Home

Purpura ziekte

Purpura van Henoch-Schönlein · Gezondheid en wetenscha

Purpura van Henoch-Schönlein is een ontsteking van de kleine bloedvaatjes van vooral huid, darmen en/of nieren. De term 'purpura' verwijst naar het spontaan voorkomen van bloedingen in de huid. Henoch en Schönlein zijn de twee Duitse artsen die de ziekte voor het eerst beschreven De purpura van Henoch-Schönlein, henoch-schönleinpurpura of HSP is een vasculitis die vooral bij jonge kinderen voorkomt. Het pathogenetisch mechanisme is de neerslag van IgA-bevattende immuuncomplexen, vooral in de huid en de nieren. In de huid vooral van de benen treden voelbaar verdikte rode petechiën en purpura op. Verder komen buikklachten en gewrichtsklachten voor, vaak in aansluiting op een soms weinig opvallende infectie van de luchtwegen Purpura pigmentosa progressiva (purpura pigmentosa chronica, ziekte van Schamberg, PPP, capillaritis) is een onschuldige aandoening waarbij, meestal in episodes, er vlekken ontstaan opgebouwd uit kleine bruine macula (Cayenne peper aspect) aan de onderbenen, door erytrocyten extravasatie. De capillairen zijn licht beschadigd (capillaritis) waardoor. Purpura: onderhuidse bloedingen Purpura is de benaming voor paarsrode vlekken (purper) op de huid. Purpura is een bloeding in slijmvliezen of onder de huid en kan door verschillende oorzaken ontstaan. Vaak is een onderliggende ziekte of aandoening van het bloed of een vaatafwijking de oorzaak

Het gaat hierbij met name om bloedingen die vooral optreden in de huid in de vorm van kleine puntbloedingen, petechiën of purpura geheten , of grotere blauwe plekken, maar ze kunnen ook in de slijmvliezen (de mond, binnenkant van de wangen en het tandvlees) ontstaan Trombotische trombocytopenische purpura of ziekte van Moschcowitz is een zeldzame aandoening van de bloedstolling. In de meeste gevallen komt de ziekte voort uit een tekort aan of remming van een enzym, ADAMTS13, dat verantwoordelijk is voor het knippen van grote multimeren van de von willebrandfactor. Het is een ernstige aandoening die leidt tot hemolyse en beschadiging van organen. Behandeling met plasmaferese is vrijwel altijd nodig. TTP is voor het eerst beschreven bij een.

Purpura van Henoch-Schönlein - Wikipedi

 1. De uitslag vaak Het lijkt op blauwe plekken of bloeden op de huid, riep purpura. Purpura kunnen ontwikkelen bij mensen van alle leeftijden, maar de ziekte komt het meest voor bij kinderen. Oorzaken van vasculaire purpura. De precieze oorzaak van vasculaire purpura neizvestnaa. Men gelooft, het ontstaat als gevolg van een immuunstoornis
 2. Henoch-Schönlein purpura (afgekort HSP) is een vorm van vasculitis (bloedvatontsteking) waarbij een speciale groep van antistoffen (zogenaamde IgA antistoffen) betroken zijn. Kenmerkend is dat behalve de huid, ook vaak de darmen, nieren en gewrichten aangedaan kunnen zijn
 3. Een tekort aan trombocyten heet trombocytopenie; bij een sterke verlaging van trombocyten kunnen kleine puntbloedingen ontstaan, petechiën en purpura geheten. De toegenomen stollingsneiging heet trombose. Vandaar dus de naam van de ziekte TTP: trombotische trombocytopenische purpura
 4. ZIEKTE VAN SCHAMBERG Deze wordt ook wel purpura pigmentosa progressiva genoemd. Dit is de meest voorkomende vorm. Hierbij zien we een snelle toename van kleine roodbruine stipjes die samenvloeien tot grotere ronde vlekken. Ook zien we hier de kenmerkende cayenne poeder stipjes

Purpura is het voorkomen van rode, paarsrode of roodbruine vlekjes in de huid die worden veroorzaakt doordat rode bloedcellen uit de haarvaten in de huid lekken. Het zijn dus kleine bloedinkjes in de huid. Doordat het bloed uit de bloedvaatjes is gelekt kan purpura niet worden weggedrukt Purpura is de naam van de paars-rode vlekjes op de huid die kenmerkend zijn voor de ziekte van Henoch-Schönlein. Soms wordt de afkorting HSP gebruikt Purpura is een huidaandoening van rode of paarsgekleurde plekken die niet verbleken wanneer op de huid gedrukt wordt. De vlekken worden veroorzaakt door bloedingen onder de huid als gevolg van trombocytenaandoeningen, vaataandoeningen, stollingsstoornissen of andere oorzaken De ziekte komt ongeveer 30 maal per jaar in Nederland voor. Het lijkt dat de ziekte tegenwoordig vaker voorkomt dan vroeger maar dat komt omdat de ziekte nu beter herkend wordt. TTP komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (verhouding 8 : 1). De leeftijd waarop de ziekte zich openbaart is in de meeste gevallen tussen de 20 en 45 jaar Trombotische trombocytopenische purpura (TTP) is een aandoening van het bloed. Iemand met TTP heeft te weinig bloedplaatjes. Bijna altijd is TTP een auto-immuunziekte. De klachten van TTP beginnen meestal als iemand tussen de 20 en 40 is

Immuun trombocytopenische purpura (ITP) is een ziekte die zich kenmerkt door een sterk tekort aan trombocyten. Dit zijn de bloedplaatjes die zorgen voor de bloedstolling. Lees meer over ITP De vlekken verschijnen meestal op de huid van de benen en de billen. Daarnaast kan er sprake zijn van nierafwijkingen, gewrichtsklachten en koliekachtige buikpijn. Bij de ziekte van Henoch-Schönlein zijn de paars-rode vlekken zijn altijd aanwezig, de gewrichtsklachten en buikverschijnselen zijn zeldzamer De ziekte is zeldzaam en komt vooral bij kinderen voor. Het syndroom wordt vooral in de herfst en winter gezien en zelden in de zomer. Oorzaken van het syndroom van Henoch-Schönlein. De oorzaak is niet geheel duidelijk. Kinderen blijken meestal 1 tot 3 weken vóór de start van de klachten een luchtinfectie te hebben gehad Die veroorzaken roodpaarse plekken die 'purpura' worden genoemd. purpura. De medische naam voor de ziekte van Werlhof is 'idiopathische trombocytopenische purpura', of kortweg 'ITP'. Aangenomen wordt dat de ziekte wordt veroorzaakt doordat antistoffen worden gevormd die zich richten tegen de eigen bloedplaatjes

Idiopatische Trombocytopenische Purpura (ITP) is een auto-immuunziekte, waarbij eigen antistoffen gemaakt worden die plakken aan de eigen bloedplaatjes. Dit leidt tot een versnelde afbraak van de bloedplaatjes. Er ontstaat een tekort aan bloedplaatjes (=trombocytopenie) Trombotische trombocytopenische purpura is een weinig voorkomende aandoening. De exacte incidentie is niet bekend, maar waarschijnlijk is dit ziektebeeld minder zeldzaam dan tot dusver werd aangenomen. 3 De meeste patiënten zijn tussen de 30 en 50 jaar oud, doch de aandoening kan op iedere leeftijd voorkomen Immuun Trombocytopenische Purpura wordt afgekort tot ITP en is een ziekte waarbij bloedplaatjes, ook wel trombocyten genaamd, worden afgebroken. Dit door antistoffen die door het lichaam zelf zijn aangemaakt Purpura (/ ˈ p ɜːr p jʊər ə /) is a condition of red or purple discolored spots on the skin that do not blanch on applying pressure. The spots are caused by bleeding underneath the skin secondary to platelet disorders, vascular disorders, coagulation disorders, or other causes. They measure 3-10 mm, whereas petechiae measure less than 3 mm, and ecchymoses greater than 1 cm

Niet iedereen met ITP heeft alle kenmerken. Soms heeft iemand helemaal geen kenmerken van de ziekte. Iemand met ITP krijgt snel een blauwe plek. Ook kan het tandvlees snel bloeden en er ontstaat vaker een bloedneus. Soms hebben mensen bloedingen in het maagdarmkanaal, de nieren of de urinewegen. Soms kunnen vrouwen meer bloeden als ze ongesteld zijn IgA Vasculitis (IgAV) werd tot voor kort aangeduid als Henoch-Schönlein Purpura. De Duitse artsen Henoch (kinderarts) en Schönlein (internist) ontdekten in de 19e eeuw deze ziekte die zich vooral kenmerkt door rode vlekjes op de huid. Het gaat ook hier om een auto-immuunziekte, dat betekent dat het immuunsysteem lichaamseigen cellen aanvalt Het syndroom van Henoch-Schönlein, ook Henoch-Schönlein purpura (HSP) genoemd, is een vrij zeldzame vorm van bloedvatontsteking De ziekte is vrij zeldzaam en komt vooral bij kinderen voor tussen de leeftijd van 4 en 11 jaar. De piekleeftijd van ontstaan is 5 jaar

Purpura pigmentosa progressiva (ziekte van Schamberg

Als men eenmaal een TTP-aanval heeft doorgemaakt, bestaat het risico dat de ziekte terugkomt. De kans hierop is circa 50%, vaak binnen het 1e jaar, maar ook na 10 jaar kan de ziekte nog terugkomen. Sommige patiënten hebben meerdere aanvallen per jaar, er zijn zelfs patiënten die al 20-30 keer een aanval hebben gehad Henoch-Schönlein Purpura is een ontsteking van de bloedvaten in de huid en andere organen van het lichaam, gekenmerkt door huiduitslag, meestal optreedt op de billen en benen. De uitslag vaak Het lijkt op blauwe plekken of bloeden op de huid, riep purpura

Purpura: onderhuidse bloedingen Mens en Gezondheid

Als u Purpura Schönlein-Henoch vermoedt, is het raadzaam om uw kind bij een kinderarts te introduceren. Hij kan bepalen of de uitslag eigenlijk Schönlein-Henoch purpura of een andere ziekte is. karakteristieke symptomen en andere onderzoeksmethoden en laboratoriumwaarden. Anamnese en lichamelijk onderzoe Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) Idiopathische trombocytopenische purpura is het gevolg van de verhoogde afbraak van bloedplaatjes. De bloedplaatjes staan in voor de bloedstolling. De afbraak van bloedplaatjes wordt veroorzaakt door antistoffen die in het bloed circuleren. In enkele gevallen is een virale infectie de oorzaak Purpura-trombocytopenie: symptomen, behandeling van de ziekte van Verlhof trombocytopenische purpura of trombocytopenische purpura Syndroom - een ziekte die optreedt als gevolg van lagere trombocyten en pathologische binding, en gekenmerkt door het verschijnen van meerdere bloedingen in de huid en slijmvliezen Purpura fulminans kan het hele lichaam te reageren en de patiënt veroorzaken koorts en rillingen ervaren. Extreme vermoeidheid kan volgen en hematologie resultaten blijkt vaak bloedarmoede. De aandoening kan ontwikkelen tot shock en dood in 48 tot 72 uur na het begin Purpura van de huid, kan gepaard gaan met buikpijn, maagdarmbloeding, gewrichtspijn en / of hematurie, nierziekte. De ziekte met buik- en gewrichtspijnklachten, het Henoch-Schönlein-syndroom genaamd, kan in alle leeftijdsgroepen voorkomen, vaker voor bij adolescenten. Basiskenni

Immuun trombocytopenische purpura (ITP) (Ziektebeelden

Trombotische trombocytopenische purpura - Wikipedi

 1. Purpura wordt gedefinieerd als de toestand waarin het menselijk lichaam sporten zoals paarse of rode kleuren had verkleurd die niet aanscherpen wanneer er druk op wordt uitgeoefend. Ecchymose wordt gedefinieerd als de aandoening waarbij het menselijk lichaam verkleuring van de huid heeft die wordt veroorzaakt door het bloeden dat plaatsvindt in het oppervlak en wordt veroorzaakt door blauwe.
 2. der dan 150 x 10 9 l, al dan niet gepaard gaand met een versterkte bloedingsneiging. Bij 70-100 van de patiënten met ITP worden auto-antistoffen, gebonden aan de bloedplaatjes, gevonden
 3. Omschrijving. Echinacea purpurea, de zonnehoed, behoort thuis in de categorie 'mooiste tuinplanten'.Vroeger werd Echinacea purpurea ingedeeld bij de Rudbeckia's.. Echinacea purpurea wordt ongeveer 100-120 cm hoog. De mooie donkerroze bloemen van Echinacea purpurea met het donkere oranjebruine centrum verschijnen in de periode juli-augustus en de bloei kan aanhouden tot in september en oktober
 4. trombocytopenische purpura - dit is een van de vele opties hematologische ziekten waarvan de belangrijkste manifestatie is de verschijning van een verhoogde neiging tot bloeden, dat is een pathogene substraat trombocytopenie. Deze vorm is de meest voorkomende ziekte in de algemene structuur van hemorragische diathese. Debuut klinische en laboratorium manifestaties trombocytopenische purpura.
 5. Trombocytopenie als gevolg van een verhoogde afbraak van bloedplaatjes is bekend onder verschillende namen, zoals de ziekte van Werlhof (genoemd naar de ontdekker van de ziekte in 1735), Idiopathische Trombocytopenische Purpura (ITP) of Auto-ImmuunTtrombocytopenische Purpura (AITP)
Meningokokken ziekte | huidinfo

Vasculaire purpura - Beschrijving, diagnostiek

 1. De symptomen kunnen erg uiteen lopen. Het kan zijn dat je helemaal geen symptomen hebt, purpura, kneuzingen of bloedingen, of ernstige bloedingen. In tegenstelling tot ITP bij kinderen, is de ziekte bij de meeste volwassenen blijvend. Dit heet chronische ITP
 2. purpura [ziekte met huidbloedingen] {1832} < latijn purpura [purper] (vgl. purper). Overige werken Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) - alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB
 3. Trombotische trombocytopenische purpura begint vaak tussen het twintigste en veertigste levensjaar, maar dat kan ook op een andere leeftijd zijn. De kenmerken verschillen per persoon. In ons bloed zitten rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Rode bloedcellen vervoeren zuurstof die nodig is om het lichaam goed te laten werken

Henoch-Schönlein purpura - Huidarts

Trombotische trombocytopensiche purpura (TTP) is een zeer zeldzame bloedziekte. In Nederland hebben slechts een paar honderd patiënten een aanval doorgemaakt. Een klein percentage van de TTP-patiënten komt te overlijden aan hun ziekte. Wat is TTP Wat is de ziekte van Henoch-Schönlein? Door een allergische (overgevoeligheids)reactie kan vaatbeschadiging ontstaan. Wanneer hierdoor typische purperkleurige kleine bloedingen in de huid en het slijmvlies ontstaan die vooral voorkomen op de armen en benen, wordt gesproken van Henoch-Schönlein purpura. Ook in de de darmen en nieren komen deze kleine bloedinkjes voor De purpura van Henoch-Schönlein, henoch-schönleinpurpura of HSP is een vasculitis (ontsteking van kleine bloedvaatjes) die vooral bij jonge kinderen voorkomt. Het pathogenetisch mechanisme is de neerslag van IgA-bevattende immuuncomplexen, vooral in de huid en de nieren.In de huid vooral van de (onder)benen treden voelbaar verdikte rode petechiën en purpura op. Verder komen buikklachten en. ITP wordt ook ook wel genoemd: immuuntrombocytopenie, immuun trombopenie, immuun trombocytopenische purpura of idiopathische trombocytopenie purpura. TTP, trombocytopenie bij volwassenen TTP, Trombotische Trombocytopenische Purpura is een acuut ontstane levensbedreigende ziekte waarbij overal in het lichaam kleine bloedstolsels ontstaan in de bloedvaatjes De ziekte is eigen, op zichzelf staand, en ontstaat voor zover bekend is niet door iets anders. Trombo(cyto)peni(e)(sche) Deze woorden verwijzen allemaal naar hetzelfde; namelijk dat er een tekort (penie) is aan bloedplaatjes (trombocyten). Meer informatie over bloedplaatjes en bloedplaatjestekort. Purpura

Degenen met symptomen hebben kneuzingen en purpura, en sommigen hebben last van bloedingen zoals bloedneuzen. Het ontwikkelt zich meestal snel, binnen 1-2 dagen. De aandoeningen doet zich vaak voor 2-3 weken na een infectie (vaak een veel voorkomende virusinfectie), en in sommige gevallen na een vaccinatie Dit is de meest voorkomende ziekte uit de groep van hemorragische diathese. De detectiefrequentie van nieuwe ziektegevallen is van 10 tot 125 per 1. Trombocytopenische purpura bij kinderen - behandeling en symptomen. 25 / 03 / 2020 Trombotische trombocytopenische purpura (TTP) is een aandoening van het bloed. Bloedplaatjes klonteren tegen de wand van het bloedvat. Hierdoor raken de kleine bloedvaten verstopt. Door de samenklontering worden er bloedplaatjes verbruikt en ontstaat er een tekort. Dit kan voor bloedingen zorgen. lees mee De ziekte van Behçet kan, net als de andere vormen van vasculitis, bij niet tijdige behandeling veel schade aan de organen veroorzaken. De schade aan slijmvliezen, huid en gewrichten herstelt meestal spontaan. EXPERTISE. Bijzondere expertise met betrekking tot de ziekte van Behcet is aanwezig in het Erasmus MC Rotterdam

Trombotische trombocytopenische purpura (TTP) (Ziektebeelden

Purpura pigmentosa progressiva (ziekte van Schamberg Xeroderma pigmentosum (oder synonym Melanosis lenticularis progressiva, auch Mondscheinkrankheit oder Lichtschrumpfhaut, kurz XP) ist eine Hautkrankheit, die auf einem genetischen Defekt beruht und den Chromosomenbruchsyndromen zuzuordnen ist Met Behandeling Begrepen maken we patienteninformatie begrijpelijk Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) of de ziekte van Werlhof is een aandoening waarbij patiënten een te lage hoeveelheid bloedplaatjes (trombocyten) in hun bloed hebben (trombocytopenie), zonder dat dit tekort kan worden verklaard (idiopathisch).De ziekte is vernoemd naar de Duitse arts Paul Gottlieb Werlhof (1699-1767) die de ziekte in 1735 beschreef ziekte, die met kleine of grotere bloedingen in de huid, soms in de slijmvliezen gepaard gaat. P. annularis teleangiectódes, = cutis marmorata teleangiectatica (Majocchi). P. cachéctica (vgl. Cachexia), P. bij lijders aan langdurige, tot cachexia voerende ziekten, door verandering der vaatwanden

Trombotische trombocytopenische purpura (TTP) of ziekte van Moschcowitz is een zeldzame, ernstige bloedziekte waarbij sprake is van een tekort aan bloedplaatjes (trombocyten). Normaal gesproken zorgen bloedplaatjes bij een wondje voor de stolling van het bloed doordat zij een afsluitende prop vormen en de bloeding stelpen. Bloedplaatjes kunnen plakken doordat ze een stollingseiwit bevatten met. Idiopathische (immuun) trombocytopenische purpura is een hemorragische ziekte veroorzaakt door trombocytopenie, niet geassocieerd met een systemische ziekte. Het heeft meestal een chronisch beloop bij volwassenen, maar is vaak acuut en voorbijgaand bij kinderen. Miltgrootte is normaal

De ziekte is waarschijnlijk het gevolg van een auto-immuunreactie, waarbij het lichaam eigen weefsels aanvalt. Meestal ontstaat allergische purpura na een luchtweginfectie, maar de ziekte kan ook het gevolg zijn van een allergische reactie op geneesmiddelen. De snelheid waarmee de ziekte ontstaat en de duur van de ziekte variëren Henoch-Schönlein purpura (HSP) is een aandoening waarbij hele kleine bloedvaatjes (capillaire vaatjes) ontstoken raken. Deze ontsteking aan de bloedvaatjes heet vasculitis en tast meestal de kleine bloedvaten van de huid, darmen en nieren aan. De ontstoken bloedvaten kunnen bloeduitstortingen op de huid veroorzaken die dieprood of paars kleuren en purpura genoemd worden Meestal worden de symptomen van nierbeschadiging met Schönlein-Henoch purpura al in het begin van de ziekte gevonden, in combinatie met de eerste purpura-episode of verschijnen ze er kort na. Bij sommige patiënten kan glomerulonefritis echter voorafgaan aan purpura of zich voor het eerst een paar jaar na de manifestatie van vasculitis ontwikkelen, zonder in verband te worden gebracht met.

Henoch Schönlein, ziekte va Immuun trombocytopenie (ITP) is een bloedstollingsziekte en een auto-immuunziekte. De milt breekt dan te veel bloedplaatjes af. Zonder genoeg bloedplaatjes stolt het bloed niet goed. Hierdoor duurt het langer voordat er een korstje op een wond komt. Niet iedereen met ITP heeft alle kenmerken. Soms heeft iemand helemaal geen kenmerken van de ziekte Heviger geval van HSP bij een kind op voet, onderbeen en arm. De purpura van Henoch-Schönlein, henoch-schönleinpurpura of HSP is een vasculitis (ontsteking van kleine bloedvaatjes) die vooral bij jonge kinderen voorkomt. 31 relaties Zo is purpura vaak een gevolg van een achterliggende ziekte of aandoening, waardoor er bloedingen onder de huid ontstaan. Er zijn vijf soorten onderhuidse bloedingen, namelijk: Purpura van Henoch-Schönlein: deze vorm van onderhuidse bloedingen komt voornamelijk bij kinderen voor

Capillaritis - Huidarts

Purpura thrombocytopenica is een algemene ziekte, waarschijnlijk een auto-immuunziekte, waarbij het aantal thrombo‑cyt en in het bloed sterk vermindert. Andere benamingen zijn de ziekte van Werlhof, bloedvlekkenziekte en in Engelstalige landen staat de ziekte bekend als ITP , idiopathicthrombo cytopenic purpura Henoch-Schönlein purpura (HSP) is een ziekte die ervoor zorgt dat kleine bloedvaten ontstoken raken en bloed lekken. Het dankt zijn naam aan twee Duitse artsen, Johann Schönlein en Eduard Henoch, die het in de negentiende eeuw bij hun patiënten beschreven Oorzaken ziekte . is idiopathische trombocytopenische purpura natuur is betrouwbaar te bepalen de oorzaak is onmogelijk. Het is bekend dat de ziekte is verworven en niet genetisch bepaald. Purpura kan het gevolg zijn van een trauma, chirurgie, infectie of worden veroorzaakt door een allergische reactie op medicijnen of vaccinaties. Diagnose va purpura, genoemd, maar recentelijk is de naam veranderd in immuuntrombocytopenie; enerzijds omdat veel patiënten geen purpura krijgen, anderzijds om te benadrukken dat het in de meerderheid van de gevallen om een immuunziekte gaat in plaats van een ziekte met onbekende oorzaak.9 Leeftijdsgroep 0 2 4 6 8 10 1

Purpura - Simpto.n

Purpura zijn paars gekleurde vlekken en vlekken op de huid en in slijmvliezen, inclusief de voering van de mond. overwegingen . Purpura treedt op wanneer kleine bloedvaten bloed onder de huid lekken. Purpura meet tussen 4 en 10 mm (millimeter) in diameter. Wanneer purpura-vlekken minder dan 4 mm in diameter zijn, worden ze petechiae genoemd Trombocytopenische purpura (1) Oorzaken van de ziekte. 1. Primaire of idiopathische trombocytopenische purpura . Klinisch verdeeld in type 2, wordt het acute type geassocieerd met virale infecties zoals rodehond, mazelen, waterpokken, bof, infectieuze mononucleosis en virale hepatitis. 2. Secundaire of symptomatische trombocytopenische purpura Purpura Schönlein-Enoch (Purpura anafylactoides, Vasculitis allergica) is een immunologische ontsteking van de kleine bloedvaten. Typische symptomen zijn punctuele bloedingen van de huid (petechiën), krampachtige buikpijn en gewrichtspijn. Purplura Schönlein-Henoch komt voor bij zuigelingen en schoolkinderen en wordt meestal veroorzaakt door een eerdere infectie of medicatie De ziekte van Queyrat is een voorstadium van peniskanker. Het is betrekkelijk zeldzaam. De afwijking begint met een rode, gladde of fluweelachtige plek op de voorhuid of de eikel. De aandoening kan zeer sterk lijken op een ontsteking (balanitis). Lees mee

Henoch-Schönlein purpura ( HSP ), ook bekend als IgA-vasculitis , is een ziekte van de huid , slijmvliezen en soms andere organen die het meest voorkomt bij kinderen .In de huid veroorzaakt de ziekte voelbare purpura (kleine, verheven bloedingsgebieden onder de huid), vaak met gewrichtspijn en buikpijn .Als de nieren zijn aangetast, kan er een verlies zijn van kleine hoeveelheden bloed en. Voor de eerste keer werd auto-immune trombocytopenische purpura in 1735 beschreven door Verlhof, die deze ziekte bij een tienjarig meisje waarnam. Momenteel combineert deze naam auto-immune vormen van trombocytopenie, de oorzaak van auto-agressie waarin het niet mogelijk is om vast te stellen Trombotische trombocytopenische purpura (TTP) of ziekte van Moschcowitz is een zeldzame, ernstige bloedziekte waarbij sprake is van een tekort aan bloedplaatjes (trombocyten). Normaal gesproken zorgen bloedplaatjes bij een wondje voor de stolling van het bloed doordat zij een afsluitende prop vormen en de bloeding stelpen. Bloedplaatjes kunnen plakken doordat ze een stollingseiwit bevatten met. Ziekte van Kawasaki wordt gekenmerkt door hoge koorts bij zuigelingen en jonge kinderen, die gepaard gaat met huiduitslag en onder andere veranderingen in de mond, handen of voeten. Vasculitis van de kleine bloedvaten . Henoch-Schönlein purpura treft meestal kinderen die recent een bovenste luchtweginfectie hebben doorgemaakt

Video: Ziekte van Henoch-Schönlein - Kinderneurologie

Henoch-Schönlein, purpura, vasculitus: hoe je het ook noemt het ziet er niet uit. Dit is waarom ik blote benen weer haat dankzij een ziekte zonder naam Trombotische Trombocytopenische Purpura (TTP) is een zeer zeldzame, meestal verworven ziekte met de volgende klinische kenmerken: microvasculaire trombose met (aanvalsgewijze) trombocytopenie en hemolytische anemie. TTP moet niet verward worden met ITP (Immuun Trombocytopenische Purpura; een ziekte waarbij alleen de bloedplaatje

Purpura (aandoening) - Wikipedi

Bij purpura waarbij twijfel bestaat over de diagnose HSP, moeten trombocytopenie (ITP, maligniteit) en andere vormen van kleinevatenvasculitis worden uitgesloten, zoals granulomatose met polyangiitis (voorheen de ziekte Purpura Schönlein Enoch definitie Henoch-Schönlein-purpura is een ontsteking van kleine bloedvaten (vasculitis) die wordt veroorzaakt door het immuunsysteem en die voornamelijk voorkomt bij kinderen jonger dan 10 jaar. Verschillende organen kunnen worden aangetast, zoals Huid, maagdarmkanaal, nieren of gewrichten Vijfde ziekte; Vitamine B12; Vitamine D; Vitiligo; Vleesboom; Vleugelvlies op het oog; Vocht uit je penis en pijn bij plassen; Vochtblaasje in het netvlies; Voedselinfectie; Voetschimmel; Vogelgriep; Vuiltje of splinter in het oo purpura, ideopathische trombocytopenische, bloeduitstortingen bij infectieziekten als mazelen, ziekte van Pfeiffer en roodvonk, als allergisch verschijnsel na gebruik van bepaalde medicijnen of bij

Trombotische Trombocytopenische Purpura (TTP) is een acuut ontstane levensbedreigende ziekte waarbij overal in het lichaam kleine bloedstolsels ontstaan in de bloedvaatjes. Het fonds heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek naar de zeldzame ziekte verder uit te breiden en te verdiepen ITP staat voor Idiopatische Trombocytopenische Purpura, sinds kort ook immuuntrombocytopenie genoemd (vroeger ook Ziekte van Werlhof genoemd). Deze aandoening wordt regulier behandeld door een hematoloog; het valt binnen de hematologie, bloedziekten de ziekte van Kawasaki. Alles wat belangrijk is over deze vorm van vasculitis lees je in het artikel Kawasaki syndroom. Granulomatose met polyangiitis. Alles wat belangrijk is over deze vorm van vasculitis lees je in het artikel De ziekte van Wegener. Purpura Schönlein-Enoc

ITP wordt naar de duur van de ziekte ingedeeld in acute ITP, persisterende ITP (3 - 12 maanden) en chronische ITP (> 12 maanden). Klinische kenmerken kunnen erg variëren. Patiënten kunnen helemaal geen verschijnselen hebben, petechiën, purpura of geringe slijmvlies bloedingen vertonen en nabloeden uit wondjes Een ander woord voor H-S is anafylactoide purpura of non-trombocytopenische purpura.(veroorzaakt door een capillaire fragiliteit op allergische basis) De ziekte van Henoch-Schönlein kenmerkt zich door ontstekingen van de haarvaten in de huid en in andere organen. Vooral in de darmen en nieren

⬇ Download Purpura stockfoto's bij het beste stockbureau redelijke prijzen miljoenen eersteklas rechtenvrije stockfoto's, afbeeldingen en vectors van hoge kwaliteit Purpura van Henoch-Schönlein komt het meest voor bij jongens tussen de twee en elf jaar. Vaak ontstaat de ziekte na een luchtweginfectie, maar soms kunnen medicijnen de oorzaak zijn. Patiënten met deze aandoening hebben gewoonlijk last van purpura (onderhuidse bloedingen), kolieken (darmkrampen), gewrichtspijn en hematurie (bloedsporen in de urine)

Wat is TTP? Stichting Zeldzame Bloedziekte

Huisartsenbrochure Trombotische Trombocytopenische Purpura. Trombotische Trombocytopenische Purpura (TTP) is een zeer zeldzame, meestal verworven ziekte met de volgende klinische kenmerken: microvasculaire trombose met (aanvalsgewijze) trombocytopenie en hemolytische anemie purpura translation in English-Dutch dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies

Trombotische trombocytopenische purpura (TTP) (Ziektebeelden)Immune trombopenie - Wat zijn bloedplaatjes en wat is hun rol?Ziekte van Wegener (granulomatosis with polyangiitis)Efflorescenties - dyschromia (Differentiele Diagnose)Acuut hemorrhagisch oedeem of infancy (AHOI syndroom

Trombotische trombocytopenische purpura[3][4] of ziekte van Moschcowitz[3][4] is een zeldzame aandoening van de bloedstolling. In de meeste gevallen komt de ziekte voort uit een tekort aan of remming van een enzym, ADAMTS13, dat verantwoordelijk is voor het knippen van grote multimeren van de von willebrandfactor. Het is een ernstige aandoening die leidt tot hemolyse en beschadiging van organen Wanneer purpura bij een kind gepaard gaan met positieve anca en een sterke acutefaserespons, dient dan ook de mogelijkheid van een primaire vasculitis, zoals de ziekte van Wegener (in geval van c-anca) en microscopische polyarteriitis (in geval van p-anca), te worden overwogen Ziekte van Cushing Hierbij is er sprake van een gezwel (adenoom) in de hypofyse die het cortisol stimulerend hormoon ACTH (adrenocorticotroophormoon) in overmaat aanmaakt en onafhankelijk van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as wordt aangemaakt. Syndroom van Cushing Dit wordt ook wel bijnier Cushing genoemd Idiopathische trombocytopenische purpura en Bloedplaatje · Bekijk meer » Idiopathisch. Idiopathisch (eigen ziekte) is een woord uit het (dier)geneeskundige jargon dat betekent zonder bekende oorzaak. Nieuw!!: Idiopathische trombocytopenische purpura en Idiopathisch · Bekijk meer » Immunoglobulin

 • Carnival Cruise company.
 • Geen afscheiding voor eisprong.
 • Mieren op terras.
 • Split video VLC.
 • Spoordeelwinkel enkele reis.
 • Amsterdam Halfweg.
 • Www Mentos nl JBL.
 • Watches online.
 • Kantoormeubelen online.
 • Blauwe regen giftig kat.
 • Happy Tosti Leiden.
 • Woorden met zorg op het eind.
 • Jan Peter Balkenende vermogen.
 • Make Some Noise history.
 • Pais en vree spreekwoord betekenis.
 • Hans Anders België.
 • Vintage te koop aanbieden.
 • Meerstammige plataan.
 • Chalk Font indesign.
 • PICC lijn vena basilica.
 • Kleurplaat Prinsessia.
 • Kaart Disneyland Parijs.
 • Virtueel bezoek maken.
 • Hollandse koekjes namen.
 • Gratis echt geld verdienen met spelletjes.
 • Shoot better portraits.
 • Verse pepermunt thee.
 • Nummer verbergen Samsung.
 • Spratly Islands conflict.
 • Safe24 app reviews.
 • Deken haken met vasten.
 • 250 pips.
 • 3D wandpanelen steenmotief.
 • Hymer camper Automaat Enkele bedden.
 • Takis kopen nederland.
 • Vroeger en Zo Romeinen.
 • Keuken lak.
 • Duitse hits jaren 80.
 • Mihoen Singapore 24 kitchen.
 • Lobster kopen.
 • Buienradar Zwitserland.