Home

Cijfers vrouwen aan de top

 1. (boven)gemiddeld wat betreft het aandeel vrouwen aan de top. Bij de Rijksoverheid en andere non - profitorganisaties is het aandeel vrouwen aan de top met gemiddeld 34 % respectievelijk 40% aanzienlijk hoger dan de gemiddeld 15% bij de 5000 grootste bedrijven. In de subtop (de eerste hiërarchische laag onder de top
 2. Deze conclusies staan in de publicatie 'Vrouwen aan de top' van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die zojuist is verschenen. Lees het hele persbericht In de afgelopen tien jaar is het aandeel vrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij de grootste vijfduizend bedrijven in Nederland toegenomen van 4% naar 15%
 3. vrouwen aan de top, de gevolgen van een hoger aandeel vrouwen aan de top en beleidsopties om het aandeel vrouwen aan de top te verhogen. Deze notitie is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau

Vrouwen aan de top CPB

 1. Meer vrouwen aan de top Nederland heeft een streefcijfer van 30% voor het aandeel vrouwen in hogere functies bij de overheid en het bedrijfsleven. Voor de overheid is dat inmiddels gehaald (31% in 2015)
 2. Topvrouwen. Sinds 2013 geldt een wettelijk streefcijfer van 30 procent voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. In de praktijk zijn er weinig bedrijven die dat halen. Uit de laatste cijfers.
 3. De cijfers: vrouwen aan de top van Nederlandse beursvennootschappen Een greep uit de cijfers van de recente Female Board Index 2018 (FBI 2018) ( Lückerath-Rovers 2018 , TIAS). Uit de FBI 2018 blijkt dat eind augustus 2018 negen van de negentig Nederlandse NV's van wie de effecten zijn genoteerd aan Euronext aan het streefgetal van 30% vrouwen voor de raad van bestuur voldoen
 4. Uit het onderzoek blijkt dat de raden van bestuur van grote bedrijven eind 2016 voor bijna 11 procent uit vrouwen bestonden. In 2012, voor de invoering van het streefcijfer, was dat ruim 7 procent
 5. Andere cijfers over aandeel vrouwen in top. De recente Dutch Female Board Index 2018 laat zien dat het aandeel topvrouwen in de 90 beursgenoteerde bedrijven in 2018 niet is gestegen. Het aandeel vrouwen in de rvb en in de rvc is gelijk gebleven op 6% respectievelijk 25%. De groep beursgenoteerde bedrijven komt maar gedeeltelijk overeen met de eerdergenoemde grootste 100 bedrijven
 6. Niet alleen zijn er naar verhouding meer vrouwen onder de jongere werknemers, ook het aandeel vrouwelijke topverdieners is er hoger. Onder de topverdieners van 30 tot 40 jaar was 26,3 procent vrouw. Onder die van 40 tot 50 jaar was 25,7 procent vrouw en onder de 50-plussers 17,2 procent

Participatie van vrouwen OCW in cijfers

Het aantal vrouwen in leidinggevende posities wereldwijd stijgt gestaag. Het totaal aandeel vrouwen in managementteams is gestegen van 24 procent naar 29 procent, aldus het jaarlijkse 'Women in business' rapport van Grant Thornton International Ltd. over vrouwen in het bedrijfsleven. Nederland zit met 28 procent dicht bij dit gemiddelde, maar neemt op de internationale ranglijst een. Er zijn in 2013 meer vrouwen aan de top. Op basis van cijfers van de Kamers van Koophandel en jaarverslagen van bedrijven kan de ontwikkeling in het aandeel vrouwen in besturen van bedrijven worden gevolgd. Deze zijn te vinden in de Emancipatiemonitor 2014 Vrouwen aan de top; Lees meer over . diversiteitsbeleid Ook maken cijfers van Talent naar de Top duidelijk dat bedrijven die zichzelf doelen opleggen op dat gebied, zelf aan zet zijn om talent te herkennen en om ervoor te zorgen dat deze professionals kunnen doorstromen naar functies aan de top en in het hogere management.. In ruim een derde van de beroepsgroepen op het hoogste niveau werken meer vrouwen dan mannen, vooral in zorg- en welzijn, en in het onderwijs. In 2018 was 45 procent van de werkenden in beroepen op hbo- of wo-niveau een vrouw. Bij beroepen op de lagere beroepsniveaus bleef het aandeel vrouwen gelijk of daalde Meer vrouwen aan de top? Creëer bewustzijn en verander sociale structuren. Bewustwording en het veranderen van sociale structuren lijkt een eerste belangrijke stap naar meer vrouwen in de top van bedrijven. Onder mannen, maar nog meer onder vrouwen waait er een nieuwe wind om elkaar te helpen hogerop te komen

Bedrijfsleven is om: tijd voor meer vrouwen in de top NO

 1. Het aandeel vrouwen in de top van bedrijven steeg de afgelopen jaren, maar te weinig en te langzaam. Ook de aanwas van vrouwen in de laag onder de top is nog niet genoeg op gang gekomen. Uit die laag worden vrouwen juist geselecteerd voor topfuncties
 2. De vrouwen komen eraan, zo schreven we eerder. Voor wie het niet gelooft: dit zijn de feiten en cijfers die je moet kennen. * Sinds het jaar 2000 is driekwart van de nieuwe vacatures in de EU ingevuld door vrouwen. * In de VS maken vrouwen 85% van alle consumptiebeslissingen. * Bedrijven met vrouwen in de raad van bestuur behalen ruim de helft meer winst op eigen vermogen dan besturen met.
 3. imaal 500 werknemers­banen neemt de laatste jaren namelijk gestaag toe. In 2010 bestond de top van de loonlijst van die organisaties voor 15 procent uit vrouwen
 4. Aantal vrouwen in de top groeit teleurstellend traag, commissie pleit voor 'afdwingbaar quotum' Het aantal vrouwen in de top blijft ondanks jarenlange inspanningen zo tergend traag groeien, dat het vrijwillige 'streefcijfer' door de politiek ingeruild moet worden voor een 'afdwingbaar quotum'
 5. De roep om meer vrouwen aan de top is emancipatiestrijd en verzakelijking tegelijk. Emancipatie, omdat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de top van het bedrijfsleven
 6. isters Van Engelshoven en Koolmees om met een concreet voorstel voor maatregelen te komen om diversiteit in de top te bevorderen. Onvoldoende vooruitgang. De huidige wettelijke streefcijferbepaling heeft er niet voor gezorgd dat eind 2019 ten
 7. Management Scop

Nederland telt steeds meer vrouwelijke ondernemers. Onder de snelle groeiers is echter het aantal vrouwen aan de top nog steeds beperkt. I nvesteerder Janneke Niessen (CapitalT) en Marita de Hair (EY) duiken in de kloof tussen meer vrouwelijke entrepreneurs, maar relatief weinig vrouwelijke bestuurders in het Nederlandse bedrijfsleven. Samen bespreken ze de oorzaken en mogelijke oplossingen Het aantal vrouwen met topfuncties in het bedrijfsleven is vorig jaar opnieuw licht toegenomen. Tussen 2013 en 2014 steeg het aandeel vrouwen in de top bij de bedrijven gemiddeld van 19,8 naar 20. vrouwen in de top. aangelopen, zoals de aard van de cijfers (voltijds eenheden en niet aantal werknemers, aan de wettelijke streefcijfers voor het aandeel mannen. Het aandeel bedrijven dat hieraan niet voldoet schatten we (indicatief) op ongeveer 10 procent

Serie Genderdiversiteit aan de top, deel 1: wettelijk

 1. Bij de telling van deze Management Scope Top-100 Corporate Vrouwen is de weging van bepaalde functies iets aangepast ten opzichte van de telling van voorgaande jaren. In lijn met de corporate governance code voor grote bedrijven gaan we uit van een maximum van vijf punten bij commissariaten: twee voor een voorzitterschap (eerder vier) en een voor een lidmaatschap, samen een volledige.
 2. De doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te krijgen op de vraag waarom vrouwen niet in grote mate doorstromen naar de top binnen organisaties. In Nederland wordt slechts 7% van read more de managementfuncties in de top bekleed door vrouwen
 3. Voor de jaarlijkse Internationale Vrouwendag, op 8 maart, hebben verschillende organisaties onderzoeksresultaten bekendgemaakt over de positie van vrouwen in Nederlandse organisaties. Bij de beste organisaties werken meer vrouwen, ook in topposities. Maar er is in Nederland nog veel te doen
 4. Weinig vrouwen aan de top, mannen hebben hogere functies Er studeren meer vrouwen dan mannen, ze ronden hun studie eerder af en toch is slechts 10 procent van de hoogleraren in Nederland vrouw. Ook in het bedrijfsleven is het aandeel vrouwen in de top veel kleiner dan het streven van 30 procent. Cijfers lopen uiteen van 10 tot 20 procent
 5. Dit is waarom mannen sneller de top bereiken dan vrouwen. video Hoe kan het dat anno 2018 slechts 15 procent van de bestuursfuncties in het bedrijfsleven wordt bekleed door een vrouw? Dat vraagt.
 6. Vrouwen komen zo makkelijker aan een baan die aansluit bij hun kwalificaties en kunnen zich beter volledig ontplooien. Het glazen plafond - de onzichtbare barrière die voor vrouwen bestaat om een topfunctie te bereiken - wordt doorbroken. Meer vrouwen in de top vormen een voorbeeld voor andere vrouwen om óók hun potentieel te gebruiken

Wel iets meer vrouwen in top bedrijfsleven, maar nog veel

 1. De top 5 social media platformen is afgelopen jaar gelijk gebleven. Whatsapp is nog altijd de onbetwiste nummer één. 12,1 miljoen Nederlanders gebruiken de messengerdienst van Facebook. Dat is 2 procent meer dan vorig jaar. Op nummer 2 staat Facebook. Met 10,4 miljoen gebruikers is dit platform nog altijd bijna twee keer zo groot als Instagram
 2. Onder de 20 jaar zijn er vrijwel geen verschillen tussen mannen en vrouwen in neiging om alleen voor de knappe profielen te gaan. Cijfers & onderzoek. Enkele cijfers die aan bod komen in de uitzending: In de top 40 meest populaire plekken om iemand online te ontmoeten staan Facebook en Instagram vrij hoog
 3. der laagopgeleiden dan hoogopgeleiden aan de Beweegrichtlijnen
 4. Top vrouwen! De cijfers! In Nederland werken veel vrouwen niet, of in deeltijd. Gemiddeld voldoet verder enkel rond de 10% van de bedrijven aan de wettelijke streefcijfers voor het aandeel vrouwen in de Raden van Bestuur (Rijksoverheid.nl en European Woman's Professional Network)
 5. Aan de andere kant wordt er ook beweerd dat competente en ambitieuze vrouwen nu niet aan een baan komen omdat verderfelijke mannen samenklitten en leuke baantjes liever onder elkaar houden. Tot nu toe was dit nog niet weerlegd en daarom zou men haast instemmen met een vrouwenquotum. Maar een artikel uit de New York Times, ontkracht dit artikel door middel van het verschijnsel 'glass.
 6. Special. Vrouwen aan de top. In 2020 moet 20 procent van alle hoogleraren op ieder van de EUR-faculteiten vrouw zijn. Op het oog een haalbaar streven, maar het wordt nog een hele toer om het waar te maken

Stichting KijkOnderzoek (SKO) verantwoordelijk voor het onderzoek naar het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking. SKO is verantwoordelijk voor de rapportering en de controle van de kijkcijfers en voor aanpassingen en innovaties in de methode van het kijkonderzoek De organisaties die het Charter Talent naar de Top tekenden, laten steeds relatief goede en stijgende cijfers zien. In 2017 boekten zij wederom vooruitgang. Met gemiddeld 22,4% vrouwen in de Raden van Bestuur en 33,1% vrouwen in de Raden van Commissarissen, doen Charterorganisaties het aanmerkelijk beter dan gemiddeld in Nederland, daar zijn deze cijfers resp. 9,6% en 12,5% Vrouwen in de sport. Sportprogramma's besteedden tot voor kort gemiddeld slechts 5 procent van hun zendtijd aan vrouwensport. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn vrouwen, toch stond zij in de Top-40 van sportieve grootverdieners slechts op plaats 30 De commissie zou graag zien dat er onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen het aandeel vrouwen in de top en de bedrijfsresultaten, om daarmee bedrijven mogelijk aan te moedigen werk te maken. Uit eveneens in 2018 gehouden onderzoek in het kader van het tv-programma 'Hoe Nederland Bevalt' blijkt dat 44% van de vrouwen die zwanger proberen te worden helemaal niet drinkt. 56% drinkt wel. Van de zwangere vrouwen drinkt 88% niet en 12% dus wel. Veel hogere cijfers dus dan uit het onderzoek van het Trimbos-instituut naar voren komen

Vrouwen opheffen van rokken

Komen er meer vrouwen in topfuncties? Emancipatiemonitor

Hoe gaan Nederlandse vrouwen om met anticonceptie? Onderstaande grafieken tonen het anticonceptiegebruik onder vrouwen en de risicogroepen voor een ongeplande zwangerschap. De onderstaande cijfers dateren uit 2012. Inmiddels zijn er recentere uit 2017 Het beroepsstatuut van de hoofdjob varieert sterk volgens geslacht. Dat blijkt uit cijfers van 2018. In de openbare sector is 57% van de werknemers vrouw, terwijl slechts één zelfstandige op drie een vrouw is. Vrouwen zijn voornamelijk actief in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en handel

Dertien factoren die vrouwen belemmeren op weg naar de top: 18 maart 2009 - Er zijn vele redenen waarom niet meer vrouwen een toppositie nastreven: hun gezin, de organisatiecultuur en managementstijl, gebrek aan kansen, discriminatie, enzovoort. Maar één ding is duidelijk: met betere coaching door het senior management doorbreken meer vrouwen het glazen plafond In 2018 werden 31.002 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Dit zijn 479 zwangerschapsafbrekingen meer dan in 2017. Veruit het grootste deel van de zwangerschapsafbrekingen (82%) vindt plaats in het eerste trimester (t/m 12 weken zwangerschap). Meer dan de helft van de behandelde vrouwen had al één of meer kinderen Vrouwen in de academische wereld stuiten op het zogeheten 'glazen plafond', waardoor zij moeite hebben om een carrière te maken in de hoogste posities binnen de academische wereld. Dat tot op vandaag slechts 1 op 5 professoren aan de UGent vrouw is, toont aan dat het glazen plafond nog steeds bestaat Vrouwen bezetten in 2013 slechts 32 procent van de managementfuncties in de bedrijven in de Europese Unie, terwijl ze goed zijn voor 63 procent van de werknemers 'Vrouwen in de top' gangbaar onderwerp voor jaarverslag Het aantal bedrijven dat concrete cijfers publiceert over het aantal vrouwen op de werkvloer en in managementfuncties is toegenomen met ruim 20 procent ten opzichte van vorig. 1.1 Vrouwen aan de Top Cijfers tonen aan dat de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt spectaculair is geste - gen over de laatste decennia. Deze trend loopt parallel met de gestegen deelname van vrouwen aan het (hoger) onderwijs. Een gelijkaardige evolutie heeft zich (vooralsnog) nie

Gestage toename vrouwen onder topverdiener

Als aandachtsgebied heeft zij de thema´s: kwaliteit en veiligheid, zorgverzekeraars en financiën. Het aantal vrouwelijke zorgbestuurders neemt af. Toch heeft de zorg van alle sectoren nog altijd de meeste vrouwen aan de top Het voorkomen, ontstaan, beloop en de consequenties van psychische aandoeningen tussen de 18 en 64 jaar komen aan bod in de NEMESIS-2. Ruim 4 op de 10 mensen hebben ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad. Mensen van 25 tot 35 jaar hebben het vaakst ooit in het leven één of meer psychische aandoeningen gehad en mensen van 55 tot 65 jaar het minst vaak Vrouwen aan de top Aanbevelingen Een betere vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvorming is geen onontgonnen beleidsdomein. Integendeel, in de voorbije jaren werden verschillende initiatieven genomen om de toegang voor vrouwen tot leidinggevende functies te verbeteren en iedere discriminatie op dit vlak weg te werken Geweld tegen vrouwen en genderongelijkheid zijn wereldwijde problemen. Jaarlijks zijn miljoenen vrouwen op de wereld slachtoffer. Ook in Nederland liegen de cijfers niet

Aantal jongeren met eetstoornissen. Recente cijfers van het aantal kinderen en jongeren met een eetstoornis ontbreken. Onderzoek uit 1997 laat zien dat ongeveer 0,3 procent van de 13- tot 18-jarigen lijdt aan anorexia nervosa (Verhulst e.a 1997) Vragen over de NKR Cijfers op maat Cijfers op maat Gegevensaanvraag Wetenschappelijke toetsing Koppelingen Koppelingen Koppeling met PALGA Kwaliteitsregistratie Kwaliteitsregistratie Validatietool NKR Online Uitleg NKR cijfers. Er zijn volgens minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) te weinig vrouwen in de top van grote Nederlandse bedrijven. Zij dreigde vorig jaar al te 'namen en shamen' als dat zo zou blijven, en. Meer vrouwen aan de top stuwen bedrijfsresultaten: 2 oktober 2007 - Bedrijven uit de Fortune 500 met meer vrouwen in het bestuur, behalen aanzienlijk betere financiële resultaten dan degenen waar de mannen de bestuurskamer domineren. Dat blijkt uit een vier jaar durend onderzoek van Catalyst.De ondernemingen met het hoogste percentage vrouwen aan de top presteerden maar liefst 53 procent. De onderscheiding is een initiatief van stichting Talent naar de Top, een organisatie die zich hard maakt voor meer diversiteit op de werkvloer. Vijf jaar geleden werd een wettelijk streefgetal van 30% opgesteld voor wat betreft het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven, zoals rvb's en rvc's

Aan het einde van 2020 zullen de cijfers uit 2019 samen met tal aan andere gegevens in de nieuwe druk van de NDM gepubliceerd en geïnterpreteerd worden. Gebruik van illegale drugs onder Nederlandse volwassenen. In 2019 gebruiken meer mannen dan vrouwen dan vrouwen cannabis Er zijn relatief weinig vrouwen actief in de wielersport, maar ze zijn zeker niet alleen: toprensters, recreatieve rensters, (bonds)coaches, ploegleidsters, juryleden, noem maar op. Als ode aan al deze vrouwen in de wielersport hebben we juli 2019 uitgeroepen tot 'Vrouwenmaand' De Emancipatiemonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevat de resultaten van tweejaarlijks onderzoek naar de emancipatie van vrouwen in Nederland. Weinig vrouwen zijn werkzaam in technische beroepen (bèta), weinig mannen in zorg en welzijn. Dat komt vooral doordat meisjes minder vaak voor een technische opleiding kiezen, en.

Uit de cijfers van 2017 blijkt dat fietsen vanaf 45 jaar de top 3 classering van tennis tot in de oudste leeftijdsgroep overgenomen te hebben. Mogelijk is het gebruik van e-bikes hiervoor verklaring. Dit wordt ondersteund door cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid waaruit blijkt dat er in de afgelopen jaren sprake is van een verjonging in het gebruik van de e-bike De meesten waren tachtigplussers, 69 procent van de mannen en 84 procent van de vrouwen. Een kwart van de door een val overleden mannen en 43 procent van de vrouwen was 90 jaar of ouder. Bekijk alle cijfers op Cbs.nl; Metingen valongevallen VeiligheidNL. Hoe vaak vallen ouderen? VeiligheidNL heeft de verschillende cijfers over valincidenten bij. Philips wil meer vrouwen in de top . EINDHOVEN - Het aandeel vrouwen op topposities binnen Philips moet omhoog. Het concern dat zich voortaan richt op gezondheidstechnologie heeft de ambities op dat vlak onlangs opgekrikt

In een vierdelige reeks blikken we deze week op KNVB.nl terug op het amateurseizoen 2016/'17, in cijfers. In deel drie: het percentage meiden en vrouwen Van de jeugd van 18 tot 24 jaar heeft 18 procent zich overgegeven aan alcoholmisbruik en 7 procent aan drugsmisbruik. Bekijk hier meer cijfers Sinds de start in 2014 hebben in totaal 5.000 vrouwen deelgenomen aan een EVA traject/cursus en daarmee een stap richting economische zelfstandigheid gezet. Meer vrouwen naar de top. Nog steeds is het aantal vrouwen in hogere functies te laag. Vooral aan de top van de organisaties. De overheid vindt dat vrouwen te langzaam doorstromen naar.

Vrouwen zijn een grote minderheid in de muziekindustrie, iets dat bevestigd wordt door de traditionele muzikale afsluiter van het jaar: de Top 2000. In 2017 bestond de lijst voor 16 procent uit vrouwelijke artiesten, waarvan 86 procent wit was. Deze 16 procent is inclusief bands waarin vrouwen én mannen zitten Headhunters nemen waar [NRC] dat er voor topfuncties circa 10 keer zo veel geschikte mannen beschikbaar zijn als vrouwen. Het CBS rapporteert dat aan de harde bètastudies en bedrijfskunde slechts 24% vrouwen deelnemen, terwijl uit het Top 100 Executieves-overzicht van Managementscope (2017) blijkt dat juist die studies vereist zijn voor het bekleden van topfuncties in het bedrijfsleven Who run the world? Girls!, zong zangeres Beyoncé ooit. In de werkelijkheid zijn het toch vooral mannen die de top bereiken. De grote vraag is: hoe komt dat nou? Is de maatschappij bevooroordeeld? Werken mannen vrouwen tegen? Hebben vrouwen een laag zelfbeeld? Willen vrouwen helemaal niet naar de top? Of zijn er andere verklaringen die we over het hoofd zien

Eva Victory Anna en Yvonne Maria Catherina beantwoorden ingestuurde vragen van jullie over hun successen.» Abonneer op ons kanaalhttps://www.youtube.com/klik.. 5 x sexy posities in bed voor vrouwen on top. Standjes voor Klim op zijn schoot en laat je knieën en onderbenen rusten op de vloer. Houd je vast aan zijn schouders en laat jezelf langzaam.

Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze website, hierdoor kan het zijn dat niet alle inhoud definitief is De cijfers. Cystic Fibrosis statistieken Mensen met cystic fibrosis in 2019 1.515. Gemiddeld aantal nieuwe gevallen per jaar 25. Mannen 808. Vrouwen 707. Overleden in 2019 aan cystic fibrosis 5. Prevalentie in 2019 (aantal patienten. Wie zijn de 20 vrouwen van 2020? VUB-professor Cleo Goyvaerts (34) aan de top van het longkankeronderzoek. Het bewijs: Mijnenergie.be ging de cijfers na

Daarmee wordt de oorzaak voor het gebrek aan vrouwen aan de top verschoven van de 'schuld van de dominante man' naar de 'eigen keuze van de vrouw'. Zoals dat hoort in de wetenschap zijn er talloze onderzoeken die dit betwisten; zoals dit onderzoek dat stelt dat vrouwen nog altijd als minder competent gezien worden Ook EY heeft één vrouw in het bestuur, naast vijf mannen. Deloitte is de enige met geen enkele vrouw in de Raad van Bestuur. Bij de Next5 is het beeld ronduit somber: 3 van de 5 kantoren heeft geen enkele vrouw aan de top. Accon avm en Flynth zijn de uitzondering. 'Feminiener' Agnes Koops vindt dat PWC de afgelopen jaren feminiener is geworden De top 10 beste vrouwen games uit 2018 - De toppers van het jaar. Door Romy Voswijk op maandag 31 december, 2018 om 10:0

Dit is hoeveel minuten we gemiddeld per dag in de spiegel

Vrouwen moeten tegen die tijd vrij, veilig en op gelijke voet met mannen kunnen meedraaien in de economie, politiek en maatschappij. Dat is een ambitieus doel en er is nog een lange weg te gaan. De Foundation deed onderzoek naar de veiligheid van vrouwen wereldwijd en maakte een top 10 gevaarlijkste landen voor vrouwen Cycling Vlaanderen wil meer meisjes en vrouwen in het wielrennen, maar ook een gelijkwaardig aanbod en volledige gendergelijkheid.Die trend zet zich ook door binnen de structuur van Cycling Vlaanderen. Vandaag werd Anne-Laure Gheerardyn aangesteld tot de allereerste coördinator vrouwenwielrennen binnen de federatie.. Met deze functie wil Cycling Vlaanderen verder werken aan de. Zowel de positie van vrouwen aan de onderkant als aan de bovenkant van de arbeidsmarkt heeft baat bij grotere deeltijdbanen respectievelijk meer voltijdwerkende vrouwen. Alleen met grotere deeltijdbanen wordt een groter deel van de vrouwen economisch onafhankelijk, en alleen met een voltijdbaan wordt hun kans op een (sub)toppositie groter

Cijfers vrouwen en hart- en vaatziekten. in 2019 overleden 19.225 vrouwen aan een hart- of vaatziekte: zo'n 53 per dag; 1 op de 4 vrouwen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte; elke dag worden 282 vrouwen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hart- of vaatziekte; in Nederland leven naar schatting 720.000 vrouwen met een hart- of. De roep om meer vrouwelijke topbestuurders in het bedrijfsleven is niet alleen een kwestie van het aanpakken van een maatschappelijk ongewenste ongelijkheid, maar kan ook helpen de toekomstige schaarste aan talent te bestrijden, betoogt Frederika Tielenius Kruythoff, managing director Executive Search van organisatieadviesbureau Korn Ferry. Om daar een beeld bij te geven: in een uitgebreid [ Vrouwen aan de top, het gaat slechter dan ooit Beide geslachten hebben in absolute cijfers minder topfuncties, maar alleen de vrouwen zien ook hun percentages dalen Een recent onderzoek laat zien dat bindende quota leiden tot een snellere toename van vrouwen aan de top dan in landen zonder streefcijfers (Jongen e.a., 2019). Naast genderdiversiteit in de top van organisaties groeit de aandacht voor etnische diversiteit in organisaties

Top Skills voor vrouwen met ambitie - Selor

De groep vrouwen werd vervolgens ondervraagt en 70% gaf aan dat ze wel medicijnen zouden wilden proberen om af te vallen. Zelfvertrouwen en seks Het maakt niet uit hoe oud een vrouw is, ze vindt altijd van zich zichzelf dat ze 10 jaar eerder aantrekkelijker was, blijkt uit een onderzoek van Patricia Koch van de Pennsylvania State University De top moet zich openstellen voor vrouwen en inzien dat vrouwen op hun eigen manier een zeer wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. Vrouwen hebben hun eigen ideeën, hun eigen managementstijl, hun eigen inzichten en ervaring, waarmee ze een enorme toegevoegde waarde kunnen hebben in ieder bedrijf Een quotum moet er voor zorgen dat er binnen drie jaar vijfendertig procent meer vrouwen aan de top zitten. Deze investeerder Keene Venture Capital, geeft alvast het goede voorbeeld Hoe staat het in Nederland met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Onderstaande grafieken tonen hoeveel mensen ervaring hebben met seksueel geweld, en hoe het staat met fysieke en niet-fysieke grensoverschrijding. De onderstaande cijfers dateren uit 2012. Er zijn recentere uit 2017

Video: Aantal vrouwen in top 'zeer teleurstellend': 'Stel

Vrouwen nog steeds in minderheid bij topfuncties NU

De drie bestuurders die vandaag tekenen, hechten elk om hun eigen reden belang aan meer vrouwen aan de top: Charterondertekenaars Talent naar de Top Diversitycongres 2018. Marjan van Loon, President-Directeur Shell Nederland: Om onze ambities waar te maken hebben we een diverse en inclusieve werkomgeving nodig Nieuwe cijfers laten een verrassende ontwikkeling zien op de automarkt, die er misschien op wijst dat vrouwen stiekem meer van autorijden houden. Hou je van autorijden dan moet je een handbak hebben

België bij 20 gelukkigste landen ter wereld - Het Nieuwsblad

Waarom we in Nederland een vrouwenquotum nodig hebben

18,7% van de Nederlandse bevolking (18-64 jaar) heeft ooit een depressieve stoornis gehad en 5,2% van de volwassenen had in de afgelopen 12 maanden een depressieve stoornis. Depressie komt het meest voor in de leeftijdscategorie 18-24 jaar en bij vrouwen (De Graaf, 2010) Benieuwd naar de laatste cijfers en trends in de fitnessbranche in Personal training en small group training voeren de top tien trends aan (figuur 3). Duidelijk is ook fitness wandelen (17%) en zwemmen (17%) (figuur 5). Mannen (12%) doen veel vaker dan vrouwen (1%) aan voetbal, naast fitness. Wel blijft voor mannen en vrouwen hardlopen. De handelsmissie die een handel, kennis en innovatie missie werd; De reis van de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit ; De studenten en universiteiten komen eraan! De waarde van datavisualisatie Dit verhaal is bijna ongeloofwaardig Een gezamenlijk doel in CERN; Gluren bij de buren; Het bruist in Nieuwegein! Het.

Seriemoordenaar bekent 90 moorden | Buitenland | Nieuws | HLN

Na jaren stilstand iets meer vrouwen aan de top - NR

Tienerjongens mogen dan de reputatie hebben niet vies te zijn van een potje masturberen, het blijkt in de praktijk geen ruk uit te maken of je nu man of vrouw bent. De verschillen tussen de masturbeergewoonten van jonge mannen en vrouwen vertonen namelijk opvallend veel overeenkomsten. Dat blijkt uit een nieuwe Zweedse studie die deze week werd gepresenteerd in het wetenschappelijk tijdschrift. De cijfers van Lilianne Ploumen over vrouwen op de arbeidsmarkt kloppen niet, schrijft Marike Stellinga. Maar die onrechtvaardigheid ís er. Daarom is het doodzonde onjuiste cijfers te gebruiken De girls onderbouwen hun strijd met cijfers. Die laten zien dat vrouwen vooral het museum in komen als ze uit de kleren gaan. Wie rondloopt op de hedendaagse en moderne sectie van het Metropolitan Museum of Art in New York ziet op 83 procent van de schilderijen een naakte vrouw (cijfers uit 2011). Slechts drie procent van de kunst die er hangt. Representatie van vrouwen in top is van groot belang - vrouwen hebben recht op stem in besluitvorming. En vrouwen in top zijn belangrijke rolmodellen voor jonge vrouwen en meisjes. Onlangs gepubliceerd: European Women on Boards Gender Diversity Index. Nederland staat op 7e plaats. Zolang we niet op de gewenste 50% zitten, is er werk aan de winkel Een van de grootste uitdagingen het komend seizoen zal voor de gemiddelde accountant toch zijn om in deze onzekere tijden een controle uit te voeren over de cijfers. Die focus op dit bijzondere jaar en de bijbehorende jaarrekening is aan de ene kant uit te leggen, maar aan de andere kant een kwalijke zaak. Want het diversiteitsbeleid stagneert

Vrouwenquotum - Wikipedi

Uniek vrouwen cadeau. Back to where it all began Neem haar mee terug in de tijd met deze wel héél bijzondere overnachting. Waan je in de prehistorie, maar geniet toch van 4 sterren luxe.Kies eens voor iets anders, iets unieks en iets wat ze totaal niet verwacht Uit de nieuwste Bedrijfmonitor Topvrouwen 2020, vandaag uitgereikt aan minister van Engelshoven, blijkt dat de huidige wetgeving om meer vrouwen in de top van bedrijven te krijgen, niet werkt Je kunt anoniem vragen stellen aan medewerkers van de Roken Infolijn. Je kunt zelf kiezen of je liever mailt, chat of belt. Medewerkers van de Infolijn staan op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur voor je klaar

SheNews - SheNews, Online magazine over vrouwen en werk
 • Haar naar voren man.
 • Wijnbar Dordrecht.
 • Beslagkom 7 Liter.
 • Bayliner models.
 • Trafo halogeen 12V HORNBACH.
 • Hulp bij kledingkast opruimen.
 • Scampi kokosmelk tomaat.
 • Velomobiel snelheid.
 • Tekenprogramma houtbewerking.
 • Mijn email is verdwenen.
 • De vos en de raaf vertaling Latijn.
 • Palindroom woorden.
 • Discozwemmen Golfbad Oss.
 • Best deco reviews.
 • Stroomverdeler stopcontact.
 • Turkse nederlanders vertalen.
 • Instax accessoires HEMA.
 • Buffel schedel.
 • Engel tekenen kind.
 • KONIJN tekenen Jill.
 • Kledingstuk 11 letters.
 • Grootste luchthaven Turkije.
 • Picknicktafel inklapbaar kunststof.
 • ClassDojo sign in.
 • Verplichte feestdagen Katholieke Kerk.
 • Dalfsen (funda).
 • Combi oven Philips.
 • Cheap muscle cars Europe.
 • Glazen Huis 2019.
 • KMTHC foto's.
 • Instagram Questions Story ideas.
 • Nicotine vlekken verwijderen uit kleding.
 • Vakantieboerderij Ameland.
 • Lomografie.
 • De vos en de raaf vertaling Latijn.
 • BEST DAF Facebook.
 • Cardioloog Maasmechelen.
 • Bootsy collins i'd rather be with you.
 • Eten op de boot.
 • Activiteiten oud en nieuw.
 • Updates LinkedIn niet zichtbaar.