Home

Tweede feministische golf Atria

De tweede feministische golf noemt men de opleving van het feminisme vanaf 1960 tot 1980 ongeveer. Initieel ging het om het recht op betaald werk en deelname aan het maatschappelijke leven. Maar later werden de thema's veel breder: economische zelfstandigheid, verdeling zorgtaken, bestuur en politiek, seksuele bevrijding, uitbannen geweld tegen vrouwen etc Buttons van de tweede feministische golf 16 december, 2015. Atria heeft honderden van dit soort buttons. Naast spandoeken en affiches werden vooral buttons tijdens de zogenoemde tweede feministische golf - jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw - gemaakt en gebruikt om eisen en wensen kenbaar te maken

Aanleiding is de digitalisering van publicaties uit de 'tweede feministische golf' bij Atria. Het digitaliseringsproject is op 8 maart 2016 gepresenteerd in de Tolhuistuin (met medewerking van Stichting Literaire Activiteiten Ams terdam) Joke Smit wordt ook wel het icoon van de 'tweede feministische golf' genoemd. De journaliste, onderwijzeres en feministe verwierf grote bekendheid met haar artikel Het onbehagen bij de vrouw, dat als beginpunt van de 'tweede golf' in Nederland wordt beschouwd.De impact van het artikel zou Joke Smit ertoe bewegen zich de rest van haar leven onvermoeid in te zetten voor de vrouwenzaak De tweede feministische golf is de brede heropleving van het feminisme, ook wel vrouwenbeweging, in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Tijdens de eerste feministische golf, aan het eind van de negentiende eeuw werd vooral gestreden voor het recht van vrouwen op deelname aan hoger onderwijs en openbaar bestuur. De tweede feministische golf startte rond het thema recht op betaald werk en deelname aan het maatschappelijke leven maar breidde zich snel uit tot een krachtig

De Tweede feministische golf eindigde ongeveer in 1981, met de komst van de Abortuswet, waar vurig om gestreden was. De strijdpunten arbeid, politieke participatie en onderwijs uit de Eerste Feministische golf worden in de Tweede golf overgenomen en uitgebreid met: • abortus • seksualiteit • huwelijk • gezin Anja Meulenbelt, bekend feministe uit de tweede golf, is voor het archief van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, uitgebreid geïnterviewd over die periode en wat dat nu nog voor haar betekent. In deze column beschrijft zij hoe ze nooit in vaste categorieën bleek te passen, zowel binnen als buiten de vrouwenbeweging deel uit van een grotere emancipatiebeweging - de Tweede Feministische Golf. In 1969 ontstond deze beweging die actie wilde ondernemen op het gebied van de ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Via ludieke acties probeerde Dolle Mina voornamelijk de aandacht van de media te trekken om de onderdrukte positie van de vrouw te belichten 2.3 De tweede feministische golf in Nederland 14 2.4 De derde feministische golf 22 2.5 Feminisme als sociale beweging 23 3. Beeldvorming van feminisme 27 3.1 MVM en Dolle Mina in beeld 28 3.2 Praatgroepen buiten beeld 31 3.3 Emancipatie of feminisme 33 3.4 Conclusie.

tweede feministische golf Atria

 1. istische Golf 23 H7. De Positie van de vrouw na de Tweede Fe
 2. istische golf plaats. In die tijd werd fe
 3. istische golf was er een sterke groei en gingen steeds vaker jonge meiden studeren. In de tweede fe
 4. Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis te Amsterdam verzamelt, beheert, en deelt het erfgoed van vrouwen in een documentatiecentrum, archief en bewaarbibliotheek voor de wereldwijde vrouwenbeweging. Daarnaast onderzoekt Atria de huidige positie van vrouwen in de samenleving en geeft advies voor toekomstig beleid
 5. istische golf, die ruwweg van 1965 tot 1985 duurde, was een nieuwe fase in de vrouwenbeweging. Deze kwam voort uit een gevoel van onbehagen bij veel vrouwen over hun positie in de maatschappij
 6. istische Golf is Joke Smit. In 1967 schreef zij een artikel in De Gids over het onbehagen van de vrouw. Dit artikel wordt gezien als het begin van de Tweede Fe

Deze actieperiode wordt de tweede feministische golf genoemd en in Nederland was actiegroep Dolle Mina daar een belangrijk en bekend onderdeel van. In najaar 1969 waren de initiatiefnemers Dunya Verwey, Michel Korzec, Alex Korzec en Rita Hendriks. Kort daarna sloten onder meer Anne Marie Philippens en haar man Huub zich aan Tweede feministische golf: Vanaf de jaren 1960 werd vooral gestreden voor seksuele en financiële vrijheid van vrouwen. De grote studie van Simone de Beauvoir , De tweede sekse (1949), was een belangrijke bron van inspiratie voor deze golf Vijftig jaar geleden werd Dolle Mina opgericht en kwam de tweede feministische golf goed op stoom Hun doelen waren echter nog niet helemaal bereikt, vandaar dat er later nog een Tweede feministische Golf ontstond. Hoofdstuk 2: De Tweede Feministische Golf Inleiding Dankzij de Eerste Feministische Golf was er wel veel veranderd, maar er waren nog veel verschillen tussen de posities van mannen en vrouwen

De tweede feministische golf over seksualiteit

Feministische theologie: van tweede naar derde golf - Atria

De eerste feministische golf, het huwelijksrecht en de vaderlandse geschiedenis (Amsterdam 1992). C. van Eijl, Het werkzame verschil. Vrouwen in de slag om arbeid, 1898-1940 (Hilversum 1994). E. Etty, Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952 (Amsterdam 1996) Nog vijf plekken beschikbaar voor scholen die op maandag 8 maart - Internationale Vrouwendag - aandacht willen besteden aan de tweede feministische golf. Het lesprogramma 'De lessen van Dolle Mina' is gemaakt in samenwerking met Van Gisteren en is geschikt voor bovenbouw vmbo en havo/vwo 3/4

De tweede grote feministische golf vond plaats in de jaren '60. De feministen tijdens de Tweede golf hadden meerdere doelen voor ogen. Zo wilden zij de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces vergroten en een hierop volgende herverdeling van de huishoudelijke taken Tijdens de Tweede Golf zetten vrouwen zich vooral in voor gelijke rechten op het gebied van werk en op sociaal en cultureel gebied. De Situatie voor de Tweede Feministische Golf Tijdens de Eerste Feministische Golf , kregen vrouwen stemrecht en veel mensen hadden verwacht dat dat voldoende zou zijn om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te creëren Deze tweede feministische golf ontstond in de Verenigde Staten in 1965 door een boek van Betty Frieman zij schreef over de onvrede van de huisvrouw over haar bestaan. In West Europa begon deze golf in 1967 door een artikel van Joke Smit in de Gids van november 1967, zij schrijft over het onbehagen van de vrouw

Feministische buttons (vermoedelijk tweede golf): Houdt Amsterdam lesbies, Lesbies mevrouw u weet best waarom, Je kunt het aan mij niet zien en dat ligt aan jou, Jong, pot & boos!, Geen handvol maar een landvol. Seksuele voorkeur was destijds heel politie Iedereen die de Tweede Feministische Golf beleefd heeft, wordt uitgenodigd haar herinneringen te delen. Structuur kent deze site maar ten dele: net zoals de Geschiedenis in de eerste plaats Gebeurt, en zich pas later in hoofdstukken laat verdelen, is dit Archief van Herinneringen een bruisend Work-in-Progress, waaraan te pas en te onpas nieuwe dingen zullen worden toegevoegd Als de Tweede Wereldoorlog is beëindigd, als de algemene chaos weer is bezworen, als na een lange herstelperiode de zaken weer op hun plaats liggen, dan maakt er zich bij bepaalde groeperingen een vage ontevredenheid ten aanzien van die plaatsen meester. Wat precies de tweede golf van Vrouwenemancipatie veroorzaakte, is niet precies uit te maken

Joke Smit: icoon van de 'tweede feministische golf

De 'eerste feministische golf' is het startpunt. Daarna word je via de jaren vijftig en zestig, de invloedrijke 'tweede feministische golf' én de laatste decennia van de vorige eeuw, meegevoerd naar de politieke stand van zaken op het gebied van emancipatiebeleid nu Het feminisme heeft nog wel een anti-man-imago. Dat komt volgens Roggeband door het sentiment tijdens de tweede feministische golf in de jaren zeventig. In het begin trokken mannen en vrouwen nog.. Feminisme. De tweede grote feministische golf vond plaats in de jaren '60. De feministen tijdens de Tweede golf hadden meerdere doelen voor ogen. Zo wilden zij de deelname van vrouwen aan het.. Collectie IAV-Atria Om de rol van muziek in het feminisme te begrijpen, moeten we eerst de geschiedenis van de tweede feministische golf in duiken, want daar begon het, vroeg in de jaren zeventig. De strijd voor legalisering werd een van de kerndossiers van de tweede golf

Tips voor je (profiel)werkstuk over feminisme

Tweede feministische golf - Wikipedi

Vier lespakketten brengen de geschiedenis van Dolle Mina en de tweede feministische golf bij leerlingen in de klas. Het zou geen Dolle Mina lesprogramma zijn zonder een ludieke Dolle Mina actie anno 2021. Mede mogelijk gemaakt door # yonicareproducts en scholier Mai Tram. Hierover later meer De tweede feministische golf vond plaats in ongeveer 1960, 1970 en 1980. In de eerste feministische golf werd vooral gestreden voor het kiesrecht, maar in de tweede feministische golf waren er verschillende doelen waar naar gestreefd werd Tweede feministische golf en de opkomst van de vrouwenhulpverlening De eerste feministische golf, vanaf 1870, voerde een taaie strijd om vrouwen deel te laten nemen aan het maatschappelijke leven. Dat ze, zoals Aletta Jacobs naar de universiteit konden, of dat ze zoals Helena Mercier nuttig en sociaal werk konden verrichten golf, en dus niet de zesde, als 'wakker worden'.22 Hoewel in latere 'bewegingsliteratuur' wordt gesteld dat Nederland internationaal gezien voorop liep met de tweede feministische golf,23 gebruikt Van Buuren de metafoor van slapen, naar sluimeren en 'echt goed wakker' worden, juist o

Atria organiseert de Pink Tours: De geschiedenis van de lesbische beweging met archiefmateriaal als rode draad. Gon Buurman heeft als fotografe een belangrijke rol gehad in het vastleggen van de tweede feministische golf in Nederland. Vooral van lesbische vrouwen maakte ze iconische portretten Op 8 maart brengen we in samenwerking met Van Gisteren en F-site ee... n ode aan Dolle Mina op diverse middelbare scholen door het land. Vier lespakketten brengen de geschiedenis van Dolle Mina en de tweede feministische golf bij leerlingen in de klas Atria's bibliotheek en archief in hartje Amsterdam herbergen één van de grootste collecties over vrouwen, gender en diversiteit wereldwijd. Speciaal voor Pride Amsterdam ontwikkelde Atria de Pink Tour . Van Paarse September tot Roze Zaterdag. Over boze potten en het Le Tijdens de tweede feministische golf kwam er daarom een feministische theologie op. Deze vorm van godgeleerdheid gaat ervan uit dat God geen onderscheid maakt op basis van geslacht. Ze richt zich op de bevrijding van vrouwen in onderdrukte posities. Verder is de feministische theologie zeer kritisch op de gangbare - want mannelijke - theologie

Atria: Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis; WOMEN Inc. Lees de brochure hier (pdf, 1,3 MB). WO=MEN, zet zich in Nederland en wereldwijd in voor gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen, ongeacht seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Emancipator is een organisatie die zich richt een andere invulling van. In de tweede feministische golf was het recht op zelfbeschikking een belangrijk strijdpunt van de vrouwenbeweging. Deze tweede golf werd vanaf 1965 in de Verenigde Staten en vanaf 1967 in West-Europa ingeluid. Na de eerste feministische golf was het voor vrouwen eindelijk mogelijk opleidingen en zelfs vervolgopleidingen van goede kwaliteit te.

Seksueel geweld: de stilte regeert nog steeds | Seksueel

AVG-Carhif | De tweede feministische golf in Vlaanderen - bronnen : tweede golf 3 kinderkribben, peutertuinen, centra voor jeugd- en vrijetijdsbestelding; mogelijkheid voor jonge moeders om, gedurende een paar jaar, verlof te nemen zonder wedde. 7. de thuiswerkende vrouw Verzorgingstoelage voor moeders met kinderen beneden de 3 jaar De tweede feministische golf is de brede heropleving van het feminisme, ook wel vrouwenbeweging, in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Tijdens de eerste feministische golf, aan het eind van de negentiende eeuw werd vooral gestreden voor het recht van vrouwen op deelname aan hoger onderwijs en openbaar bestuur (actief en passief kiesrecht) Atria, voor gendergelijkheid en vrouwengeschiedenis Yesterday at 8:16 AM OPROEP Nog vijf plekken beschikbaar voor scholen die op maandag 8 maart - Internationale Vrouwendag - aandacht willen besteden aan de tweede feministische golf

Ben je scholier en wil je een profielwerkstuk schrijven over een onderwerp als emancipatie, feminisme, tansgender, seksualiteit, racisme of een aanverwant onderwerp? Wat leuk dat je interesse hebt in dit onderwerp! We hebben om te beginnen hieronder per onderwerp relevante literatuur, links en informatie voor je verzameld. Dit is niet volledig, maar een goed begin om je op weg te helpen Enerzijds wordt gesteld dat de doelen van de tweede feministische golf nog steeds niet bereikt zijn en we daarom nog steeds op de rimpelingen van deze tweede feministische golf verder dijnen. Anderzijds oppert men dat de methoden waarmee de feministische beweging zich organiseert en actie voert zodanig verandert zijn sinds de jaren zeventig, dat men onmogelijk over diezelfde golf kan spreken voor de tweede feministische golf in Nederland.19 Smit beschreef in dit artikel waarom de emancipatie van de vrouw niet voltooid was en er geen enkel feministisch doel was bereikt. Het artikel bevatte kernpunten als het doorbreken van rolpatronen, het zelfbeschikkingsrech EErstE FEministischE GolF Leerlingen ervaren daardoor het leren als nuttig, want wat zij geleerd hebben wordt steeds opnieuw gebruikt. In deze opdracht verwerft de leerling nieuwe voorbeeldkennis voor de kenmerkende aspecten 34, 35 en 37 en moet hi ..de tweede golf Het literaire maandblad De Gids publiceerde eind 1967 het artikel 'Het onbehagen bij de vrouw' van Joke Smit, die zich vanwege haar gehuwde staat toen nog Kool-Smit noemde

op naar een derde feministische golf Met de titel van deze uitgave wordt verwezen naar het artikel van Joke Kool-Smit, 'Het onbehagen bij de vrouw', dat in 1967 het startsein gaf voor de Tweede Feministische Golf. Gesteld wordt dat een deel van de vrouwen na de Tweede feministische golf in slaap is gesukkeld De feministische actiegroepen uit de tweede golf hadden over het algemeen dezelfde idealen (m.u.v. de Paarse September) maar uitten dit allemaal op een andere manier. Dus, het antwoord op onze deelvraag hebben wij zeker kunnen vinden Atria, voor gendergelijkheid en vrouwengeschiedenis, Amsterdam. 7.542 vind-ik-leuks · 200 personen praten hierover · 365 waren hier. Openingstijden bibliotheek: di - vrij, 10.00 - 17.00 uur. Gratis.. Vierde feministische golf. Er gloort een vierde feministische golf aan de horizon. Deze onderscheidt zich van de vorige door drie dingen; ongeorganiseerde actie, gebruik van sociale media en betrokkenheid van mannen. Waar de vorige golven vooral steunden op vrouwenorganisaties komen recente initiatieven uit allerlei hoeken Aletta Jacobs aan het eind van de tweede feministische golf. Aletta Jacobs is niet meer weg te denken uit de Nederlandse geschiedenis. Als eerste vrouw werd ze toegalaten tot de Universiteit en als eerste vrouw betrad ze zo het beroep van arts

De tweede feministische golf - Radboud Gender & Diversity

Aksie en demonstraties waren er veel in de jaren zeventig! Vooral van vrouwen. Ook waren er bezettingen w.o. die van de Portugese Ambassad De tweede feministische golf voorzag de PvdA van een soort opvolger van de BSDVC, de in 1975 opgerichte Rooie Vrouwen. Ze roerden zich flink, maar macht bleef binnen de sociaaldemocratische partij.

Een schatkamer vol met feministische kostbaarheden. Het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging viert vandaag en morgen zijn tachtigste verjaardag met een internationaal congres De tweede feministische golf kenmerkte zich door een veelvoud aan organisaties en actiegroepen. De eerste organisatie van de tweede golf was Man Vrouw Maatschappij, opgericht in 1968. Deze organisatie streed vooral voor gelijke opleidingskansen, gelijk recht op betaald werk en het doorbreken van traditionele rolpatronen

Collectie Atria. Rosette Susanna (Rosa) Manus (Amsterdam, 20 augustus 1881 - Bernburg, waarschijnlijk maart 1942) was een Nederlandse pacifiste en activiste voor het vrouwenkiesrecht en vrouwenrechten in het algemeen. Nieuw!!: Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging en Rosa Manus · Bekijk meer » Tweede feministische golf Na de eerste, tweede en derde feministische golf focust de vierde golf op 'intersectionaliteit,' een concept dat is bedacht door de Amerikaanse advocaat en hoogleraar ras en gender ­Kimberlé. De vrouw beslist: de tweede feministische golf in Nederland. Vilan van de Loo. Inmerc, 2005 - 239 pagina's. 0 Recensies. Geschiedenis van het feminisme en de vrouwenemancipatie in de jaren zestig en zeventig in Nederland De tweede feministische golf is de benaming van een periode van feministisch activisme eind jaren 1960 - jaren 1970. Ze paste in een bredere beweging van maatschappelijk protest, denk maar aan het studentenprotest van mei '68. Op deze website maak je kennis met die feministische beweging in Vlaanderen Tweede feministische golf: Vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw werd door vrouwen vooral gestreden voor seksuele en financiële mogelijkheden voor vrouwen. Kritiek: Op de tweede feministische golf kwam veel kritiek. Klachten van vrouwen werden bijvoorbeeld als 'gezeur' en 'vaag' gezien. Dit werd vervolgens met medicijnen onderdrukt

Tweede feministische golf - Wikikid

Als zelfstandige was Josien van 2007-2017 werkzaam als oral historian en onderzoeker bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Josien regisseerde twee documentaires over de vrouwenbeweging: Fem.doc (2002) over de erfenis van de tweede feministische golf en Vrouwenhulpverlening - ontdekken en vernieuwen (2008) over de opkomst van de vrouwenhulpverleningsbeweging Daar klinkt steeds vaker de roep om een derde feministische golf, zoals verwoord door schrijfster Naima el Bezaz. De dubbelhartige tolerantie van de afgelopen jaren ten aanzien van vrouwenonderdrukking hersteloperaties van het maagdenvlies om de eer van de familie te redden, om slechts een uitwas te noemen smaakt bitter Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en SLAA herontdekken belangrijke, feministische verhalen en vraagstukken uit de Tweede Feministische Golf. Zijn de onderwerpen van de tweede feministische golf achterhaald, of juist verrassend actueel? Op dinsdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, gaan geëngageerde jonge. Wij Vrouwen Eisen (WVE) was een actiegroep met als doel het veranderen van de Nederlandse abortuswetgeving in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Wij Vrouwen Eisen maakte onderdeel uit van de Tweede feministische golf Terugblik op de Tweede Feministische Golf uit de jaren zestig en zeventig aan de hand van leesverslagen van toonaangevende boeken uit die periode. Atria, Amsterdam, 2015 Gedrukt boek. Vrouwenoogst Levensverhalen van elf Nederlandse.

Emancipatiebeleid in Nederland | Nationaal beleid

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en

Toen Den Blanken eind jaren zeventig voor het eerst op pad ging als profesioneel fotograaf was de tweede feministische golf al in volle gang. Tien jaar eerder was in Amsterdam het feministsich vuur ontbrand en in de jaren daarna kregen de eisen voor gelijke behandeling van vrouwen in het hele land weerklank Tweede Feministisch Golf. Vrouwen hebben niet dezelfde kansen in de samenleving als mannen. Vrouwen die buitenshuis werkten, verdienen vaak minder dan mannen die hetzelfde werk doen. De meeste mensen vinden dat het beter is dat een vrouw thuis voor de kinderen zorgt en dat de man kostwinner is In de 'tweede feministische golf' greep de actiegroep Dolle Mina Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis). Auteur: Marianne Braun. Biografienummer in 1001 Vrouwen: 773 laatst gewijzigd: 12/07/2017. copyright en citeren.

Zij zette zich in die hoedanigheid vooral in voor het verbeteren van de positie van de Nederlandse vrouw. Met haar programma's en artikelen stimuleerde zij een brede maatschappelijke discussie over vrouwenkwesties. Zij heeft, kortom, een belangrijk aandeel gehad in de tweede feministische golf in Nederland. Archivalia. Atria Atria Ontmoet: Zijn de onderwerpen van de 'tweede feministische golf' achterhaald, of juist verrassend actueel? Voor de 9e blog van de serie 'Van Dolle mina tot Twitterfeminst'. Carrière of gezin? Het dilemma van twee vooraanstaande feministische politica's Article / Letter to editor All authors Ribberink, Anneke Date 2015 Journal Leidschrift : Vrijheid, gelijkheid, zusterschap. De tweede feministische golf Volume 30 Issue mei Page Het begin van de tweede feministische golf werd in ons land min of meer ingeluid met de Nederlandse vertaling in 1965 van het boek De tweede sekse van Simone de Beauvoir en het verschijnen van het artikel 'Het Onbehagen bij de vrouw' van Joke Kool-Smit in 1967. In haar artikel verklaarde Joke Kool-Smit de achterstan

Tweede Feministische Golf was een periode van feministische activiteit en de gedachte dat in de vroege jaren 1960 in de Verenigde Staten begon en duurde ongeveer twee decennia. Het verspreidde zich snel over de hele westerse wereld, met als doel de gelijke behandeling van vrouwen te verhogen door het verkrijgen van meer dan alleen bevrijding.. door Atria. F-Lab met Amina Wadud Amina Wadud, Amerikaans emeritus hoogleraar Islamstudies, is de speci-ale gast tijdens de tweede editie van Atria's F-lab over feminisme en islam. Expositie van Gon Buurman Gon Buurman, met haar iconische portret-ten van lesbische vrouwen, is één van de belangrijkste fotografen van de tweede feministische golf Geschiedenis . Voorafgaand aan de totstandkoming van de abortuswet in 1981, werden er tussen 1970 en 1981 zeven wetsvoorstellen ingediend; het recht op abortus was een van de belangrijkste strijdpunten van de tweede feministische golf; actiegroepen als Dolle Mina (DM) enWij Vrouwen Eisen (WVE)streden hiervoor; de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) steunde haar eisen van legalisering en. Tweede feministische golf. De Dolle Mina's deden hun eer aan volgens Cisca Dresselhuys. De Dolle Mina's stonden aan de voet in de jaren 70 van de tweede feministische golf in Nederland. Hun naam kwam van Mina Kruseman, een van de feministes uit de eerste feministische golf, vertelt Dresselhuys in Wekker-Wakker Tweede feministische golf De tweede feministische golf begon in 1965 en eindigde halverwege de jaren '80. De tweede feministische golf ontstond uit onvrede met de gang van zaken. Feministes zagen in dat de gelijke rechten waarvoor vrouwen tijdens de eerste feministische golf gestreden hadden nog geen gelijke kansen betekenden

Zij aan Zij - Atria: Pink ToursDolle Mina - Het Geheugen van Nederland - Online beeldbankExpositie: De intieme blikMVMAls we maar bevallen - Het Geheugen

Praktische opdracht over Tweede Feministische Golf voor het vak geschiedenis. Dit verslag is op 15 november 2015 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door L. (5e klas vwo Tweede feministische golf In de loop van de jaren ging Freezer steeds meer een feministische richting op. Toen de tweede feministische golf losbarstte, nam zij dan ook volop deel aan deze beweging. In 1968 was zij mede-oprichtster van de feministische organisatie Man Vrouw Maatschappij (MVM) en in 1972 van het feministisch maandblad Opzij vrouwennuvoorlater.nl De Tweede Feministische Golf? Als we de geschiedenisboekjes moeten geloven, was het een serieuze, op sommige fronten zelfs hysterische beweging. Toch... Het feminisme maakte in de jaren, zestig, zeventig en tachtig een heropleving door: de zogenaamde Tweede feministische golf. Waar tijdens de Eerste feministische golf door vrouwen als Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs met name gestreden was voor het vrouwenkiesrecht, werd nu onder meer gestreden voor seksuele en economische bevrijding van de vrouw Na de tweede feministische beweging leek het feminisme voltooid, de strijd gestreden. Maar een nieuwe generatie van jonge feministen staat nog altijd op de barricaden, ook in Brabant. Zij voeren onder meer actie voor de rechten van alle vrouwen, of die nu hetero zijn, homo of in een mannenlichaam geboren, en verbinden deze strijd met die tegen racisme en voor een beter klimaatbeleid

 • BCC Outlook betekenis.
 • RAW Image Extension.
 • Caravan verwarming 12V.
 • Michael Gandolfini.
 • JBL T110 Zwart.
 • Ongeluk Moerdijk vandaag.
 • Zero SRS.
 • Hoge stem vrouw.
 • GAMMA thermometer buiten.
 • Bartafel met opbergruimte.
 • Improvisatietheater voor beginners.
 • Patellapees brace.
 • Te weinig vruchtwater inleiden.
 • Araquanid.
 • Samsung duo sim.
 • Welke naam past bij Noud.
 • Bosch kruislijnlaser GAMMA.
 • Newpublic.
 • How to speak with an Indian accent.
 • Newpublic.
 • Hyperinflatie coronacrisis.
 • Keuken plaatsen kosten.
 • Vacatures Rotterdam Airport.
 • Melding export voertuig.
 • Lidl positiekleding ervaringen.
 • Groente en fruit informatie.
 • Marieke Nijkamp Zelfs als we zwijgen.
 • Emoticons downloaden iPhone.
 • Bamboe in tuin planten.
 • DDS intercommunale.
 • Natuurlijk alternatief voor paracetamol.
 • Meerdere foto's openen in Photoshop.
 • Stars and Stripes Blouses.
 • Hulu login.
 • Shakespeare histories.
 • Reanimeren met ICD.
 • Traumahelikopter.
 • Tulpen prijs.
 • Nuchter bloedprikken tandenpoetsen.
 • Buitenrit Veluwe.
 • Waar worden ribosomen gemaakt.