Home

Maximale bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds

Bijdrage kleding gildes 20% van de kosten met een maximale bijdrage van € 2.500 per drie jaren. Bijdrage kleding reus, inclusief restauratie, 20% van de kosten met een maximale bijdrage van € 1.000 per vijf jaren. Schuttersfeesten . Schuttersfeesten als zodanig zijn niet subsidiabel binnen de richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg Een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt gezien als een financiële bijdrage. Hierover hoeft geen btw te worden afgedragen. btw-plichtige aanvragers dienen alle kosten exclusief btw op te geven. Zij kunnen de verschuldigde btw immers terugvorderen Voor projecten in Groningen kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt Bijdrage kleding gildes 20% van de kosten met een maximale bijdrage van € 2.500 per drie jaren. Bijdrage kleding reus, inclusief restauratie, 20% van de kosten met een maximale bijdrage van € 1.000 per vijf jaren. Schuttersfeesten Schuttersfeesten als zodanig zijn niet subsidiabel binnen de richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg

File:Koningin Juliana en prins Bernhard aanwezig bij

Aanvullende richtlijnen Limburg - cultuurfonds

 1. Zangeres en rapper S10 krijgt dit jaar het Cultuurfonds Pop Stipendium. Met dit stipendium van 10.000 euro beloont het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks een veelbelovend popartiest of popband
 2. De bijdrage voor de opening van het cultureel seizoen bedraagt maximaal € 2.500,- per jaar. De bijdrage wordt bepaald aan de hand van vernieuwende elementen. Schuttersfeesten zijn niet subsidiabel binnen de richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
 3. Wanneer het Cultuurfonds uw landelijke project ondersteunt, kunt u per mail hier een betaalverzoek indienen. Ook als u een beurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds hebt ontvangen kunt u dit formulier gebruiken. Vergeet niet het formulier te voorzien van (een) handtekening(en)
 4. Stichting Pure Energie Fonds verleent bijdragen aan duurzame initiatieven met aandacht voor natuur, milieu en maatschappelijke waarden. De bijdrage is maximaal €2.500. Gelders Waterschapsfonds Dit fonds op naam van het Prins Bernard Cultuurfonds is er speciaal voor water gerelateerde cultuurhistorische- of natuurprojecten
 5. Het Prins Bernhard Cultuurfonds werd op 10 augustus 1940 in Londen onder de naam 'Spitfire Fund' opgericht voor de aankoop van oorlogsmaterieel. Prins Bernhard was vanaf de oprichting regent. Na de oorlog werd de doelstelling van het fonds gewijzigd in de bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid
 6. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Maximale bijdrage per project: € 1500,-Indienen aanvraag via formulier op de site
 7. er voldoende zicht zijn op een (financieel) zelfstandig functionerenna de opstartfase.Specifieke richtlijnenEen bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds wordtgezien als een subsidie. Hierover hoeft geen btw te wordenafgedragen. btw-plichtige aanvragers dienen alle kosten exclusiefbtw op te geven

Prins Bernhard Cultuurfonds - Anjeractie. Tijdens de Anjeractie kan je geld collecteren voor je vereniging/stichting. De Anjeractie 2020 (collecteweek) van het P rins Bernhard Cultuurfonds vindt plaats 24 tot en met 30 mei 2020. Dit jaar is de Anjeractie iets anders dan voorgaande jaren Een flinke stap naar het einddoel maakt de Vogelwerkgroep Geesteren met de bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Jan Romke van Dijk van het fonds was onder de indruk van de aanpak door de.

Pop in Limburg kan in 2020 €25.000 extra investeren in het popveld en makers. Dit is mogelijk dankzij de samenwerking tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, de Provincie Limburg en Pop in Limburg waardoor de (bijdrage)regelingen voor de Limburgse popsector een jaar gecontinueerd kan worden Het budgetAls particulier fonds werft het Prins Bernhard Cultuurfondsop verschillende manieren middelen om zoveel mogelijkprojecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud tekunnen ondersteunen.Het Cultuurfonds heeft inkomstenuit de opbrengsten van de BankGiro Loterij en De Lotto enzamelt zelf gelden in tijdens de Anjeractie, de jaarlijkse collecteweek.Het wordt royaal gesteund door. Regio - - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel stelt de Regeling Kleine Natuurprojecten per 1 september weer open. Vanwege het doorslaande succes moest het Cultuurfonds Overijssel de subsidieregeling tijdelijk opschorten, omdat het beschikbare budget was uitgeput. Het bestuur heeft nu extra geld beschikbaar gesteld, zodat er weer nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend

Video: Aanvragen Groningen - Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds - Als je mensen, dromen en

 1. De Provincie Limburg stelt voor dit nieuwe fonds een bedrag van € 250.000 beschikbaar voor 2015 en 2016. Dit komt bovenop de reguliere bestedingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg. Projecten die een aanvraag indienen, kunnen een maximale bijdrage ontvangen van € 5.000
 2. Het Prins Bernard Cultuurfonds geeft financiële ondersteuning aan onder andere muziekgezelschappen om zo het Nederlands cultuur erfgoed te ondersteunen
 3. Prins Bernhard Cultuurfonds - Financiële bijdrage Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater en film, natuur, wetenschap of buurtcultuur
 4. Aan de hand van de bestaande en geplande organisatieactiviteiten voert Fondsenwerving Nederland een uitgebreid onderzoek uit, gericht op de kansen met betrekking tot fondsen en subsidies. Het resultaat van het onderzoek wordt in verslagvorm uitgewerkt, waarbij per fonds de voorwaarden, criteria en de maximale bijdrage staan vermeld
 5. BIJDRAGE PRINS BERNHARD CULTUURFONDS UTRECHT: € 2500 THUIS GENIETEN, OOK STRAKS Alle regelingen bij elkaar maken een belangrijk verschil Scan de QR-code en bekijk de documentaire 'Positief getest'. Meer weten over onze regelingen? 50 51. Created Date
 6. Vrijwilligers kunnen weer beroep doen op Regeling Kleine Natuurprojecten Datum: 21-08-2020. 12.45 uur - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel stelt de Regeling Kleine Natuurprojecten per 1 september weer open. Vanwege het doorslaande succes moest het Cultuurfonds Overijssel de subsidieregeling tijdelijk opschorten, omdat het beschikbare budget was uitgeput
 7. Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel stelt extra geld beschikbaar na doorslaand succes. Vrijwilligers kunnen weer beroep doen op Regeling Kleine Natuurprojecten. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel stelt de Regeling Kleine Natuurprojecten per 1 september weer open

Aanvragen - Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent 35 cultuur- en natuurprojecten in Friesland krijgen een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. Hiermee gaat een bedrag van ruim 81.000 euro gemoeid Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant kende de 'Stichting Son en Breugel verbindt' een bijdrage van 10.000 euro toe voor het project 'afkoppelen regenwater van het riool'. Bron: Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant Prins Bernhard Cultuur Fonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur en natuur in Nederland. Het fonds heeft een landelijk bureau voor de nationale aanvragen en per provincie een afdeling voor regionale aanvragen. Den Haag heeft een eigen ambtelijk secretaris. Meer informatie vindt u op de website www.cultuurfonds.nl of onder www. Bijdrage Prins Bernard Cultuurfonds. Maandag 30 maart mocht Tonnie Homan namens onze muziekvereniging een waardebon van het Prins Bernard Cultuurfonds in ontvangst nemen. Op een speciale bijeenkomst van het PBC werden 14 verenigingen en stichtingen beloond met deze waardebon

Subsidies voor vrijwilligers - Stichting Landschapsbeheer

Aanvragen financiële bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds Dinsdag 11 februari 2014. BIDDINGHUIZEN - Culturele instellingen in Flevoland kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen voor de komende vergadering. Op 20 maart 2014 vergadert het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland over aanvragen op het gebied van de cultuur en natuur in de provincie Flevoland HOLTEN - Afgelopen mei hebben veel leden van H.M.V. gecollecteerd voor de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een gedeelte van deze bijdrage gaat rechtstreeks naar de muziekvereniging zelf, het andere gedeelte gaat naar het Cultuurfonds Niet voor een bijdrage in aanmerking komen: Instellingen die - net als het Prins Bernhard Cultuurfonds - fondsen werven ten behoeve van derden of voor projecten van derden (hieronder vallen ook de zogenaamde fondsenwervingsbureaus). Richtlijnen met betrekking tot specifieke projecten

Mede dankzij een bijdrage vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft onze vereniging afgelopen jaar diverse nieuwe instrumenten aan kunnen schaffen

GROOTEGAST - De Christelijke Muziekvereniging Oranje uit Grootegast krijgt een bijdrage van €2500,- van het Prins Bernhard Cultuurfonds (afdeling Groningen) voor het laten maken van een muziekcompositie voor het Wereld Muziek Concours 2021 in Kerkrade. Dit concours is het grootse internationale festival ter wereld voor blaasmuziek en vindt één keer in de vier jaar plaats Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan culturele organisaties om hun bedrijfsvoering aan te kunnen passen aan de anderhalve-meter-samenleving. ZWOLLE - Het Kickstart Cultuurfonds doneert 41.000 euro aan Zwols poppodium Hedon. Het is een initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds Onlangs ontvingen we van het Prins Bernhard Cultuurfonds een toezegging voor een bijdrage van € 1.000,- uit het Oene Fonds en het Themafonds Erfgoedvrijwilligers voor het ontwikkelen van een audiotour. We zijn het Cultuurfonds en in het bijzonder de fam. Heering die het Oene Fonds heeft ingesteld, hiervoor zeer erkentelijk

Prins Bernhard Cultuurfonds - Wikipedi

BREDA - Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt verschillende Bredase initiatieven en stichting met een financiële bijdrage. Onder andere Graphic Matters ontvangt 10.000 euro. Ook stichting KOP ontvangt ruim 2000 euro Aanvraag bijdrage Cultuurfonds is nog mogelijk. 12 januari 2020. Het Cultuurfonds Gelderland heeft dit jaar bijna 400 projecten ondersteund. Daarmee werd er ruim 1 miljoen euro gegeven aan cultuur en natuur in de regio. kan een aanvraag voor financiële ondersteuning doen via het Prins Bernhard Cultuurfonds HOLTEN - In de week van 11 t/m 16 mei hebben veel leden van H.M.V. gecollecteerd voor de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een gedeelte van deze bijdrage gaat rechtstreeks naar de muziekvereniging zelf, het andere gedeelte gaat naar het Cultuurfonds. Het Cultuurfonds ondersteunt met de giften van de Anjeractie ruim 4000.

Cultuur in Enschede - Fondsen en sponsorin

De provincie doet dat om de onafhankelijkheid te waarborgen en gebruik te maken van het netwerk van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Projecten die een aanvraag indienen, kunnen een maximale bijdrage ontvangen van 5000 euro Prins-Bernhard-Cultuurfonds Prins Bernhard Cultuurfonds Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Geschiedenis Het Prins Bernhard Fonds, sinds 1 oktober 1999 Prins Bernhard Cultuurfonds, is op 10 augustus 1940 in Londen opgericht om geld in te zamelen voor. Pop in Limburg kan in 2020 €25.000 extra investeren in het popveld en makers. Dit is mogelijk dankzij de samenwerking tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, de Provincie Limburg en Pop in Limburg waardoor de (bijdrage)regelingen voor de Limburgse popsector een jaar gecontinueerd kan worden Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. De toekenning wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Drs. Henri Roovers Fonds, het Lydia Vroegindeweij Fonds en het Groningse De Graaf-Drijvers Fonds, drie CultuurFondsen op Naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds Het Prins Bernhard Cultuurfonds onderschrijft deze historische band en uit haar oprechte dank voor deze bijdrage. De dankbetuiging van het Het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat in het bijzonder uit naar Adriana Esmeijer, die na 20 jaar trouwe inzet voor de cultuurbelangen van de Nederlands Caribische Eilanden, het Nederlandse Cultuurfonds verlaat en plaats maakt voor de nieuwe directrice.

Nieuws Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds voor restauratie Singelbrug 18-4-2018 om 09:36. HARLINGEN - Het Prins Bernhard Cultuuurfonds heeft positief gereageerd op een subsidieaanvraag van de Monumentenstichting Harlingen voor de restauratie van de Singelbrug in Harlingen Zangkoor De Schorre Morries en Christelijke Muziekvereniging Irene krijgen bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe 14 juli 2020 Regionieuws Hoogeveen 1054 Views 0 reacties Hoogeveen - Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de eerste helft van 2020, € 163.156 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 69 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer. Willemstad - Het Prins Bernhard Cultuurfonds (Nederland) stelt ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan een lustrumbijdrage van €80.000,- beschikbaar aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied ('PBCCG'). Deze toekenning komt voort uit het bewustzijn dat het (Nederlandse) Cultuurfonds feitelijk in het Caribisch Gebied is ontstaan ISH Dance Collective heeft maandag uit handen van koningin Máxima de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs gekregen. Oprichter en artistiek leider Marco Gerris nam de oeuvreprijs van 150.000 euro in. Het Prins Bernard Cultuurfonds geeft financiële ondersteuning aan onder andere muziekgezelschappen om zo het Nederlands cultuur erfgoed te ondersteunen. Bijdrage in de revisiekosten Mits men aan de richtlijnen voldoet komt uw vereniging hier voor in aanmerking

Alle bijdragen, klein of groot, zijn welkom op bankrekeningnummer: NL 75 ABNA 0840 5036 28 t.n.v. Cultuurfonds Hattem. Het fonds heeft een ANBI status. Het Cultuurfonds Hattem werkt samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wilt u vriend worden en een jaarlijkse bijdrage geven, een legaat nalaten, neem dan contact met ons op Bijdrage Prins Bernhard Fonds voor HCL Gepubliceerd op: 04/10/2019 09:02. 35 cultuur- en natuurprojecten in Fryslân krijgen een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. Het gaat in totaal om € 81.550. Dit was de derde ronde waarin het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân jaarlijks bijdragen toekent Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft, in het tweede kwartaal van 2020, 35.070 euro aan subsidies verleend aan cultuur-, natuur- en wetenschapsprojecten in de gemeente Groningen. De subsidies zijn toegekend aan zestien instellingen voor 26 projecten in de gemeente Groningen Mede dankzij een bijdrage vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft onze vereniging afgelopen jaar een basmiramba aan kunnen schaffen

Richtlijnen - Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel wil deze natuurinitiatieven stimuleren en ondersteunen. Daarom start het Fonds per 1 januari 2020 de Regeling kleine natuurprojecten. Deze laagdrempelige regeling is bestemd voor vrijwilligers die meer groen in de provincie Overijssel brengen Voor het Prins Bernhard Cultuurfonds zoeken we een Inspirerend Hoofd Fondsenwerving en Communicatie Wij zoeken iemand die met veel kennis van zaken en vooral vanuit verbinding de afdeling verder laat bloeien en excelleren zodat iedereen maximaal kan bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen Bijdrage Prins Bernard Cultuurfonds. Op 13 juni 2018 ontvingen we een toezegging van € 450 van het Prins Bernard Cultuurfonds ten bate van ons debuutconcert op 14 oktober 2018. Berichtnavigatie. Volgend Bericht Volgende We zijn lid van FASO. Zoeken naar: Zoeken. Meest recente berichten Prins Bernhard Cultuurfonds Prins Bernhard Cultuurfonds geef, juist nu aanvragen Voor het Prins Bernhard Cultuurfonds zoeken we een Inspirerend Hoofd Fondsenwerving en Communicatie dat met veel kennis van zaken en vooral vanuit verbinding de afdeling verder laat bloeien en excelleren zodat iedereen maximaal kan bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen De 48 musea in Nederland, die een bijdrage ontvangen, krijgen gezamenlijk 1,7 miljoen euro. Daarvan krijgt het Platform Drentse Musea 99.457 euro. In de week van 31 augustus en de week van 28 september krijgen musea -die nog niet eerder een aanvraag deden- opnieuw de kans om een aanvraag in te dienen bij Kickstart Cultuurfonds. Niet gemakkelij

Fondsen en sponsoring - Cultuurmakelaar Oldenzaa

De Provincie Limburg krijgt een eigen cultuurfonds om daarmee de bevolking actief te betrekken bij cultuur in de eigen leefomgeving. Het Cultuurparticipatiefonds Limburg is opgericht in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat het fonds beheert en meehelpt om projecten en initiatieven te vinden Het Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen, expertise, beurzen, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel is een van de twaalf provinciale afdelingen Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een bijdrage van € 4500,- toegezegd voor de uitvoering van het project 2019. Dit project omvat het planten van ca. 500 bomen in plantvakken en ca. 15 solitaire bomen in het deelgebied (Noord-) Amerika Een aantal Flevolandse projecten heeft in totaal 57.000 euro gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland.Een gedeelte is toegekend voor een reconstructie van een prehistorische boerderij in het Horsterwold in Zeewolde. Daarnaast hebben tien koren uit onder meer Ens en Urk een bijdrage uit het fonds gekregen.Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van.

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft in het derde kwartaal van 2020 een bedrag van 132.606 euro toegekend aan 35 natuur- en cultuurprojecten in de provincie. Voor de Stichting De Stem van Bakel was er een bijdrage van 10.000 euro voor de herinrichting van het Sint Wilbertsplein in die plaats Bijdrage uit Cultuurfonds voor De Reest 08-07-2020 om 14:05 Door de redactie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar veertig projecten ondersteund. Daarmee gaat bijna 150.000 euro naar cultuur en natuur in de regio. In Hardenberg ontving Natuurwerkgroep De Reest 350 euro voor de aankoop van. De VNC heeft een mooie bijdrage van €10.000,- mogen ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland voor het Project 'Nieuwe heggen en boomgaarden in een oud cultuurlandschap'. In dit project worden in Netterden, Achterhoek, verschillende landschapselementen teruggebracht. Het oude landschap aldaar krijgt haar gezicht weer terug

In september ontvingen wij het fantastische bericht dat het Prins Bernhard Cultuurfonds als eerste en een van de grootste particuliere fondsen een bijdrage geeft van € 40.000,-. Hier zijn wij bijzonder blij mee, ook omdat het Prins Bernhard Cultuurfonds vaak leidend is voor andere (kleinere) fondsen om ook een bijdrage te geven Bijdrage Prins Bernard Cultuurfonds. 2 oktober 2018; Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft een aangevraagde subsidie voor het project Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem gehonoreerd met een kleine bijdrage. Nieuwsbrief. Abonneer u op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Uw e-mailadres Aanmelden Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Mede dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben we onlangs twee hele mooie klarinetten kunnen kopen

Forse bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds voor Red de

De es-bas is voor ons dus bijzonder noodzakelijk, maar helaas zijn daar niet voldoende financiën voor te vinden. We zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds dan ook zeer dankbaar voor de bijdrage, waardoor we de bas kunnen aanschaffen. U kunt de bas voor de eerste keer horen tijdens ons Kerstconcert: The Sound of Christmas op 14 december 2019 Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft 138.000 euro toegekend aan diverse projecten, waaronder initiatieven vanuit de Sa!-regio. De hoogste bijdrage (7.500 euro) gaat naar De Stichting Culturele Aktiviteiten Opsterland kan voor de organisatie van het Gouden Spiker Festival, de Byspikerdei en de Spiker Academy 2017. Het volgend jaar te organiseren multidisciplinair project De Tocht van de..

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we tal van initiatieven en talent. Daarnaast willen we het hedendaags mecenaat bevorderen Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk. Richtlijnen voor digitalisering en inzet van ICT Het Cultuurfonds heeft, bovenop de algemene richtlijnen, aparte richtlijnen voor specifieke projecten, zoals publicaties (inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media) en voor 'onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia', zoals Met een stevig bedrag van 120.300 euro wil het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe 40 Drentse projecten ondersteunen die iets willen ondernemen op het gebied van cultuur of natuurbeheer

Pop in Limburg biedt in 2020 financiële ondersteuning

Regeling Kleine Natuurprojecten opnieuw beschikbaa

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo'n 16.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging. Mede dankzij de Anjeractie opbrengst kon het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland in het jaar 2019 maar liefst 379 projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud ondersteunen Het Cultuurfonds behandelt alle aanvragen en levert zelf vaak ook een bijdrage aan deze speciale CultuurFondsen op Naam. Over het Prins Bernhard Cultuurfonds Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden. De bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds komt vanuit een CultuurFonds op Naam, het Mady Saks Fonds. Dit fonds werd ingesteld door de in 2006 overleden cineaste Mady Saks. In 2021 zal er opnieuw één aanvraagronde voor Oase zijn

ondersteuning door het Prins Bernhard Cultuurfonds - PDF

Het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat samen met andere cultuurfondsen in Nederland én met de overheid de cultuursector helpen in deze moeilijke tijd waarin musea gesloten zijn, theatervoorstellingen, concerten en festivals voorlopig niet doorgaan en ook veel mooie natuurprojecten vertraging oplopen HEEMSKERK - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland heeft 7.425 euro toegekend aan projecten in de regio IJmond. Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 in Heemskerk en Stichting Heerlijkheid Brederode kregen respectievelijk 5.000 en 2.425 euro Cultuurfonds geeft 10.000 euro aan poptalent tijdens ESNS (Eurosonic Noorderslag) Zangeres en rapper S10 krijgt dit jaar het Cultuurfonds Pop Stipendium. Met dit stipendium van 10.000 euro beloont het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks een veelbelovend popartiest of popband In het kader van de COVID-19 crisis is afgelopen oktober een ondersteunende regeling voor educatieve middelen gestart vanuit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Erfgoedorganisaties en kleine musea die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers konden een maximale projectbijdrage van € 5.000 aanvragen voor (ondersteunende) educatieve.

Prins Bernhard Cultuurfonds - YouTub

 1. Zeven Bredase culturele projecten kunnen rekenen op financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
 2. Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund
 3. 1 Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, passie en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kunnen wij jaarlijks bijna vierduizend projecten en personen ondersteunen
 4. Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds. Bridge woensdag Bingomiddag KBO. In bezit van EHBO diplo ma. Grootse boekenmarkt Gertrudiskerk. Rondleiding landgoed Mattemburgh. Transfers / Varia. De Liefhebbers rijden in de zuidwesthoek. Tevredenheid over complete selectie VVC'68. RKSV Halsteren feliciteert de kampioenen van seizoen 2018-2019. Heel.
 5. Moved Permanently. The document has moved here
 6. Prins Bernhard Cultuurfonds. Direct sollicitere
 7. Gift van het Prins Bernhard Cultuurfonds: Geplaatst: 7-10-2015 Crescendo heeft een bijdrage ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor nieuw instrumentarium. . .Lees meer >> MUZIEKVERENIGING CRESCENDO VIERT FEEST! Geplaatst: 7-10-2015:.

Jong Metropole is mogelijk dankzij bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Keep an Eye Foundation. Lees meer>> Wij dromen de zalen vol! Hoe langer een zaal leeg staat, hoe groter de belofte wordt die in haar woont. Wij, musici van Jong Metropole, zijn klaar om weer te spelen Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat uit twaalf provinciale afdelingen en het landelijk bureau in Amsterdam. Als commissaris van de Koning ben ik voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. In 2017 heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht 336 aanvragen voor een financiële bijdrage in behandeling genomen

Museum Buurtspoorweg Haaksbergen blij met extra bijdrage

 1. 2.19.034 Inventaris van de archieven van het Prins ..
 2. Steun Cultuurfonds Limburg aan 40 projecte
 3. Bijdrage in revisiekosten Adams Musical Instrument
 4. Projectfinanciering ten tijde van COVID-1
 5. Onze Diensten - Fondsenwerving Nederlan
Prins Bernhard (1911-2004) | In memoriam | Het Koninklijk HuisBaarn-schenking-prins Bernhard - Anp ArchiefBernhard Müller (Politiker, 1973) – Wikipedia
 • Sv loon berekenen uit nettoloon.
 • Bex Sport Original Kubb.
 • Welk dier is Mort van Madagascar.
 • Vitamine K volwassenen Kruidvat.
 • Xenia Goodwin height.
 • Online fotolijst maken.
 • De Limburger regio Maastricht.
 • Een goede prijs maken.
 • Soezen vulling zalm.
 • Koopmans Kustvaarder te koop.
 • Caribbean landen.
 • Jeugdherberg Veluwe.
 • Osloweg 57.
 • Pommelientje hond.
 • 50 jarig huwelijk versiering.
 • De kortste dag 2020.
 • Online shopping sites Belgium.
 • Tradities Oud en Nieuw Noorwegen.
 • Kledingcontainer Den Haag.
 • Groninger Museum Museumkaart.
 • Harry Potter and the Philosopher's Stone Book pages.
 • Excel klassenindeling maken.
 • Tomaat mozzarella hapje.
 • Marina Abramovic documentaire.
 • Glazen karaf whiskey.
 • Kawasaki Ninja 300.
 • Maagzuur 4 weken zwanger.
 • Slash wife.
 • Patellapees brace.
 • Tijdvak 5.
 • Etos zwarte haarband.
 • Haben en sein verleden tijd oefenen.
 • Big Sun Den Haag.
 • Huidige toestand kernramp Fukushima.
 • Microscoop onderdelen.
 • Fujifilm Instax Wide 300 fotopapier.
 • Vocht hersenen baby echo.
 • Boxspring Leegverkoop.
 • GlowGolf en bowlen Tiel.
 • Maaltijdsoep linzen.
 • Sendmail configuration.