievergelijkingen en halfreacties. Oefenopgaven REDOXREACTIES vwo Reactievergelijkingen en halfreacties OPGAVE 1 Geef de halfreactie waarbij 01 P 2 O 5 wordt omgezet in PH 3. 02 Jodaat, IO 3 - in neutraal milieu wordt omgezet in H 5 IO . Nadere informatie Oefenopgaven REDOX vwo - home.planet.n Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie

Huiswerk.tv is een online platform dat leerlingen toegang biedt tot de beste leraren van Nederland. Het is een verzamelplaats voor uitlegvideo's die leerlingen gratis kunnen bekijken waardoor het maken van huiswerk vergemakkelijkt wordt. Op de site kun je uitlegvideo's bekijken, waarderen, delen en toevoegen. De missie van huiswerk.tv is: Ieder leerling toegang bieden tot de beste leraren Redoxreacties, gebruikt in de scheikunde. Stof gebruikt op het VWO. Verbrandingsreacties altijd redoxreactie - Zuurstof altijd nodig - Koolstofverbindingen zijn reductor - Reactieproducten: oxiden - Volledige verbranding: overmaat zuurstof - Onvolledige verbranding: overmaat brandstof: roet ontstaa

Redoxreacties Author: Nelly Last modified by: Nelly Created Date: 2/1/2011 8:04:00 PM Other titles: Redoxreacties. VWO Voor VWO is de oefenstof onderverdeeld in 12 categorieën. Bij elke categorie staat welke onderwerpen het betreft. Maak per categorie een keuze uit de oefenopgaven die het beste bij jouw scheikundemethode past. Vraag eventueel de docent(e) Digistudies is hét videoplatform voor bovenbouw/examenleerlingen vmbo-tl, havo en vwo. Met meer dan 800 video's bestrijken we alle toets- en examenonderwerpen. Elke video bevat ook begrippenlijsten en oude examenopgaven. Al meer dan 6000 leerlingen leren met onze video's

Oefenopgaven REDOX vwo - PDF Free Downloa

Stereo-isomeren (vwo) Rekenen in de chemie: Redoxreacties: Evenwichten: Redoxreacties - Toepassingen: Reactiesnelheid: Redoxreacties - Koolstofverbindingen: Reactiemechanismen (vwo) Industriële chemie: Reactiewarmte: Titraties: Zuren en Basen: Analyse: Koolstofchemie - Naamgeving: Spectrometrie (vwo) Koolstofchemie - Reacties: Milieu en. VWO TTO Docenten Frits Klas 3. Reacties Structuurformules Reactievergelijkingen Reactierekenen. Antwoorden reacties: File Size: 1256 kb: Redoxreacties Toepassingen van redoxreacties. Oefenen Halfvgl. Afleiden: File Size: 219 kb: File Type: pdf: Bestand downloaden. Oefenen Redoxreacties Opstellen

Een redoxtitratie is een titratie waarin de titratiereactie gevormd wordt door een redoxreactie. Naast de titraties op basis van een zuur-basereactie vormen de redoxtitraties de tweede grote groep van dit soort bepalingen. Historisch worden de redoxtitraties op basis van het gebruikte reagens (of de terugkerende component) in een aantal groepen verdeeld Inhoud De inhoud van de toelatingstoets Scheikunde toets houd het volgende in: o Stoffen en enkele eigenschappen o Chemische reactie, moleculen en atomen o Zouten, metalen en moleculaire stoffen o Bindingen en reacties van moleculaire stoffen en zouten o Chemisch rekenen o Zuren en basen o Redoxreacties o Organische chemie o Organische chemie - karakteristieke Toegestane hulpmiddelen vwo/havo 2017; Evaluatie. Quick scan havo scheikunde 2017. Examen­documenten. 1e tijdvak, 10 mei 2017; Opgaven. Correctievoorschrift. Aanvulling correctievoorschrift. 12 mei 2017. 2e aanvulling correctievoorschrift. 17 mei 2017 Omzettingstabel normering. 14 juni. inleiding redoxreacties. Het arrangement Redox vwo is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Examens Oefenen Aardrijkskunde VWO schooljaar 2020-2021. Aardrijkskunde vwo examens oefenen schooljaar 2020/2021. Examens oefenen op onderwerp. Zeker weten dat je het juiste. redoxreacties Huiswerkvragen: Exacte vakken. Door gebruik te maken van Scholieren.com of door hiernaast op 'akkoord' te klikken, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Als je niet alle cookies wilt toestaan, ga dan naar 'instellingen aanpassen' om dit in te stellen. Ben je jonger dan 16 jaar

11 Redoxreacties Metalen Alkalimetalen: deze staan in groep 1 van het PS Aardalkalimetalen: deze staan in groep 2 van het PS Eigenschappen Metalen hebben een aantal kenmerkende fysische eigenschappen: - ze hebben meestal een glimmend uiterlijk - ze zijn zwaar (hebben een hoge dichtheid) - ze hebben meestal een hoog smeltpunt (met uitzondering van kwik (Hg) zijn alle metalen vaste stoffen bij. Alleexamens.n In deze samenvatting staat alle informatie uit Hoofdstuk 11: Redoxreacties. Het bevat ook enkele voorbeelden VWO Nederlands 2012-II,Geleide Redoxreacties . Geef een reactie Reactie annuleren. Disclaimer en Cookies; Meest bekeken. Luistertoets oefenen Schema of samenvatting maken Schrijfvaardigheid Nederlands Zullen of zouden De stedelijke burgerij Maatschappijvakken Duits Niet. Het boek voert van de atoom, via het periodiek systeem der elementen, naar chemische reacties en doet ten slotte ook onderwerpen als redoxreacties, zuurbasechemie en organische chemie aan. Basisboek scheikunde herhaalt de scheikundestof van de middelbare school en is daarom geschikt als opstapboek voor startende studenten aan diverse opleidingen waarin scheikunde een rol van belang speelt

11

Popular books. Biology Mary Ann Clark, Jung Choi, Matthew Douglas. College Physics Raymond A. Serway, Chris Vuille. Essential Environment: The Science Behind the Stories Jay H. Withgott, Matthew Laposata. Everything's an Argument with 2016 MLA Update University Andrea A Lunsford, University John J Ruszkiewicz. Lewis's Medical-Surgical Nursing Diane Brown, Helen Edwards, Lesley Seaton, Thomas. Scheikunde, redoxreacties Huiswerkvragen: Exacte vakken. Scheikunde, redoxreacties

Redoxreacties: Wat Zijn Dat? (Uitleg + Reactievergelijkingen

In deze activiteit krijgt de leerling een afgesloten erlenmeyer met een kleurloze (of lichtgele) vloeistof. Om de proef in te leiden, kan de docent de vloeistof heftig schudden Practicumoefening redoxreacties 5VWO Onderstaande proeven kunnen op twee manieren worden benaderd: Eerst voer je het practicum uit en schrijf de waarnemingen nauwkeurig op. Vervolgens probeer je aan de hand van de waarnemingen de halfreacties op te stellen + de totaalreactie. Eerst probeer je met behulp van Binas tabel 48 na te gaan welke halfreacties er zullen optreden + de totaalreactie

mijnscheikunde.nl Oefentoetse

 1. Online Examentraining M&O VWO. Niet geslaagd = geld terug. Optimale voorbereiding: Uitlegvideo's, opgaven met detail uitleg en chatondersteuning
 2. VWO 5 redoxreacties Redoxreacties opstellen Onderstaande stoffen worden steeds samengevoegd. Geef de reactievergelijking als er daadwerkelijk een reactie plaatsvindt. Als er geen reactie plaatsvindt leg dan uit waarom dit niet gebeurd. 1 Zwaveldioxidegas wordt geleid door joodwater
 3. Inleiding redoxreacties, bovenbouw vwo Geplaatst door: neuffie ( Auteur: scheikundelessen, Bron: YouTube ) Met uitleg over oxidator en reductor en waaraan je een redoxreactie herkent, scheikunde voor bovenbouw havo/vwo
 4. Leg uit of de volgende reacties redoxreacties zijn: (2) vraag 5 Cr2O3 + K2O + 3KNO3 → K2Cr2O7 + 3KNO2 (2) vraag 6 CH3-O-O-CH3 → CH3-OH + CH2=O. Opgave 3. Beschouw de electrochemische cel die wordt weergegeven door de volgende celnotatie: Tentamen VWO 6 scheikunde.

48 Inleiding redoxreacties - scheikunde - Scheikundelessen

Deze proef kan gebruikt worden om de redoxreactie tussen metalen uit te leggen aan de vijfde klas VWO. Het kleuren van de paperclip laat zien welk metaal een reductor is en welke een oxidator is. Principe: Zuur en zout gebruiken voor het schoonmaken van koperen muntjes Scheikunde REDOXREACTIES Huiswerkvragen: Exacte vakken. H+ kan ik niet vinden als reductor, maar miss kijk ik er over heen. IJzer staat er wel meerdere malen in. Maar de oxidator H+ is te zwak om met de reductor Fe2+ te reageren

Een redoxtitratie is een titratie waarin de titratiereactie gevormd wordt door een redoxreactie. Naast de titraties op basis van een zuur-basereactie vormen de redoxtitraties de tweede grote groep van dit soort bepalingen. Historisch worden de redoxtitraties op basis van het gebruikte reagens in een aantal groepen verdeel Bekijk de Scheikunde uitlegvideo's van Digistudies Ontdek nu alle VWO examenvideo's van Scheikunde bij Digistudies. In de uitlegvideo's word je voorbereid op de onderwerpen die je tegen zal komen tijdens het eindexamen. Een Digistudies docent legt de domeinen Stoffen en materialen in de chemie, Chemische processen en behoudswetten, Ontwikkelen van chemische kennis, Innovatie en chemisch. Vwo-bovenbouw. Scheikunde is verplicht voor de profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. In de bovenbouw van het vwo komen de volgende onderwerpen aan de orde: atoommodellen, chemisch rekenen, zouten, organische en biochemie, zuren en basen, redoxreacties en analysetechnieken. Daarnaast bekijken hoe we processen duurzamer kunnen maken 'Getal en Ruimte', vwo A deel 3, ISBN 978-90-11-09879-4 'Getal en Ruimte', vwo A deel 4, Toepassingen, redox als proces, redoxreacties. Voor details zie examenprogramma scheikunde, VWO, bijvoorbeeld op www.examenblad.nl. Aanbevolen literatuur scheikunde. Chemie VWO bovenbouw Scheikunde 1 Redoxreacties hebben de eigenschap dat ze geschikt zijn om spanning uit te kunnen halen. Hoeveel spanning een batterij daarmee kan leveren, hangt af van de elektrodepotentialen van de bijbehorende halfreacties. In deze video zie je wat voor informatie de elektrodepotentiaal oplevert

» Warmtepleisters onderzoeken | CMA» Kobalt(II)-complexen in evenwicht | CMA

Hieronder staat in .pdf-formaat per hoofdstuk de antwoorden uit je werkboek. Als je op het betreffende hoofdstuk klikt, opent het zich vanzelf 04 Stoichiometrie - Samengevatte Theorie+ opgaven+ oplossingen 05 redoxreacties - Samengevatte Theorie+ opgaven+ oplossingen 06 gaswet - Samengevatte Theorie+ opgaven+ oplossingen 08 Vsepr - Samengevatte Theorie+ opgaven+ oplossingen Proef/oefen tentamen 2014, vragen en antwoorden ProefExamen filosofie te

Uitwerkingen voorbeeldtoetsen Chemie Overal vwo deel 2 Chemie Overal vwo deel 2 Uitwerkingen voorbeeldtoetsen Hoofdstuk 9 Redoxreacties 1 1 a ΔV 0 = +1,45 V − (−0,09) V = 1,54 V. Aflopende reactie. Cl Redoxreacties Author: LRB Last modified by: LRB Created Date: 3/30/2010 10:26:55 AM Document presentation format: Diavoorstelling Company: CVO Groep Other titles: Arial Times New Roman Standaardontwerp Overzichtsles hoofdstuk 14 Elektrochemische cellen Elektrochemische cellen Brandstofcel Brandstofcel (vervolg) Kwantitatieve analyse met. Chemie Overal Hoofdstuk 11 Redoxreacties and other summaries for Scheikunde, Natuur en Techniek. Dit is een samenvatting van Hoofdstuk 11 Redoxreacties uit het scheikundeboek Chemie Overal VWO 5 Leerjaar 4 vwo 5 vwo 6 vwo 6 vwo 6vwo Periode periode 3 periode 3 + periode 4 SE week 1 SE week 2 SE week 3 Korte omschrijving inhoud Methode Chemie Overal 5e ed Zouten practische opdracht(-en) H 4 + 5 Methode Chemie Overal 5e ed Redox (titratie) H 11 Methode Chemie Overal 5e ed H1 + H7.1 t/m 7.3, H14, H15 e In Basisboek scheikunde zijn de basisprincipes in de scheikunde compact en helder bij elkaar gebracht. Het boek voert van de atoom, via het periodiek systeem der elementen, naar chemische reacties en doet ten slotte ook onderwerpen als redoxreacties, zuurbasechemie en organische chemie aan

Samenvatting Scheikunde Redox CE stof (6e klas vwo

 1. 5. Redoxreacties in de Koolstofchemie Ook in de koolstofchemie komen redoxreacties voor. Veel koolstofverbindingen zijn in staat om elektronen af te staan of op te nemen. Let wel: als er hier over oxidatie wordt gesproken, dan wordt niet bedoeld de directe verbranding met zuurstof
 2. Onze cursus Scheikunde VWO behandelt alle bovenbouwstof van het vak. Hiermee haal je alle stof in die je nodig hebt voor studies. Deze cursus bereidt jou voor op verschillende afsluitende examens, waaronder oa. het CCVX voortentamen of het staatsexamen, zodat je alsnog kan worden toegelaten
 3. ) Weging PTA? 1501 Zuren en basen H8 zuren H9 basen TW1 75 3 1502 Redox en Binas H11 Redoxreacties TW2 75 3 1503 Koolstofverbindingen H6 Koolstofverbindingen H12 Molecuulbouw en stofeigenschappen H13 Kunststoffen TW3 75 3 1504 Evenwichten en allerlei chemi
 4. Uitleg over redoxreacties. Vind jij het lastig om redoxreacties op te stellen? Onze toptrainer Bram legt je uit hoe het werkt. Bekijk de video en je weet het! Uitleg over molrekenen. Altijd al moeite gehad met molrekenen? Met de uitleg van onze toptrainer Bram snap je het zo en ga je vol vertrouwen je examen in

redox - Scheikunde havovw

 1. Uitwerkingen Scheikunde Videolessen Scheikunde YouTube. Oefenvraagstukken. VWO; HAVO. Curie. VWO Oude editie H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Overa
 2. Oefenexamens scheikunde examentraining | havo vwo | Lyceo helpt met oefenexamens en examentrainin
 3. Onderwerpen zijn zuren en basen, redoxreacties, macromoleculen en analysemethoden. Methoden In de derde klas gebruiken we 'Chemie Overal', zowel voor de havo als het vwo. In de bovenbouw van de havo en vwo wordt 'Chemie Overal' gebruikt. Lessentabel Havo-Vwo Scheikunde is verplicht in het derde jaar voor alle klassen havo/vwo
 4. REDOXREACTIES 5 VWO. leer dit goed!! Redoxreacties zijn reacties met elektronenoverdracht. Een . o. xidator is een deeltje dat elektronen kan . o. pnemen. Een reductor is een deeltje dat elektronen kan afstaan. Wanneer een oxidator één of meerdere elektronen opneemt, wordt deze oxidator omgezet in zijn geconjungeerde reductor (en omgekeerd)
 5. Eindexamentraining vwo-6 Zuur-base reacties. Redox. Eindexamentraining vwo-5 Halfvergelijkingen maken. Eindexamentraining vwo 49b Zelf halfreacties opstellen. 48 inleiding redoxreacties (havo en vwo) 49 a halfreacties (havo en vwo) 49 b vwo zelf halfreacties opstellen. 50 a tabel 48 (havo en vwo) 50 b oefenen met redoxreacties (havo en vwo
 6. Ik heb over een paar uurtjes mijn vwo scheikunde examen en 1 ding zit me toch nog niet helemaal lekker. Ik dacht altijd dat zwavelzuur (H2SO4) een zuur base reactie vormde. En aangezien het een sterk zuur is dat het volledig opsplitst in ionen. Nu lees ik echter dat zwavelzuur verdund én geconcentreerd kan zijn en dat het bij de redoxreacties thuishoort
Oefentoets Chemie Overal Havo 4 Hoofdstuk 4 t/m 7 / Natuur

Redoxreactie - Wikipedi

 1. Scheikunde: Als de mens zijn leven niet snel betert, zijn in 2050 olie en gas op. Welke alternatieven zijn er? Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden om elektriciteit te produceren uit zoet en zout water: zogenaamde blauwe stroom? Concepten: blauwe stroom, duurzame energie, recycling, redoxreacties
 2. Hiernaast komen onder andere interacties tussen moleculen, redoxreacties, en spectrofotometrie aan bod. Wiskunde 1 of Statistiek 1. Afhankelijk van de wiskunde die je op het vwo had, begin je de eerste periode met Wiskunde 1 of Statistiek 1
 3. Mlochemie Ondersteuning gebruik chemieleerboeken van Syntax Media. Chemisch rekenen: blijf oefenen! Onderstaand voor enkele typen berekeningen nog eens enkele handvatten en of adviezen...
Bijles Scheikunde 6 vwo en lager20 VWO Rekenen zuren en basen 2 - scheikunde | Doovi

in deze samenvatting wordt alles verteld/uitgelegd over hoe je een redox reactie vormt en wat het is dit is uitgeschreven met allemaal verschillende soorten stappenplannen. ook staat er in hoe een batterij werkt op verschillende soorten manieren. als laatste wordt ook nog bekeken wat corrosie is en wat het doet in bepaalde omstandigheden en hoe je het kan voorkomen netl510: Communicatie: gedocumenteerd betoog C, D, F: 02-11 t/m 09-11 90: ja 1: 1 schoolexamen: schriftelijk 5: netl511 examenvaardigheden: A1, A2, A3, D 02-11 t/m 09-1 Samenvatting Scheikunde H11: Redoxreacties Chemie Overal VWO ( ) Études, cours, sujets et livres d'étude de votre recherche : Appuyez sur Entrée pour afficher tous les résultats de recherche ( 48 Inleiding redoxreacties 49a Halfreacties 50a Tabel 48 50b Oefenen met redoxreacties 52 Elektrochemische cel 1 53 Elektrochemische cel 2 54 Elektrolyse 1 55 Elektrolyse 2 56 Metalen en redox 6 VWO . Studiewijzers ; Hoofdstuk 15 ; Groene Chemie ; Oefentoetsen. H08 Redoxreacties definities, halfreacties (opstellen), elektrische cel, batterijen, corrosie, industriële redoxprocessen H09 Molecuulbouw en stofeigenschappe Samenvatting scheikunde: Redoxreacties en energieproductie H9 and other summaries for Scheikunde, Natuur en Gezondheid. Samenvatting van scheikunde hoofdstuk 9 chemie overal. Bedoeld voor havo studenten Over: Redoxreacties Energiepro..

 • El Portal Alicante.
 • Nuchter bloedprikken tandenpoetsen.
 • Hervis deutschland.
 • Queen Mary Wikipedia.
 • Zelfvertrouwen vergroten door sport.
 • Review Hotel Hutter, Bremm.
 • Mega bingo Molen.
 • Christiane Beerlandt Corona.
 • Echte schatkaart.
 • Grot Madeleine.
 • Blauw ijsje.
 • Noorderplantsoen Groningen (funda).
 • Vrouw Vorm Plus ervaringen.
 • Bewegende animaties Kerst.
 • Bonifatius boom.
 • Marktplaats massagetafel inklapbaar.
 • Clement Giraudet age.
 • Graveler evolve Pokémon GO.
 • Tijdelijke kroon los.
 • RIVS Woman By Earn.
 • Appel crumble havermout.
 • Edelstenen tegen kwade energie.
 • Glasnoedels waar te koop.
 • Hoe maak je het lekkerste eitje.
 • The Legend of the Blue Sea.
 • Formule 1 in 2017.
 • Microsoft Store storing.
 • Wade Williams net worth.
 • De kortste dag 2020.
 • NRC armoede.
 • Nukemap app.
 • Dodendans muziek.
 • Betta splendens kwekerij.
 • Vacatures CAW De Kempen.
 • Mongols Of California Documentary.
 • Schaap haakpatroon gratis.
 • Klokhuis Studio.
 • Wat eten ouderen het liefst.
 • Spieren herstellen na sporten.
 • Yamaha X MAX 125.
 • Turquoise blauw of groen.