Home

Jappenkamp Malang

Amb=Ambarawa, Mal=Malang, Sem=Semarang, Soer=Soerabaja, Solo=Soerakarta (1) gedurende november en december 1942 (2) volgens verslag Zrs van Amersfoort (Onder de gevreesde vloedgolf) (3) uit diverse staties in Oost-Java, o.a. Djember (4) uit diverse staties in Oost-Java, o.a. Lawang, Malang, Loemadjang . Literatuu Dit is een (incomplete) lijst van jappenkampen [bron?], zowel militaire als burgerlijke interneringskampen, opgericht door de Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië.Enkele van deze kampen waren alleen voor krijgsgevangenen, andere hadden zowel burgerlijke als militaire geïnterneerden onder de populatie en weer anderen waren exclusief bestemd voor burgers

Bevrijding uit Jappenkampen. 15-08-1945, Banjoebiroe. In 1936 ben ik in Modjowarna op Midden-Java geboren. Mijn vader werkte in een ziekenhuis als zendingsarts. Tevens werd hij opgeleid tot chirurg. In 1941 verhuisde ons gezin naar Malang, waar we in de oorlog in een Jappenkamp werden geïnterneerd Band=Badoeng, Mal= Malang, Sem= Semarang, Soer=Soerabaja, Solo=Soerakarta, Tjim=Tjimahi. 4e en 9e Bat=4e en 9e Bataljon (1) evacuees from BPM ( Bataafse Petroleum Maatschappij, a Dutch oil company), among others (2) physicians (from the Gedangan Camp) (3) 305 boys and 90 old men (4) physicians (5) through June 7 1945 in 2 transport Malang, 29 Juni,1946. Jacobus Marcus Tielman ( Broer voor de familie ) De veel gebruikte term jappenkamp is een andere benaming van Japanse interneringskampen waarin hetzij militairen of burgers gevangen werden gehouden tijdens de tweede wereldoorlog

Malang. 8 e Bataljon, Drost-kamp II . 10 e Depot-Bataljon, Drost-kamp I . Diverse (kleine) kampen . Keloetstraat . Transportschema's Bandoeng 1942. Garoet. Malang. Tjilatjap . Amerikanen op Java. Australiërs op Java. Engelsen op Java . Special Party . Naamlijst Nederlanders op Java en Molukken op 1-11-1944 Schaik, A. van - Malang, Beeld van een stad, 1996 (alleen vooroorlogse foto's) Plattegronden. Beekhuis, H. e.a. - Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 201. N.B. De zuidelijke begrenzing lag eerst in de Boeringweg, later (sinds juli 1946) in de Goentoerweg . Naamlijste Jappenkamp is een nog gebruikelijke Nederlandse benaming voor Japanse interneringskampen, dat wil zeggen plaatsen waar burgers of krijgsgevangen militairen gedurende de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) gedwongen waren te blijven op last en onder toezicht van het Japanse gezag. Nederlanders werden namelijk door de Japanse bezetter, als staatsburgers van landen waarmee Japan. stichting vervolgingsslachtoffers jappenkamp - stichting voor de belangen van de slachtoffers van de japanse concentratiekampen in nederlands-indiË foundation in support of the victims of japanese concentrationcamps in the dutch east indie Lise Kristensen (1934) had een redelijk onbezorgde jeugd op Java. Totdat het eiland plotseling werd bezet door de Japanners. Binnen enkele maanden werden veel Europeanen gevangen gezet. Twee jaar lang leefde Lise samen met haar moeder, jongere zusje Karin en babybroertje Lasse onder erbarmelijke omstandigheden in een Jappenkamp

70 beste afbeeldingen van Tjimahi KNIL - Cimahi, Bandung

Malang - Japanse burgerkampe

 1. 31-aug-2020 - Bekijk het bord jappenkampen java van Hans de Vries op Pinterest. Bekijk meer ideeën over indie, indonesië, geschiedenis
 2. Jappenkampen, Bersiap, Burma Railway voor een familie van vier, alles afgekocht met 3000 gulden meer dan 50 jaar na de oorlog! Mia Campioni Filed Under: Latest News Tagged With: Bersiap , Brankal , Burma , Japan , Malang , Modjerkerto , Nederland , Oranje , Patjet , Semarang , Somobito , Tweede Wereld Oorlo
 3. Sterfte in Jappenkampen. Hoewel de Jappenkampen geen vernietigingskampen waren, kwamen 1 op 5 krijgsgevangen en 1 op 6 burgers er om. Bron: De Oorlog, deel 7 (31 sec.) Vrouwenkamp Tjideng bij Batavia. Vrouwenkamp Tjideng bij Batavia
 4. Malang - van Room 1940 Kertosono - Raaff 1921 Palembang - Reinders Folmer 1929 Koepang - Richard 1949 Batavia - van Rijn 1930 Temanggoeng - Ronkes 1926 Ngandjoek - de Ruyter de Wildt 1930 Tegal - Sarwie 1916 Malang - Schmacks 1930 Bandoeng - Schouten 1933 Tjimahi - Siti Komara 1930 Klaten - Smit 1938 Bandoeng - Speldekamp 193
 5. Het Jappenkamp, de pijn, de poging om verder te gaan. Lampersari behoorde tot de grootste interneringskampen in Indonesië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim 8000 vrouwen en kinderen leefden er in bittere ellende: honger, slechte hygiënische omstandigheden en het voortdurende geweld van de Japanse kampleiding
 6. Een Jappenkamp is een Japans interneringskamp, dat kan je vergelijken met een concentratiekamp.Waarin mensen gevangen werden gehouden tijdens de Japanse bezetting in Nederlands-Indië (1942-1945). Er werden daar mensen gemarteld en er stierven duizenden mensen. De gevangenen moesten heel hard werken en werden ook gemarteld
 7. In de loop van 1940 bracht het Nederlands koloniaal bestuur in rap tempo het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) in staat van paraatheid, een gevolg van de toenemende oorlogsdreiging in d

11-mrt-2017 - Bekijk het bord Jappenkamp. van anneke drost op Pinterest. Bekijk meer ideeën over indie, indonesië, geschiedenis Om deze pagina te kunnen bekijken, moet je over een browser beschikken die frames ondersteunt, bijvoorbeeld Mozilla of Firefox De Bergenbuurt te Malang. In de beginjaren '30 van de vorige eeuw besloot de gemeente Malang uit te breiden en werd o.a. gedacht om dat maar te realiseren door Malang West (de oude kampung Oro Orodowo uit te breiden) met een villawijk, later al snel genoemd als de Bergenbuurt, omdat de straatnamen o.a. vernoemd werden naar de bergen op Java

Lijst van jappenkampen - Wikipedi

Bevrijding uit Jappenkampen Nationaal Archie

 1. Scholieren.com helpt scholieren om samen betere resultaten te halen en slimmere keuzes te maken voor de toekomst. Met kennis, actualiteit, tips en meningen. Op een inspirerende, eerlijke en toegankelijke manier
 2. 15 August 1942 Established as No.4 Branch Camp of Java POW Camp in Malang. Under No.4 Branch Camp, there were No.1 Detached Camp (Malang), No.2 Detached Camp (Malang), No.3 Detached Camp (Malang) and No.4 Detached Camp (Malang). February 1943 Closed. 5000 POWs were transferred to Thailand. Malay Main Camp of Malay POW Cam
 3. Jappenkampen Hierna werden ze geïnterneerd in Kamp Malang. Na 5 maanden werden ze afgevoerd naar het concentratiekamp Banjoe Biroe, kamp 10-II. Oorlogstrauma. Na de bevrijding overleefden ze in Nederlands-Indië de bersiap en werden uiteindelijk als repatriant naar Nederland overgebracht
 4. Malang, Java. Doodse stilte Indonesië, Jappenkamp. Marco Polostraat 208-3. Hij wilde ijs van Koco . interview met Herbert Gunst 9 jaar toen oorlog begon interview door Shakira, Fleur en Nalicia. opgeslagen onder Alle oorlogsverhalen, De Baarsjes, oorlogsverhalen Amsterdam, Hongerwinter
 5. Mijn oom Marinus Johan van Eijsbergen is in het jappenkamp overleden op 13 juni 1945 en hij ligt begraven op Begraafplaats Sukun (Soekoen) in Malang, grafnummer 5796
 6. Inhoud . Tijdens de na-oorlogse periode (1945-1947) zaten in het voormalig Nederlands-Indi vele Nederlanders gevangen in ex-Japanse kam pen, Opvangkampen of Republikeinse kampen; deze kampen zijn hier samengevat onder de naam van Bersiapkampen.. Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de lig ging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een platte grond, foto s of.
 7. Door het oog van de naald gekropen en niet ver af van totally liquidatie door de Jappen! Tekeningen zijn gemaakt door wijlen H Volke-Freeth en die zijn nagelaten aan Gerdy Ungerer, die weer mij het volle recht heeft gegeven ze te publiceren. Op 17 maart 1942 namen de Jappen bezit van Fort de Kock. In [

Semarang - Japanse burgerkampe

16. Van K.N.I.L. soldaat naar Japans - Dornier Do-24

 1. Jappenkamp Mijn vader is geboren in Soerabaja, Daar vonden we het graf van mijn opa Albert Johannes Stammeshaus, geboren in 1895 in Malang en overleden in het kamp in Medan in augustus 1944. Op 15 augustus wordt sinds enige jaren de Indië herdenking bij het Indië monument in Den Haag en op andere plekken in Nederland
 2. Henrietta overleed in 1945 gevangenschap in een Jappenkamp in Malang, Dirk stierf in 1951 in Apeldoorn maar werd begraven in Zaandijk. Louise Alberti (1864-1948). 1873: Het lijkt aannemelijk dat na het vertrek van Louise's moeder naar Ned
 3. 29-aug-2015 - Deze pin is ontdekt door Feddo Bovelander. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest
 4. ste) vier transporten: in januari 1946 (de TBC-patiënten), in mei en juli 1946 de geïnterneerden van de jappenkampen, vervolgens de overigen (meestal Indo-Europeanen) in de eerste maanden van 1947
 5. In MALANG we stayed in a house with another family who had two older boys. During the air raid warning we sheltered in the garage and through the side door we could see in the distance the dog.
 6. We verruilen Malang voor Batu, Oma, 1/8 Indonesisch bloed, geboren in Surabaja, Jappenkamp en in '45 teruggestuurd naar een kostschool in Nederland, gaat 's avonds uit met opa. Ze worden opgehaald door een auto met chauffeur. Oma spreekt Bahassa en kent Indonesië goed. Ze woonde hier in deze streek,.

Geef maar eerst aan waarom jouw moeder in het najaar van 1944 in het Jappenkamp geraakte. maak daar eens een analyse van, ga eens wat lezen,wat er toen in Malang aan de hand was. dan pas praten we verder Zoeken Sorteren op Kampnaam; Plaat Dit is een (incomplete) lijst van jappenkampen, zowel militaire als burgerlijke interneringskampen, opgericht door de Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië. 95 relaties Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant Het hu8is in het jappenkamp Lampersari; Het hu8is in het jappenkamp Lampersari. 8 april 2016 - Malang, Indonesië. Deze foto werd gemaakt op 8 april 2016 in Malang, Indonesië met een Sony SLT-A65V. «

Stadhuis Malang Malang is een stad en gemeente (kotamadya) gelegen in de provincie Oost-Java ongeveer negentig kilometer ten zuiden van Soerabaja op het eiland Java, Indonesië. Er wonen ongeveer een miljoen mensen. Malang is een relatief koele stad, omdat het hoog gelegen is: 339 tot 662 meter boven zeeniveau. Malang ligt ingesloten tussen twee bergmassieven: in het westen het Kawi. 20-okt-2016 - Deze pin is ontdekt door Hendro Buditjahjono. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest

Kampen in Oostelijke Archipel - Japanse krijgsgevangenkampe

Lawang is een stad in de bergen op Java in Indonesië.Het ligt aan de route van Malang naar Soerabaja.Het is gelegen 18 kilometer noordelijk van de hoofdplaats Malang. Het heeft door de ligging op grotere hoogte een aangenaam koel klimaat (overdag gemiddeld 29 graden; 's avonds 21 graden) en ligt tussen twee vulkanen, namelijk de Arjuna en de Semeru Marinekamp Malang, Tjimahi IV en Tjitjalengka Nrd Onder hen mensen, die nog nooit een Jappenkamp van binnen hebben gezien, zoals b.v. De afgekeurde gevangenis in Banjoe Biroe 10, celletje 19 Blok EF, het kamp, waarvan ik me de geur van wandluizen nog kan herinneren 21-jan-2015 - Deze pin is ontdekt door Giselle Loder. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Terugblik op het Jappenkamp | ISBN 9789462581142 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken

De Nederlandse Krijgsmacht - Lange, Reinder Gebbienus de

Mijnheer leerde in sneltreinvaart met wapens om te gaan en vocht tegen de Japanners. Na de capitulatie werd hij tot krijgsgevangene gemaakt en naar een jappenkamp in Malang gebracht. Vanuit Malang werd mijnheer naar Singapore, en vervolgens naar Siam vervoerd om daar aan de Birmaspoorlijn te werken. Hij kwam terecht in het basiskamp Chungkai Kort voor 15 augustus 2013, de dag waarop de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in de Pacific worden herdacht, verschijnt het boek Twee Moeders, Japanse kampen en Bersiap. Kort voor 15 augustus 2013, de dag waarop de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in de Pacific worden herdacht, verschijnt het boek Twee Moeders, met ondertitel Japanse kampen [ De overlevenden van de jappenkampen, Nog eens 4.000 Nederlandse vrouwen en kinderen kwamen in deze periode van vervolging en geweld om door honger,. In het jappenkamp Palembang werden de overlevers van de invasie van Sumatra gevangen gehouden, Het waren Nederlandse, Britse en Australische vrouwen Kerst in het Jappenkamp Leo Neijenhuijs | Overlevende jappenkamp: Het is deze maand 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ook in Azië werd beëindigd. Daarmee hielden het geweld en de ellende niet op, vertelt Leo. Gorcum - Trudy Ponsen uit Gorinchem was nog maar een klein meisje, toen ze in 1942 in een Jappenkamp belandde. Ze raakte ernstig ondervoed en leed aan besmettelijke ziektes als difterie en dysenterie. 'Toen ik uit het kamp kwam woog ik nog maar 25 kilo. Drie jaar lang geen melk, geen boter, geen kaas, geen verse groenten

Op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya ligt Leontine Wilhelmine Eleonore Slaterus begraven. Zij stierf op 13-01-1945 in het Japanse burgerkamp Solo bij Soerakarta. Het kamp Solo bestond uit twee kampen: kamp Ziekenzorg, dat was ondergebracht in het ziekenhuis Ziekenzorg, welk in het westelijk stadsdeel van Soerakarta was gelegen 29-aug-2015 - Deze pin is ontdekt door Robert Polet. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest In Samaren (van Bob en Irma) en in Djoengo, bij Malang, van Erik en Cor. Kinie met haar kinderen verbleven daar ook. Zij hadden geen andere vakantie dan daar, omdat haar man (mijn vader) Dick in militaire dienst werd opgeroepen in Malang , vanwege de gespannen toestand in de wereld. Mooie wandelingen maakte zij daar, in een prachtige natuur Maud Hendriks-Hemmes uit Doorn maakte de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) mee. Ze is een van de ruim driehonderdduizend Indische Nederlanders die na de oorlog naar Nederland kwamen

De landvoogd te Malang. In: De Indische Courant, 24 oktober 1933; Naar de generale staf. In: Het Nieuws van de Dag voor Nederlands-Indië, 5 mei 1934; Personalia. In: Bataviasch Handelsblad, 16 juni 1934; Chef generale staf: kolonel Berenschot. In: Soerabajasch Handelsblad, 1 mei 1934; De G.G. te Bandoeng. In: Bataviaasch Nieuwsblad, 22. Een klein meisje dat een Jappenkamp overleefde. Trudy Ponsen uit Gorinchem was nog maar een klein meisje, toen ze in 1942 in een Jappenkamp belandde. Ze raakte ernstig ondervoed en leed aan besmettelijke ziektes als difterie en dysenterie. Toen ik uit het kamp kwam woog ik nog maar 25 kilo Bekijk op Indonesie.nl alle bezienswaardigheden van Semarang. We nemen je mee op reis met foto's, tips, reviews en video's. Ontdek de highlights van Semarang

Terugblik op het Jappenkamp bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt Trees Ruijs (1925) groeide op in Nederlands-Indië. In 1942 kwam er door de Japanse bezetting een grimmig einde aan haar jeugd. Met haar moeder en broers en zussen werd Trees geïnterneerd. Eerst in een woonwijk in Malang, later in de kampen Karang Panas en Lampersari in Semarang op Java. Haar vader werd tewerkgesteld aan de Birma-spoorweg Wij gingen in het hoger gelegen Malang wonen, omdat mijn moeder slecht tegen de warmte kon. Degenen van mijn generatie die in een Jappenkamp gevangen zijn geweest, hebben dit altijd ervaren als iets waarover je niet mocht en kon praten. Het onderwerp was bij ons thuis taboe. Allen die ik heb ontmoet en die ik ernaar vroeg,.

Malang - Bersiapkampe

Malang wordt ook wel de stad van de vrede genoemd. In de omgeving staan veel koffie- en tabakondernemingen, verder de vulkanen Gunung Buring, Gunung Kawi en Gunung Semeru. We brachten allereerst een bezoek aan de candi Singosari met de twee grote tempelwachters en de stoepa Sumberawan In het nog te verschijnen boek 'Scheepsrampen en Jappenkampen' vertelt Hendrik Boot het verhaal van zijn vader Cor Boot. Het is het verhaal dat zijn vader, Malang, Kesilir, Banjoebiroe, Bandoeng en Batavia. Vaak kampen met weinig eten en veel ongedierte en ziektes. Een slaapplaats van 60 cm, een cel van 10 x 10 m delen met 100 man Het is een grote schande dat Keizer Hirohito nooit tercht is gesteld voor zijn misdaden. Ik was 2 jaar toen wij Kamp Malang ingingen en 3 jaar toen wij in de gevangenis BanjoeBiroe werden opgesloten. eeen oom is onthooefd een neef van 24 jaar stierf door de Japanse dwangarbeid in de Molukken van een vliegveld, de meeste van mijn familieleden hebben Depressies gekregen inclusief ikzelf

7-feb-2018 - Hans Vervoort verteld over zijn ervaringen als kleine jongen in een jappenkamp Mijn ouders hadden, zoals veel (vooral blanke) Nederlands-Indische mensen, in het Jappenkamp gezeten. Ik heb mijn grootouders niet gekend, overleden in het kamp. Ik ben als oudste van mijn vader Eduard Brunsveld van Hulten en moeder Louise Dijkman in Surabaya opgegroeid tot mijn 13e, samen met met helaas te vroeg overleden broer Don en mijn zusje Gitte

Het proces zonder recht

Jappenkampen in Nederlands-Indië - Wikipedi

25-dec-2016 - Bronbeek vertelt het verhaal van kinderen in Jappenkampe In het boek Soldaat in Indonesië 1945-1950 (uitgeverij Prometheus | Bert Bakker, 2015) gaat KITLV-directeur en Leids historicus Gert Oostindie aan de hand van brieven, dagboeken, memoires en andere bronnen in op de vaak onthutsende militaire excessen in Indonesië. Daarnaast roert hij onderwerpen aan als de reactie op en mening van Indonesiërs over de onafhankelijkheidsstrijd, en allerlei.

Op Verhalen over de oorlog staan persoonlijke verhalen die gaan over gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Europa, Nederlands-Indië en Azië. De website is een gezamenlijk initiatief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). De verhalen o Tussen de jaren 1949 en 1965 kwamen er duizenden Indische Nederlanders uit het voormalige Nederlands-Indië naar Nederland. De meeste van hen waren werkzaam geweest bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger en konden een overstap naar de Koninklijke Landmacht maken. Velen van hen kwamen naar de Veluwe, waar Defensie één van de grote werkgevers was Kort na de krijgsgevangenschap is de echtgenote met beide kinderen, zoals zo velen, in 1942 geïnterneerd vanuit Malang in een Jappenkamp. Na de capitulatie van Japan op 25-08-1945 werden zij nog een tijd door de Jappen bewaakt en later door de Gurkhas (Nepalese miltairen van het Britse leger)

Woordenlijst We kunnen ons voorstellen dat u op deze website woorden en afkortingen tegenkomt waarvan u de betekenis niet direct duidelijk is Uw eigen Indisch verhaal, luisterboek of hoorspel over Nederlands Indië op Internet. Het groot Indische verhalen boek. Documentaire films en Spoorloo 12-aug-2013 - Pentalpha Nederlands-indie Malang Probolinggo Rob van de Ven Renardel de Lavalett Hans en Dirkje Stoltenborgh uit Ommen zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog in een jappenkamp. Onze Bevrijdingsdag was op 15 augustus 1945, vertelt Hans Stoltenborgh (79). Nederland is al enkele maanden bevrijd, als in de jappenkampen het nieuws doordringt: de Japanners zijn gecapituleerd 2018 Apr 20 - Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Indisch Wetenschappelijk Instituut - aangespoeld

Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp - STICHTING

Jappenkampen in N.O.I. met stadsplattegronden. Daarin ondermeer de Waliranstraat in Malang waar Zus bij oma Franny in de kost was (1929). Samen met de zusjes van den Bos, de jongens Mate, de broers Bloch e.a Gestorven in het Jappenkamp, deel 2. Foto van oma Malang met dank aan Vincent van der Heijde. ← Vorige. Stel hier je vraag of geef je reactie... Reactie annuleren. Vul je reactie hier in Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen. E-mail (vereist) (Adres wordt niet getoond) Naam (vereist De in 1937 in Nederlands-Indië geboren Zijderveld belandde tijdens de Japanse bezetting als jongen met zijn moeder en zus in een jappenkamp. Zijn vader, onderwijzer in Malang, werd door de. Je vader, die ook in een Jappenkamp zat, kende dit verhaal vast. Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column

Lijst van jappenkampen - Wikipedia

Een meisje van acht in een Jappenkamp Historie

Mijn echtgenote zoekt personen die in de periode 1942-1945 in het Jappenkamp Werfstraat en Darmowijk te Soerabaja hebben gezeten, alsmede in het 3e kamp in Malang De Wijk. Zij zat er destijds ook en zou er meer van willen weten, met name wat betreft de beschietingen, bombardementen en militaire acties in die periode Wonderbaarlijke gebeurtenis klooster Urselines rond 1945 in Malang, Indonesië. Zusjes de la Combé : Roos, Milly, Pauline, Juul, Marie en Jenny ( 19 j, 17j, 15j, 13j,11j, 9j) Mijn moeder is Paulien de la Combé (elly) Verhaal verteld door Pauline de la Combe die 15 jaar was toen het volgende verhaal zich afspeelde Malang, waar mijn moeder Nederlanders die zich misdroegen, maar ook: mijn familie die in jappenkampen had gezeten, en daarna nog geïnterneerd werden door Indonesiërs toen de vrijheidsstrijd. Ik ben Annie Holwerda, geboren 24.9.1941 in Malang. Mijn ouders waren Sjoerd Holwerda (geb. 24.8.1916, sergeant KNIL infanterist) en Harmina Holwerda-Piersma (geb. 2.8.1917 te Groningen). In de jaren 1942-45 ben ik samen met mijn moeder en één jaar oudere zuster Grietje geïnterneerd geweest, achtereenvolgens in De Wijk in Malang, in Ambarawa, en tot slot in Banjoebiroe 10 en 11 Dit complex fungeerde in de Tweede Wereldoorlog als Jappenkamp eerst voor vrouwen en later voor mannen. De evacuatie van de Europese bevolking vond via Malang naar Batavia plaats in (tenminste) vier transporten: in januari 1946 (de TBC-patiënten), in mei en juli 1946 de geïnterneerden van de Jappenkampen, vervolgens de overigen (meestal Indo-Europeanen) in de eerste maanden van 1947

De drie broers van Maria Mechteld Florentina Stroink - baronesse Sloet van Oldruitenborgh (1884-1939), jonker Henri, jonker Eb en jonker Tonny (foto rechts), hebben een bescheiden bijdrage geleverd aan de Vollenhoofse gemeenschap. (Anton) Henri w as de oudste, geboren in 1880. Van diens jeugd weet de schrijver van deze herinneringen, Frans Stroink (1919-2000), betrekkelijk weinig 5-jul-2016 - Jappenkamp Kampong Makassar. Het laatste kamp van mijn oma en mijn moeder Hetty. Dit was onze barak, naast het open veld Anna van Duijm wordt geboren in 1779* en gedoopt in de Grote Kerk op 5 december 1779* in Rotterdam.Ze wonen op 't Vissersdijk. Ze gaan op 31 oktober 1799* in ondertrouw en trouwen op 17 november 1799* in Rotterdam met koopman, boekhouder en kolenhandelaar Adrianus van der Leeuw (14 augustus 1766 Rotterdam - overleden 11 mei 1847 Rotterdam). Hij woont aan de Zeevismarkt Folkert Bergsma studeerde aan de Technische Hogeschool in Delft. Naar aanleiding van de moordaanslag op generaal Seyffardt op 5 februari 1943 door twee leden van CS-6, werden door de bezetter razzia's uitgevoerd op studenten in Amsterdam, Delft, Utrecht en Wageningen: ruim 600 werden gearresteerd en overgebracht naar Vught

30+ ideeën over Jappenkampen java indie, indonesië

WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Batu (oude spelling: Batoe) is een bergstadje in Oost-Java in Indonesië.Het ligt 16 kilometer noordwestelijk van de hoofdplaats Malang.Batu betekent steen.. Geschiedenis [bewerken | brontekst bewerken]. Het was een afgelegen Javaans dorp, totdat hier omstreeks 1900 door de heer J.F. de Ruyter de Wildt begonnen werd met de. Van Malang weet ik nog dat verschillende grote bedrijven een straat adopteren en zorgen voor het schoonmaken en onderhoud van de openbare voorzieningen. Ik weet niet of dat nu nog zo is. Ik woon al meer adn 35 jaar in Rozenburg vlakbij Rotterdam Ben inmiddels gepensioneerd maar he

Malang Indo Worl

Overleden ten gevolge van de ontberingen in het Jappenkamp. Gerrit Jan Bel geboren te Zelhem op 28-3-1886 te Zelhem overleden op 2-2-1945 in Semarang begraven op het ereveld Kalibanteng (Semarang) samen met zijn vrouw Theodora Louise Albertine Bogaardt, geboren op 2-7-1884, overleden in het vrouwenkamp te Malang (Ned. Indie) 28-9-1945) Over de vliegtuigen die in januari 1945 pamfletten uitstrooiden boven de Jappenkampen op Java . Idyllisch kerkhofje in Bogor. Over een klein kerkhof in de Kebun Besar (voormalige Plantentuin) te Bogor (Buitenzorg) Bersiap (with English translation) Gedocumenteerde geschiedenis van een moordpartij in enkele dorpen boven Malang in oktober 1945. Terugblik op het Jappenkamp (Maaike Vonk) ISBN: 9789462581142 - Trees Ruijs (1925) groeide op in Nederlands-Indië. In 1942 kwam er door de Japanse bezetting - Terugblik Op De 'Jappentijd' - - voor €19,9

Kinderarts Yola Bastiaans (1926-2020): een kleine vrouw die haar mannetje stond. Kinderarts Yola Bastiaans bleef soms, als het nodig was, bij ernstig zieke kinderen slapen in het Refaja Ziekenhuis Zij woont in 1932 te Malang, ovl. te Batavia [ja, Indonesië] Jappenkamp Cideng op 15 aug 1945, begr. te Batavia [ja, Indonesië] Jappenkamp Cideng op 15 aug 1945. Opmerkingen Richard Pieter Fedor Hagenaar en Antonia Helena Vogelzang Zie: Bronnenpublikatie van de IGV, deel 3, het gereconstrueerde huwelijksregister van Djokjakarta 1817-1905, blz. Bangkinang (Indonesi , Jappenkamp), beroep: Technisch Ambtenaar 1e klas der P.T.T. te Padang (Indonesi ), tr. op 5 mei 1927 te Woerden met: MARIA CITEUR (MARIE), geb. 21 januari 1903 te Woerden, overl. 20 januari 1936 te Kediri (Indonesi ). Jo werd op 11 februari 1929 als Nederlandse kracht der P.T.T. uitgezonden naar Indonesi

NPS De Oorlog - Dossiers - Jappenkampe

Terugblik op de 'Jappentijd' (Hardcover). Trees Ruijs (1925) groeide op in Nederlands-Indië. In 1942 kwam er door de Japanse bezetting een grimmig einde.. Ik was zes jaar toen ik uit het Jappenkamp kwam. Vanuit Lampersari B in Semarang verhuisden we naar Malang en kwamen we in een kamp van de Indonesische vrijheidsstrijders terecht. Met mijn vriendjes en vriendinnetjes spraak ik daar de P-taal, onze geheime taal die niemand verstond behalve wij

 • Glazen bokalen.
 • Waterverf effect Illustrator.
 • Restaurant Bergen op Zoom bezorgen.
 • Gasfles 11 kg prijs.
 • Lidl Nordhorn aanbiedingen.
 • Optometrisch onderzoek betekenis.
 • Leren onderzetters bedrukken.
 • Core spieren trainen.
 • Lush sale.
 • JBL T110 Zwart.
 • Interstitiële cystitis dieet.
 • Joshua Tree U2 album cover.
 • Single activiteiten Limburg.
 • Cadcollege details.
 • Middellandse Zee cruise september 2019.
 • Droge ogen kokosolie.
 • Wo1 guns.
 • Firefox.
 • Dummie de Mummie en de tombe van Achnetoet.
 • Parkeren centrum Zevenbergen.
 • Sam Gewissies.
 • BVG Hijsmaterialen.
 • Laserwaterpas voor buiten.
 • Haar Vlechten modellen.
 • Dompelpomp Welkoop.
 • Personages Pieter Konijn Nederlands.
 • Kaakgewricht.
 • Parkeren Grave.
 • Men's Outfits.
 • Muziek op Schoot Utrecht.
 • Zelfgemaakte guacamole bewaren.
 • Foto's bestellen achteraf betalen.
 • Rotterdam mini Marathon.
 • Smart tv aanbieding.
 • Auto films 2017.
 • Kat blaast naar zus.
 • Moedermelk sieraad forum.
 • RVS kroon technieken.
 • Goedkoopste topmatras 180x200.
 • Koekjes uitstekers Blokker.
 • Koraal Specht wijk.