Home

Bronvermelding in tekst website

Internetbron zonder auteur, datum of titel volgens de APA

This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome Zowel in de eerste als in de volgende bronvermeldingen alleen de eerste naam gevolgd door et al. vermelden. Brown et verwijs je naar het artikel, niet naar het boek in zijn geheel. In de tekst verwijs je dan met auteursna(a)m(en) van het artikel en jaar. Ik moet APA verwijzen naar de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) waarvandaan ik de rapportage van een heel hoofdstuk heb. Ik mag geen gebruik maken van voetnoten. Op het moment heb ik: alle onderstaande informatie is afkomstig van de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl). in de lopende tekst staan

Video: Voorbeeld APA-stijl: Internetartikel - Scribb

Verwijzingen in de tekst volgens de APA-regel

Uit de geparafraseerde tekst wordt duidelijk over welk onderzoek het gaat en door wie dat is verricht. De bronvermelding begint met 'Naar' om aan te geven dat je parafraseert in plaats van citeert. Bibliografie In de bibliografie aan het einde van je tekst vermeld je de gebruikte bronnen in alfabetische volgorde. Dit doe je op achternaam Deze bronnen schrijf je wel op als verwijzing direct in de tekst: Klassieke werken zoals de bijbel. Persoonlijke communicatie zoals e-mail, privébrieven, telefoongesprekken, chatgesprekken. Een website als geheel. Alfabetische volgorde van de literatuurlijst. De bronnen in de literatuurlijst moet je op alfabetische wijze sorteren De richtlijnen voor bronvermelding die de American Psychological Association (APA) gepubliceerdheeft zijn binnen de sociale wetenschappen algemeen gangbaar. Volgens de APA-richtlijnen moet in de tekst kort naar een bron worden verwezen door de auteur en het jaar van publicatie te vermelden. Iedere bro Bronvermelding op het eind van de tekst: Plagiaat is een gevolg van een gebrek aan kennis over bronvermelding (American Psychological Association [APA], 2019) In daaropvolgende citaten kun je vervolgens de afkorting gebruiken: APA (2019); (APA, 2019 Ten eerste krijgt de afbeelding/tabel een nummer (Afbeelding 4, Tabel 2, enz.). In de lopende tekst wordt dan naar het nummer terugverwezen. In principe noem je dus nooit de naam van de bron of de afbeelding/tabel in de tekst. Ten tweede plaats je direct onder de afbeelding/tabel een bronvermelding

Het vermelden van een citaat of bron. Voor het geval je voetnoten gebruikt in plaats van verwijzingen tussen haakjes in de tekst, dan hoor je hierbij de naam van de auteur of redacteur in cursief te vermelden, de samensteller, vertaler, editie, naam van de serie (waaronder het nummer of het volume), plaats van uitgave, uitgever en datum van uitgave, naast de paginanummers van de bronvermelding APA- bronvermelding in de tekst . Een werkstuk of onderzoek verschijnt niet uit het niets. Je zult daarbij gebruik maken van de kennis en het werk van anderen. Voor je lezer (wellicht ook onderzoeker) is het van belang om te weten waar je die kennis vandaan hebt gehaald •Bij publicaties uit bijvoorbeeld databanken mag tussen vierkante haken de naam van de databank vermeld worden, maar dit is niet verplicht. Met het gebruik van vierkante haken kan de herkomst van de informatie verduidelijkt worden. In de tekst: Maak je gewoon een website als geheel tussen haakjes. Dus niet een enorme link Bronvermelding Welke stijl(en) je hanteer voor het verwijzen naar bronnen en het beschrijven van titels van publicaties, verschilt per opleiding, vakgebied en wetenschappelijk discipline. Hieronder vind je informatie die je kan helpen bij het toepassen van de door jouw opleiding voorgeschreven citatiestijl Ik heb een vraag met betrekking tot de bronvermelding van meerdere pagina's, maar van dezelfde website. Ik heb namelijk onderzoek gedaan naar verschillende soorten medicijnen en de werking daarvan op de website van apotheek.nl. Op deze website kun je namelijk gewoon in een zoekbalk het medicijn intypen en dan krijg je een uitleg

Om de tekst plaats je twee aanhalingstekens () zodat men weet dat het een citaat is. Vergeet er dus ook niet bij te zetten waar je het citaat vandaan gehaald hebt. Een andere vorm van informatie gebruiken is parafraseren. Hierbij verwerk je gelezen of gehoorde informatie in je eigen woorden in je tekst en gebruik je dus geen aanhalingstekens tot audiovisueel materiaal en van websites tot gesprekken met deskundigen. Ideeën, theorieën en onderzoeksresultaten mogen, met bronvermelding, gebruikt worden in een eigen verslag. Wie zonder bronvermelding andermans werk als een eigen tekst presenteert, maakt zich schuldig aan plagiaat Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Open Word 2013, kies het zesde tabblad Verwijzingen Kies bij Stijl voor APA, dit is de zesde en nieuwste editie Ga op de plek in de tekst staan waar de verwijzing moet komen Klik op Citaat invoegen en daarna op Nieuwe bron toevoege De bronvermeldingen in de lopende tekst zijn afkortingen, de volledige bronvermelding vind je in de literatuurlijst. (1) (Achternaam auteur, jaar van uitgave of publicatiejaar of update). Voorbeeld: Er wordt vaak gezegd dat er een grote kloof bestaat tussen onderwijspraktijk en onderzoek van onderwijs

Bronvermelding. Bij elk onderzoeksverslag hoort een bronvermelding. Als je gebruik maakt van citaten of als je in je tekst verwijst naar opvattingen van een andere auteur maak je gebruik van noten. Op het eind van je verslag geef je een overzicht van gebruikte bronnen. Noten. Als je in de tekst van je. Je kunt het verwijzen in de tekst het beste als volgt aanpakken: Vermeld direct de bron zodra je informatie uit de literatuur gebruikt. Wacht daarmee bijvoorbeeld niet tot het einde van een alinea. Door de tekst handig te laten doorlopen, kun je dan meestal de bron duidelijk houden zonder dat je deze steeds moet herhalen. Een voobeeld Selecteer bronvermelding invoegen. Kies nieuwe bron toevoegen en vul de gegevens van de bron in. Wanneer u een bron aan de lijst hebt toegevoegd, kunt u deze weergeven: Plaats de cursor aan het einde van de tekst die u wilt vermelden. Ga naar verwijzingen > bronvermelding invoegenen kies de bron die u wilt citeren Als u een bronvermelding of andere tekst in een document toevoegt, verwijdert, verplaatst of bewerkt, moet u de lijst met bronvermeldingen bijwerken. Als u een bronvermelding bijvoorbeeld bewerkt en naar een andere pagina verplaatst, moet u ervoor zorgen dat de lijst met bronvermeldingen de aangepaste bronvermelding en het juiste paginanummer bevat Natuurlijk verwerk je jouw geraadpleegde bronnen in de bronnenlijst achteraan je onderzoek, maar ook de informatie in je tekst dient voorzien te worden van een bronvermelding. Eigenlijk vertel je met de verwijzing in je tekst aan de lezers waar ze de bron van jouw specifieke informatie die ze net gelezen hebben kunnen terugvinden in je bronnenlijst, die op zijn beurt alle gegevens over de gehanteerde bron presenteert

Je zet de tekst dan tussen dubbele aanhalingstekens en na het citaat volgt een bronvermelding tussen haakjes. Er zijn duidelijke regels opgesteld voor citeren volgens het APA-format. Zo mag je geen wijzigingen aanbrengen in de tekst, dient de bronvermelding buiten de aanhalingstekens maar binnen de punt te staan en dien je het paginanummer te vermelden (behalve bij een citaat van een website) Door een duidelijke APA bronvermelding maak je duidelijk welke delen van je werkstuk zijn overgenomen uit het werk van een ander. Met deze APA bronvermelding kan je docent (of een andere lezer) nagaan: • welke bronnen je hebt gebruikt (betrouwbaarheid) • of je een variatie aan bronnen hebt gebruikt • of de bron correct is gebruikt, e Literatuurlijst. Alle bronvermeldingen in je tekst verzamel je in de literatuurlijst. Deze lijst bevat de geraadpleegde bronnen en alle gegevens over die bronnen. Op deze manier kan de lezer van je scriptie snel en effectief terugvinden op welke informatie jij je onderzoek gebaseerd hebt Wanneer je refereert in de tekst, vb. na een citaat, is de werkwijze hetzelfde voor digitale en niet-digitale bronnen. Hieronder vind je concrete voorbeelden die tonen hoe dat er uit ziet voor de meest gangbare bronnen. Speciale gevallen kan je van dichterbij bekijken in Leen Pollefliets boek Schrijven : van verslag tot eindwerk : do's & don'ts

Verwijs in de tekst naar de website. Direct na de zin waarin je verwijst naar informatie op een bepaalde website, neem je een referentie in de tekst zelf op. Gebruik een haakje openen na het laatste woord. Bij de APA-stijl worden de naam van de auteur en de datum gebruikt Bronvermelding in de tekst heeft als doel kort aan te geven wat de herkomst is van ideeën en informatie en moet lezers in staat stellen de bron terug te vinden in de literatuurlijst aan het einde van je verslag zodat zij deze op kunnen zoeken Bronvermeldingen aan uw document toevoegen. Klik aan het einde van de zin of woordgroep die u wilt citeren en klik vervolgens op het tabblad Verwijzingen in de groep Bronvermeldingen en bibliografie maken op Bronvermeldingen invoegen.. Selecteer de gewenste bronvermelding in de lijst met bronvermeldingen onder Bronvermelding invoegen.. Een bron zoeke

Klik in de lijst Categorie op de categorie die van toepassing is op de bronvermelding.. Bewerk in het vak Korte bronvermelding de tekst zodat deze overeenkomt met de korte bronvermelding waarnaar u Word wilt laten zoeken in het document.. Typ bijvoorbeeld 'Forrester v. Craddock.' Als u één enkele bronvermelding wilt markeren, klikt u op Markeren.Voor het markeren van alle lange en korte. Plaats bronverwijzing in tekst [2] Eén van de meest gelezen berichten op dit blog is Plaats bronverwijzing in tekst uit 2017. In dit bericht wordt voornamelijk ingegaan op de bronverwijzing binnen een zin, maar: hoe verwijs je naar een bron verdeeld over meerdere zinnen, bijvoorbeeld in combinatie met je eigen onderzoek Verwijzing in de tekst - Citaat. Een citaat wordt gebruikt wanneer een gedachte of uitspraak op zo een specifieke wijze wordt verwoordt, dat een parafrase afbreuk eraan zou doen.. Verwijs je in de tekst naar een citaat, dan komt het citaat tussen aanhalingstekens te staan. Vermeld ook altijd het paginanummer waarop het citaat te vinden is

Als je in je tekst in eigen woorden informatie hebt verwerkt, die je aan een andere bron hebt ontleend, moet je vermelden uit welke bron die informatie komt. In dit artikel lees je alles over de APA bronverwijzing in de tekst naar een bron met één auteur. Achternaam + jaar van publicatie (Achternaam auteur, jaar van publicatie). Voorbeeld Je mag teksten en ideeën van anderen niet samenvatten of wijzigen en het vervolgens presenteren als je eigen werk. Dat noemen we plagiaat. Als je voor een werkstuk literatuur en andere bronnen hebt bestudeerd, kun je daar tóch delen uit overnemen. Door een duidelijke bronvermelding maak je duidelijk welke delen van je werkstuk zij De verwijzing in de tekst bevat in principe altijd de auteurs en het jaartal. De volgorde van de auteurs is bepaald bij de publicatie, je houdt dezelfde volgorde aan. Bij de verwijzing in de tekst noem je ook tussenvoegsels, waarbij je het eerste tussenvoegsel met een hoofdletter schrijft. Initialen laat je achterwege 1. In de tekst verwijzen naar bronnen Één auteur De Harvard-stijl wordt ook wel een auteur-jaar systeem genoemd, omdat de naam van de auteur en het jaar van publicatie tussen haakjes staan opgenomen in de tekst. Als de naam van de auteur al in de tekst wordt genoemd, kan worden volstaan met het jaartal

Tot en met twee auteurs in de tekst genoemd. Vanaf drie auteurs alleen de eerste naam gevolgd door et al. 2: In de bronnenlijst worden maximaal 8 auteurs vermeld voordat de bronvermelding wordt ingekort. In de bronnenlijst worden maximaal 20 auteurs vermeld voordat de bronvermelding wordt ingekort. Boek/ebook In de tekst op zijn website heeft fotograaf Kevin Van Aelst een foto geplaatst met de titel Apple Globe (Van Aelst, Bronvermelding blijft verplicht. Steeds vaker wordt op websites aangegeven dat afbeeldingen mogen worden hergebruikt onder bepaalde voorwaarden,.

Video: Bron vermelden in de tekst: voorbeelden - Verwijzen naar

Verwijzen naar internetbronnen volgens de Leidraa

 1. Bronvermelding Wat is bronvermelding? In de bronvermelding (ook literatuurverwijzing en referentie genoemd) geef je aan waar je de informatie gevonden hebt: in welk boek of tijdschriftartikel of op welke website. Hierbij gebruik je altijd een notatiestijl (citation style) zoals bijvoorbeeld APA
 2. Kies bij Stijl voor APA (is waarschijnlijk al geselecteerd) Klik op Citaat invoegen en daarna op Nieuwe bron toevoegen. Vul alle gegevens van de bron in (let op het voorbeeld onderaan het venster) en klik op OK. In de tekst staat de verwijzing van de bron. Vermelding in een bronnenlijst
 3. In de tekst, op de plaats waar je de informatie bespreekt. De Leidraad voor juridische auteurs: voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties (7e druk, 2013) bevat richtlijnen voor bronvermelding in Nederlandstalige juridische teksten
 4. Dit betekent dat een bronvermelding in de footer van je website ook mogelijk is. De tekst van de licentie doet zelfs vermoeden dat een aparte credits-pagina ook een optie is. Uiteraard hangt dit af van de plek waar je een gratis resource publiceert

Selecteer in het dialoogvenster Bron maken naast Type bron, het type bron die u wilt gebruiken (voor bijvoorbeeld een sectie adresboek of een website). Voer de details voor de bron in en klik op OK. De bron wordt toegevoegd als een bronvermelding op de plek die u in uw document hebt geselecteerd In een tekst opgemaakt volgens een Author/Date stijl kunt u in de bronvermeldingen in de tekst wijzigingen aanbrengen door in Word de bronvermelding in de tekst te selecteren en vervolgens te klikken op U krijgt dan onderstaand scherm: Wilt u tekst toevoegen voorafgaand aan een bronvermelding, selecteer dan de vermelding waarbij u dat wilt doen Bronvermelding is een manier om bronnen in het artikel te vermelden, ter onderbouwing van de aangedragen informatie. Bronvermelding kan bestaan uit verwijzingen naar relevante betrouwbare bronnen of een bibliografie, literatuurlijst of een ander overzicht van geraadpleegde bronnen. Lezers kunnen de inhoud van het artikel zo sneller verifiëren en bepalen of er geen sprake is van origineel. Op de genoemde websites vind je ook meer informatie over de verschillende types bronvermeldingen die er zijn, de drie meest bekende stijlen zijn APA, Harvard en Vancouver. Bronvermeldingen. Het is praktisch om al tijdens het maken van je werkstuk/scriptie (voor de leesbaarheid van dit artikel houd ik vanaf nu werkstuk aan) de bronnen te beheren

Bronvermelding - Profielwerkstuk HAVOVWO

Bronvermelding in APA-stijl houdt in dat in de lopende tekst naar een bron wordt verwezen met vermelding van auteur en jaar. Aan het eind van de tekst wordt een literatuurlijst met gedetailleerde beschrijvingen (referenties) van alle in de tekst genoemde bronnen opgenomen APA stijl: Verwijzen naar bron in tekst De APA schrijfstijl is de standaard in met name sociale wetenschappen. Naast uitgebreide regels omtrent taalgebruik en tekstopbouw, heeft de APA richtlijn een aantal regels met betrekking tot bronvermelding en -verwijzing Stel dat jouw infographic, illustratie of andere visuele content via Google wordt opgepikt en gebruikt wordt op andere websites. Via Google Reverse Image Search kan je makkelijk achterhalen welke websites dit zijn en de eigenaren ervan vragen om als bronvermelding een link richting jouw website te plaatsen Bronvermelding of citatie is het aangeven van de oorsprong van informatie en van verwerkte teksten, afbeeldingen en beeldfragmenten, die zijn gebruikt voor het creëren van een gepubliceerd werk.. Bronvermelding is met name van belang voor: wetenschappelijke en semi-wetenschappelijke of populair wetenschappelijke publicaties;; journalistieke publicaties, zoals kranten, nieuwsberichten en.

Kinderliedje Mieke

Preview tekst Samenvatting Leidraad voor juridische auteurs Hieronder staat in het kort vermeld hoe je verwijst naar een boek, een krantenartikel, een website en een (rapport). De verkorte versie gebruik je als voetnoot in een de volledige weergave is voor je literatuurlijst Ook teksten die bijvoorbeeld op internet te vinden zijn, zijn niet per definitie rechtenvrij. Gebruik je wel zonder toestemming de tekst van een ander, dan kan het zijn dat je je gebruikmaakt van een duidelijke bronvermelding; je niet meer overneemt dan noodzakelijk is..

12. Website voor bronvermelding volgens APA , zijn in deze handleiding alvast een paar punten aangepast: Je doet dit door teksten of ideeën van anderen in je eigen woorden weer te geven (parafraseren en samenvatten) of door korte tekstfragmenten letterlijk over te nemen (citeren) Bronnen vermelden is niet enkel, zoals velen denken, nodig om de schrijver van je bronnen eer aan te doen of op gerechtelijk vlak veilig te staan. Het dient ook om de juistheid van je tekst te staven. Een bronvermelding is bij grotere werken altijd noodzakelijk. Verwijzen naar bronnen hoort bij het schrijven van een paper, essay of andere tekst

HAN Studiecentra - APA: In de tekst

Omdat je in de tekst van je boek waarschijnlijk geen al te uitgebreide referenties wilt geven - daarmee wordt je boek al snel onleesbaar - zijn er manieren om in de tekst naar een referentie in je literatuurlijst te verwijzen: met achternaam en jaartal, met nummers of via een voetnoot Bronvermelding APA. Een bronvermeldingssysteem dat veel wordt gebruikt is dat van de American Psychological Association (APA). Volgens dit systeem verwijs je in de tekst naar een bron door auteur en jaartal te noemen. Aan het eind van je verslag voeg je een literatuurlijst toe waarin je de gebruikte bronnen vermeldt This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this Let erop op dat je de achternaam van de auteur eerst zet. Dat is handig, want in de eigenlijke tekst van je essay verwijs je naar een bron door de achternaam en het paginanummer van een auteur op te. Algemeen 1 Worden bij APA voet- en eindnoten gebruikt? APA maakt geen gebruik van voet- of eindnoten voor bronvermelding. In de tekst zelf wordt een korte verwijzing naar de gebruikte bron opgenomen en in de bronnenlijst de complete beschrijving (zie De APA-richtlijnen uitgelegd, Checklist: nr. 6).De reden hiervoor is economisch: het spaart papier uit Dit betekent dat iedereen de volledige tekst van de artikelen, met bronvermelding, kan posten, zolang er geen geld aan verdiend wordt. This means that anybody can post full text of the articles, with attribution, as long as no money is made

De informatie die je uit een andere bron haalt kun je op verschillende manieren presenteren in je betoog. J e kunt letterlijk citeren of je kunt de informatie in eigen woorden weergeven ('parafraseren'). Parafraseer bij voorkeur en gebruik letterlijke citaten spaarzaam Het is ondoenlijk om in je tekst of in een voetnoot steeds de volledige bronvermelding van een boek, artikel e.d. te vermelden. Daarom gebruik je in je tekst verwijzingen naar een literatuurlijst. Een verwijzing in de tekst bevat gewoonlijk de naam van de auteur(s), het jaartal van de publicatie en eventueel een paginanummer Een citaat is wanneer je tekst letterlijk overneemt. Want bij het controleren op plagiaat (het kopiëren van iemands anders informatie zonder verwijzing), smaad (iemands eer aantasten) en laster (iemand zwartmaken) zorgt een bronvermelding ervoor dat duidelijk is wie wat heeft geschreven of gezegd This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs. handig om tijdens het schrijven van een tekst bij de hand te houden

HAN Studiecentra - APA: Bronnenlijs

 1. Nu verkrijgbaar: De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs. Deze tweede editie is op 15 juni 2018 verschenen als gratis download en in een ringband - handig om tijdens het schrijven van een tekst bij de hand te houden
 2. Bronvermelding in tekst soms wel met voorletters, soms zonder voorletters Mijn thesis is bijna klaar, alleen nu blijkt de bronvermelding soms inclusief hoofdletters te zijn en soms exclusief voorletters. Het lijkt hier alleen te gaan om bronnen met 1 auteur. Een.
 3. Ook klassieke werken, zoals de Bijbel, Thora of Koran, hebben een andere bronvermelding dan normale bronnen. Bij deze klassieke werken is de auteur en het jaar namelijk moeilijk te achterhalen. Deze komen dan ook niet terug in de literatuurlijst, maar er kan wel naar verwezen worden in de tekst. Voorbeeld literatuurlijs
 4. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, 5.4 Tekst toevoegen aan een bronvermelding in de tekst 5.5 Auteursnamen in de lopende tekst gebruiken.
 5. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten

Bronverwijzingen 'Hugo, ik ben ook jouw soldaat niet' #1 Klaas Dijkhoff, ik ben niet jouw soldaat. http://bit.do/eRxxy; http://bit.do/eRxyj; http://bit.do/eRxp Een bronvermelding onder aan het artikel. Je kunt de bronvermelding ook onder aan het artikel plaatsen, bijvoorbeeld onder het kopje 'bronnen'. In de tekst verwijs je dan naar de gebruikte bron: Als je uit een blogartikel van een ander citeert, ben je verplicht om de bron en de naam van de auteur te noemen (1) Alles omtrent bronvermelding vind je op deze website. Onze tip: Houd je bronnen meteen in APA style bij, zodat je aan het einde van je scriptie niet meer een volledige lijst hoeft te maken. Hier gaat namelijk erg veel tijd in zitten en wellicht kun je niet al je bronnen meer terugvinden Bronvermelding. Je mag teksten van anderen niet presenteren als je eigen werk. Daarom is het belangrijk om in je verslag een goede bronvermelding te gebruiken. Op deze manier kunnen lezers zien waar je de informatie vandaan hebt gehaald, en of deze betrouwbaar is. De meest voorkomende manier van het vermelden van bronnen is volgens de APA-methode

The APA Team: Plaats bronverwijzing in tekst

 1. 1.3 Website . Verwijzing naar de inhoud van een website kan vaak beperkt blijven tot het noemen ervan in de tekst of in een noot (Zoals de Internationale School voor Wijsbegeerte op 12 juli 2013 op zijn website vermeldt). Als een meer formele manier gewenst is, kan dat gedaan worden zoals in de onderstaande voorbeelden
 2. Bij elk onderzoeksverslag hoort een bronvermelding. Als je gebruik maakt van citaten of als je in je tekst verwijst naar opvattingen van een andere auteur maak je gebruik van noten. Op het eind van je verslag geef je een overzicht van gebruikte bronnen. Noten. Als je in de tekst van je werkstuk een bron letterlijk citeert of in je eigen woorden.
 3. American Psychological Association (APA). Bronvermelding in APA-stijl houdt in dat in de lopende tekst naar een bron wordt verwezen met vermelding van auteur en jaar. Aan het eind van de tekst wordt een literatuurlijst met gedetailleerde beschrijvingen (referenties) van alle in de tekst genoemde bronnen opgenomen

Een website citeren in APA stijl - wikiHo

Hoe schrijf ik goede teksten voor mijn website? 18 tips om je te helpen prettig leesbare teksten voor je website te schrijven. Ook al weet je heel goed waaróver je wilt schrijven, toch valt het niet altijd mee om dat wat je kwijt wilt goed te verwoorden De bijlagen worden niet als webpagina beschikbaar gesteld, alleen als pdf. Noem in de bronvermelding de gegevens van het document met achter de titel tussen haakjes het bijlagenummer. De link is de webpagina waar het document gedownload kan worden. In de tekst: (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2012) In de bronnenlijst Teksten en ideeën van anderen mogen niet zonder bronvermelding in een eigen document gepresenteerd worden, dat is plagiaat. Er bestaan verschillende richtlijnen. Bij Fontys wordt het meest gebruik gemaakt van de APA-richtlijnen. Bij de Juridische Hogeschool worden de Kluwer Leidraad voor Juridische Auteurs gehanteerd bronvermelding en het opstellen van de literatuurlijst. s 85 6.1 Inleiding Wanneer je bezig bent met het zoeken naar bronnen en je hebt een bron gevonden die je kunt gebruiken in de scriptie, neem deze dan direct op in een lijst. Neem ook - websites, et cetera in de tekst volgens de richtlijnen zijn. s 9

Bronnen vermelden - Hv

 1. Voorschriften voor bronvermelding september 2014 4 Wanneer je de woorden van een ander wilt gebruiken, kun je citeren of parafraseren. Wanneer je citeert, neem je een stuk tekst letterlijk van de ander over. Wanneer je iemand parafraseert, geef je een samenvatting of eigen weergave van de tekst van een ander. 2.1 Citere
 2. Bronvermelding. Bij een bronvermelding geef je de oorsprong van jouw informatie. Je vermeldt dus welke bronnen je hebt gebruikt voor jouw werk. Het is belangrijk dat je je bronnen goed noteert. Dit doe je volgens regels, afhankelijk van de methode die je hebt gekozen. Maak voor iedere geraadpleegde bron een bibliografische steekkaart
 3. een tekst integraal overneemt om erbij zonder bronvermelding is plagiaat en vaak ook inbreuk op het auteursrecht. Een paar voorbeelden van een goede bronvermelding: Artikel van genoemde auteur op website: Arnoud Engelfriet, De thuiskopie in het Nederlands auteursrecht, Ius mentis 19 januari 2006; Artikel op website, geen auteur genoemd.
The Cocoon Nebula / HA Opnames / Resultaten | Wanneer de

Bronnen, citaten, parafrase en bronvermelding in een

03-09-17 2 Bronvermelding 7 • Drie, vier of vijf auteurs Bij de eersteverwijzing in de tekstvermeld je alle auteurs. Bij de volgende verwijzingen vermeld je alleen de eerste auteur, gevolgd door 'et al.'. Voorbeeld: 3-5 auteurs verwijzing achterin de tekst Een bronvermelding van een online artikel of enige internet bron ziet er als volgt uit: Auteur, A. (publicatiedatum website). Titel van het document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van url. HEMA B.V. (2014). Standaard jaarrekening [Company.info]. Geraadpleegd op 21 november 2014, van https://company.info.ezproxy.avans.nl/id/34215639000

Allerheiligen - Allerzielen :: Geloof en spiritualiteitVerjaardagswensen Sweet Sixteen - Originele Wensen

Literatuurlijst volgens de APA-regels - Scribb

Een correcte bronvermelding is altijd van groot belang. Tegenwoordig zijn er veel websites waar je gratis afbeeldingen kunt vinden. Flickr is over het algemeen af te raden, omdat men vaak zomaar persoonlijke afbeeldingen upload, zonder na te denken over de licentie. Een latere wijzing is dan niet ongewoon. Dat is uiteraard vervelend Bronvermelding is daarbij wel verplicht. Echter, hoewel iedereen zich journalist mag noemen, betekent dat nog niet dat iedereen dus nieuws mag overnemen zonder toestemming. Wie een dag-, nieuws- of weekblad of vergelijkbaar medium is (waar een website onder kàn vallen), mag actueel nieuws van andere media overnemen, tenzij het auteursrecht is voorbehouden Waarom bronvermelding? Langere citaten (vanaf veertig woorden ongeveer) onderscheid je visueel van de rest van de tekst door er een bloktekst van te maken: plaats een witregel boven en onder het citaat, Je kunt op de website van het International Committee of Medical Journal Editors een uitgebreide beschrijving vinden van deze stijl nodig, en elke referentie moet geciteerd zijn in de tekst. Tezamen heet dit bronvermelding. Waarom bronvermelding? Waarom zou je bronnen gebruiken voor het schrijven van een tekst, en waarom zou je je best moeten doen om dit ook expliciet te laten zien aan je lezer? Bronvermelding heeft verschillende functies: 1 Deze tekst is meestal door iemand anders geschreven, maar je mag ook citeren uit je eigen publicaties. Je moet altijd aangeven waar het citaat vandaan komt: de Bronvermelding . In de tekst maak je een korte verwijzing door auteursnaam, jaar van publicatie en paginanummer te noemen

This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs. handig om tijdens het schrijven van een tekst bij de hand te houden De studieresultaten van studenten verbeteren sterk na het lezen van online handleidingen op de UB-website (De Vries 54-63). Een paginabereik is niet nodig wanneer je naar het werk als geheel verwijst. Auteur in de lopende tekst noemen. De auteur of auteurs kunnen ook in de lopende tekst genoemd worden bronvermelding in open office. Net als bij word kan ook in openoffice een literatuurlijst worden gemaakt. In stappen doe je dit als volgt. Je begint met het selecteren van een woord of zin waar je een bron aan wilt toevoegen. Vervolgens ga je in je menu naar invoegen Bronvermelding » Bronvermelding. Bij het schrijven van de teksten op deze website heeft Living With Hope de eigen ervaring van patiënten en naasten ingebracht. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van diverse bronnen

Refereren volgens APA by Mediatheek Sint-Annaplein - IssuuPrijzenslag protonpompremmers — SFK Website

Door gebruik te maken van een uniforme stijl zijn teksten en bronvermeldingen overal ter wereld herkenbaar. Binnen Hogeschool Rotterdam maken we onder andere gebruik van de APA-richtlijnen (editie 6), afkomstig van de American Psychological Association. Let op: Bronvermelding in voetnoten is binnen de APA-verwijsstijl niet toegestaan Bronvermelding in de tekst. In deze stijl vermeldt je in de tekst (meestal tussen haakjes) de naam van de auteur(s) en het jaartal van publicatie. Bijvoorbeeld: Wetenschappers hebben ontdekt dat een lui oog bij muizen beter geneest door de combinatie van fysieke inspanning en visuele prikkels Uiteraard geef je die bronvermelding vorm volgens het systeem dat in je opleiding gehanteerd wordt. Zie hiervoor de rubriek Verwijzen. Citaat en inbedding in je eigen tekst Met het geven van een bronvermelding identificeer je de bron van het citaat. Om het citaat ook in je eigen tekst in te bedden moet je het citaat in je eigen tekst introduceren Deze pagina is een stijlgids die beschrijft hoe de Bronvermelding in Harvardstijl op Wikipedia, indien deze gebruikt wordt, bij voorkeur behoort plaats te vinden. Deze manier van bronvermelden, die ontwikkeld is door de Harvard-universiteit, is volgens de Oxford Style Manual de meest gebruikte manier van bronvermelden in de sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen De ingevoerde bronnen komen rechts van de tekst te staan. APA in Word op de Mac: Bronvermelding invoegen: Als 'Bronvermelding toevoegen' wordt gekozen ontbreekt de optie 'Boek' die bij Microsoft bovenaan staat. Bij Apple staat 'Map' bovenaan, deze optie kan gebruikt worden voor de bronvermelding van een boek

 • Klif Oudemirdum.
 • Marker Havenfeesten.
 • Nicotine vlekken verwijderen uit kleding.
 • United Airlines comfort.
 • Glasprofielen.
 • Afbeeldingen openen niet meer.
 • Amazon Go.
 • Molaire extinctiecoëfficiënt E110.
 • Lush sale.
 • Golf Baarn.
 • Finley Kopen.
 • Scooter huren Zakynthos.
 • Welke katheter heeft een lepelvormige grotere uitstroomopening.
 • Broccoli zalm ovenschotel koolhydraatarm.
 • Reu hond betekenis.
 • Teardrop caravan bouwpakket.
 • Burning Sam Smith.
 • Moderne strakke binnendeuren.
 • Berserk volume 11.
 • Martijn babybytes.
 • Wereldkaart canvas.
 • Lijst kiezen voor schilderij.
 • Kosten auto Spanje.
 • Spiergroei tijdens cutten.
 • Botox bijwerkingen lange termijn.
 • Blitzkrieg meaning.
 • Sjietbergske Roermond.
 • Oliebollenkraam Groningen Paddepoel.
 • Joan Miró kunststroming.
 • Golfwinkel Tilburg.
 • New york pass telephone number.
 • Onderzoekende beroepen.
 • Gender reveal party.
 • Public transport Vienna.
 • Waarde Gameboy Color.
 • Plaatsnamen cryptogram.
 • Veronica Inside gemist buitenland.
 • Parson Russel Terrier Duitsland.
 • Podium decoratie huren.
 • Wat kunnen mannen wel en vrouwen niet.
 • Oud Katholieke kerk Utrecht uitzending gemist.