Home

Loopbaanonderbreking onderwijs voor andere job

Overzicht van alle verloven en afwezigheden voor personeel in het onderwijs De werknemer kan tijdens zijn loopbaanonderbreking tijdelijk worden tewerkgesteld bij een andere werkgever die behoort tot de betrokken sectoren (zorg of onderwijs) of die een instelling/centrum exploiteert dat belast is met contactopsporing Zo gezegd, zo gedaan: nog voordat mijn loopbaanonderbreking goed en wel van start ging, startte ik de zoektocht naar een nieuwe job. Veel eisen had ik niet, het liefst van al wilde ik in een jeugdig bedrijf beginnen waar ik nog steeds de kans heb om sociaal te zijn én eens kan proeven van wat een 9 to 5 écht is Er is voor einde mei een advies gevraagd van de vakbonden, maar het is de bedoeling dat enkel loopbaanonderbreking met motief overeind zal blijven. Verlof zonder wedde nemen, zal nog kunnen, maar. Er bestaan verschillende stelsels die u de mogelijkheid geven om uw loopbaan tijdelijk stop te zetten of uw arbeidsduur te verminderen: loopbaanonderbreking in de overheidssector; tijdskrediet in de privésector; thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorg en verlof voor medische bijstand) in alle sectoren; Op de website van de RVA vindt u een onlinedienst die u.

Verloven en afwezigheden - voor onderwijspersoneel

Nieuwe tijdelijke maatregelen voor loopbaanonderbreking

 1. De regeling van de loopbaanonderbreking in de openbare sector geldt alleen nog voor: personeelsleden van de Vlaamse openbare sector die al vóór 2 september 2016 in loopbaanonderbreking waren gegaan. Als zij na hun loopbaanonderbreking een verlenging willen of een nieuwe periode van onderbreking willen aanvragen, vallen ze onder het stelsel van het Vlaams zorgkrediet
 2. Loopbaanonderbreking in de openbare sector of het onderwijs. Volgens de algemene regel, legt de reglementering geen anciënniteitsvoorwaarde op. Bijgevolg kunt u een loopbaanonderbreking aanvragen van zodra u bij de nieuwe werkgever in dienst bent
 3. Het loopbaankrediet. Het loopbaankrediet omvat: perioden van loopbaanonderbreking; en; andere afwezigheidsperioden. De perioden van loopbaanonderbreking en afwezigheid tellen enkel mee voor uw pensioen als ze een bepaald percentage van uw gewerkte perioden niet overschrijden (20 à 25 % in functie van uw geboortedatum)

Coline nam een loopbaanonderbreking om een nieuwe job te

'Loopbaanonderbreking in onderwijs enkel nog met motief

 1. Bekijk 62 Onderwijs & opleiding vacatures. Ga aan de slag in een lesgever, begeleider, onderwijs functie of ontdek alle andere Onderwijs & opleiding jobs op Jobat.be
 2. Loopbaanonderbreking is sinds 2012 voor werknemers in de privésector vervangen door tijdskrediet (zie hoger). Het systeem is er wel nog altijd voor ambtenaren die tijdelijk.
 3. Loopbaanonderbreking wordt een recht; voor 1 procent van werknemersbestand is gelijktijdige loopbaanonderbreking een recht, daarboven moet worden onderhandeld. De Standaard , 1996 Bovenop het voorgaande kan een vastbenoemde vanaf 50 jaar onbeperkt gedeeltelijke loopbaanonderbreking nemen

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking Belgium

Een werknemer die gebruik maakt van tijdskrediet of een thematisch verlof bij zijn werkgever mag tijdens zijn loopbaanonderbreking een flexi-job uitoefenen bij een andere werkgever. Er moeten echter strikte voorwaarden worden nageleefd. De combinatie van een bijkomende activiteit in loondienst en een loopbaanonderbreking is niet nieuw andere tegemoetkomingen, zoals de vergoeding voor kinderopvang voor en na de schooltijd en de vergoeding voor middagtoezicht. De s alarisschalen zijn verbonden met een welbepaald bekwaamheidsbewijs en bestaan uit een aanvangssalaris (minimum), een aantal periodieke verhogingen (jaarlijks, tweejaarlijks en op het einde van de loopbaan) en een maximumsalaris, overeenkomstig de salarisanciënniteit

Voor kinderen die geboren zijn vóór 8 maart 2012, betaalt de RVA slechts onderbrekingsuitkeringen voor respectievelijk 3 maanden voltijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, 6 maanden halftijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, 15 maanden loopbaanonderbreking met een vijfde voor ouderschapsverlof Loopbaanonderbreking voor medische bijstand is een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking om bijstand te verlenen aan een gezins- of familielid dat ernstig ziek is. Tijdens de periode waarin u verlof voor medische bijstand neemt, kunt u als compensatie voor het loonverlies een maandelijkse onderbrekingsuitkering krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) Voor alle andere perioden van loopbaanonderbreking - eindeloopbaanstelsel berekenen we uw pensioenbedrag op basis van het beperkt fictief loon. Vlaams Zorgkrediet Het Vlaams Zorgkrediet vervangt sinds 2 september 2016 het stelsel van loopbaanonderbreking en loopbaanonderbreking - eindeloopbaanstelsel voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid , het Vlaams onderwijs en de Vlaamse lokale. Om in aanmerking te komen voor een aanmoedigingspremie, moet u altijd: al een goedkeuring van een onderbrekingsuitkering van de RVA gekregen hebben voor uw thematisch verlof of tijdskrediet. U krijgt die goedkeuring via de beslissingsbrief C62. 12 maanden aaneensluitend gewerkt hebben voordat uw loopbaanonderbreking of tijdskrediet ingaat Kies voor de juiste balans in het leven. Regelmatig een dagje vrijaf kan wonderen doen. Er eens opuit trekken met je kindje voor een leuke picknick, je gezinsleven beter organiseren, Daar zeg je vast geen nee tegen. Je denkt wellicht aan tijdskrediet of 'loopbaanonderbreking' zoals dit in het onderwijs heet

loopbaanonderbreking algemeen stelsel: bestaat niet meer deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen : kan nog lopende zijn Opgelet : je kunt je loopbaan nu enkel nog onderbreken als je een zorgmotief hebt of een opleiding volgt Stapte jij na een andere job over naar het onderwijs? Hasselt - Afgelopen schooljaar zijn 2.541 personen in Vlaanderen vanuit een ander beroep als leerkracht in het onderwijs gestapt

Je kunt een tijdje je loopbaan onderbreken door een sabbatical te nemen (of met 'sabbatical leave' te gaan). Tot enkele jaren geleden was een sabbatical een verlof voor wetenschappers, waarin ze een aantal maanden van alledaagse verplichtingen werden vrijgesteld en ongestoord aan hun onderzoek konden werken (eventueel aan een andere universiteit) In de andere gevallen word je zelfstandige in hoofdberoep. Tijdskrediet of loopbaanonderbreking? Je kan deeltijds of voltijds je loopbaan onderbreken en een onderbrekingsuitkering ontvangen van de RVA. Dit verlof heet loopbaanonderbreking als je bij de overheid werkt, of tijdskrediet in de privésector Als je via AVP een andere job in onderwijs opneemt, bouw je in die job dienstanciënniteit op die in aanmerking komt voor het recht op TADD. Je kan dit recht op TADD dan inroepen en zodra je TADD aangesteld bent, kan je je op het ogenblik van de jaarlijkse vacantverklaring kandidaat stellen voor een vaste benoeming

Zijn er hier leerkrachten die ooit loopbaanonderbreking genomen hebben om eens iets anders uit te proberen? Laat ons zeggen om te zien of het gras werkelijk groener is aan de overkant ;) Zoja, graag ervaringen 11/01/2019 Hoeveel zal je toekomstige pensioen bedragen? 04/01/2019 Wat verandert er op 1 januari 2019? 22/10/2018 02 515 44 44, het unieke telefoonnummer van de RV Even een 'break' van 'work' nemen is populair: in 2017 maakten meer dan 400.000 mensen gebruik van een of andere vorm van loopbaanonderbreking, dat is ongeveer 1 op 10 werknemers

'Afschaffing loopbaanonderbreking voor leerkrachten is

Ik was langer onderweg dan ik voor de klas stond, en voor ik goed en wel was ingewerkt, waren die twee weken alweer voorbij. Twee jaar lang heb ik de ene na de andere interimopdracht aan elkaar geregen. Van de schoolinspectie kreeg ik een puik verslag, en toch was een vaste job geen optie Gewone loopbaanonderbreking is voor contractuelen altijd een gunst. Er zijn echter nog andere mogelijkheden om intern van job te Gisteren om 13:47 Video Onderwijs in Hongkong wordt pro. Een andere manier is te beginnen met je enthousiasme voor de vacature. Als je echt overtuigd bent dat het bedrijf en de job heel goed bij je passen, is dit een goede manier om je motivatiebrief mee te starten. Dit toont dat je een gemotiveerde en toegewijde werknemer zal zijn Leraars maken nog snel gebruik van systeem voor federale overheid het hervormt. Rush op loopbaanonderbreking in onderwijs, nu het nog kan. 20/05/2015 om 03:00 door jens vancaeneghem - Print. Na de schorsing herneemt de werknemer zijn loopbaanonderbreking voor de resterende duur. Bovendien zal de periode van schorsing automatisch worden toegevoegd aan de oorspronkelijke periode. De tijdelijke tewerkstelling bij een werkgever in de zorgsector, het onderwijs of bij de instellingen die contactopsporing verrichten tijdens de lopende loopbaanonderbreking

Rush op loopbaanonderbreking zet extra druk op scholen. Een op de vier leraars in Vlaanderen zit dit schooljaar in een of andere verlofregeling, zo blijkt uit cijfers van Vlaams minister van. 7 berichten • Pagina 1 van 11 van

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven

Ofwel mits betaling van persoonlijke bijdragen voor de andere periodes. Al deze periodes van loopbaanonderbreking mogen niet meer bedragen dan de duurtijd van de effectief gewerkte loopbaan en zijn beperkt tot 60 volledige kalendermaanden (5 jaren) ongeacht of de loopbaanonderbreking voltijds of deeltijds is Beide maatregelen zijn geldig voor werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof. Ze zijn zowel van toepassing op volledige schorsingen als op prestatieverminderingen. Ze gelden voor alle werknemers behalve de statutairen van de gewesten, van de gemeenschappen, van de lokale en provinciale administraties en van het onderwijs Als u werkt voor een werkgever uit de privésector, kunt u via tijdskrediet uw prestaties geheel of gedeeltelijk onderbreken voor een van de reglementair bepaalde motieven.Het gaat om deze motieven: 'zorgen voor zijn kind jonger dan 8 jaar', 'zorg of bijstand aan zijn zwaar ziek minderjarig kind', 'zorgen voor zijn gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar', 'zorg voor of bijstand aan een.

loopbaanonderbreking - JuridischForum

 1. Centra voor deeltijds onderwijs. In de centra voor deeltijds onderwijs vervalt vanaf het schooljaar 2021-2022 de vrije programmatie. Een centrum kan niet langer op elk moment van het schooljaar een opleiding inrichten. Net als de andere onderwijsniveaus moeten ze dit voortaan vooraf aanvragen (uiterlijk 30 november) of melden (uiterlijk 1 april.
 2. JOB zich in de loop der jaren voor verschillende zaken ingezet. Uit deze acties is een patroon te herkennen waarin JOB zich de afgelopen jaren in heeft vastgebeten. Dit vastbijten in verschillende onderwerpen komt voort uit het ontstaan van waardes die een-op-een lopen met de visie en ambities van JOB op onderwijs en onderwijsbeleid
 3. deren van de arbeidsprestaties, of een vergoeding bij SWT)
 4. Voor basisonderwijs: bel naar 02 553 93 00 of mail naar leerkrachtendatabank.basisonderwijs@vlaanderen.be. Voor secundair onderwijs: bel naar 02 553 92 00 of mail naar leerkrachtendatabank.secundaironderwijs@vlaanderen.be. Geef aan welke vakken je wil geven. Scholen kunnen je dan voor deze vakken contacteren

Meer info: dienst onderwijs, 014 33 15 93, onderwijs@gemeentemol.be. Wie als leerkracht, kleuteronderwijzer of voor een andere functie wil solliciteren in het Meer dan 30 dagen gelede Werk je voor de Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale provinciale besturen dan geldt er een apart regelgeving. Het Vlaams zorgkrediet kwam in de plaats van de loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector. De motieven zijn gelijklopend met de motieven uit de privésector. Je vind Oh, ik wil even niet werken, maar wil wel betaald worden, ik ga even loopbaanonderbreking nemen en op reis gaan Dan is met een reden toch veel beter (ouderschap/zorg = opvang voor mensen die dan niet door een ander, professioneel, moet gebeuren, waar ze toch al handen tekort hebben / opleiding = investeren in de kwaliteit van personeel, zelfs al is dat om over te stappen naar een andere job. loopbaanonderbreking, tijdskrediet, ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatieve zorgen. Ga daarna vanuit Break@work rechtstreeks naar 'Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet' om je aanvraag in te dienen. Tonen/Verbergen Zie de informatie over Loopbaanonderbreking

Weg uit het onderwijs? - Libelle Mama foru

Vrouwen nemen ook vaker loopbaanonderbreking en sommige loopbaankeuzes worden beïnvloed voor gezinszorg en verantwoordelijkheden binnen de familie. Ongeveer 30% van de loonkloof tussen mannen en vrouwen kan toegeschreven worden aan een overgrote meerderheid vrouwen in relatief slechter betaalde sectoren zoals de zorgsector, verkoopsector of onderwijs U krijgt echter geen uitkering als u ontslagen wordt wegens zware fouten of als u zelf uw job opzegt. Loopbaanonderbreking en verloven. Door de situatie op het werk of in uw persoonlijk leven, hebt u soms nood om een pauze in te lassen. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden via tijdskrediet en andere verloven 2 Dankzij een gewone loopbaanonderbreking in de openbare diensten, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via een loopbaanonderbreking kunt u uw arbeidsprestaties tijdelijk onderbreken. Zo kunt u stoppen met werken of uw arbeidstijd verminderen. U kunt ofwel: uw prestaties volledig onderbreken; halftijds werken

Dat zorgt voor extra druk op de scholen, die op zoek moeten naar interim-leerkrachten of vervangingen. Het gaat om 50.000 mensen, van wie bijna de helft loopbaanonderbreking heeft zonder een. Job is een werkplatform voor ZZP'ers en opdrachtgevers. Job is in ontwikkeling en verwerkt persoonsgegevens van geregistreerde leden om het platform in de basis verder door te ontwikkelen. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Job.nl is de handelsnaam van Job Voor de loopbaanonderbreking en het tijdskrediet, evenmin als voor de dienstencheques (132.000 DC-jobs in 2009 volgens Milquet) zal het zo'n vaart niet lopen. De bezorgde stemmen over het gat van 1,7 miljard in de sociale zekerheid zwijgen daarbij in alle talen over de 1,1 miljard RSZ- en belastingsgelden die nu als cheques worden uitgedeeld om bestaand en nieuwe huishoudelijk werk te betalen 1. Kan een gemeenteraadslid werken in het gemeentelijk onderwijs van zijn gemeente? OVSG formuleerde hierop een antwoord dat u in dit pfd-bestand vindt: pdf bestand 181220 FAQ-Onverenigbaarheden-politiek-mandaat-FAQ_OVSG.pdf (181 kB) Voor meer informatie over deze vraag wendt u zich tot uw gemeente Een school krijgt voor haar ICT-coördinatie 24 punten. Deze school zit tevens in een samenwerkingsplatform voor ICT. Zij kozen voor een ICT-coördinator-BA (85 punten). 8/36 werden reeds benoemd (19 punten) tijdens het schooljaar 2007-2008. De 5 andere punten (2/36) werden gebruikt op niveau van het samenwerkingsplatform

Loopbaanonderbreking in de openbare sector Vlaanderen

Ouderschapsverlof onderwijs aanvragen? Volledig en halftijds ouderschapsverlof zijn een absoluut recht, als je aan de voorwaarden voldoet. De volledige loopbaanonderbreking telt zelfs mee voor je geldelijke en dienstanciënniteit. Je kan alle vormen van ouderschapsverlof aanvragen via je school- of centrumbestuur. Aan welke voorwaarden moet je. Voor het hoger onderwijs kan dat op weekbasis, in de andere scholen zal dat verspreid moeten worden over een maand, om zo voldoende vervanging te kunnen voorzien. Daarnaast bevestigde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nog eens het akkoord dat eerder deze week werd bekendgemaakt, over de financiering aan steden en gemeenten om noodopvang op te richten De Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ) vormen een netwerk van overheidsinstellingen die samen zorgen voor de beste sociale bescherming voor de burgers van ons land. Ze zorgen voor de inning en de verdeling van de sociale bijdragen, de betaling van de sociale uitkeringen en het beheer van de verschillende takken van de sociale zekerheid Als je de thuiszorg voor een familielid op jou wil nemen, kun je je loopbaan onderbreken. Je ontvangt dan een maandelijkse onderbrekingsuitkering van de RVA.. In een bedrijf met minder dan tien werknemers moet de werkgever toestemming geven. Het recht is niet afdwingbaar.; In een bedrijf met minder dan vijftig werknemers kan de maximumperiode van de loopbaanonderbreking herleid worden tot de. Juist onder vrouwen afgestudeerd in een 'mannelijke' richting als het technisch onderwijs is de werkloosheid opvallend hoog. Eerder spelen andere factoren een rol, zoals loopbaanonderbreking en de eisen die een deel van de werkzoekende vrouwen aan een functie stelt

T135 Documentatie RV

 1. Ga dan voor een schitterende job bij de Stad Gent, Werken in andere Gentse organisaties. Spring voor een job in het onderwijs lees meer over Spring voor een job in het onderwijs. Spring voor een job in het onderwijs; Schitter als jobstuden
 2. Onderwijs (2343) Onderzoek en ontwikkeling (985) Overheid (698) Productie (21108) Techniek (44771) Verkoop (18971) Andere (1255) Beroep Schoonmaker bij mensen thuis (4318) Magazijnmedewerker (3701) Commercieel medewerker (3164) Start je zoekactie naar jobs
 3. De Vlaamse regering past de regelgeving daarom aan zodat het personeel van de Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale en provinciale besturen hun lopende loopbaanonderbreking (binnen het oude stelsel) tijdelijk kan pauzeren om opnieuw of meer te gaan werken tijdens de coronacrisis, met de mogelijkheid om het nadien gewoon weer verder te zetten

Ministeriële Omzendbrief van 29 juli 1989, ref. O/14.1/SH/JS, betreffende het verlof voor verminderde prestaties gewettigd door familiale of sociale redenen en afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de PMS-centra Ga op pad als koerier voor verschillende opdrachtgevers naast je studie of naast je andere job. Verdien makkelijk én snel wat bij op tijden en dagen dat het jou uitkomt. Want jij bepaalt voor wie en wanneer je gaat werken

Vertalingen van het woord LOOPBAANONDERBREKINGEN van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van LOOPBAANONDERBREKINGEN in een zin met hun vertalingen:echter nog steeds zo dat loopbaanonderbrekingen vaker bij vrouwen dan bij... Je start als tijdelijk medewerker voor onbepaalde of doorlopende duur. Later kan je vast benoemd worden. Ben je 55 of ouder? Dan krijg je voorrang bij vaste benoemingen. Kan ik het onderwijs combineren met een andere job? Absoluut. En dat kan zelfs onbeperkt. Wel beschouwen we je job in het onderwijs als je hoofdberoep De gewone loopbaanonderbreking geeft aan de werknemers de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken terwijl ze een uitkering ontvangen van de RVA

Wat is de invloed van loopbaanonderbreking en andere

Persoonlijke arbeidsbemiddeling binnen onderwijs, zorg en kinderopvang. Bij Derec tonen ze oprechte interesse in de werkzoekende en zorgen er dan ook voor dat zij een vacature aanbieden die aansluit bij jouw wensen. Dankzij Derec ben ik nu met heel veel plezier aan het werk bij mijn nieuwe job! Margriet Pedagogisch medewerker Denk hierbij aan studies die je opleiden tot bijvoorbeeld programmeur, verpleegkundige, docent in het voortgezet onderwijs, online marketeer, operator of loodgieter. Bij sommige studies geven ze zelfs een baangarantie of krijg je een subsidie. 5. Begin voor jezelf. Als je moet switchen van baan is dit wellicht de kans om voor jezelf te beginnen Informatie voor ouders, leerlingen, studenten, cursisten, onderwijspersoneel en directies | Ministerie van Onderwijs

Eind september kwam een nieuw Vlaams regeerakkoord tot stand. Op 8 november stelde onderwijsminister Ben Weyts zijn beleidsnota (2019-2024) voor. De beleidsnota en de begroting 2020 werden in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement besproken. Daar gaf de minister rond sommige beleidsintenties meer toelichting, al bleven zijn antwoorden op vragen van parlementsleden nog vaak [ Het Vlaamse onderwijs krijgt een eigen teststrategie, die nu stelselmatig wordt uitgerold. Dat maakt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vandaag bekend. Van zodra er binnen de. Kandideren in de online toepassing voor jobs in deze diensten is niet van toepassing. De centrale diensten van het GO! werken dienstverlenend en ondersteunend naar scholen en scholengroepen toe. Ze beschikken over een eigen personeelsplan en vallen onder een andere personeelsregelgeving dan het personeel in scholen en scholengroepen

Jop = snel, overzichtelijk en makkelijk! En geeft jou direct inzicht in jouw gegevens Jop is een overzichtelijk platform, geeft je direct inzicht in al jouw gegevens en helpt je bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Met één klik kun je gemakkelijk digitaal je uren doorgeven en je loonstrook, jaaropgave of jouw dossier inzien Dit is een lijst van afkortingen in het onderwijs.. Voor lijsten met afkortingen per vakgebied, zie Arbo · geneeskunde · ICT · informatica · milieukunde · navigatie · onderwijs · overheid en politiek · polymeernamen · rechtspraak · spoorwegstations · wetten en regelingen · wiskund doorslaggevende factoren is bij de keuze voor een job in het onderwijs. Anderzijds kampen we momenteel binnen onderwijs, net als in andere sectoren, met een arbeidstekort en is het aangewezen om personeelsleden meer te laten werken. Bij de hervorming van de loopbaanonderbreking zal dus ee

 • The Wicker Man (1973).
 • Kempense Meren Zoover.
 • Finley Kopen.
 • Retardatie symptomen.
 • Beatport Bass House.
 • Pomeranian Trimsalon.
 • Cassata Siciliana.
 • Faceland Rotterdam.
 • Naamkaartjes tafelschikking zelf maken.
 • Permanente eyeliner pijn.
 • Rode bloemen soorten.
 • LEGO Minifigures Harry Potter.
 • Verlaten gebouwen Zwolle.
 • Novel food application cannabidiol.
 • Volvo 240 GLE.
 • Gewricht puzzelwoord.
 • Anatomie mondbodem.
 • Lak verwijderen van hout.
 • Kleurplaat dieren.
 • Grootste luchthaven Turkije.
 • American pancakes vorm.
 • Golgotha.
 • Hoe wordt polyester gemaakt.
 • Dierenleed in de bio industrie.
 • Blois Frankrijk camping.
 • IATA Las Vegas.
 • 13e eeuw.
 • Graafbak konijn zelf maken.
 • Sublimatie mokken.
 • Gambit Wiki.
 • Wortelen schrappen.
 • Pizzeria Den Burg Texel.
 • Brantano heren.
 • Carnival Cruise company.
 • Van Cralingenweg Krimpen aan den IJssel.
 • Corpse Bride tears to shed.
 • Makreel wiki.
 • ATLAS meteoriet.
 • Trolls film cast.
 • Beatport Bass House.
 • Candy canes kopen.