Home

Niet covalente binding

Niet-covalente binding Een niet-covalente binding of niet-covalente interactie is een elektromagnetische interactie tussen moleculen of tussen atomen van een molecuul waarbij geen elektronen gedeeld worden over de bindende partners (daarmee verschillen zij van covalente bindingen) Een niet-covalente binding of niet-covalente interactie is een elektromagnetische interactie tussen moleculen of tussen atomen van een molecuul waarbij geen elektronen gedeeld worden over de bindende partners (daarmee verschillen zij van covalente bindingen). De energie die vrijkomt bij de vorming van een niet-covalente binding ligt in de orde van 5-25 kJ/mol Niet-covalente binding eenvoudig uitgelegd. Niet-covalente bindingen zijn aanwezig in zouten en metalen. Men spreekt hier over ionische bindingen en metaalbindingen. Welke covalente bindingen zijn. Ten eerste zou je moeten weten wat covalente bindingen zijn: in covalente bindingen delen twee atomen twee elektronen, wat de binding is tussen de.

Niet-covalente interacties. Een atoombinding wordt ook wel covalente binding genoemd. Niet-covalente interacties zijn interacties tussen moleculen onderling of tussen groepen in een zelfde molecuul. Deze zijn veelal minder sterk dan de atoombinding. De meest voorkomende niet-covalente interacties zijn Niet-covalente binding Een niet-covalente binding of niet-covalente interactie is een elektromagnetische interactie tussen moleculen of tussen atomen van een molecule waarbij geen elektronen gedeeld worden over de bindende partners (daarmee verschillen zij van covalente bindingen) Een covalente binding of atoombinding is een chemische binding tussen atomen, waarin de atomen een of meer gemeenschappelijke elektronenparen hebben. Atomen van niet-metalen gaan met elkaar covalente bindingen aan. Deze vorm van chemische binding vormt moleculen en samengestelde ionen. De vuistregel is dat volgens de definitie van Linus Pauling een covalente binding optreedt bij een verschil in elektronegatieve waarde kleiner dan 1,6 à 1,7 tussen de samenstellende atomen

Niet-covalente binding - Wikipedi

Een niet -covalente binding tussen een elektronenpaar op een sterk elektronegatief atoom en een naburig waterstofatoom wat ook gebonden is aan een ander sterk elektronegatief atoom wordt een waterstofbrug genoemd De koolstof-zuurstofbinding is een covalente binding tussen koolstof en zuurstof en een van de meest voorkomende bindingen in de organische chemie en de biochemie (op de koolstof-waterstofbinding na). Zuurstof heeft 6 valentie-elektronen en deelt bij voorkeur twee elektronen met koolstof, waarbij de overgebleven 4 niet-bindende-elektronen in 2 vrije elektronenparen worden geplaatst Een waterstofbrug is een niet-covalente binding tussen een elektronenpaar op een sterk elektronegatief atoom (zuurstof, stikstof of fluor) en een naburig waterstofatoom, gebonden aan een ander sterk elektronegatief atoom Bindingen Atoombinding Binding tussen atomen in een molecuul. Voorbeeld: zuurstof(O2), 2 atomen die dus samen het molecuul zuurstof vormen! Fvdw-binding Binding tussen moleculen in een moleculaire stof (niet-metaal). Voorbeeld: water(H2O), de binding tussen de H atomen en het zuurstof atoom heet dus de Fvdw-binding die de stof dus bij elkaar houdt

De covalente binding tussen niet-identieke atomen is polair. De sterkte van de polariteit hangt af van het verschil in elektronegativiteit tussen beide atomen. Voorbeeld: de O-H binding in water , H 2 O Controleer 'Niet-covalente binding' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van Niet-covalente binding vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica IONENBINDING (niet covalente binding) Ionen zijn geladen atomen of atoomgroepen die zich in een elektrisch veld kunnen verplaatsen. Door overdracht van elektronen tussen twee atomen met respectievelijk een kleine en grote elektronegatieve waarde (kleinere of grotere affiniteit) ontstaan twee tegengesteld geladen ionen , die elkaar aantrekken tot een elektrisch neutraal systeem

Niet-covalente binding is beschikbaar in 11 andere talen. Terug naar Niet-covalente binding. Talen. Bahasa Indonesia; eesti; English; español; srohrvatski / српскохрватск PCC. College 1. Niet-covalente bindingen Intra-moleculair: vouwing (binnen hetzelfde molecuul) Inter-moleculair: complex-vorming (verschillende moleculen). Speciieke binding = vorm (goed passen) + groot aantal niet speciieke bindingen, sterk Generieke binding = elk posiief deeltje bind aan elk negaief deeltje, niet heel ster 2.Covalente bindingen (polair en niet-polair) komen voor in niet-metalen elementen en ionische bindingen zijn een combinatie van metalen elementen en niet-metalen elementen. 3. Sommige concepten met betrekking tot polaire covalente bindingen en niet-covalente bindingen zijn elektronegativiteit (of meting van elektronenoverdracht of distributie van twee elementen binnen elkaar) en polariteit Niet-covalente drie-dimensionale organisatie (zwakke bindingen) Niet-covalente/zwakke bindingen in biomoleculen. 1. Elektrostatische bindingen 2. Waterstofbruggen 3. Vd Waals bindingen 4. Hydrofobe interacties a. Secundaire structuur a-helix: CO-groep van residu n maakt een waterstofbrug met de NH-groep van n + 4. (4 aminozuren verderop)

Wikizero - Niet-covalente binding

Niet covalente binding eenvoudig uitgeleg

 1. Dipool-dipoolinteracties of keesomkrachten (genoemd naar de Nederlandse natuurkundige Willem Keesom) zijn sterke intermoleculaire krachten (krachten tussen moleculen) die ontstaan uit de aantrekking tussen moleculen met een permanent dipoolmoment (zogenaamde polaire verbindingen).Naast de geïnduceerde dipool-dipoolinteracties en de londonkrachten, behoren de dipool-dipoolinteracties tot de.
 2. hoofdstuk zwakke krachten biochemische processen omkeerbare moleculaire interacties tussen moleculen mogelijk door: covalente bindingen zwakke, niet covalente
 3. Maar een waterstofbrug is een niet-covalente binding tussen een elektronenpaar op een sterk elektronegatief atoom (zuurstof, stikstof of fluor) en een naburig waterstofatoom gebonden aan een ander sterk elektronegatief atoom. Een waterstofbrug bezit 'slechts' tot 10% een covalent karakter. Verder stel je dat een waterstofbrug een zwakke binding is
 4. Dit maakt ons uniek. Het succes van Covalent wordt bepaald door de mensen die bij ons werken. Wij zijn bedreven in het vertalen van beleid en wetgeving naar de (praktische) operatie en van de operatie terug naar procesinrichting en strategie
 5. Covalent is adviesbureau en softwareontwikkelaar en helpt organisaties bij het realiseren, exploiteren en onderhouden complexe infra
 6. Dit zijn interacties tussen ionen, moleculen en delen van moleculen Ze spelen een belangrijke rol in bijna alle biochemische reacties en zijn verder onder te verdelen Het principe steunt op een zwakke wisselwerking tussen de buitenste elektronen van atomen. De bindingsenergie is zwak; tot 10x tot 100x lager dan covalente bindinge

Context Chemie: Niet-covalente interactie

Niet-covalente binding - Unionpedi

 1. Maar niet-covalente bindingen vormen zich door de aantrekkingskracht van geladen soorten die tegengestelde elektrische ladingen hebben. INHOUD. 1. Overzicht en belangrijkste verschil 2. Wat zijn ionische interacties 3. Wat zijn elektrostatische interacties 4
 2. o Gel bestaat uit polymeren die onderling verbonden zijn via een covalente of niet- covalente binding o Maken eiwitgel: Oplossing van eiwitten verhitten (opgeloste eiwit zal overgaan in een soort progel (viskezue vloeistof, dik vloeibaar) stadium t.g.v. denaturatie van de eiwitten
 3. Niet-m.. Een atoombinding wordt ook wel covalente binding genoemd. Niet-covalente interacties zijn interacties Ionbinding, interactie tussen positief en negatief geladen
 4. Covalente bindingen: Atomen delen elektronen (echte binding) Niet-covalente interacties: Elektromagnetische interactie tussen moleculen of atomen. Er worden geen elektronen gedeeld

3. Sommige van de gerelateerde concepten met betrekking tot polaire covalente bindingen en niet-covalente bindingen zijn elektronegativiteit (of de meting van hoe twee elementen elektronen delen of verdelen in elkaar) en polariteit. 4. Polaire covalente bindingen worden gekenmerkt door een ongelijke verdeling van elektronen van twee elementen De ion-binding is de electrische binding. Bv NaCl, Na+ en Cl-, natrium staat een electron af en Chloor neemt er één op. De covalente binding is het delen van electronen in de buitenste schil. Bv H2, ieder H-atoom heeft slechts één electron en het 'streven' is twee. Dit wordt bereikt door het 'delen' van hun twee valentie-electronen Het idee is dan dat een covalente binding, waarbij de inhibitor een chemische reactie aangaat met een aminozuur in het doeleiwit, vele malen steviger is dan een niet-covalente waarbij 'zwakke' krachten zoals waterstofbruggen die twee bij elkaar houden

Covalente binding - Wikipedi

Waterstofbrug Waterstofbruggen in water (aangegeven met zwarte streepjes) Een waterstofbrug is een niet-covalente binding tussen een elektronenpaar op een sterk elektronegatief atoom (zuurstof, stikstof of fluor) en een naburig waterstofatoom gebonden aan een ander sterk elektronegatief atoom totale affiniteit van een niet-covalente binding • Tijdens de immuunrespons ontwikkelt de aviditeit van laag naar hoog • Laag-avide antistoffen afwasbaar met ureum Aviditeit • Van toepassing als het voor de vraagstelling van belang is het moment van infectie in te kunnen schatten ! Aviditeit Omkeerbare remmers vormen niet-covalente bindingen met het enzym. Ze zijn snel gescheiden van hun doelen. Terugkerende remmers kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën, competitieve en niet-competitieve remmers De individuele niet-covalente binding is zwak, maar gezamenlijk kan deze binding groot mee. Deze zorgen mee voor de stabiliteit van macromoleculen maar de moleculen blijven toch flexibel. Dipool-interacties: Deze komen voor bij moleculen met een ongelijke ladingsverdeling, er bestaan permanente dipolen en geïnduceerde dipolen Covalente en niet-covalente bindingen zijn belangrijk voor de structuur en stabiliteit van biologische moleculen. De sterkste bindingen zijn covalente bindingen. Een covalente binding wordt gevormd doordat 2 aangrenzende atomen een elektronenpaar delen. Om een covalente binding te breken is energie nodig

Karakteristieken van een covalente en een ionbinding, van

Waterstofbruggen Een waterstofbrug is een niet-covalente binding tussen een elektronenpaar op een sterk elektronegatief atoom (zuurstof, stikstof of fluor) en een naburig waterstofatoom gebonden aan een ander sterk elektronegatief atoom Binden door te delen. Samenwerken en verbinden zijn woorden die horen bij Covalent. Het zit in onze genen en in onze naam: een covalente binding is een sterke binding tussen atomen via één of meer gemeenschappelijke elektronenparen Een waterstofbrug is een niet-covalente binding tussen een elektronenpaar op een sterk elektronegatief atoom (zuurstof, stikstof of fluor) en een naburig water-stofatoom gebonden aan een ander sterk elektronegatief atoom. ad 4. De H-brug is minder sterk dan een covalente binding, maar sterker dan een binding tussen twee dipolen (debije-kracht)

Individual factors affecting the demand for engineeringInhibitie van enzymen - Wikiwand

Het belangrijkste verschil tussen prothetische groep en co-enzym is dat de prothetische groep een metaal of een klein organisch molecuul kan zijn dat nauw is gebonden aan de enzymstructuur, hetzij door covalente binding of niet-covalente binding, terwijl co-enzym een klein organisch molecuul is dat aan het enzym is gebonden Interacties zijn gebaseerd op covalente bindingen, maar vooral op zwakke, niet-covalente bindingen tussen functionele groepen Dibroom is apolair en HCl en water polair Intermoleculaire zwakke krachten houden moleculen samen (watermoleculen in water) 3 belangrijkste niet-covalente bindingen zijn: 1

In deze zoutbrug is de nieuwe aminoterminus betrokken. 18 De trypsine inhibitor vormt een niet covalente binding met trypsine; een lysinezijketen van de inhibitor past in de actieve site van trypsine en vormt een sterke zoutbrug met Asp 189 Dinsdag 30 juni 2009, 12:00 uur. Zoek: Menu; Hot issues. EU-maatregelen coronacrisis; Poolse rechtsstaa Fosfodiesterbindingen zijn de covalente bindingen die optreden tussen twee van de zuurstofatomen van een fosfaatgroep en de hydroxylgroepen van twee andere moleculen. In dit type bindingen fungeert de fosfaatgroep als een brug van stabiele vereniging tussen de twee moleculen door hun zuurstofatomen

Koolstof-zuurstofbinding - Wikipedi

Deze niet-covalente binding kan echter door herhaald bevriezen en ontdooien verbroken worden, waardoor de gemeten concentraties afnemen wanneer gebruik wordt gemaakt van een immunometrische bepalings-methode, waarin zowel antilichamen tegen het N- als tegen het C-terminale deel van het eiwit worden ge Atomen en complexen verbonden door niet-covalente interacties, zoals waterstofbindingen of ionogene bindingen worden in het algemeen niet als afzonderlijke moleculen. Moleculen als componenten van materie zijn gebruikelijk in organische stoffen (dus biochemie). Ze maken ook het grootste deel van de oceanen en de atmosfeer Jouw eerste stap is gezet. Een tweede stap is dat een metaal en een zuurrest (zout) ook een niet covalente binding heeft. Controleer daarna goed of de molecule die je overhoudt wel degelijk alleen maar covalente bindingen heeft. Dit kan je onderzoeken door bv. de Lewis structuur te tekenen en af te leiden of de delta EN voor alle bindingen < 1,7 De denaturatie van eiwitten vindt plaats onder invloed van alle middelen die in staat zijn niet-covalente bindingen te vernietigen. Dit proces kan plaatsvinden onder alkalische of zure omstandigheden, op het oppervlak van het fasegedeelte, onder invloed van bepaalde organische verbindingen (fenolen, alcoholen en andere) Elke factor die de niet-covalente bindingen die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de natieve structuur van het eiwit destabiliseert, kan zijn denaturatie produceren. Een van de belangrijkste die we kunnen noemen: pH. Bij zeer extreme pH-waarden, hetzij zure of basische media, kan het eiwit zijn driedimensionale configuratie verliezen

Waterstofbrug - Wikipedi

covalent covalent bijv.naamw. [scheikunde] een binding tussen atomen hebbend waarin de atomen één of meer gemeenschappelijke elektronenparen hebben Bron: Wikiwoordenboek - covalent Niet-covalente binding. Een niet-covalente binding of niet-covalente interactie is een elektromagnetische interactie tussen moleculen of tussen atomen van een molecule waarbij geen elektronen gedeeld worden over de bindende partners (daarmee verschillen zij van covalente bindingen). Nieuw!!: Waterstofbrug en Niet-covalente binding · Bekijk meer Niet-covalente bindingen gevormd via waterstofbruggen 9, n-π stacking-interacties 10, 11, 12, metaal-ligand coördinatie-bindingen 13, ionische interacties 14, en hydrofobe interacties 15, 16, 17 werken als lijm op moleculair niveau en zijn bruikbaar voor zelfherstelbare polymere materialen met behulp van spontane reformatie van chemische bindingen

De belangrijkste verschil tussen omkeerbare en onomkeerbare remming is dat de omkeerbare remming is een soort enzymremming waarbij dissociatie van de remmer van het enzym-remmercomplex mogelijk is vanwege niet-covalente binding.Aan de andere kant is onomkeerbare remming een type enzymremming waarbij dissociatie van de remmer van het enzym-remmercomplex niet mogelijk is vanwege covalente binding. pcc-12803 college reacties chemische reactie verandering van covalente bindingen zuurstof en water gevormd uit waterstofperoxide fysische reactie verandering. Aanmelden Registreren; Verbergen. PCC-12803 - College-aantekeningen 1, 2 College-aantekeningen. Universiteit / hogeschool

Dat gebeurt allemaal via niet-covalente interacties. Bij het maken van nanobouwstenen als een nanomotor of een nanoschakelaar gebruiken chemici wel covalente bindingen. De route via niet-covalente bindingen is hier te ingewikkeld en te tijdrovend. Deze bouwstenen zijn daarom geen voorbeeld van zelfassemblage Ontwikkeling van een niet-covalente biologische met hoge affiniteit om functionaliteit toe te voegen aan fabs - wetenschappelijke rapporten - Wetenschappelijke rapporten - 2021. 2019 Een amide binding in een eiwit wordt een peptide binding genoemd. Vier aminozuuren zijn aan elkaar gekoppeld: tetrapeptide. Een 3D-model van een tripeptide kun je via de link hieronder bekijken. Di- en Tripeptides (Radboud Universiteit Nijmegen) reference 1. In een eiwitmolecuul kunnen niet-covalente interacties plaats vinden

allostere versus covalente modulatie | 2020Inleiding tot de biochemische processen - Prof

Scheikunde - De soorten bindingen en stoffen Wetenschap

Waterstofbrug, een type niet-covalente binding tussen twee moleculen Zwavelbrug , een verbinding tussen twee molecuulketens Een brug te ver , Nederlandse vertaling van het boek A Bridge Too Fa Aan de hand van alledaagse voorbeelden kijken we naar de chemie van niet-covalente bindingen, zelf-assemblage en de daaruit gevormde zachte materie. De voorbeelden en achtergrond zijn afkomstig uit verscheidene colleges voor eerste- en tweedejaars studenten

Chemische binding - Wikipedi

Met een anorganische ondergrond (titaanoxide) vormen ze een niet-covalente binding die een ordegrootte sterker is dan een waterstofbinding maar volledig reversibel. Om aan een organisch oppervlak te hechten, laat DOPA zich eerst oxideren door het zeewater. Daarna kan het een covalente binding vormen die nog veel sterker is De afgelopen dertig jaar zijn we steeds meer gaan begrijpen van niet-covalente bindingen en zwakke bindingen in het algemeen. We moeten onze drang intomen om nog meer uit te vinden over nog minder. Ik denk dat van ons wordt verwacht dat we uit onze schulp kruipen en beginnen met de toepassing van schakelaars en andere gadgets waar de samenleving wat aan heeft Welke niet-covalente bindingen zijn er? electrostatische interacties: H-bruggen ladings-ladingsinteracties van der waals-krachten hydrofobe interacties. 1.8 reactiemechanismen; Wat is het hydrolyserend vermogen van water? Het uitgesproken nucleofiel karakter van water De niet covalente bindingen zijn eigenlijk ook interacties en ze kunnen ook niet echte bindingen zijn, omdat er geen elektronen gedeeld worden. What happens in redox and protonation deprotonation reactions Redox = elektronenoverdracht. Protonation = zuur-base. I2: Energy What. Een amide binding in een eiwit wordt een peptide binding genoemd. Vier aminozuuren zijn aan elkaar gekoppeld: tetrapeptide. Een 3D-model van een tripeptide kun je via de link hieronder bekijken. Di- en Tripeptides (Radboud Universiteit Nijmegen) In een eiwitmolecuul kunnen niet-covalente interacties plaats vinden

Start studying metabolisme: enzymkinetiek. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Start studying Moleculaire biologie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools samengehouden worden door covalente (zwavelbruggen) en niet-covalente bindingen. Bij elk van deze ketens is er een onveranderlijk (constant) deel, en een veranderlijk (variabel) deel. Het constante deel staat in voor de stabiliteit en de interactie met lichaamseigen receptoren op (immuun)cellen. Het variabele deel (CDR 1+2+3) bindt het antigeen Overal in de natuur knopen moleculen zichzelf spontaan aan elkaar vast door middel van zwakke krachten, de eerder genoemde niet-covalente bindingen, die er heersen tussen afzonderlijke moleculen. Deze aantrekkingskrachten, zoals waterstofbruggen en VanderWaalskracht, VanderWaalsbinding , helpen moleculen om zichzelf spontaan te organiseren tot ingewikkelde structuren zoals DNA , celmembranen en chromosomen

Ze slaagden er in om bacteriën zo aan te passen, dat ze met dynamische zwakke bindingen (niet-covalente bindingen), op door de mens gecreëerde materialen te verwerken zijn. Deze nieuwe methode opent de weg naar 'levende implantaten', zoals stents waarop cellen van de binnenbekleding van bloedvaten kunnen hechten De waterstofbruggen geven een zwakke, niet-covalente binding tussen twee basen. Deze twee baseparen passen als puzzelstukjes in elkaar, de vorming van een basenpaar met een andere base gaat niet of moeilijk. Vanwege het aantal waterstofbruggen wordt het GC-basepaar minder gemakkelijk verbroken dan het AT-basepaar De grootste verschil tussen prothetische groep en co-enzym is dat prosthetische groep kan een metaal of een klein organisch molecuul zijn dat stevig aan de enzymstructuur is gebonden, hetzij door covalente binding of niet-covalente binding, terwijl co-enzym een klein organisch molecuul is gebonden aan het enzym Moleculen kunnen zich binden aan deze plaats door middel van een zwakke binding, een niet covalente binding, en zodoende een conformatieverandering teweegbrengen aan het enzym. De moleculen die zich binden aan de allosterische zijde kunnen zowel inhibitie als excitatie, dat is stimulatie, bewerkstelligen van de enzymactiviteit

Cellulase - Cellulase - qaz

Niet-covalente binding in Engels - Nederlands-Engels

Een antilichaam bestaat uit vier polypeptideketens: twee zware (H) -ketens en twee lichte (L) -ketens worden bij elkaar gehouden door zowel covalente als niet-covalente bindingen. Volgens de variabiliteit van de zware keten zijn er vijf klassen antilichamen: IgA, IgD, IgE, IgG en IgM met respectieve zware ketens a, 8, e, y en μ In de biochemie verwijst een oligomeer meestal naar een macromoleculair complex gevormd door niet-covalente binding van enkele macromoleculen zoals eiwitten of nucleïnezuren. In deze zin zou een homo-oligomeer worden gevormd door enkele identieke moleculen en, daarentegen, zou een hetero-oligomeer worden gemaakt van meer dan één, verschillende macromoleculen

Ontwikkeling van een niet-covalente biologische biologie met hoge affiniteit om functionaliteit aan fabrieken toe te voege Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten covalent binding - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen De binding is heel specifiek en bestaat uit niet-covalente bindingen. Antilichamen zijn eiwitten die door het immuunsysteem werden geproduceerd. Een antilichaam herkent het antigen om het te vernietigen of te inactiveren Een antistof bestaat uit twee identieke zware en twee identieke lichte aminozuurketens die samengehouden worden door covalente ( zwavelbruggen) en niet-covalente bindingen. Bij elk van deze ketens is er een onveranderlijk ( constant) deel, en een veranderlijk ( variabel) deel Het houdt ook verband met de regulering van het immuunsysteem tijdens infecties. Pegasys staat ook bekend als gepegyleerd interferon alfa 2a. Het medicijn is gepegyleerd dat de afbraak van het medicijn voorkomt. Een verbinding daarvan zou kunnen worden gepegyleerd door de covalente of niet-covalente binding van polyethyleenglycol

 • Website templates.
 • Yu Gi Oh kaarten uitleg.
 • Blitzkrieg meaning.
 • Tattoo Weegschaal chinees.
 • Landschap Gran Canaria.
 • Leren rok met split.
 • Siliconen hoesje iPhone 6, Apple.
 • NordVPN VPN.
 • Dr oetker pizza oven temperature.
 • Mierenleeuw gevaarlijk.
 • 250 pips.
 • Blanco roti.
 • Zelfbouw pergola.
 • Belgica Meubelen Brugge.
 • Tonisch clonische aanval wat doen.
 • HTML login script.
 • Sub Zero Project website.
 • Cardioloog Maasmechelen.
 • Hondenhotel Utrecht.
 • Engelse Cockers.
 • Sjaal Rijksmuseum.
 • Mocha Pro.
 • Raymond van het Groenewoud Amsterdam.
 • Griekse pastasalade Dagelijkse kost.
 • Kant en klare hapjes Jumbo.
 • Wine quotes Instagram.
 • Bedrijfsruimte Boesingheliede.
 • Goedkope Japanse auto.
 • Latest livescore.
 • Rotterdam mini Marathon.
 • Kim woordenboek.
 • Cobra 120 goedkoopste.
 • Kettingzaag olie Action.
 • Linea alba tong.
 • El Gringo.
 • Maya tekens.
 • Weginspecteur Rijkswaterstaat salaris.
 • Koolrabi recept ovenschotel.
 • Hartige taart gehakt.
 • Days of Our Lives online Kijken.
 • Eigenaar La Cocotte.